***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.02.2018 18:23

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1) 965.952 2.079.280 3.045.232 804.026 679.347 1.483.373
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 60.912 64.452 125.364 111.521 100.435 211.956
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
57.231 64.452 121.683 104.435 100.435 204.870
Devlet Borçlanma Senetleri
6.079 8.228 14.307 1.147 8.581 9.728
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
48.535 56.224 104.759 101.010 91.854 192.864
Diğer Menkul Değerler
2.617 0 2.617 2.278 0 2.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
3.681 0 3.681 7.086 0 7.086
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
3.681 0 3.681 7.086 0 7.086
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(3) 228.880 167.988 396.868 10.192 65.555 75.747
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
2.433.052 0 2.433.052 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
2.433.052 0 2.433.052 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4) 1.322.358 71.537 1.393.895 1.343.519 68.646 1.412.165
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.417 9.445 16.862 9.639 6.030 15.669
Devlet Borçlanma Senetleri
1.311.976 4.138 1.316.114 1.333.880 62.616 1.396.496
Diğer Menkul Değerler
2.965 57.954 60.919 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5) 15.757.256 4.915.343 20.672.599 14.167.859 3.438.123 17.605.982
Krediler ve Alacaklar
15.300.478 4.915.343 20.215.821 13.584.160 3.438.123 17.022.283
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
36.393 541.826 578.219 31.207 466.315 497.522
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
15.264.085 4.373.517 19.637.602 13.552.953 2.971.808 16.524.761
Takipteki Krediler
1.016.788 0 1.016.788 1.079.118 0 1.079.118
Özel Karşılıklar (-)
-560.010 0 -560.010 -495.419 0 -495.419
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6) 877.317 473.826 1.351.143 1.061.118 500 1.061.618
Devlet Borçlanma Senetleri
877.317 82.263 959.580 1.061.118 500 1.061.618
Diğer Menkul Değerler
0 391.563 391.563 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8) 763.545 7.668 771.213 137.384 7.668 145.052
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
160.079 7.668 167.747 137.384 7.668 145.052
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
603.466 0 603.466 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(11) 2.786 0 2.786 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
2.786 0 2.786 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 308.605 0 308.605 992.933 0 992.933
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 86.791 0 86.791 93.634 0 93.634
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
86.791 0 86.791 93.634 0 93.634
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(15) 59.764 0 59.764 2.240 0 2.240
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
59.764 0 59.764 2.240 0 2.240
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 257.420 0 257.420 64.750 0 64.750
Satış Amaçlı
257.420 0 257.420 64.750 0 64.750
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(17) 219.639 217.950 437.589 266.696 398.570 665.266
AKTİF TOPLAMI
23.348.417 7.998.044 31.346.461 19.060.012 4.758.844 23.818.856
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(1) 12.342.722 7.384.266 19.726.988 10.432.003 5.704.278 16.136.281
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
65.770 108.356 174.126 130.509 173.760 304.269
Diğer
12.276.952 7.275.910 19.552.862 10.301.494 5.530.518 15.832.012
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2) 54.128 121.286 175.414 174.405 84.537 258.942
ALINAN KREDİLER
(3) 112.794 2.251.116 2.363.910 102.999 2.330.905 2.433.904
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.274.585 2.709.290 3.983.875 531.388 0 531.388
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
190.202 2.399.769 2.589.971 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
60.710 0 60.710 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
(4) 1.023.673 309.521 1.333.194 531.388 0 531.388
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 930.481 0 930.481 990.647 0 990.647
Bonolar
229.096 0 229.096 122.787 0 122.787
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
701.385 0 701.385 867.860 0 867.860
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
107.204 149.039 256.243 98.984 273.388 372.372
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(6) 98.228 5.772 104.000 157.263 7.479 164.742
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(7) 2.838 0 2.838 6.943 73 7.016
Finansal Kiralama Borçları
3.018 0 3.018 7.994 75 8.069
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-180 0 -180 -1.051 -2 -1.053
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(8) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 386.092 2.030 388.122 342.362 1.062 343.424
Genel Karşılıklar
72.887 0 72.887 103.773 0 103.773
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
78.019 0 78.019 66.714 0 66.714
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
235.186 2.030 237.216 171.875 1.062 172.937
VERGİ BORCU
(10) 60.958 0 60.958 32.506 0 32.506
Cari Vergi Borcu
60.958 0 60.958 32.506 0 32.506
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(12) 301.275 340.206 641.481 0 14.841 14.841
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.710.837 1.314 2.712.151 2.535.990 -3.197 2.532.793
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
-183.709 1.314 -182.395 4.393 -3.197 1.196
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.278 0 1.278 1.278 0 1.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
(13) -55.371 1.314 -54.057 -57.274 -3.197 -60.471
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
59.107 0 59.107 197.269 0 197.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 49.054 0 49.054
Diğer Sermaye Yedekleri
(17) -188.723 0 -188.723 -185.934 0 -185.934
Kar Yedekleri
1.373.597 0 1.373.597 1.197.572 0 1.197.572
Yasal Yedekler
(14) 280.244 0 280.244 273.984 0 273.984
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 1.007.077 0 1.007.077 890.402 0 890.402
Diğer Kar Yedekleri
86.276 0 86.276 33.186 0 33.186
Kar veya Zarar
362.949 0 362.949 176.025 0 176.025
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
248.059 0 248.059 50.831 0 50.831
Dönem Net Karı / Zararı
114.890 0 114.890 125.194 0 125.194
PASİF TOPLAMI
18.382.142 12.964.319 31.346.461 15.405.490 8.413.366 23.818.856


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 0 1.278 0 92.856 0 997.434 2.425 106.614 -70.239 156.528 0 0 82.046 2.526.942 0 2.526.942
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.158.000 0 1.278 0 92.856 0 997.434 2.425 106.614 -70.239 156.528 0 0 82.046 2.526.942 0 2.526.942
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.768 0 0 0 0 9.768 0 9.768
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.831 0 40.741 0 0 -32.992 58.580 0 58.580
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 175.996 0 -175.996 -187.691 0 0 0 0 0 0 0 -187.691 0 -187.691
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 125.194 0 0 0 0 0 0 125.194 0 125.194
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.132 0 68.964 32.518 0 -106.614 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 5.132 0 68.964 32.518 0 -106.614 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 0 1.278 0 273.984 0 890.402 -152.748 125.194 50.831 -60.471 197.269 0 0 49.054 2.532.793 0 2.532.793
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 0 1.278 0 273.984 0 890.402 -152.748 176.025 -60.471 197.269 0 0 49.054 2.532.793 0 2.532.793
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.158.000 0 1.278 0 273.984 0 890.402 -152.748 0 176.025 -60.471 197.269 0 0 49.054 2.532.793 0 2.532.793
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.414 0 0 0 0 6.414 0 6.414
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.059 0 -138.162 0 0 -49.054 60.843 0 60.843
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -2.789 0 0 0 0 0 0 0 -2.789 0 -2.789
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 114.890 0 0 0 0 0 0 114.890 0 114.890
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 6.260 0 116.675 53.090 0 -176.025 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 6.260 0 116.675 53.090 0 -176.025 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 0 1.278 0 280.244 0 1.007.077 -102.447 114.890 248.059 -54.057 59.107 0 0 0 2.712.151 0 2.712.151


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
12.998.543 11.760.742 24.759.285 11.427.395 11.635.488 23.062.883
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.342.021 1.974.830 5.316.851 2.960.005 1.614.284 4.574.289
Teminat Mektupları
3.335.237 927.822 4.263.059 2.948.553 983.011 3.931.564
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
65.935 4.015 69.950 80.702 4.587 85.289
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.269.302 923.807 4.193.109 2.867.851 978.424 3.846.275
Banka Kredileri
1.365 139.693 141.058 5.499 215.701 221.200
İthalat Kabul Kredileri
1.000 139.693 140.693 4.003 215.701 219.704
Diğer Banka Kabulleri
365 0 365 1.496 0 1.496
Akreditifler
843 445.828 446.671 664 356.937 357.601
Belgeli Akreditifler
843 445.828 446.671 664 356.937 357.601
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
4.576 461.487 466.063 5.289 58.635 63.924
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.628.829 395.137 3.023.966 2.340.417 114.529 2.454.946
Cayılamaz Taahhütler
2.369.208 395.137 2.764.345 2.052.457 114.529 2.166.986
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
328.715 387.703 716.418 39.460 108.619 148.079
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
905.147 7.434 912.581 856.068 5.910 861.978
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
665.639 0 665.639 616.809 0 616.809
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.526 0 6.526 5.750 0 5.750
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
462.487 0 462.487 533.446 0 533.446
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
694 0 694 924 0 924
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 259.621 0 259.621 287.960 0 287.960
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
259.621 0 259.621 287.960 0 287.960
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 7.027.693 9.390.775 16.418.468 6.126.973 9.906.675 16.033.648
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
223.000 0 223.000 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
223.000 0 223.000 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.804.693 9.390.775 16.195.468 6.126.973 9.906.675 16.033.648
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.016.125 1.081.647 2.097.772 343.588 543.595 887.183
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
448.990 592.563 1.041.553 154.020 287.446 441.466
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
567.135 489.084 1.056.219 189.568 256.149 445.717
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.697.341 6.443.155 11.140.496 4.934.319 7.361.856 12.296.175
Swap Para Alım İşlemleri
517.092 4.548.705 5.065.797 912.862 4.854.601 5.767.463
Swap Para Satım İşlemleri
3.840.249 846.368 4.686.617 3.511.457 2.507.255 6.018.712
Swap Faiz Alım İşlemleri
170.000 524.041 694.041 255.000 0 255.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
170.000 524.041 694.041 255.000 0 255.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.091.227 1.420.585 2.511.812 849.066 946.701 1.795.767
Para Alım Opsiyonları
637.839 608.467 1.246.306 219.398 464.183 683.581
Para Satım Opsiyonları
453.388 812.118 1.265.506 429.668 249.309 678.977
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 233.209 233.209
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 200.000 0 200.000
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 445.388 445.388 0 1.054.523 1.054.523
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
396.875.169 161.047.225 557.922.394 356.920.948 142.154.182 499.075.130
EMANET KIYMETLER
2.186.630 973.689 3.160.319 1.553.696 913.568 2.467.264
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
185.938 64.773 250.711 185.938 65.624 251.562
Tahsile Alınan Çekler
1.938.054 115.106 2.053.160 1.311.048 112.818 1.423.866
Tahsile Alınan Ticari Senetler
59.226 12.728 71.954 52.282 14.299 66.581
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.571 667.908 670.479 3.524 615.234 618.758
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
840 113.174 114.014 903 105.593 106.496
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
391.107.451 159.426.001 550.533.452 355.243.785 141.181.505 496.425.290
Menkul Kıymetler
27.000 208 27.208 0 171 171
Teminat Senetleri
91.401.455 27.117.989 118.519.444 82.378.207 24.257.482 106.635.689
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
25.881.291 7.563.004 33.444.295 25.044.041 5.927.462 30.971.503
Diğer Rehinli Kıymetler
272.653.641 124.719.397 397.373.038 246.414.782 110.970.306 357.385.088
Rehinli Kıymet Alanlar
1.144.064 25.403 1.169.467 1.406.755 26.084 1.432.839
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.581.088 647.535 4.228.623 123.467 59.109 182.576
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
409.873.712 172.807.967 582.681.679 368.348.343 153.789.670 522.138.013


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
-175.405 -230.642
Alınan Faizler
2.612.489 2.224.051
Ödenen Faizler
-1.597.750 -1.301.925
Alınan Temettüler
4.753 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
400.389 354.609
Elde Edilen Diğer Kazançlar
228.834 287.670
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
305.968 236.326
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-385.141 -351.850
Ödenen Vergiler
-22.811 -31.826
Diğer
-1.722.136 -1.647.697
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
3.238.175 -505.650
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.931 -2.057
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.839.720 -1.215.176
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
(1) -677.308 776.651
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.855.225 -2.496.541
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.144.800 2.268.701
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-73.743 214.722
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) -166.148 -51.950
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
3.062.770 -736.292
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-111.067 746.050
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-25.500 -27.402
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-210.819 -54.169
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
145.661 137.260
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-330.520 -974.174
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
504.440 1.354.326
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-581.979 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
413.434 335.759
Diğer
-25.784 -25.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
351.688 -435.754
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.363.709 356.166
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.006.954 -785.863
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-5.067 -6.057
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 32.531 62.199
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.335.922 -363.797
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 259.736 623.533
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 3.595.658 259.736


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.822.473 2.504.986
Kredilerden Alınan Faizler
2.417.695 2.221.040
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
26.205 25.833
Bankalardan Alınan Faizler
12.529 2.690
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
81.404 41
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
283.745 245.365
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
791 603
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
150.041 133.023
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
132.913 111.739
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
895 10.017
FAİZ GİDERLERİ
(2) -1.567.318 -1.419.990
Mevduata Verilen Faizler
-1.185.972 -1.041.414
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-84.668 -87.141
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-145.360 -148.874
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-115.809 -110.866
Diğer Faiz Giderleri
-35.509 -31.695
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.255.155 1.084.996
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
331.103 287.212
Alınan Ücret ve Komisyonlar
400.389 354.609
Gayri Nakdi Kredilerden
68.366 62.641
Diğer
332.023 291.968
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-69.286 -67.397
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-69.286 -67.397
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 4.930 5.001
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -217.974 -109.521
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
20 27.911
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-96.092 -44.806
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-121.902 -92.626
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 228.834 287.670
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
1.602.048 1.555.358
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(6) -471.362 -528.740
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -991.159 -887.003
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
139.527 139.615
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 139.527 139.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -24.637 -14.421
Cari Vergi Karşılığı
-35.830 -25.693
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
11.193 11.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 114.890 125.194
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(11) 114.890 125.194
Grubun Karı (Zararı)
114.890 125.194
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,09920000 0,10810000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
8.018 12.210
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
-234.020 9.686
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-3.487 -14.618
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
46.331 -1.456
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
-183.158 5.822
DÖNEM KARI (ZARARI)
114.890 125.194
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-53 10.876
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
114.943 114.318
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
-68.268 131.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663748


BIST
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731