***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

14.11.2016 23:56***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 24.000.000 29.062.701 -888.849 -532.849 947.880 5.153.542 1.694.610 59.437.076 1.084.141 60.521.217
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
143.212 1.551.398 -1.694.610 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.043.252 3.043.252 2.237.870 5.281.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-365.851 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.200.000 -1.200.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-178.620 178.620 -178.620 -178.620
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
369.800 369.800
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
73.170 73.170
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -178.620 29.062.701 -1.181.530 -163.008 1.269.712 5.326.320 3.043.252 3.043.252 2.237.870 5.281.122
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -967.200 29.062.701 -1.313.750 -226.552 2.058.292 4.537.740 5.362.060 62.513.291 4.321.703 66.834.994
Transferler
383.794 4.978.266 -5.362.060
Dönem Karı (Zararı)
6.589.437 6.589.437 5.595.921 12.185.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-314.778 -314.778
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.876.402 1.876.402 -1.876.402 -1.876.402
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.077.963 -3.077.963
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
157.003 157.003 8.264 165.267
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
62.955 62.955
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -2.843.602 29.062.701 -1.565.573 -69.549 4.318.488 4.561.641 6.589.437 64.053.543 9.925.888 73.979.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.959.590 5.712.981
Dönem Karı (Zararı)
6.589.437 3.043.252
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.589.437 3.043.252
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.450.521 3.124.608
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 5.703.682 5.855.652
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
86.152 -301.722
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 86.152 -301.722
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 90.229 238.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 90.229 238.024
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -1.429.542 -2.667.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.997.595 745.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.004.861 -368.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -589.535 -262.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.415.326 -106.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.992.387 -142.968
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -3.992.799 -114.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 412 -28.776
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -3.395.133 -1.222.754
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -4.762.104 -785.530
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.766.265 -2.377.092
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -244.061 -2.249.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 19.010.326 -127.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 2.432.117 380.183
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-548.467 -143.220
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -563.215 -50.970
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 14.748 -92.250
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20 289.706 105.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.212.459 5.299.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -6.039.025 -1.356.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 7.251.484 6.656.756
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.037.553 6.912.981
Ödenen Temettüler
5 -3.077.963 -1.200.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.565.980 -4.561.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-33.565.980 -4.561.777
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-13.423.791 -2.650.458
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-20.142.189 -1.911.319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.870.884 -973.028
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.651.241 63.672.120
Kredilerden Nakit Girişleri
5 101.651.241 63.672.120
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.780.357 -64.645.148
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.193.362 -66.338.547
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 3.413.005 1.693.399
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
264.494 178.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
264.494 178.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
618.430 463.806
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
882.924 641.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 882.924 618.430
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
33.776.153 31.857.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.459.641 870.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
32.316.512 30.987.338
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.836.549 845.584
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.836.549 845.584
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 5.194.557 5.343.620
Peşin Ödenmiş Giderler
4.687.340 1.680.236
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 4.687.340 1.680.236
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
11.846.830 5.800.005
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 11.846.830 5.800.005
ARA TOPLAM
61.224.353 46.145.319
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.224.353 46.145.319
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
66.897 65.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 66.897 65.475
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Canlı Varlıklar
9 9.527.696 5.983.500
Maddi Duran Varlıklar
81.847.104 72.817.474
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
6.741.283 7.689.601
Diğer Maddi Duran Varlıklar
75.105.821 65.127.873
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.285.120 9.452.452
Şerefiye
12 1.969.390 1.969.390
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.315.730 7.483.062
Peşin Ödenmiş Giderler
27.439 177.843
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 27.439 177.843
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 3.946.437 2.516.895
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.700.693 91.013.639
TOPLAM VARLIKLAR
184.925.046 137.158.958
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.731.540 6.213.967
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.731.540 6.213.967
Banka Kredileri
5 10.731.540 6.213.967
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.763.154 5.682.027
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.763.154 5.682.027
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 10.763.154 5.682.027
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
30.895.161 13.883.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.690.245 1.934.306
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.204.916 11.949.590
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 7.184.376 4.752.259
Diğer Borçlar
99.641 648.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.204 567.419
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
95.437 80.689
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
621.873 764.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 621.873 764.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 853.322 471.664
Kısa Vadeli Karşılıklar
662.366 496.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
662.366 496.803
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.452.388 3.865.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 8.452.388 3.865.170
ARA TOPLAM
70.263.821 36.778.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.263.821 36.778.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.378.863 16.519.684
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.378.863 16.519.684
Banka Kredileri
5 21.378.863 16.519.684
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
2.270.786 1.670.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 2.270.786 1.670.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.452.546 1.362.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.452.546 1.362.317
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
16 15.579.599 13.993.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.681.794 33.545.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
110.945.615 70.323.964
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.053.543 62.513.291
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.843.602 -967.200
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.497.128 27.748.951
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.497.128 27.748.951
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29.062.701 29.062.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.565.573 -1.313.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69.549 -226.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
-69.549 -226.552
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.318.488 2.058.292
Yasal Yedekler
4.318.488 2.058.292
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.561.641 4.537.740
Net Dönem Karı veya Zararı
6.589.437 5.362.060
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 9.925.888 4.321.703
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.979.431 66.834.994
TOPLAM KAYNAKLAR
184.925.046 137.158.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 134.293.895 102.937.219 49.249.099 33.039.751
Satışların Maliyeti
23 -113.607.732 -91.506.055 -41.966.288 -29.969.478
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.686.163 11.431.164 7.282.811 3.070.273
BRÜT KAR (ZARAR)
20.686.163 11.431.164 7.282.811 3.070.273
Genel Yönetim Giderleri
24 -4.993.494 -4.023.306 -2.237.107 -1.468.028
Pazarlama Giderleri
24 -1.759.553 -875.497 -546.198 -255.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.883.003 567.772 1.382.095 255.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.561.130 -1.581.461 -405.929 -230.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.254.989 5.518.672 5.475.672 1.371.745
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.254.989 5.518.672 5.475.672 1.371.745
Finansman Gelirleri
27 1.595.771 1.279.885 322.931 -204.271
Finansman Giderleri
28 -4.036.063 -3.659.164 -1.169.903 -780.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.814.697 3.139.393 4.628.700 387.008
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
370.661 2.141.729 688.230 967.032
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -995.926 -452.447 392.335 -49.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 1.366.587 2.594.176 295.895 1.016.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.185.358 5.281.122 5.316.930 1.354.040
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.185.358 5.281.122 5.316.930 1.354.040
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.595.921 2.237.870 3.478.656 612.374
Ana Ortaklık Payları
6.589.437 3.043.252 1.838.274 741.666
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 30 0,27456000 0,12680200 0,07659500 0,03090300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-251.823 -292.681 17.827 39.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -314.778 -365.851 -156.241 49.091
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.955 73.170 174.068 -9.819
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
62.955 73.170 174.068 -9.819
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
157.003 369.800 194.073 110.300
Yabancı Para Çevrim Farkları
157.003 369.800 194.073 110.300
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-94.820 77.119 211.900 149.572
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.090.538 5.358.241 5.528.830 1.503.612
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 5.571.436 2.196.841 3.473.181 611.689
Ana Ortaklık Payları
6.519.102 3.161.400 2.055.649 891.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/568245


BIST18:05122.540
Değişim :  -0,17% |  -206,86
Açılış :  122.392  
Önceki Kapanış :  122.747  
En Yüksek
123.457
En Düşük
122.188
BIST En Aktif Hisseler
PRKAB 3,96 38.838.561 % 20,00  
HUBVC 44,56 60.699.749 % 19,98  
NATEN 19,53 209.397.118 % 19,96  
ULUSE 31,76 4.962.051 % 19,94  
SILVR 3,19 35.959.507 % 19,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7640 7,8030 % 0,14  
Frank 6,0984 6,1351 % 0,11  
Riyal 1,5773 1,5852 % 0,25  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.560 1.561 -1,78  
Altın Gr. 298 298 1,51  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 -0,03  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,01  
B. Petrol 62,06 62,06 -0,03