***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

31.10.2016 18:04

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 23.832.314 36.212.159 6.849.737 11.581.125
Satışların Maliyeti
24 -20.084.474 -32.140.213 -5.655.189 -9.978.264
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.747.840 4.071.946 1.194.548 1.602.861
BRÜT KAR (ZARAR)
3.747.840 4.071.946 1.194.548 1.602.861
Genel Yönetim Giderleri
25 -2.249.563 -2.701.209 -693.337 -808.093
Pazarlama Giderleri
25 -1.229.228 -1.217.337 -434.705 -375.783
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 164.342 146.789 43.650 49.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -159.699 -138.292 0 3.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
273.692 161.897 110.156 472.020
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 458.603 425.047 84.801 92.848
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -1.650 -6.912 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
730.645 580.032 194.957 564.868
Finansman Gelirleri
28 649.808 1.909.090 68.296 631.412
Finansman Giderleri
29 -912.288 -1.917.933 -3.195 -530.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
468.165 571.189 260.058 665.535
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-234.113 -157.961 -84.869 -26.103
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -234.113 -157.961 -84.869 -26.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
234.052 413.228 175.189 639.432
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
234.052 413.228 175.189 639.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
234.052 413.228 175.189 639.432
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 11.500.000 -1.157.500 8.271.124 22.251 1.759.230 -750.034 2.867.580 0
Transferler
-100 321.196 2.546.484 -2.867.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.683 -413.228 377.545
Sermaye Arttırımı
1.725.000 -1.725.000
Kar Payları
-1.699.999 -1.699.999
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.157.500 -1.157.500 1.157.500 1.157.500
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 -13.432 922.926 1.253.951 413.228 22.347.697 0 22.347.697
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 21.096 922.927 1.253.950 534.006 22.503.003
Transferler
534.006 -534.006
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.936 234.052 227.116
Kar Payları
-599.099 -599.099
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 14.160 922.927 1.188.857 234.052 22.131.026 0 22.131.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-744.353 2.012.684
Dönem Karı (Zararı)
234.052 413.228
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
234.052 413.228
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.028.561 -505.971
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 162.900 238.898
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-13 149.700 70.033
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-13 149.700 70.033
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 1.522 -5.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.522 -5.261
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.795 -42.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 209.310 -64.582
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -189.515 22.343
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 232.379 149.040
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
10-14 -1.594.857 -916.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
158.998 2.343.854
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.352.220 2.555.690
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -299.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -5.352.220 2.855.394
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
494.626 -1.547.413
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 446.828 -942.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 47.798 -605.325
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.102.260 -335.293
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -318.309 -527.293
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.085.015 -68.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 167.918 267.191
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.917.097 -335.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 194.282 -1.510
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
216.890 -34.554
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 216.890 -34.554
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 3.014.642 2.068.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.668 233.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -73.668 233.784
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-635.511 2.251.111
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-108.842 -238.427
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-852.377 -215.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 108.911 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -13.538 -215.088
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 327.250 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.275.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
763.874 -4.047.747
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 0 1.157.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.362.973 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -3.505.248
Ödenen Temettüler
23 -599.099 -1.699.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-832.856 -2.250.151
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -832.856 -2.250.151
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.837.991 6.985.100
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.005.135 4.734.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
234.052 413.228 175.189 639.432
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.936 -35.683 531 -3.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -8.670 -44.604 664 -4.893
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 1.734 8.921 -133 979
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.936 -35.683 531 -3.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
227.116 377.545 175.720 635.518
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
227.116 377.545 175.720 635.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.005.141 3.837.991
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
17.892.964 11.367.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 17.892.964 11.367.508
Diğer Alacaklar
2.449.341 2.943.967
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.331.454 1.778.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.117.887 1.165.685
Stoklar
12 14.139.976 13.037.716
Peşin Ödenmiş Giderler
13 789.765 520.147
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 215.838 106.996
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.151.422 1.075.363
ARA TOPLAM
39.644.447 32.889.688
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.644.447 32.889.688
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.275.000 329.450
Maddi Duran Varlıklar
16 480.758 615.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.162 19.444
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 1.383.627 736.698
Diğer Duran Varlıklar
22 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.146.547 1.701.230
TOPLAM VARLIKLAR
42.790.994 34.590.918
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.174.224 517.407
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 950.682 982.961
Ticari Borçlar
10.233.572 7.338.072
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 195.793 27.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 10.037.779 7.310.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 258.879 64.597
Diğer Borçlar
425.499 208.609
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 223.148 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 202.351 208.609
Ertelenmiş Gelirler
13 4.996.686 1.982.044
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
ARA TOPLAM
19.039.542 11.093.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.039.542 11.093.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 261.565
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.392 19.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 28.392 19.934
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 1.592.034 712.726
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.620.426 994.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.659.968 12.087.915
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.131.026 22.503.003
Ödenmiş Sermaye
23 13.225.000 13.225.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
23 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 6.546.024 6.546.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.160 21.096
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 14.160 21.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 922.927 922.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 1.188.863 1.253.950
Net Dönem Karı veya Zararı
23 234.052 534.006
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.131.026 22.503.003
TOPLAM KAYNAKLAR
42.790.994 34.590.918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565070


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271