***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 19:30***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 68.480.383 65.404.112
Satışların Maliyeti
7 -55.054.941 -53.872.848
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.425.442 11.531.264
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
4.864.939 1.898.736
BRÜT KAR (ZARAR)
18.290.381 13.430.000
Genel Yönetim Giderleri
-7.986.309 -6.570.210
Pazarlama Giderleri
12 -4.691.165 -4.195.227
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-399.349 -453.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.779.494 5.338.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.589.105 -1.751.914
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.403.947 5.798.327
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 15.350 3.688
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -927.316 -1.316.660
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.491.981 4.485.355
Finansman Gelirleri
15 3.629.882 1.084.292
Finansman Giderleri
15 -24.405.425 -10.747.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.283.562 -5.178.319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-796.162 -297.746
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -617.614 -198.347
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -178.548 -99.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.079.724 -5.476.065
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.079.724 -5.476.065
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.672 43.200
Ana Ortaklık Payları
17 -16.162.396 -5.519.265
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 0 183.847 701.153 70.597.545 -1.344.478 69.253.067 69.253.067 11.212.725 -1.000.205 -1.000.205 10.212.520 9.672.341 -50.405.060 -25.910.413 -76.315.473 63.723.007 0 63.723.007
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 -25.910.413 25.910.413 0 0 74.709 74.709
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.118.854 175.302 1.294.156 0 0 0 0 0 1.294.156 -1.091.881 -193.382 0 0 -193.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.285.263 0 0 0 0 0 -5.519.265 -5.519.265 -5.510.372 -74.709 -5.585.081
Dönem Karı (Zararı)
-5.519.265 -5.519.265 -74.709 -5.593.974
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.118.854 175.302 1.294.156 -1.091.881 -193.382 8.893 8.893
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.700 0 0 4.700 4.700
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 0 0 0 0 0 183.847 0 705.853 0 0 71.716.399 0 -1.169.176 0 70.547.223 0 0 0 0 0 70.547.223 10.120.844 -1.193.587 0 0 -1.193.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.927.257 9.672.341 0 0 0 -76.315.473 -5.519.265 -81.834.738 58.217.335 0 58.217.335
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 1.299.621 152.940.795 -2.768.835 150.171.960 150.171.960 18.448.009 -1.231.320 -1.231.320 17.216.689 9.672.341 -74.503.322 -31.663.630 -106.166.952 122.393.058 122.393.058
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 -31.663.630 31.663.630 0 0 -222.814 -222.814
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -391.766 -391.766 0 0 0 0 0 -391.766 5.626.060 850.895 0 0 850.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.476.955 0 0 0 0 0 -16.162.396 -16.162.396 -10.077.207 222.814 -9.854.393
Dönem Karı (Zararı)
-16.162.396 -16.162.396 82.672 -16.079.724
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -391.766 -391.766 -391.766 5.626.060 850.895 850.895 6.476.955 6.085.189 140.142 6.225.331
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
4.523.836 0 0 4.523.836 4.523.836
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-309.138 0 0 -309.138 -309.138
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 0 0 4.523.836 0 0 183.847 0 990.483 0 0 152.940.795 0 -3.160.601 0 149.780.194 0 0 0 0 0 149.780.194 24.074.069 -380.425 0 0 -380.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.693.644 9.672.341 0 0 0 -106.166.952 -16.162.396 -122.329.348 116.530.549 0 116.530.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.479.161 4.513.852
Dönem Karı (Zararı)
-16.079.724 -5.476.065
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.079.724 -5.476.065
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.153.551 4.587.556
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 5.131.833 3.575.912
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.690.474 1.530.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.112.752 945.666
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
577.722 584.920
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.977.184 4.931.309
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -552.871 -528.769
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 7.530.055 5.460.078
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.719.382 -10.008.979
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.683.839 1.255.668
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.488.963 4.904.050
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
375.976 282.493
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.864.939 4.621.557
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 796.162 297.746
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.082.404 -1.898.736
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.082.404 -1.898.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.082.274 214.321
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.413.378 -10.201.447
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
651.396 -12.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.761.982 -10.188.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.468 -930.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.468 -930.631
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.003.486 -676.396
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.243.010 701.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.627.919 -358.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-384.909 1.060.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.970.564 2.382.480
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.573.333 5.759.018
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
131.862 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.441.471 5.759.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-170.929 3.179.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-170.929 3.179.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.156.101 -674.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-871.304 -558.454
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-517.042 -511.370
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -630.878 -623.361
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.342.284 6.881.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.048.459 -4.780.204
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.621 690.925
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.621 690.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-975.074 -7.896.936
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-388.805 -6.663.516
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-586.269 -1.233.420
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
993.750 4.419.102
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.701.627 -2.522.064
Alınan Faiz
552.871 528.769
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.708.285 506.895
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.618.836 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.057.598 3.139.410
Kredilerden Nakit Girişleri
44.057.598 3.139.410
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.133.099 -5.076.197
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.133.099 -5.076.197
Ödenen Faiz
-8.273.613 -5.460.078
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.438.563 7.903.760
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.138.987 240.543
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-182.331 2.810
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.956.656 243.353
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.753.374 2.705.457
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.710.030 2.948.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.079.724 -5.476.065
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-391.766 1.294.156
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 1.118.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-391.766 175.302
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.617.097 -1.403.172
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.766.202 -1.209.790
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
5.766.202 -1.209.790
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
850.895 -193.382
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16:58107.015
Değişim :  1,55% |  1.635,19
Açılış :  105.902  
Önceki Kapanış :  105.380  
En Yüksek
107.222
En Düşük
105.902
BIST En Aktif Hisseler
YUNSA 7,05 50.201.568 % 19,90  
HURGZ 1,27 118.065.441 % 19,81  
BTCIM 3,35 30.425.075 % 18,79  
HUBVC 9,54 21.333.692 % 14,94  
NATEN 12,76 48.941.467 % 12,62  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4043 7,4414 % 0,21  
Frank 5,7688 5,8035 % -0,18  
Riyal 1,5233 1,5309 % -0,23  
Alış Satış %  
Altın Gr. 270 270 -0,87  
Cumhuriyet 1.785 1.812 -16,00  
Tam 1.785 1.830 -8,16  
Yarım 863 885 -3,95  
Çeyrek 433 443 -1,97  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 -0,02