***TKFEN***TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

05.05.2016 17:41

***TKFEN***TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 1,373,471 1,091,192
Satışların Maliyeti (-) -1,150,278 -975,956
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 223,193 115,236
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0
BRÜT KAR/ZARAR 223,193 115,236
Genel Yönetim Giderleri (-) -38,479 -34,169
Pazarlama Giderleri (-) -40,572 -38,551
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 65,401 85,508
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19 -54,831 -107,845
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarından Paylar 11 11,068 6,539
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 165,780 26,718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 9,446 12,820
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -5 -21
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 175,221 39,517
Finansman Gelirleri 20 33,571 72,966
Finansman Giderleri (-) 20 -40,656 -24,652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 168,136 87,831
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -18,321 -2,994
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -15,880 -10,691
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2,441 7,697
Çevrim Farkları 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 149,815 84,837

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0 0

DÖNEM KARI/ZARARI 149,815 84,837

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 149,815 84,837
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 937 830
- Ana Ortaklık Payları 148,878 84,007

Pay Başına Kazanç 18 402 227
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 402 227
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0 0


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015- 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL

DÖNEM KARI/ZARARI 149,815 84,837
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -695 280
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -869 350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 174 -70
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 174 -70

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 2,347 -18,052
Yabancı Para Çevirim Farkları -4,025 -22,640
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 6,707 4,829
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -335 -241
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -335 -241

DİĞER KAPSAMLI GELİR 1,652 -17,772

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 151,467 67,065

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 151,467 67,065
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 507 -4,695
- Ana Ortaklık Payları 150,960 71,760http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530283


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271