BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO (BASCM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 258.133.101
Nakit ve Nakit Benzerleri 33.965.180
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 143.770.018
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 43.837
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 143.726.181
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.565.909
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.565.909
Türev Araçlar 0
Stoklar 74.736.388
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 572.090
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 3.523.516
ARA TOPLAM 258.133.101
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 391.679.950
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 924.007
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 924.007
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 288.372
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 373.580.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.859.524
- Şerefiye 11.452.041
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.646.519
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.646.519
Ertelenmiş Vergi Varlığı 306.063
Diğer Duran Varlıklar 74.765
TOPLAM VARLIKLAR 649.813.051
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 181.522.416
Kısa Vadeli Borçlanmalar 43.612.633
- Banka Kredileri 43.612.633
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 119.176.872
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 30.756.803
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 88.420.069
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 659.661
Diğer Borçlar 4.652.892
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.652.892
Türev Araçlar 955.951
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.935.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.799.069
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.502.178
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.302.053
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.200.125
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.227.264
ARA TOPLAM 181.522.416
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.988.563
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.238.580
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.238.580
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.749.983
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 197.510.979
Ö Z K A Y N A K L A R 452.302.072
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 452.302.072
Ödenmiş Sermaye 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları 39.080.543
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -942.596
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -942.596
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -942.596
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.525.513
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 208.625.909
Net Dönem Karı/Zararı 41.693.875
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 649.813.051
17:5995.057
Değişim :  0,53% |  505,37
Açılış :  94.590  
Önceki Kapanış :  94.552  
En Yüksek
95.398
En Düşük
94.324