***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 20:49

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.1 428.232.922 305.589.090 185.465.097 121.197.208
Satışların Maliyeti
26.2 -295.295.495 -214.743.990 -113.185.470 -83.304.993
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.937.427 90.845.100 72.279.627 37.892.215
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
132.937.427 90.845.100 72.279.627 37.892.215
Genel Yönetim Giderleri
27.1 -82.919.030 -68.994.913 -29.880.381 -23.118.552
Pazarlama Giderleri
27.2 -16.418.102 -15.489.626 -5.774.329 -5.866.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.1 23.561.003 10.501.083 9.037.819 3.577.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29.2 -7.937.592 -6.638.239 -1.994.275 -2.417.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.223.706 10.223.405 43.668.461 10.067.256
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.1 2.445.719 3.823.873 879.387 1.396.076
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30.2 -2.370 -319.051 0 -89.686
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.212.525 -231.172 1.733.400 119.488
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.879.580 13.497.055 46.281.248 11.493.134
Finansman Gelirleri
31.1 28.337.929 32.276.295 10.240.254 9.657.123
Finansman Giderleri
31.2 -86.731.407 -56.949.137 -33.451.549 -18.816.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.513.898 -11.175.787 23.069.953 2.333.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.233.691 5.560.823 -5.856.717 1.549.639
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -1.467.078 -4.118.100 -303.291 -1.288.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 5.700.769 9.678.923 -5.553.426 2.838.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.280.207 -5.614.964 17.213.236 3.883.244
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.2 -1.016.493 -827.050 381.473 92.690
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.296.700 -6.442.014 17.594.709 3.975.934
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 -3.826.882 7.163.453 -627.840 2.360.419
Ana Ortaklık Payları
34 1.530.182 -13.605.467 18.222.549 1.615.515
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00429300 -0,03719900 0,05112100 0,00341900
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00714400 -0,03493800 0,05005100 0,00322300
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00285200 -0,00226100 0,00107000 0,00019600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 0 -70.465.400 -1.814.381 711.925.209 -813.695 22.522.215 31.762.677 110.744.279 347.448.396 66.056.891 1.639.924.806 399.466.232 2.039.391.038
Transferler
66.056.891 -66.056.891 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.161 2.714.058 -13.605.467 -10.966.570 7.134.620 -3.831.950
Dönem Karı (Zararı)
-13.605.467 -13.605.467 7.163.453 -6.442.014
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.161 2.714.058 2.638.897 -28.833 2.610.064
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
65.916 65.916 318.834 384.750
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-21.673.082 21.673.082 -21.673.082 -21.673.082 -21.673.082
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
660.092 -29.179.349 -508.553 -35.888.130 -64.915.940 91.647.848 26.731.908
Dönem Sonu Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -21.673.082 -70.465.400 -1.154.289 682.745.860 -888.856 22.013.662 34.476.735 132.417.361 356.009.991 -13.605.467 1.542.435.130 498.567.534 2.041.002.664
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -88.337.724 -70.465.400 2.147.113 535.091.278 -896.590 20.545.151 51.345.617 199.082.003 140.425.671 -24.157.793 1.187.337.941 922.759.511 2.110.097.452
Transferler
-8.083.786 -16.074.007 24.157.793 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.386 10.593.791 1.530.182 11.998.587 -3.826.888 8.171.699
Dönem Karı (Zararı)
1.530.182 1.530.182 -3.826.882 -2.296.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.386 10.593.791 10.468.405 -6 10.468.399
Sermaye Azaltımı
-27.150.000 75.748.500 -48.598.500
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
225.275.937 89.276.495 -45.989.448 31.533.749 -8.574.903 326.190.375 3.253.217 42 -83.297.017 518.993.906 1.056.662.353 -1.049.720.388 6.941.965
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-170.908.805 141.149.753 -141.149.753 -170.908.805 0 -170.908.805
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30.945.489 1.315.845 -50.102.903 -494.326 -15.350.107 -33.686.002 150.790.154 117.104.152
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 146.085.110 -229.487.477 -7.986.162 -53.710.445 803.094.964 -1.021.976 23.304.042 61.939.450 256.934.739 486.845.710 1.530.182 2.051.404.074 20.002.389 2.071.406.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
165.786.610 10.985.037
Dönem Karı (Zararı)
34 -2.296.700 -6.442.014
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.280.207 -5.614.964
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.2 -1.016.493 -827.050
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
97.617.249 54.293.706
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 52.369.228 45.772.871
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
238.299 6.162
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 238.299 6.162
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
70.711 -52.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 152.211 -85.043
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -81.500 32.189
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.490.036 26.177.587
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 25.902.789 26.306.879
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 3.165.683 2.862.440
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 -11.578.436 -2.991.732
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.900.650 -6.687.560
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.249.094 -1.255.272
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 2.249.094 -1.255.272
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 -5.700.769 -9.667.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
74.428.306 -31.117.678
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 68.511.942 -18.986.554
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.210.759 -11.323.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -50.078.492 5.875.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 11.867.733 -17.199.329
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 53.425.323 -39.106.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.763.664 11.356.657
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 8.264.775 96.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 6.498.889 11.260.005
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -3.502.336 -4.017.942
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -10.672.464 -15.125.369
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.462.808 23.059.940
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 606.751 108.204
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 24.856.057 22.951.736
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -31.088.301 23.212.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 4.326.441 1.084.962
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.638.170 6.898.129
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -37.484 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -5.600.686 6.898.129
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 969.403 473.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.919.245 -8.643.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -294.732 -1.956.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 -3.624.513 -6.686.218
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
169.748.855 16.734.014
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -3.962.245 -5.748.977
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-110.332.074 -119.573.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
969.144 2.223.539
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 903.808 2.223.539
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 65.336 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.607.976 -121.282.291
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -95.488.773 -120.059.247
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -119.203 -1.223.044
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 791.608 5.919.573
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -16.484.850 -6.434.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.404.039 -13.736.877
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.104.152 26.731.908
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-170.908.805 -21.673.082
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25 -170.908.805 -21.673.082
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 0 384.750
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.127.775 44.307.074
Kredilerden Nakit Girişleri
9 122.127.775 44.307.074
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-143.824.372 -37.180.648
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -143.824.372 -37.180.648
Ödenen Faiz
31 -37.933.873 -47.820.732
Alınan Faiz
31 12.031.084 21.513.853
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.949.503 -122.325.408
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25.5 10.043.785 2.339.781
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.905.718 -119.985.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 321.579.019 421.801.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 285.673.301 301.815.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.296.700 -6.442.014 17.594.709 3.975.934
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-125.392 -103.994 -111.907 -14.227
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -156.740 -129.993 -139.884 -17.784
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.348 25.999 27.977 3.557
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 31.348 25.999 27.977 3.557
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.593.791 2.714.058 5.086.574 4.812.258
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.5 10.593.791 2.714.058 5.086.574 4.812.258
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.468.399 2.610.064 4.974.667 4.798.031
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.171.699 -3.831.950 22.569.376 8.773.965
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.826.888 7.134.620 -623.702 2.352.206
Ana Ortaklık Payları
11.998.587 -10.966.570 23.193.078 6.421.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 285.673.301 321.579.019
Finansal Yatırımlar
8 89.329.944 157.841.886
Ticari Alacaklar
205.972.131 156.421.235
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 132.262.105 82.183.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 73.710.026 74.237.622
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 4.909.292 58.334.615
Diğer Alacaklar
5.047.351 13.613.293
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.392.594 12.007.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.654.757 1.605.600
Stoklar
14 32.194.484 28.692.148
Peşin Ödenmiş Giderler
15 18.370.785 13.534.994
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 3.962.245 6.565.998
Diğer Dönen Varlıklar
24 23.255.987 23.767.089
ARA TOPLAM
668.715.520 780.350.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
668.715.520 780.350.277
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 3.172.986 3.172.986
Diğer Alacaklar
4.941.992 4.573.716
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 4.029.679 3.679.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 912.313 894.361
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 81.864.349 77.171.478
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 532.763.448 519.539.237
Maddi Duran Varlıklar
18 1.693.624.117 1.648.095.244
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.028.746 3.406.549
Peşin Ödenmiş Giderler
15 22.703.214 16.866.541
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 18.645.207 21.061.446
Diğer Duran Varlıklar
24 3.187.609 2.381.775
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.363.931.668 2.296.268.972
TOPLAM VARLIKLAR
3.032.647.188 3.076.619.249
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 10.664.768 4.543.220
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 110.783.662 168.800.620
Ticari Borçlar
86.307.804 55.856.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 610.487 3.736
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 85.697.317 55.852.821
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 4.331.419 35.419.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.436.998 7.110.557
Diğer Borçlar
12.745.824 17.252.193
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 660.802 698.286
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 12.085.022 16.553.907
Ertelenmiş Gelirler
15 12.047.072 10.904.706
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 1.467.078 4.764.067
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.920.217 2.662.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.217.558 1.897.349
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 702.659 765.547
ARA TOPLAM
252.704.842 307.314.536
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
252.704.842 307.314.536
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 445.350.803 384.753.691
Ticari Borçlar
10 713.895 2.034.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 6.638 52.606
Diğer Borçlar
12 759.516 1.891.317
Ertelenmiş Gelirler
15 101.123 274.086
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.459.738 2.192.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.459.738 2.192.570
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 259.144.170 268.008.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
708.535.883 659.207.261
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
961.240.725 966.521.797
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.051.404.074 1.187.337.941
Ödenmiş Sermaye
25.1 563.875.937 365.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25.1 146.085.110 56.808.615
Geri Alınmış Paylar (-)
25.10 -229.487.477 -88.337.724
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
25.1 -7.986.162 -70.465.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.2 -53.710.445 2.147.113
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
825.377.030 554.739.839
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
825.377.030 554.739.839
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.9 803.094.964 535.091.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.7 -1.021.976 -896.590
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.4 23.304.042 20.545.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.939.450 51.345.617
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.5 61.939.450 51.345.617
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.3 256.934.739 199.082.003
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.8 486.845.710 140.425.671
Net Dönem Karı veya Zararı
34 1.530.182 -24.157.793
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 20.002.389 922.759.511
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.071.406.463 2.110.097.452
TOPLAM KAYNAKLAR
3.032.647.188 3.076.619.249http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640589


BIST
18:0595.394
Değişim :  -0,13% |  -127,87
Açılış :  95.730  
Önceki Kapanış :  95.522  
En Yüksek
96.117
En Düşük
94.349