ALKİM KİMYA (ALKIM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 333.866.320
Nakit ve Nakit Benzerleri 40.013.308
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 157.176.257
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 227.671
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 156.948.586
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 155.343
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 155.343
Türev Araçlar 0
Stoklar 115.841.308
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.399.592
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 18.280.512
ARA TOPLAM 333.866.320
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 171.077.601
Finansal Yatırımlar 14.286
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 579.091
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 579.091
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 157.452.768
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.191.975
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.191.975
Peşin Ödenmiş Giderler 1.712.231
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.400.043
Diğer Duran Varlıklar 727.207
TOPLAM VARLIKLAR 504.943.921
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 147.231.113
Kısa Vadeli Borçlanmalar 64.038.993
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 48.530.631
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.530.631
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.967.453
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 4.443.517
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.975.435
Kısa Vadeli Karşılıklar 966.045
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 877.092
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 88.953
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.103.585
ARA TOPLAM 147.231.113
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.181.682
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.102.404
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.079.278
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.079.278
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 173.412.795
Ö Z K A Y N A K L A R 331.531.126
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 301.944.431
Ödenmiş Sermaye 24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları 26.909.044
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.384.141
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.384.141
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.384.141
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.605.787
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 159.851.359
Net Dönem Karı/Zararı 71.237.382
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 29.586.695
TOPLAM KAYNAKLAR 504.943.921
11:2090.644
Değişim :  -0,81% |  -742,59
Açılış :  91.072  
Önceki Kapanış :  91.387  
En Yüksek
91.201
En Düşük
90.591