***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

21.03.2019 16:48

***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
21/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Tarih
21/03/2019
Saati
11:00
Adresi
Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak N5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL
Gündem
Olağan Genel Kurul
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Olağan Genel Kurul
Genel Kurul Tescil Tarihi
21/03/2019
Açıklamalar

                                                                   
 
 
 
TOPLANTI TUTANAĞI
 
Ekspo Faktoring Anonim Şirketi  21.03.2019   Tarihinde Yapılan
2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 
Ekspo Faktoring Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 21.03.2019  tarihin de tarihin de Saat 11.00 ' Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak N5/B Spring Giz Plaza Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2019 tarih ve 42756717 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜNER KAKI 'nın gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 60.000.000 toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 60.000.000 TL olan payının 30.599.996  adet hissenin asaleten, 29.400.002 adet vekaleten,  2 adet hissenin velayeten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı  Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
 
1-Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığına                   Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU' nu görevlendirilmiştir.
 
2- Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
 
3- Şirketin 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu  Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
 
4- 2018 yılı Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda,  Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
 
5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
 
6- 2018 yılında oluşan Şirket kârından yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.      
 
7-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine  geçildi. Bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar vazife görmek Murat TÜMAY              , Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU , İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU , Maide Semra TÜMAY  , Şerif Orhan ÇOLAK ' ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine oy birliği ile seçildi.
 
8-Yönetim Kurulu Üyelerinden Şerif Orhan ÇOLAK'a aylık net TL (AGİ Hariç), İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU' na  aylık net  TL (AGİ Hariç)  Huzur hakkı  ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
 
  9-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
 
  10-Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 yılı Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
  11- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.
 
                      
                         BAKANLIK TEMSİLCİSİ       
               
   TOPLANTI BAŞKANI
 
 
 
   Murat   TÜMAY
               
TUTANAK YAZMANI
 
 
 
Zeynep Ş. AKÇAKAYALIOĞLU

  Güner KAKI                                                       
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749057


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271