BORUSAN MANNESMANN (BRSAN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.667.719.433
Nakit ve Nakit Benzerleri 516.518.575
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 366.524.313
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 48.177.445
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 318.346.868
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 9.829.155
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.829.155
Türev Araçlar 0
Stoklar 650.643.649
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 75.973.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.454.257
Diğer Dönen Varlıklar 45.026.431
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 670.890
ARA TOPLAM 1.665.970.275
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.749.158
DURAN VARLIKLAR 2.496.647.672
Finansal Yatırımlar 143.544.653
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 143.544.653
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 2.346.197.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.194.921
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.194.921
Peşin Ödenmiş Giderler 3.577.432
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.577.432
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 133.125
TOPLAM VARLIKLAR 4.164.367.105
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.518.329.432
Kısa Vadeli Borçlanmalar 564.148.329
- Banka Kredileri 564.148.329
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 616.511.821
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.933.020
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 605.578.801
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.592.174
Diğer Borçlar 17.668.225
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.668.225
Türev Araçlar 135.159
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.080.292
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 59.605.279
ARA TOPLAM 1.518.329.432
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 815.750.854
Uzun Vadeli Borçlanmalar 598.102.643
Banka Kredileri 598.102.643
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.887.029
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.887.029
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 201.761.182
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.334.080.286
Ö Z K A Y N A K L A R 1.830.286.819
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.828.744.022
Ödenmiş Sermaye 141.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 353.350.901
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 353.350.901
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.020.805
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 930.685.955
- Yabancı Para Çevirim Farkları 901.950.858
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -135.159
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 28.870.256
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.175.257
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 121.216.636
Net Dönem Karı/Zararı 243.565.273
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.542.797
TOPLAM KAYNAKLAR 4.164.367.105
17:58117.216
Değişim :  0,01% |  14,74
Açılış :  117.611  
Önceki Kapanış :  117.202  
En Yüksek
117.853
En Düşük
116.829