***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.11.2017 18:04

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kolaylaştırılmış Usulde İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme işlemi kapsamında pay sahiplerinin inceleme hakları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.10.2017
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Mülkiyetinde bulunan ve satın alacağı her türlü arsa, arazi vb. gayrimenkuller üzerine konut, iş, ofis, alış-veriş ve eğlence merkezleri, eğitim merkezleri, spor merkezleri, sağlık kompleksleri ve hastane gibi sağlık tesisleri ile otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve benzeri turistik tesisler kurmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işletme hakkını devretmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2017
Mevcut Sermaye (TL) 1.158.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.158.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
SKBNK, TRASKBNK91N8 1.158.000.000

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2017

Ek Açıklamalar
"23.06.2017 tarihli Özel Durum açıklamamızda özetle, gayrimenkul portföyünün operasyonel olarak daha etkin yönetilmesi ve yatırımcıların ilgisine sunulması hususları da dikkate alınarak, Bankamız aktifinde yer alan gayrimenkul portföyünün, 31.12.2016 tarihli finansal tablolar üzerinden, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürülmesi hedeflenen Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeli" ile kısmi bölünme yoluyla devredilmesi için gerekli yasal işlemlere başlanılması için çalışmalara başlanıldığı, bu çerçevede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 171'inci maddesinde belirtilen belgelerin 23.06.2017 tarihli TTSG'de ilan edildiği üzere, pay sahiplerimizin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğu duyurulmuştu.
08.08.2017 tarihli özel durum açıklamamızda ise Yönetim Kurulumuzun 08.08.2017 tarihli kararı ile bölünme işlemine ilişkin tüm belge ve başvuruların 30.06.2017 tarihli finansal tablolar üzerinden güncellenerek sürecin devam ettirilmesine karar verildiği açıklanmış ve Yönetim Kurulumuzun 24.10.2017 tarihli kararı ile kısmi bölünmeye konu gayrimenkul listesi güncellenerek onaylanmış ve 30.06.2017 tarihli finansal tablolar üzerinden yürütülen bölünme işleminin devamına karar verildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 171'inci maddesi çerçevesinde pay sahiplerimizin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulan belgeler de güncellenmiş ve 02.11.2017 tarihli TTSG'de ilan edildiği üzere,
- Bölünme Sözleşmesi,
- Bölünmeye Taraf Şirketlerin Yönetim Kurullarının Birlikte Hazırladığı Bölünme Raporu,
- Son üç yıllık finansal raporlar,
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları,
- 30.06.2017 tarihli ara dönem finansal raporlar
Şekerbank T.A.Ş.'nin, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, www.sekerbank.com.tr adresli İnternet Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (www.kap.gov.tr) kamuya açıklanarak pay sahiplerimizin ve diğer ilgililerin incelemesine tekrar sunulmuştur.
Bölünme sözleşmesinde ve raporunda yer alan oranlar, artırılan sermaye ve bölünme hususu henüz kesinleşmemiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve BDDK'nın onaylarından sonra kesinleşecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve BDDK'nın kararı çerçevesinde bölünmeye ilişkin gerekli duyurular ayrıca yapılacak, ayrıca bölünme ile ilgili esaslar, her iki şirketin tarihi bilahare açıklanacak Genel Kurul toplantılarında görüşülecektir."

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Kısmi Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu
EK: 2 Kısmi Bölünme Sözleşmesi.pdf - Bölünme Sözleşmesi
EK: 3 Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 4 Yeminli Mali Müşavir Raporu.pdf - Diğer


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638653


BIST
18:0596.032
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  96.032  
En Yüksek
0
En Düşük
0