20.05.2024 10:53:20 Allianz Grubu`ndan 2,4 milyar Euro faaliyet karı - Türkiye'nin bir numaralı finans ve ekonomi portalı uzmanpara.com.

Allianz Grubu`ndan 2,4 milyar Euro faaliyet karı

08.08.2016 11:22

Son güncelleme : 08.08.2016 13:51

Sigorta sektörünün lideri Allianz Grubu, yılın ilk yarısında zorlu pazar koşullarına ragmen sermaye verimliliğini artırmaya yönelik yoğunlaşan çabalarını yansıtan sağlam finansal sonuçlar elde etti.Doğal afetler nedeniyle oluşan tazminat talepleri, her zamankinden daha fazla hava koşullarından kaynaklı ve büyük hasarlar ve pazar dalgalanmalarıyla birlikte düşük yatırım getirileri, gelirleri aşağı çekerken özellikle hayat sigortası segmentinde sermaye verimliliği yüksek yeni ürünlerin toplam üretimdeki payının giderek artması yeni iş karlılığına önemli katkı sağladı.

Güney Kore operasyonunun satılması sermaye tabanının güçlenmesini sağlarken, net kâr üzerinde ise tek seferlik olumsuz bir etki yarattı. Baete: “Daha yüksek sermaye verimliliği ve kârlılık dönüşümünü zor bir ortamda gerçekleştiriyoruz” Allianz SE CEO’su Oliver Baete, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Allianz müşterilerine daha yakın, sermaye verimliliği daha üst seviyede ve yüksek kâr oranlarına sahip bir kuruluşa dönüşümünü zor bir ortamda gerçekleştiriyor.

Özellikle ikinci çeyreğe, Avrupa’da bu bahar aylarında meydana gelen yoğun sel ve fırtınalardan kaynaklanan yüksek hasarlar damga vurdu. Bu zor zamanlarda müşterilerimizin yanında olmaktan mutluyuz” şeklinde konuştu.

Hayat ve sağlık sigorta segmentlerinde elde edilen gelirlerdeki artışın, elementer sigortalardaki düşüşü tam olarak dengeleyemediğine işaret eden Baete, “Fon yönetiminde faaliyet kârı önceki yıl ile aynı düzeyde kaldı ve PIMCO’da net çıkışlar yavaşladı ancak henüz hedeflerimize tam olarak ulaşamadık” dedi. Sermaye piyasalarında beklenmedik başka dalgalanmalar olmazsa, yılın tamamı için 10,5 milyar Euro’luk faaliyet kârı hedefini sürdürdüklerini ifade eden Baete, “Sermayemiz gücünü korumaktadır ve dikkatle yönetilen risk profili, piyasa şoklarına dayanmamıza olanak vermektedir” ifadelerini kullandı.

Wemmer: “Faaliyet kârı, Avrupa, Kanada, ABD’deki doğal felaketlerin etkisinde kaldı” Allianz SE CFO’su Dieter Wemmer de, “Elementer sigortalarda dönemsel büyüme, şirketimizin gücünü gösterir bir şekilde, ikinci çeyrekte güçlü olmuştur. Ancak faaliyet kârı Avrupa’daki sel ve fırtınaların, Kanada’daki yangınların, ABD’deki dolu fırtınalarının ve daha düşük yatırım gelirinin etkisi altında kalmıştır” dedi. Hayat sigortası segmentinin ise köklü bir dönüşüm geçirdiğine işaret eden Wemmer, “Sermaye verimliliği yüksek ürünlerin satışındaki artış, son derece zorlu faiz oranlarının geçerli olduğu bir ortamda dahi kârlılığı artırdı.

Bu yeni ürün karışımının faydaları, düşük faiz oranlarının geçerli olduğu bir ortama hızlıca adapte olma kabiliyetimizi göstermektedir. Fon yönetimi segmentindeki faaliyet kârına baktığımızda, kısmen de başarılı maliyet yönetimimiz sayesinde, bu çeyrekte stabilize hale geldiğini görüyoruz” diye konuştu.
 
GÜÇLÜ İLK YARI SONUÇLARI
 
2016’nın ilk yarısında faaliyet kârı %10,3 oranında gerileyerek 5,1 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu farkta, doğal afetlerden kaynaklanan hasar taleplerindeki artış ve Fireman’s Fund bireysel sigorta işinin satıştan elde edilen net kazanç sayesinde daha yüksek gerçekleşen geçen yıl kârı belirleyici oldu. Faaliyet dışı kâr, Güney Kore operasyonunun satılık olarak sınıflandırılmasının etkisi altında kalırken, toplam gelir yılın ilk yarısında, %4,7 artarak 64,8 milyar Euro olarak gerçekleşti. Net kâr ise %14,5’lik bir düşüşle 3,3 milyar Euro oldu.

İKİNCİ ÇEYREKTE 29,4 MİLYAR EURO GELİR

2016’nın ikinci çeyreğinde toplam gelir, özellikle Hayat ve Sağlık segmentinin etkisiyle %2,5 oranında düşerek 29,4 milyar Euro olarak gerçekleşti. Faaliyet kârı ise %17,2 düşüşle 2,4 milyar Euro oldu. Hayat ve Sağlık sigortası segmentinde faaliyet kârı, Elementer sigortalar segmentindeki faaliyet kârındaki düşüşü tam olarak telafi edemedi.

Fon yönetimi segmentinde faaliyet kârı, 2015’in ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında stabil kaldı. Faaliyet dışı kâr, Güney Kore’de Hayat ve Sağlık sigortası işinin satılık olarak sınıflandırılmasının etkisi altında kalırken, net kâr, yılın ikinci çeyreğinde %46,0 oranında düşerek 1,1 milyar Euro olarak gerçekleşti. Hisse Başına Baz Kazanç (EPS), 2,4 Euro, ilk yarıda Öz Sermaye Kârlılığı ise %12 oldu. İkinci çeyreğin sonunda Solvency II kriterlerine göre sermaye yeterlilik oranı %186 ile sabit kalarak, Grubun son derece düşük faiz oranlarına karşı direncini gösterdi.

TÜRKİYE, ELEMENTER SİGORTALARDA BÜYÜMENİN İTİCİ GÜÇLERİNDEN OLDU
 
2016’nın ilk altı ayında elementer sigortalarda prim üretimi önceki yılın ilk yarısında gerçekleşen 29,2 milyar Euro’ya a kıyasla hafif bir düşüş kaydederek 28,9 milyar Euro olarak gerçekleşti. Döviz kuru ve konsolidasyon etkileri hariç tutulduğunda, dönemsel büyüme %3,1 olarak gerçekleşti. Büyümenin itici güçleri Türkiye, Almanya ve Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) operasyonları oldu. Faaliyet kârı, 2015 yılının ilk yarısına göre, daha düşük risk değerlendirme sonucu ve daha düşük yatırım kârı nedeniyle %16,2 oranında azalarak 2,5 milyar Euro oldu. Birleşik rasyo %0,8 oranında artış göstererek %94,9’a yükseldi.

2016’nın ikinci çeyreğinde prim üretimleri, negatif döviz kuru etkileri ve Fireman’s Fund bireysel sigorta işinin geçen yılki satışı nedeniyle %2,0 oranında düşerek 11,6 milyar Euro olarak gerçekleşti. Döviz kuru ve konsolidasyon etkileri hariç tutulduğunda, özellikle Türkiye ve Arjantin sayesinde dönemsel büyüme %3,7 olarak gerçekleşti. Toplam büyümeye fiyat ve hacim etkileri sırasıyla %0,7 ve %3 oranında katkıda bulundu. Aynı dönemde faaliyet kârı %37 oranında gerileyerek 1,1 milyar Euro olarak gerçekleşti. Teknik kar, doğal afetlerden kaynaklı tazminat taleplerindeki güçlü artışın ve hava koşulları ile ilgili daha yüksek kayıpların etkisi altında kaldı ve geçmiş yıl rezervlerindeki azalma, bunu ancak kısmen dengeleyebildi. Buna ek olarak, bir yıl öncesinin aynı çeyreğinde faaliyet kârı, Fireman’s Fund bireysel sigorta alanının satışından elde edilen net kâr sayesinde yüksek gerçekleşmişti. Birleşik rasyo, %96,4 oldu.

HAYAT VE SAĞLIK’TA ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN İSTİKRARLI KÂRLILIK

Hayat ve Sağlık sigorta segmentlerinin 2016 yılının ilk yarısında getirdiği faaliyet kârı,1,9 milyar Euro ile istikrarını korudu. Yılın ilk yarısında prim üretimi %7,2’lik bir düşüşle 33 milyar Euro olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında kaydedilen yeni iş kârlılığı, sermaye verimliliği yüksek ürünlere hedeflenen geçişi yansıtarak,%2,6’ya yükseldi. İlk yarıda yeni işlerden elde edilen katkı, 2015 yılının ilk yarısına göre %49,7 oranında artarak 710 milyon Euro'ya yükseldi. İkinci çeyrekte prim üretimi, geleneksel ve tek primli fon esaslı hayat sigortalarındaki düşüş nedeniyle %2,6 oranında azalarak 16,3 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

ABD’de artan sabit endeksli anüite satışları ve Almanya’da sermaye verimliliği yüksek ürünlere geçiş ile sağlanan büyüme, bu gelişmeyi kısmen telafi ederken, döviz ve konsolidasyon etkilerine göre ayarlanan zorunlu primler %1,3 oranında azaldı. Faaliyet kârı, önceki yılın aynı çeyreği ile karşılaştırıldığında %18,3 oranında artarak 1 milyar Euro oldu. Bu artışta asıl olarak Almanya’daki sabit getirili türevlerin pozitif etkilerinden kaynaklanan daha yüksek yatırım marjı etkili oldu. Güney Kore operasyonunun 2016’nın ikinci çeyreğinde faaliyet dışı olarak görülmesi ve satılık olarak sınıflandırılması da bu gelişmeyi destekledi. İkinci çeyrekte yeni işlerden elde edilen gelir oranı %62,2 oranında artarak 341 milyon Euro oldu. Ürün stratejisindeki değişikliklerin sonucunda primler, sermaye verimliliği yüksek ürünlere kaydı. Yeni iş kârlılığı %1,0 artarak %2,6 olarak gerçekleşti.

FON YÖNETİMİNDE DAHA İYİ MALİYET/GELİR ORANI

Fon yönetimi segmentinde faaliyet kârı, esas itibarıyla net çıkışların, yönetilen fon büyüklüğünü düşürmesi nedeniyle, 2016 yılının ilk yarısında %9,3 oranında azalarak 961 milyon Euro’ya geriledi. Fon yönetiminden elde edilen faaliyet kârı ikinci çeyrekte 498 milyon Euro oldu. Bir önceki yıla göre %1,4 düşüş gösteren bu rakam, yılın ilk çeyreğine göre %8 artış kaydetti. Faaliyet gelirleri, fon büyüklüğündeki düşüş ve bu fonlar üzerindeki marjın azalması nedeniyle, daha düşük gerçekleşti.
 
Buna rağmen faaliyet harcamalarındaki güçlü düşüş nedeniyle, maliyet/gelir oranı bir yıl öncesinin aynı çeyreğinde gerçekleşen %67,4 oranına kıyasla iyileşerek %65,4 olarak gerçekleşti. Allianz Grup Şirketleri dışında yönetilen fon büyüklüğü, 2016’nın ikinci çeyreğinde 65 milyar Euro artışla 1.307 milyar Euro oldu. Net çıkışlar, 2015’in ikinci çeyreğinde gerçekleşen 23 milyar Euro'ya göre hafif bir iyileşme göstererek 19 milyar Euro oldu.
'
10:3610.719
Değişim :  0,71% |  75,67
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.719
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:36
DYOBY 64,90 90.467.704 % 10,00  
BALAT 39,60 2.749.609 % 10,00  
BJKAS 33,02 595.177.365 % 9,99  
KGYO 40,18 5.668.675 % 9,96  
DEVA 86,80 58.704.923 % 9,94  
10:36 Alış Satış %  
Dolar 32,2128 32,2230 % 0,07  
Euro 35,0469 35,0612 % 0,16  
Sterlin 40,6554 40,8592 % -0,05  
Frank 35,2327 35,4093 % 0,02  
Riyal 8,5389 8,5817 % -0,00  
10:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,80 31,83 % 0,66  
Platin 1.078,76 1.080,13 % 0,66  
Paladyum 1.006,97 1.009,84 % 0,66  
Brent Pet. 84,27 84,27 % 0,66  
Altın Ons 2.437,90 2.438,24 % 0,66