KENT GIDA (KENT)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 536.977.702
Nakit ve Nakit Benzerleri 82.796.575
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 267.073.205
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 41.319.071
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 225.754.134
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 31.238.665
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.238.665
Türev Araçlar 21.878.513
Stoklar 97.344.609
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 18.965.185
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.965.185
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 17.591.395
ARA TOPLAM 536.888.147
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 89.555
DURAN VARLIKLAR 337.318.088
Finansal Yatırımlar 103.107
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 258.287.360
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.700.760
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.781.711
Diğer Duran Varlıklar 43.445.150
TOPLAM VARLIKLAR 874.295.790
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 381.004.962
Kısa Vadeli Borçlanmalar 107.920.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 236.395.529
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 55.631
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 236.339.898
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.873.596
Diğer Borçlar 11.263
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.263
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.466.182
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.612.057
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.867.791
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.880.593
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.987.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.858.544
ARA TOPLAM 381.004.962
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.598.433
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 18.598.433
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.598.433
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 399.603.395
Ö Z K A Y N A K L A R 474.692.395
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 474.692.395
Ödenmiş Sermaye 28.977.661
Sermaye Düzeltme Farkları 38.943.796
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.395.463
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.395.463
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.395.463
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 311.084.122
Net Dönem Karı/Zararı 90.026.611
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 874.295.790
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271