***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.11.2016 21:43***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 193.187.665 160.027.333 62.433.222 49.307.239
Satışların Maliyeti
-155.253.776 -122.638.524 -51.348.389 -39.314.740
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.933.889 37.388.809 11.084.833 9.992.499
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
7 7.353.419 16.890.940 3.386.576 8.675.710
BRÜT KAR (ZARAR)
45.287.308 54.279.749 14.471.409 18.668.209
Genel Yönetim Giderleri
-21.317.425 -20.295.349 -6.908.822 -7.099.235
Pazarlama Giderleri
12 -14.086.226 -12.012.864 -5.206.732 -4.393.340
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.449.826 -1.510.375 -645.506 -490.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 10.599.908 8.577.948 2.493.165 5.602.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.612.877 -6.150.873 -1.341.822 -3.635.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.420.862 22.888.236 2.861.692 8.653.157
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 849.992 448.814 204.930 116.737
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -2.842.394 -3.350.759 -995.760 -863.668
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.428.460 19.986.291 2.070.862 7.906.226
Finansman Gelirleri
15 2.622.899 4.922.120 351.357 180.608
Finansman Giderleri
15 -37.407.318 -56.218.400 -17.059.807 -29.662.651
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.355.959 -31.309.989 -14.637.588 -21.575.817
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-661.289 -2.836.773 195.668 -1.333.245
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -696.989 0 158.853 341.536
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 35.700 -2.836.773 36.815 -1.674.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.017.248 -34.146.762 -14.441.920 -22.909.062
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.017.248 -34.146.762 -14.441.920 -22.909.062
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
294.930 294.032 183.285 107.112
Ana Ortaklık Payları
17 -23.312.178 -34.440.794 -14.625.205 -23.016.174
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 1.961.954 73.470.144 -522.617 72.947.527 72.947.527 5.410.790 -1.079.207 -1.079.207 4.331.583 9.672.341 -8.761.473 -44.516.186 -53.277.659 85.835.145 0 85.835.145
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 -44.516.186 44.516.186 0 0 -1.217.078 -1.217.078
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-240.764 -240.764 0 0 0 0 0 -240.764 8.645.132 -298.260 0 0 -298.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.346.872 0 0 0 0 0 -34.440.792 -34.440.792 -26.334.684 1.217.078 -25.117.606
Dönem Karı (Zararı)
-34.440.792 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-240.764 8.645.132 -298.260 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.383.471 0 0 -1.383.471 -1.383.471
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.872.598 -2.872.598 -2.872.598 2.872.598 2.872.598 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 0 0 0 0 0 183.847 0 578.483 0 0 70.597.546 0 -763.381 0 69.834.165 0 0 0 0 0 69.834.165 14.055.922 -1.377.467 0 0 -1.377.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.678.455 9.672.341 0 0 0 -50.405.061 -34.440.792 -84.845.853 58.116.990 0 58.116.990
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 701.153 70.597.545 -1.344.478 69.253.067 69.253.067 11.212.725 -1.000.205 -1.000.205 10.212.520 9.672.341 -50.405.060 -25.910.413 -76.315.473 63.723.007 63.723.007
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 -398.680 -398.680
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 -25.910.413 25.910.413 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.158.506 -654.928 19.503.578 0 0 0 0 0 19.503.578 1.188.020 -80.949 0 0 -80.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.071 0 0 0 0 0 -23.312.178 -23.312.178 -2.701.529 398.680 -2.302.849
Dönem Karı (Zararı)
-23.312.178 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.158.506 -654.928 0 1.188.020 -80.949 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
18:05122.540
Değişim :  -0,17% |  -206,86
Açılış :  122.392  
Önceki Kapanış :  122.747  
En Yüksek
123.457
En Düşük
122.188
BIST En Aktif Hisseler
PRKAB 3,96 38.838.561 % 20,00  
HUBVC 44,56 60.699.749 % 19,98  
NATEN 19,53 209.397.118 % 19,96  
ULUSE 31,76 4.962.051 % 19,94  
SILVR 3,19 35.959.507 % 19,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7640 7,8030 % 0,14  
Frank 6,0984 6,1351 % 0,11  
Riyal 1,5773 1,5852 % 0,25  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.560 1.561 -1,78  
Altın Gr. 298 298 1,51  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 -0,03  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,01  
B. Petrol 62,06 62,06 -0,03