***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

08.11.2016 17:46

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 8.158.504 7.011.536 3.079.459 2.642.306
Satışların Maliyeti
3,13,14 -5.953.760 -5.134.874 -2.255.087 -1.932.233
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.204.744 1.876.662 824.372 710.073
BRÜT KAR (ZARAR)
3,13 2.204.744 1.876.662 824.372 710.073
Genel Yönetim Giderleri
14 -250.965 -226.402 -82.922 -78.677
Pazarlama Giderleri
14 -1.624.091 -1.366.216 -584.920 -499.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 88.561 60.016 55.382 30.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -150.857 -128.373 -47.498 -48.626
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3 267.392 215.687 164.414 114.301
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 698 863 155 316
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -37.309 -117.059 -720 -113.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3 230.781 99.491 163.849 1.371
Finansman Gelirleri
17 24.940 49.696 11.363 40.365
Finansman Giderleri
18 -277.554 -575.584 -152.180 -375.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.833 -426.397 23.032 -333.401
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -35.062 -29.115 -27.003 -8.258
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-46.484 -53.371 -25.547 -27.068
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.422 24.256 -1.456 18.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.895 -455.512 -3.971 -341.659
DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.895 -455.512 -3.971 -341.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38 5 9 2
Ana Ortaklık Payları
-56.933 -455.517 -3.980 -341.661
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kayıp (TL) / Loss per Share (TRL) -0,32000000 -2,56000000 -0,02000000 -1,92000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -11.347 -11.347 30.196 30.196 504.766 -365 -594.738 96.198 -498.540 908.285 554 908.839
Transferler
96.198 -96.198 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
808 808 -3.149 -3.149 -455.517 -455.517 -457.858 136 -457.722
Dönem Karı (Zararı)
-455.517 -455.517 -455.517 5 -455.512
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
808 808 -3.149 -3.149 -2.341 131 -2.210
Dönem Sonu Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -10.539 -10.539 27.047 27.047 504.766 -365 -498.540 -455.517 -954.057 450.427 690 451.117
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -8.350 -8.350 4.720 4.720 504.766 -365 -498.540 -370.464 -869.004 515.342 644 515.986
Transferler
-370.464 370.464 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-472 -472 5.499 5.499 -56.933 -56.933 -51.906 86 -51.820
Dönem Karı (Zararı)
-56.933 -56.933 -56.933 38 -56.895
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-472 -472 5.499 5.499 5.027 48 5.075
Dönem Sonu Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -8.822 -8.822 10.219 10.219 504.766 -365 -869.004 -56.933 -925.937 463.436 730 464.166


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
546.303 665.881
Dönem Karı (Zararı)
-56.895 -455.512
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
583.913 939.339
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 146.583 132.353
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
47.406 127.250
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 817 2.396
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 530
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 11.577 9.439
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 26.876 3.385
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,16 0 111.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 8.136 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.940 50.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 48.124 41.561
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.552 3.493
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15,18 -36.736 5.932
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
205.304 165.863
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15,17 -18.952 -19.492
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 121.045 101.033
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 133.961 112.987
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 -30.750 -28.665
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
131.606 440.529
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17,18 413 -7.538
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 413 -7.538
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 35.062 29.115
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.599 781
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.599 781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
171.678 312.954
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.347 -12.389
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.576 -9.956
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-173.506 -72.510
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
337.862 400.942
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.245 6.867
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
698.696 796.781
Ödenen Faiz
-136.047 -119.786
Alınan Faiz
46.614 47.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -20.865 -21.477
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11 -8.066 -3.086
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-34.029 -33.666
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-196.034 -170.690
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,16 1.325 1.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -194.189 -168.599
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -3.170 -3.534
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-146.743 -70.032
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.388 -17.860
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-364 -1.932
Ödenen Faiz
-79.991 -51.282
Alınan Faiz
3.000 1.042
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
203.526 425.159
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.206 -2.567
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
204.732 422.592
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
839.424 689.074
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.044.156 1.111.666


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.895 -455.512 -3.971 -341.659
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-472 808 -192 808
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-590 1.010 -240 1.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
118 -202 48 -202
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
118 -202 48 -202
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.547 -3.018 5.067 -13.808
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.547 -3.018 5.067 -13.808
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.075 -2.210 4.875 -13.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.820 -457.722 904 -354.659
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
86 136 46 85
Ana Ortaklık Payları
-51.906 -457.858 858 -354.744


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.044.156 839.424
Finansal Yatırımlar
647 4.085
Ticari Alacaklar
65.463 49.845
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 96 496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
65.367 49.349
Diğer Alacaklar
8.700 5.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.700 5.924
Türev Araçlar
4 319 0
Stoklar
8 1.266.302 1.104.373
Peşin Ödenmiş Giderler
30.888 31.465
Diğer Dönen Varlıklar
1.505 407
ARA TOPLAM
2.417.980 2.035.523
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.417.980 2.035.523
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.165 1.165
Diğer Alacaklar
2.214 2.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.214 2.035
Türev Araçlar
4 54 422
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 144.222 146.405
Maddi Duran Varlıklar
6 1.232.386 1.220.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.343.809 2.336.116
Şerefiye
9 2.251.427 2.251.427
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 92.382 84.689
Peşin Ödenmiş Giderler
22.967 18.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.746.817 3.725.194
TOPLAM VARLIKLAR
6.164.797 5.760.717
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 208.849 212.910
Ticari Borçlar
2.563.581 2.227.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 214.004 146.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.349.577 2.081.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
53.664 47.193
Diğer Borçlar
54.095 41.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
54.095 41.442
Ertelenmiş Gelirler
27.511 24.397
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 22.050 9.595
Kısa Vadeli Karşılıklar
136.544 159.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 91.459 75.970
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 45.085 83.283
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.400 3.077
ARA TOPLAM
3.069.694 2.725.671
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.069.694 2.725.671
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 2.487.569 2.380.236
Diğer Borçlar
3.254 3.181
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.254 3.181
Ertelenmiş Gelirler
4.409 850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.409 850
Uzun Vadeli Karşılıklar
76.643 64.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 76.643 64.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 59.062 70.510
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.630.937 2.519.060
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.700.631 5.244.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 463.436 515.342
Ödenmiş Sermaye
178.030 178.030
Birleşme Denkleştirme Hesabı
27.312 27.312
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
678.233 678.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.822 -8.350
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.822 -8.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.219 4.720
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.219 4.720
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
504.766 504.766
Diğer Yedekler
-365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-869.004 -498.540
Net Dönem Karı veya Zararı
-56.933 -370.464
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
730 644
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
464.166 515.986
TOPLAM KAYNAKLAR
6.164.797 5.760.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566976


BIST
18:0596.032
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  96.032  
En Yüksek
96.583
En Düşük
95.314