Servis Sağlayıcı
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOM VERİ MERKEZİ
Adres İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:162
Çağlayan-Şişli 34387 İSTANBUL
Santral
+90 212 337 99 99
Ticaret Odası
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu
Sahibi
Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.
Ticaret Sicil No
774404
Vergi Dairesi
Galata Vergi Dairesi
Sorumlu Müdür
Ali Nazım Onaran
Vergi No
3020497590
E-posta
uzmanpara@milliyet.com.tr
Reklam
internetreklam@milliyet.com.tr