BORUSAN MANNESMANN (BRSAN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.561.945.263
Nakit ve Nakit Benzerleri 102.462.465
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 486.676.700
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 47.305.788
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 439.370.912
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 4.946.476
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.946.476
Türev Araçlar 424.873
Stoklar 861.011.770
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 43.245.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 895.322
Diğer Dönen Varlıklar 60.451.133
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 711.334
ARA TOPLAM 1.560.114.024
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.831.239
DURAN VARLIKLAR 2.629.559.221
Finansal Yatırımlar 150.280.622
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 150.280.622
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 2.447.512.692
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.148.344
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.148.344
Peşin Ödenmiş Giderler 28.481.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 28.481.177
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 136.386
TOPLAM VARLIKLAR 4.191.504.484
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.576.453.146
Kısa Vadeli Borçlanmalar 603.428.945
- Banka Kredileri 603.428.945
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 457.247.971
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.396.150
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 448.851.821
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.593.022
Diğer Borçlar 126.498.604
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 99.023.630
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.474.974
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 6.712.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 49.148.222
ARA TOPLAM 1.576.453.146
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 782.706.717
Uzun Vadeli Borçlanmalar 539.218.680
Banka Kredileri 539.218.680
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.927.866
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.927.866
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 226.560.171
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.359.159.863
Ö Z K A Y N A K L A R 1.832.344.621
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.830.667.021
Ödenmiş Sermaye 141.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 353.188.724
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 353.188.724
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.020.805
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.019.357.602
- Yabancı Para Çevirim Farkları 990.062.473
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 424.873
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 28.870.256
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 57.123.359
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 247.178.419
Net Dönem Karı/Zararı 12.068.917
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.677.600
TOPLAM KAYNAKLAR 4.191.504.484
17:5995.057
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  94.590  
Önceki Kapanış :  95.057  
En Yüksek
95.398
En Düşük
94.324