BORUSAN MANNESMANN (BRSAN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.068.903.136
Nakit ve Nakit Benzerleri 431.054.569
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 495.334.903
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26.891.441
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 468.443.462
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 12.475.933
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.475.933
Türev Araçlar 1.419.453
Stoklar 968.934.006
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 92.236.863
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 447.942
Diğer Dönen Varlıklar 64.884.515
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 468.783
ARA TOPLAM 2.066.788.184
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.114.952
DURAN VARLIKLAR 3.036.879.676
Finansal Yatırımlar 173.640.426
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 173.640.426
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 2.815.687.209
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.957.743
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.957.743
Peşin Ödenmiş Giderler 42.436.085
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 42.436.085
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 158.213
TOPLAM VARLIKLAR 5.105.782.812
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.008.978.076
Kısa Vadeli Borçlanmalar 810.653.005
- Banka Kredileri 810.653.005
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 723.724.276
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.939.880
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 708.784.396
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.865.530
Diğer Borçlar 20.419.521
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.419.521
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 5.899.273
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 67.455.881
ARA TOPLAM 2.008.978.076
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 916.455.096
Uzun Vadeli Borçlanmalar 609.295.158
Banka Kredileri 609.295.158
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.356.652
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.356.652
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 289.803.286
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.925.433.172
Ö Z K A Y N A K L A R 2.180.349.640
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.178.429.456
Ödenmiş Sermaye 141.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 352.928.569
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 352.928.569
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.020.805
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.320.362.120
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.290.072.411
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.419.453
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 28.870.256
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 57.123.359
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 232.128.846
Net Dönem Karı/Zararı 74.136.562
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.920.184
TOPLAM KAYNAKLAR 5.105.782.812
10:2597.164
Değişim :  0,58% |  560,28
Açılış :  97.014  
Önceki Kapanış :  96.604  
En Yüksek
97.388
En Düşük
96.897