ALKİM KİMYA (ALKIM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 283.838.608
Nakit ve Nakit Benzerleri 36.081.065
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 118.016.624
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 792.742
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 117.223.882
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 136.091
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 136.091
Türev Araçlar 0
Stoklar 107.928.002
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.160.544
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 18.516.282
ARA TOPLAM 283.838.608
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 171.339.210
Finansal Yatırımlar 14.284
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 579.091
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 579.091
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 158.441.768
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.203.341
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.203.341
Peşin Ödenmiş Giderler 1.247.711
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.050.489
Diğer Duran Varlıklar 802.526
TOPLAM VARLIKLAR 455.177.818
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 138.824.805
Kısa Vadeli Borçlanmalar 74.251.216
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 38.926.666
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 38.926.666
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.378.393
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 385.998
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.448.885
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.123.944
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 846.300
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 277.644
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.869.730
ARA TOPLAM 138.824.805
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.808.980
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.834.437
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.953.988
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.953.988
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.555
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 164.633.785
Ö Z K A Y N A K L A R 290.544.033
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 265.997.384
Ödenmiş Sermaye 24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları 26.909.044
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.339.349
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.339.349
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.339.349
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.605.787
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 159.851.359
Net Dönem Karı/Zararı 33.245.543
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.546.649
TOPLAM KAYNAKLAR 455.177.818
10:2597.164
Değişim :  0,58% |  560,28
Açılış :  97.014  
Önceki Kapanış :  96.604  
En Yüksek
97.388
En Düşük
96.897