ALKİM KİMYA (ALKIM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 217.811.530
Nakit ve Nakit Benzerleri 67.366.235
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 54.202.422
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 548.663
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 53.653.759
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 125.395
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 125.395
Türev Araçlar 0
Stoklar 79.112.405
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.712.849
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 13.292.224
ARA TOPLAM 217.811.530
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 172.203.940
Finansal Yatırımlar 14.285
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 451.102
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 451.102
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 158.778.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.177.739
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.177.739
Peşin Ödenmiş Giderler 1.445.585
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.853.760
Diğer Duran Varlıklar 482.831
TOPLAM VARLIKLAR 390.015.470
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.890.622
Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.821.223
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 27.872.839
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.872.839
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.725.742
Diğer Borçlar 319
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 319
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.809.454
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.959.533
Kısa Vadeli Karşılıklar 829.280
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 713.163
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 116.117
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.138.473
ARA TOPLAM 74.890.622
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.798.355
Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.664.852
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.931.138
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.931.138
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 202.365
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 102.688.977
Ö Z K A Y N A K L A R 287.326.493
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 261.761.223
Ödenmiş Sermaye 24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları 26.909.044
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.547.014
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.547.014
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.547.014
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.830.097
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 128.245.714
Net Dönem Karı/Zararı 63.598.382
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 25.565.270
TOPLAM KAYNAKLAR 390.015.470
17:58117.216
Değişim :  0,01% |  14,74
Açılış :  117.611  
Önceki Kapanış :  117.202  
En Yüksek
117.853
En Düşük
116.829