BORUSAN MANNESMANN (BRSAN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.367.547.368
Nakit ve Nakit Benzerleri 153.663.585
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 464.465.622
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26.236.367
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 438.229.255
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.343.483
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.343.483
Türev Araçlar 0
Stoklar 675.035.341
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 30.267.813
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 38.061.297
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 413.073
ARA TOPLAM 1.364.837.141
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.710.227
DURAN VARLIKLAR 2.343.465.455
Finansal Yatırımlar 135.233.435
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 135.233.435
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 2.200.572.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.144.771
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.144.771
Peşin Ödenmiş Giderler 4.385.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.385.231
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 129.074
TOPLAM VARLIKLAR 3.711.012.823
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.322.088.036
Kısa Vadeli Borçlanmalar 715.222.388
- Banka Kredileri 715.222.388
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 379.859.495
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.377.465
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 370.482.030
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.487.823
Diğer Borçlar 25.874.959
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.874.959
Türev Araçlar 116.938
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 905.227
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.671.301
ARA TOPLAM 1.322.088.036
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 695.540.094
Uzun Vadeli Borçlanmalar 496.125.420
Banka Kredileri 496.125.420
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.370.190
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.370.190
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 183.044.484
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.017.628.130
Ö Z K A Y N A K L A R 1.693.384.693
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.691.950.896
Ödenmiş Sermaye 141.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 381.512.910
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 381.512.910
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.165.630
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 820.114.429
- Yabancı Para Çevirim Farkları 791.361.111
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -116.938
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 28.870.256
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.175.257
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 126.455.791
Net Dönem Karı/Zararı 183.942.509
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.433.797
TOPLAM KAYNAKLAR 3.711.012.823
17:59116.593
Değişim :  1,90% |  2.174,15
Açılış :  114.430  
Önceki Kapanış :  114.418  
En Yüksek
116.630
En Düşük
113.706