Bakan Albayrak açıkladı! 240 milyar TL`ye ulaştı

13.05.2020 15:20

Son güncelleme : 14.05.2020 10:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Covid-19 pandemisi ile mücadelede devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL`ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5`i civarındadır. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü çarpan etkisiyle ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL`yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11`ine denk gelmektedir" dedi.AA

Bakan Albayrak, Dış Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu’nun (DEÄ°K) video  konferans ile düzenlediÄŸi DEÄ°K Talks programı kapsamında DEÄ°K BaÅŸkanı Nail  Olpak’ın sorularını yanıtladı.

Albayrak, Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar,  hizmetler, müteahhitlik ve lojistik baÅŸta olmak üzere, dış ekonomik iliÅŸkilerini  yürütme, Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı saÄŸlama ve uluslararası alanda iÅŸ  geliÅŸtirme çalışmalarını koordine etmekle görevli DEÄ°K ailesi ile bu toplantı  vesilesi ile bir araya gelmiÅŸ olmaktan mutluluk duyduÄŸunu belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel ekonomiye ciddi bir darbe  vuran Covid-19 salgının ekonomiye ve küresel sürece etkilerini incelemek ve buna  yönelik hazırlık yapmak için sahada adım adım yoÄŸun bir mesai harcadıklarını  ifade eden Albayrak, ÅŸunları kaydetti:

“Ä°ÅŸte bu kapsamda ekonominin tüm paydaÅŸlarıyla görüÅŸmelerimizi ve  istiÅŸarelerimizi sürdürüyoruz. Bugün de DEÄ°K ailesi ile gerek salgının  ekonomimize etkilerini gidermenin yollarını, gerekse Türkiye ekonomisi için yeni  sürecin potansiyelini en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmek için atılacak adımları  konuÅŸalım istedik. Salgınla mücadelemizi beÅŸ temel hedef üzerine inÅŸa ettik.  VatandaÅŸlarımızı salgından korumak ve hastalananları en iyi koÅŸullarda tedavi  etmek, salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenenlere maddi destek vermek,  ekonomik katma deÄŸer oluÅŸturan firmalarımızın geçici likidite sıkışıklığı  nedeniyle kepenk kapatmasının önüne geçmek, istihdamı ve hane halkı gelirini  korumak, saÄŸlık, gıda üretim ve dağıtımı, elektrik, su ve doÄŸal gaz gibi temel  hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için gereken tedbirleri almak.”

“TÜM BAŞVURULARDA YÜZDE 85'Ä°N ÜZERÄ°NDE, DÜNYADA EŞİ BENZERÄ° OLMAYAN BÄ°R GERÄ° DÖNÜŞ YAKALADIK”

Albayrak, bu hedefler çerçevesinde yaklaşık 5 milyon aileye nakdi  yardım yaptıklarını aktararak, “Ä°ÅŸini kaybeden vatandaÅŸlarımızı da ayrıca bu  yardım kapsamına aldık. KGF paketli Ä°ÅŸ'e devam paketi kapsamında 190 bin 453  firmamıza yaklaşık 137 milyar TL’nin üzerinde finansman saÄŸlandı. Buradaki  ÅŸirketlerin yüzde 97'sini KOBÄ°'ler oluÅŸturdu. Aylık geliri 5 bin TL'den az  vatandaÅŸlarımız için sunulan destek kapsamında 5 milyon 582 bin vatandaşımıza 33  milyar TL’yi aÅŸkın kaynak sunuldu.” diye konuÅŸtu.

1 milyon 16 bin 600 esnafa 23 milyar TL'nin üzerinde finansman desteÄŸi  saÄŸladıklarını anlatan Bakan Albayrak, tüm baÅŸvurularda yüzde 85'in üzerinde,  dünyada eÅŸi benzeri olmayan bir geri dönüÅŸle, finansman saÄŸlama oranı  yakaladıklarını, bankacıların bunun ne kadar önemli detay olduÄŸunun farkında  olduÄŸunu söyledi.

Albayrak, eksiklerin olabileceÄŸi, ancak devamlı olarak sahadan  talepleri toplamaya, gereken ilave tedbirleri almaya devam ettiklerini  vurgulayarak, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Yapılanları en iyi siz iÅŸ insanlarımız biliyorsunuz. Covid-19  pandemisi ile mücadelede devreye aldığımız Ekonomik Ä°stikrar Kalkanı  adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaÅŸmıştır. Bu miktar, milli gelirin  yüzde 5'i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile  getirmekteyiz. EÄŸer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüÄŸünü çarpan etkisiyle ifade  etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır.

Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir. Ä°ster  maddi tutarı ister ekonomik büyüklüÄŸü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında  destek/milli gelir oranında dünyadaki çok iyi konumda olan ülkelerden biridir.  Mali önlemlerin milli gelire oranında Fransa yüzde 5, Almanya yüzde 4,9, Çekya  yüzde 4,7, Ä°talya yüzde 1,4 seviyesinde kalmıştır. Her zaman bu sürecin dinamik  bir süreç olduÄŸunu, gerekli tüm adımların ihtiyaç duyulan anda atılmaya devam  edeceÄŸini ifade ettik.”

Bakan Albayrak, salgın süresinde olduÄŸu gibi salgın sonrasında da arzu  edilen toparlanmayı saÄŸlamak ve ortaya çıkan potansiyeli deÄŸerlendirmek için yine  tüm imkanlarla vatandaşın, esnafın ve iÅŸ dünyasının yanında olmaya devam  edeceklerini vurguladı.

“ÜLKEMÄ°Z Ä°ÇÄ°N ORTAYA ÇIKAN POTANSÄ°YELÄ° SONUNA KADAR DEĞERLENDÄ°RECEĞİMÄ°ZDEN HÄ°Ç KÄ°MSENÄ°N ŞÜPHESÄ° OLMASIN”

Albayrak, Türkiye olarak Covid-19 salgınıyla, kur saldırılarının  etkilerini gidermek ve ekonominin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoÄŸun  bir mücadele verdikleri dengelenme sürecinin sonunda karşılaÅŸtıklarını  belirterek, dengelenme döneminin kazanımlarını iÅŸ dünyasının yakından bildiÄŸini  dile getirdi. Bakan Albayrak, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Yüzde 24 olan politika faizlerinin yüzde 8,75'e düÅŸtüÄŸü, yüzde  35-40'lara çıkmış piyasa faizlerinin yüzde 7-8'lere düÅŸtüÄŸü, enflasyonda tek  haneleri gördüÄŸümüz ve o yönde yol aldığımız bir baÅŸarı dönemi yakaladık. Bugün  de Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceÄŸimizden, ülkemiz için ortaya  çıkan potansiyeli sonuna kadar deÄŸerlendireceÄŸimizden hiç kimsenin ÅŸüphesi  olmasın.Siyasi ve tabanı olmayan tartışmalarla oluyor. Şahsım özelinde  konuÅŸuyorum; hiçbir dönem bu enerji tüketen, ülkeye hiçbir faydası, katkısı  olmayan dili ve içeriÄŸi muhatap almadan hedeflerimize odaklı ÅŸekilde emin  adımlarla yürümeye devam ediyoruz.”

“TÜRKÄ°YE'NÄ°N GÜÇLÜ BÄ°LANÇOSU ORTADA”

Bakan Albayrak, “Türkiye saÄŸlam bilançosu ile bu süreci en rahat  atlatacak ülkelerden birisidir.” diyerek, dünya ülkelerinin borçluluk durumuna  bakıldığında, net borçluluÄŸun milli gelire oranının bunun en önemli göstergesi  olduÄŸunu söyledi.

Türkiye'de bu oranın yüzde 32,5 olduÄŸuna iÅŸaret eden Albayrak, bu  oranın geliÅŸmekte olan ülkelerin ve dünya ortalamasının oldukça altında olduÄŸunu  kaydetti.

Albayrak, Ä°talya'da bu oranın yüzde 135, Portekiz'de yüzde 120,  Belçika'da yüzde 99, Fransa’da yüzde 98, Ä°spanya’da yüzde 96, BirleÅŸik Krallık’ta  yüzde 86, Euro Bölgesi’nde yüzde 84’lerde olduÄŸuna dikkati çekerek, birçok açıdan  bakıldığında Avrupa’da yüzde 60 denilen Maastricht Kriterlerinin bile  tutturulamadığının görüldüÄŸünü, Türkiye'nin güçlü bilançosunun ortada olduÄŸunu  dile getirdi.

Bundan sonraki süreçte de en iyi, en doÄŸru politikaları  uygulayacaklarını vurgulayan Bakan Albayrak, ÅŸunları kaydetti:

“Önümüzde çok ama çok umut verici bir dönem var. Benim hayat bakış  açım bu. Bardağın hep dolu tarafını daha da artırarak pozitif ve güçlü bir  gündemle yolumuza devam edeceÄŸiz. Bu dönemi tüm dış ticaretimizi yeniden ele  alacak kapsamlı bir bakış açısıyla kurgulayacağız. Hatta kurgulamaya baÅŸladık,  yakında çok farklı adımları görmeye devam edeceÄŸiz. SaÄŸlık alanında ortaya  koyduÄŸumuz baÅŸarı, Türkiye'nin salgın süresince dünyanın tamamına uzattığı yardım  eli, ülke sayısı 60’ı geçti, milletimizin sergilediÄŸi eÅŸsiz dayanışma fotoÄŸrafı  her anlamda bir güven ülkesi olduÄŸumuzu bir kez daha ispatladı.”

“KEARNEY RAPORU DEĞERLENDÄ°RMELERÄ°NÄ°N ÖTESÄ°NDE FIRSATLARA VE POTANSÄ°YELE SAHÄ°P OLDUĞUMUZU BÄ°LÄ°YORUZ”

Uluslararası danışmanlık ÅŸirketi Kearney’nin Türkiye ile ilgili  "Türkiye'yi GeleceÄŸin Küresel DeÄŸer Zincirlerinde Konumlandırmak" adlı bir rapor  yayınladığını anımsatan Bakan Albayrak, sözlerine ÅŸöyle devam etti:

“Türkiye'nin Covid-19 sonrası deÄŸiÅŸimlerden en çok fayda saÄŸlayacak  ülkelerin başında geleceÄŸini vurguluyor. Salgının etkisiyle tedarik zincirlerinin  kısalacağını ve Avrupa ülkelerinin yakın yerlerde üretim yaptırmayı tercih  edeceÄŸi öngören bu rapor, bu eÄŸilimin Türkiye'nin yıldızının parlamasına yol  açacağını ifade etti. Türkiye'nin toplam ihracatının salgın sonrası dönemde  yıllık bazda 16 milyar dolar artış göstereceÄŸi tahmininde bulunan bu raporun  deÄŸerlendirmelerinin ötesinde fırsatlara ve potansiyele sahip olduÄŸumuzu  biliyoruz. Özellikle dijitalleÅŸme ve e-ticarette dünyanın en iyi ülkelerinden  birisi durumundayız. Dünyanın bir kez daha önemini anladığı saÄŸlık alanında gerek  altyapımız gerek teknoloji üretim kapasitemizi daha iyi deÄŸerlendireceÄŸiz.”

Tarımda, üretim kapasitesini artıracak, tedarik zincirini  güçlendirecek, ihracattaki konumu daha da ileriye taşıyacaklarını aktaran  Albayrak, “Şimdiden küresel alanda kayan yatırımlar için öncelikli tercih ülkesi  sinyallerini almaya baÅŸladık. Sizlere de bizlere de geliyor. Özellikle DEÄ°K  ailesine çok önemli bir iÅŸ düÅŸüyor. Bunu sizlerle birlikte en iyi ÅŸekilde  deÄŸerlendireceÄŸiz. Turizmde, güçlü saÄŸlık sisteminde ve Korona sertifikası  uygulamaları ile önce iç turizmde ardından dış turizmde güven verecek ve  canlanmayı saÄŸlayacak adımları atmaya baÅŸladık.” diye konuÅŸtu.

Albayrak, bu dönemi bir kuluçka bir tohum atma dönemi olarak  deÄŸerlendirdiÄŸini belirterek, “DEÄ°K'in tüm ülke bazlı iÅŸ konseyleri bu dönem  durmadan interaktif bir politika, diplomasi, ekopolitik, ekodiplomasi yürütmeli.  Tüm iliÅŸkili olduÄŸu ülkelere, networklerine Türkiye'nin fırsatlarını anlatma  noktasında etkin kullanmalıyız. Ä°ÅŸ bazlı konseyleri yeni yatırım alanlarını, yeni  ihracat alanlarını çok iyi araÅŸtırmalılar. Biz sizden gelen her teklife açığız.  Türkiye yakın zamanda çok daha iyi bir noktaya gelecek.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Albayrak konuÅŸmasının ardından DEÄ°K üyelerinden 550 iÅŸ adamının  katıldığı video konferansta soruları yanıtladı.
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16