***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.10.2017 20:02

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2017
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Mülkiyetinde bulunan ve satın alacağı her türlü arsa, arazi vb. gayrimenkuller üzerine konut, iş, ofis, alış-veriş ve eğlence merkezleri, eğitim merkezleri, spor merkezleri, sağlık kompleksleri ve hastane gibi sağlık tesisleri ile otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve benzeri turistik tesisler kurmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işletme hakkını devretmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2017
Mevcut Sermaye (TL) 1.158.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.158.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
SKBNK, TRASKBNK91N8 1.158.000.000

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.06.2017
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 14.07.2017

Ek Açıklamalar
10.05.2017 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Bankamız aktifinde yer alan gayrimenkul portföyünün 31.12.2016 yıllık finansal tablolar esas alınarak, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürülmesi hedeflenen Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye (Şeker Proje) kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeli" ile kısmi bölünme yoluyla devredilmesi için gerekli yasal işlemlere başlanılması için çalışmalara başlanıldığı duyurulmuş ve bu kapsamda kısmi bölünme işleminin kolaylaştırılmış usulde olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca uzman kuruluş görüşü aranmamakla birlikte, BDDK'nın Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca, hazırlanan uzman kuruluş raporu 12.06.2017 tarihinde yapılan açıklama ile kamu ile paylaşılmıştır.
Daha sonra 17.07.2017 ve 08.08.2017 tarihli özel durum açıklamaları ile bölünme sürecine ilişkin bilgiler kamuya duyurulmuştur. Yönetim Kurulumuzun 24.10.2017 tarihli kararı ile kısmi bölünmeye konu gayrimenkul listesi güncellenerek onaylanmış ve 30.06.2017 tarihli finansal tablolar üzerinden yürütülen bölünme işleminin bu kapsamda devamına karar verildiği KAP'ta 24.10.2017 tarihinde açıklanmıştır.
Söz konusu yönetim kurulu kararı ve 30.06.2017 tarihli finansal tablolar üzerinden yürütülen bölünme işlemi çerçevesinde uzman kuruluş raporu yenilenmiştir. Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 26.10.2017 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ekte sunulmaktadır.
Uzman kuruluş raporunda Şekerbank'a ait 30 Haziran 2016 tarihli denetlenmiş konsolide BDDK mali tabloları, Şeker Proje'ye ilişkin 30 Haziran 2017 tarihli yasal mali tablolar ve gayrimenkul ekspertiz raporları esas alınarak yapılan çalışma sonucunda devrolan gayrimenkullerin değeri 602.966.462 TL, devralma oranı ise %0,083 olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamalara istinaden Şeker Proje'nin yeni sermayesi 603.466.462 TL ve artırılacak sermaye 602.966.462 TL olarak belirlenmiştir. Sermaye artırımı öncesi ve sonrasında Şeker Proje'nin hissedarlık yapısı değişmemiş ve Şekerbank'ın payı %100 olarak korunmuştur.
Yukarıda açıklanan oranlar, artırılan sermaye ve bölünme hususu henüz kesinleşmemiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve BDDK'nın onaylarından sonra kesinleşecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve BDDK'nın kararı çerçevesinde bölünmeye ilişkin gerekli duyurular ayrıca yapılacak, ayrıca bölünme ile ilgili esaslar, her iki şirketin tarihi bilahare açıklanacak Genel Kurul toplantılarında görüşülecektir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637124


BIST18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271