SELÇUK GIDA (SELGD)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 19.396.533
Nakit ve Nakit Benzerleri 159.054
Finansal Yatırımlar 25.650
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 25.650
Ticari Alacaklar 4.962.256
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.962.256
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 697.043
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 697.043
Türev Araçlar 0
Stoklar 9.795.215
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.381.313
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.376.002
ARA TOPLAM 19.396.533
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 6.297.814
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 35.058
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.058
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.070.000
Maddi Duran Varlıklar 4.030.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 50
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 50
Ertelenmiş Vergi Varlığı 162.473
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 25.694.347
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.496.475
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.285.175
- Banka Kredileri 1.228.432
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.352.270
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.352.270
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 84.973
Diğer Borçlar 5.039.244
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.862.825
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.176.419
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 95.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.670
Kısa Vadeli Karşılıklar 943.086
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 943.086
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 11.496.475
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.436.719
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 770.212
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 221.074
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 105.478
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 115.596
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 445.433
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.933.194
Ö Z K A Y N A K L A R 12.761.153
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.724.317
Ödenmiş Sermaye 21.317.786
Sermaye Düzeltme Farkları 8.847.032
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 572.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.929.997
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.929.997
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.800
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.426
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -20.095.454
Net Dönem Karı/Zararı 92.757
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.836
TOPLAM KAYNAKLAR 25.694.347
18:05120.150
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  120.712  
Önceki Kapanış :  120.150  
En Yüksek
121.674
En Düşük
120.000