MAVİ GİYİM (MAVI)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.022.006.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 283.695.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 225.090.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 225.090.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 14.668.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.668.000
Türev Araçlar 350.000
Stoklar 435.897.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 36.545.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 306.000
Diğer Dönen Varlıklar 25.455.000
ARA TOPLAM 1.022.006.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 381.605.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.274.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.274.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 157.788.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.003.000
- Şerefiye 143.107.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.896.000
Peşin Ödenmiş Giderler 23.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.517.000
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.403.611.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 957.160.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 89.653.000
- Banka Kredileri 89.653.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 517.449.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 106.469.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 410.980.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.687.000
Diğer Borçlar 18.008.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.800.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.208.000
Türev Araçlar 51.325.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 16.577.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.026.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.488.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.028.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.460.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.524.000
ARA TOPLAM 957.160.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.574.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 92.929.000
Banka Kredileri 92.929.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 487.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.158.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.158.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.000.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.067.734.000
Ö Z K A Y N A K L A R 335.877.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 334.321.000
Ödenmiş Sermaye 49.657.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.729.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.729.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.729.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 54.819.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 71.017.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -16.198.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 156.569.000
Net Dönem Karı/Zararı 93.991.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.556.000
TOPLAM KAYNAKLAR 1.403.611.000
16:4396.133
Değişim :  0,77% |  738,54
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
96.684
En Düşük
95.271