ALKİM KİMYA (ALKIM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 255.467.528
Nakit ve Nakit Benzerleri 62.983.292
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 76.455.954
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 275.538
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 76.180.416
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 127.392
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 127.392
Türev Araçlar 0
Stoklar 96.333.476
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.659.110
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 15.908.304
ARA TOPLAM 255.467.528
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 168.430.282
Finansal Yatırımlar 29.824
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 579.091
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 579.091
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 157.244.912
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.147.723
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.147.723
Peşin Ödenmiş Giderler 172.634
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.418.825
Diğer Duran Varlıklar 837.273
TOPLAM VARLIKLAR 423.897.810
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 134.086.270
Kısa Vadeli Borçlanmalar 37.008.245
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 71.595.699
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 32.521.235
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.074.464
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.206.302
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.485.996
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.914.676
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.052.774
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 797.073
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 255.701
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.370.064
ARA TOPLAM 134.086.270
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.612.635
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.535.522
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.052.247
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.052.247
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.866
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 157.698.905
Ö Z K A Y N A K L A R 266.198.905
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 244.354.213
Ödenmiş Sermaye 24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları 26.909.044
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.677.659
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.677.659
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.677.659
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.637.985
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 160.302.382
Net Dönem Karı/Zararı 11.457.461
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 21.844.692
TOPLAM KAYNAKLAR 423.897.810
17:5694.437
Değişim :  1,50% |  1.393,59
Açılış :  92.598  
Önceki Kapanış :  93.043  
En Yüksek
94.743
En Düşük
92.289