***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

15.08.2016 21:04***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.029.253 7.961.479
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
80.426.222 69.227.132
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
23 81.363.504 69.882.273
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
6 -937.282 -655.141
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-69.683.508 -60.056.483
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
23-6 -67.606.435 -56.711.747
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
8-24 -2.077.073 -3.344.736
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
10.742.714 9.170.649
Ödenen Faiz
28 -1.406.441 -1.439.052
Alınan Faiz
27 86.315 37.724
Vergi İadeleri (Ödemeleri)

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25-16-21-26-29 606.665 192.158
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.672.184 -1.463.437
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -6.672.184 -1.463.437
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.672.184
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.405.107 -6.233.678
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.335.921
Kredilerden Nakit Girişleri
1.335.921
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.007.385 -6.233.678
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.938.303
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.007.385 -1.295.375
Ödenen Temettüler
-2.951.562
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-782.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.038 264.364
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.038 264.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 618.430 463.806
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 570.392 728.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
[22] 24.000.000 29.062.701 -888.849 -532.808 947.880 5.153.542 59.437.076 1.084.141 60.521.217
Transferler
1.694.610 -1.694.610 0
Dönem Karı (Zararı)
2.301.586 2.301.586 1.625.496 3.927.082
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.953
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
259.500 -72.453 0 -72.453
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.062.701 0 -1.220.802 0 0 0 0 0 -273.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947.880 0 0 0 6.848.152 606.976 0 61.666.209 2.709.637 64.375.846
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
[22] 24.000.000 0 0 0 0 -967.200 0 0 0 0 0 0 29.062.701 0 -1.313.750 0 0 0 0 0 -226.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.058.292 0 0 0 4.537.740 5.362.060 0 62.513.291 4.321.703 66.834.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
383.794 4.978.266 -5.362.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.751.163 4.751.163 2.117.265 6.868.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-269.650 -37.071 -306.721 -306.721
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-2.951.562 -2.951.562 -2.951.562
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-782.081 782.081 -782.081 -782.081 -782.081
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 24.477 24.477
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 0 0 0 0 -1.749.281 0 0 0 0 0 0 29.062.701 0 -1.583.400 0 0 0 0 0 -263.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.224.167 0 0 0 5.782.363 4.751.163 0 63.224.090 6.463.445 69.687.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 570.392 618.430
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 32.757.929 31.857.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.290.259 870.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.467.670 30.987.338
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 756.249 845.584
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
756.249 845.584
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 3.150.287 5.343.620
Peşin Ödenmiş Giderler
17 11.604.808 1.680.236
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.604.808 1.680.236
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 614.580 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 6.409.988 5.800.005
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.409.988 5.800.005
ARA TOPLAM
55.864.233 46.145.319
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.864.233 46.145.319
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 63.774 65.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
63.774 65.475
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Canlı Varlıklar
9 9.880.875 5.983.500
Maddi Duran Varlıklar
10 77.396.766 72.817.474
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
6.718.629 7.689.601
Diğer Maddi Duran Varlıklar
70.678.137 65.127.873
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.505.574 9.452.452
Şerefiye
12 1.969.390 1.969.390
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.536.184 7.483.062
Peşin Ödenmiş Giderler
17 192.107 177.843
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
192.107 177.843
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 3.476.473 2.516.895
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.515.569 91.013.639
TOPLAM VARLIKLAR
156.379.802 137.158.958
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 5.163.089 6.213.967
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.163.089 6.213.967
Banka Kredileri
5.163.089 6.213.967
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 7.808.239 5.682.027
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.808.239 5.682.027
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.808.239 5.682.027
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 15.828.947 13.883.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.985.254 1.934.306
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.843.693 11.949.590
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.318.398 4.752.259
Diğer Borçlar
7 8.269.970 648.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
524.991 567.419
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.744.979 80.689
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
20 389.328 764.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
389.328 764.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.388.261 471.664
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 737.060 496.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
737.060 496.803
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 5.808.365 3.381.061
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.808.365 3.381.061
ARA TOPLAM
50.711.657 36.294.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.711.657 36.294.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 15.772.886 16.519.684
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.772.886 16.519.684
Banka Kredileri
15.772.886 16.519.684
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
20 3.049.691 2.154.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.049.691 2.154.109
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.523.817 1.362.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.523.817 1.362.317
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
18 15.634.216 13.993.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.980.610 34.029.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.692.267 70.323.964
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 63.224.090 62.513.291
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.749.281 -967.200
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.479.301 27.748.951
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.479.301 27.748.951
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29.062.701 29.062.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.583.400 -1.313.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-263.623 -226.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
-263.623 -226.552
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.224.167 2.058.292
Yasal Yedekler
3.224.167 2.058.292
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.782.363 4.537.740
Net Dönem Karı veya Zararı
4.751.163 5.362.060
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 6.463.445 4.321.703
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.687.535 66.834.994
TOPLAM KAYNAKLAR
156.379.802 137.158.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 85.044.796 69.897.468 42.083.833 35.309.772
Satışların Maliyeti
23 -71.641.444 -61.536.577 -36.584.260 -31.824.498
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.403.352 8.360.891 5.499.573 3.485.274
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
13.403.352 8.360.891 5.499.573 3.485.274
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.756.387 -2.555.278 -1.603.916 -1.315.420
Pazarlama Giderleri
24 -1.213.355 -619.909 -683.939 -347.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 500.908 312.534 312.865 75.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.155.201 -1.351.311 -474.425 -636.520
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.779.317 4.146.927 3.050.158 1.261.339
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.779.317 4.146.927 3.050.158 1.261.339
Finansman Gelirleri
27 1.272.840 1.484.156 14.326 132.757
Finansman Giderleri
28 -2.866.160 -2.878.698 -673.531 -747.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.185.997 2.752.385 2.390.953 646.205
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-317.569 1.174.697 -264.421 1.658.460
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.388.261 -403.439 -333.364 -30.429
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 1.070.692 1.578.136 68.943 1.688.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.868.428 3.927.082 2.126.532 2.304.665
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.868.428 3.927.082 2.126.532 2.304.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 2.117.265 1.625.496 580.586 1.135.749
Ana Ortaklık Payları
4.751.163 2.301.586 1.545.946 1.168.916
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 30 0,19796500 0,09589900 0,06441400 0,04870500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-269.650 -331.953 -471.226 -189.917
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.537 -414.942 -410.506 -237.397
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 -111.113 82.989 -60.720 47.480
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-111.113 82.989 -60.720 47.480
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-37.070 259.500 -114.600 1.292.166
Yabancı Para Çevrim Farkları
-37.070 259.500 -114.600 1.292.166
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-37.070 259.500 -114.600 1.292.166
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-306.720 -72.453 -585.826 1.102.249
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.561.708 3.854.629 1.540.706 3.406.914
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 2.118.651 1.585.152 609.563 1.181.706
Ana Ortaklık Payları
4.443.057 2.269.477 931.143 2.225.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553104


BIST18:05122.142
Değişim :  -0,33% |  -398,47
Açılış :  123.694  
Önceki Kapanış :  122.540  
En Yüksek
123.936
En Düşük
120.761
BIST En Aktif Hisseler
KFEIN 14,65 164.055.906 % 19,98  
OZGYO 2,08 271.519.983 % 19,54  
YUNSA 16,31 183.020.842 % 15,76  
DGKLB 2,09 351.671.510 % 15,47  
GYHOL 23,40 1.305.304 % 14,93  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7486 7,7875 % -0,22  
Frank 6,0966 6,1333 % -0,05  
Riyal 1,5787 1,5866 % 0,06  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.572 9,22  
Altın Gr. 300 300 2,22  
Cumhuriyet 1.974 2.004 10,00  
Tam 1.965 2.014 6,47  
Yarım 950 974 3,13  
Çeyrek 476 487 1,56  
Gümüş.Ons 18,09 18,13 0,32  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,06  
B. Petrol 60,73 60,73 -1,31