ALKİM KİMYA (ALKIM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 210.395.901
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.542.350
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 110.995.404
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 236.854
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 110.758.550
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 123.573
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 123.573
Türev Araçlar 0
Stoklar 71.929.359
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.685.620
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.824
Diğer Dönen Varlıklar 12.117.771
ARA TOPLAM 210.395.901
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 166.991.672
Finansal Yatırımlar 14.286
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 338.289
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 338.289
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 150.435.198
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.028.371
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.028.371
Peşin Ödenmiş Giderler 3.999.476
Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.546.598
Diğer Duran Varlıklar 629.454
TOPLAM VARLIKLAR 377.387.573
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.492.216
Kısa Vadeli Borçlanmalar 29.812.554
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 28.239.191
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.239.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.932.063
Diğer Borçlar 112.608
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 112.608
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.849.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.067.304
Kısa Vadeli Karşılıklar 776.675
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 522.983
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 253.692
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.612.068
ARA TOPLAM 81.492.216
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.291.544
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.479.137
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.812.407
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.812.407
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 105.783.760
Ö Z K A Y N A K L A R 271.603.813
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 247.710.617
Ödenmiş Sermaye 24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları 26.909.044
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.169.846
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.169.846
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.169.846
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.830.097
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 128.245.714
Net Dönem Karı/Zararı 48.170.608
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 23.893.196
TOPLAM KAYNAKLAR 377.387.573
17:59116.593
Değişim :  1,90% |  2.174,15
Açılış :  114.430  
Önceki Kapanış :  114.418  
En Yüksek
116.630
En Düşük
113.706