UZERTAŞ BOYA (UZERB)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.808.732
Nakit ve Nakit Benzerleri 164.279
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 366.503
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 366.503
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.032.010
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 21.334
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 357
Diğer Dönen Varlıklar 224.249
ARA TOPLAM 1.808.732
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 9.994.827
Finansal Yatırımlar 3.001
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 3.001
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 118
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 118
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.958.117
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.455.000
Maddi Duran Varlıklar 490.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.899
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 83.064
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 11.803.559
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.436.105
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.657
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.117.448
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 753.310
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 364.138
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.879
Diğer Borçlar 6.251.100
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.251.100
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 19.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 7.436.105
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.118.811
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 324.422
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 324.422
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 794.389
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.554.916
Ö Z K A Y N A K L A R 3.248.643
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.248.643
Ödenmiş Sermaye 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.877.765
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.981.208
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.868
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.500.457
Net Dönem Karı/Zararı -1.166.533
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 11.803.559
17:5993.003
Değişim :  0,74% |  680,98
Açılış :  92.752  
Önceki Kapanış :  92.322  
En Yüksek
93.296
En Düşük
92.193