***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 21:13

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 16.982.577 24.631.034 9.520.923 11.200.970
Satışların Maliyeti
24 -14.429.285 -22.161.949 -8.112.827 -9.957.911
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.553.292 2.469.085 1.408.096 1.243.059
BRÜT KAR (ZARAR)
2.553.292 2.469.085 1.408.096 1.243.059
Genel Yönetim Giderleri
25 -1.556.226 -1.893.116 -815.796 -795.293
Pazarlama Giderleri
25 -794.523 -841.554 -403.081 -408.324
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 120.692 97.452 74.480 45.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -159.699 -141.990 -150.663 -69.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
163.536 -310.123 113.036 15.360
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 373.802 332.199 187.245 243.011
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -1.650 -6.912 0 -6.912
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
535.688 15.164 300.281 251.459
Finansman Gelirleri
28 581.512 1.277.678 165.946 232.548
Finansman Giderleri
29 -909.093 -1.387.188 -466.539 -845.528
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
208.107 -94.346 -312 -361.521
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-149.244 -131.858 -28.357 -74.124
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0 0 39.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -149.244 -131.858 -28.357 -113.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.863 -226.204 -28.669 -435.645
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.863 -226.204 -28.669 -435.645
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
58.863 -226.204 -28.669 -435.645
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 11.500.000 -1.157.500 8.271.124 22.251 1.759.230 -750.034 2.867.580 22.512.651
Transferler
-100 321.196 2.546.484 -2.867.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.769 -226.204 -257.973
Sermaye Arttırımı
1.725.000 -1.725.000
Kar Payları
-1.699.999 -1.699.999
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.157.500 1.157.500 -1.157.500 1.157.500
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 -9.518 922.926 1.253.951 -226.204 21.712.179 0 21.712.179
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 21.096 922.927 1.253.950 534.006 22.503.003 0 22.503.003
Transferler
534.006 -534.006
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.467 58.863 51.396
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 13.629 922.927 1.787.956 58.863 22.554.399 0 22.554.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-537.009 1.000.953
Dönem Karı (Zararı)
58.863 -226.204
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
58.863 -226.204
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-764.338 -270.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 108.215 136.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-13 155.364 80.236
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-13 155.364 80.236
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 2.462 -12.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.462 -12.570
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 203.956 -8.690
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 147.377 123.916
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
10-14 -1.381.712 -589.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
241.208 1.679.393
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.069.217 3.175.626
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -295.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -6.069.217 3.471.047
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.008 -1.261.350
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -38.515 -979.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 77.523 -282.250
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -501.526 -1.305.137
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 406.599 -129.595
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.918.911 719.670
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 104.293 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.814.618 719.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 195.889 -615
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.060 -31.952
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -59.060 -31.952
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 3.385.290 780.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.686 -267.814
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -74.686 -267.814
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-464.267 1.183.030
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-72.742 -182.077
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-851.192 -164.086
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.911 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 108.911 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.353 -164.086
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -12.353 -164.086
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 327.250 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.863 19.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 29.863 19.934
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 1.371.024 712.726
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.400.887 994.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.360.407 12.087.915
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.554.399 22.503.003
Ödenmiş Sermaye
23 13.225.000 13.225.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.546.024 6.546.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.629 21.096
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 13.629 21.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 922.927 922.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 1.787.956 1.253.950
Net Dönem Karı veya Zararı
58.863 534.006
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.554.399 22.503.003
TOPLAM KAYNAKLAR
41.914.806 34.590.918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551680


BIST18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271