Bakan Albayrak`tan önemli açıklamalar

20.02.2020 13:11

Son güncelleme : 21.02.2020 11:41

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aldıkları önlemler, ekonomideki tüm kurumların ortaya koyduğu güçlü koordinasyon ve iş dünyasına verdikleri desteklerle "kriz sevdalılarını" hüsrana uğrattıklarını söyledi.AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen "Gaziantep Ä°ÅŸ Dünyası  ile BuluÅŸma" programında, "Türkiye için DeÄŸiÅŸim BaÅŸlıyor" ismiyle sürdürdükleri  reel sektör buluÅŸmaları çerçevesinde Gaziantep'in cesur, özgüvenli ve ülkesinin  derdi ile dertlenen iÅŸ dünyasıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

"Gaziantep, bizim göz bebeÄŸimiz" diyen Albayrak, kentin ihracata,  istihdama ve katma deÄŸerli üretime dayalı büyüme modeliyle örnek olduÄŸuna iÅŸaret  etti.

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 6. ÅŸehri olan Gaziantep'in 7 milyar  dolarlık ihracat hedefini de nerdeyse 2019 yılının son ayına gelmeden  yakaladığına dikkati çeken Albayrak, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Rakamlara baktım. Antep'imiz ihracat hedeflerini, 2019 yılı gibi zor  bir yılı, bölgemizdeki istikrarsızlığın artmasına raÄŸmen bu rakam ile  kapatıyorsak demek ki Gaziantep’te çok daha büyük bir potansiyel var.  Ä°ÅŸte bugün  burada bu potansiyel için neler yapmamız gerekiyor, tek tek konuÅŸacağız. Sadece  Gaziantep’in ihracatını artırmanın yollarını deÄŸil, Türkiye’nin ithalatını ikame  edecek üretim alanlarını güçlendirmek için, ithalatı azaltmak, ülkemizin küresel  ticarette rekabet gücünü artırmak için neler yapabiliriz bunları konuÅŸacağız.  Gaziantep 19. ilimiz. Ä°nÅŸallah buradan Mardin’e geçeceÄŸiz. Birileri bizim bu reel  sektör buluÅŸmalarımızdan, esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimiz ile bir araya  gelmemizden, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' ideali için ekonomide yeni bir baÅŸarı  hikayesi arzumuzdan rahatsız oluyor. Ankara'da oturup ahkam mı keselim? Her yolu  denediler. Olmadı.  Milleti korkutmaya, gelecekten karamsar hale getirmeye  çalıştılar, çalışıyorlar ama olmadı. Dünya yanıyor, Türkiye dimdik ayakta. Biz  aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduÄŸu güçlü  koordinasyonla, iÅŸ dünyamıza verdiÄŸimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana  uÄŸrattık."

"ENFLASYON VE FAÄ°ZLERLE MÜCADELEDE KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Albayrak, atılan adımları ve alınan neticeleri herkesin gördüÄŸünü dile  getirerek, ÅŸöyle devam etti:

"Dün de Sayın CumhurbaÅŸkanımız anlattı.  Enflasyonda, kurda ve  faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileÅŸmenin baÅŸarısını saÄŸladık ama  yetmez. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceÄŸiz.  Sanayi  üretimindeki rekor büyüme, kredi maliyetlerindeki düÅŸüÅŸ, büyümenin öncü  göstergelerinde özellikle Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) sıçrama ile  Türkiye'yi yeniden saÄŸlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme trendine kavuÅŸturduk ama  yetmez. En az yüzde 5’lik bir yıl sonu büyümesini bu model çerçevesinde  yakalayacağız.  Dün Merkez Bankası, politika faizleri ile ilgili bir adım daha  attı ve 50 baz puanlık bir indirime gitti.  Merkez Bankası, elindeki tüm  aygıtları, geçmiÅŸte örneÄŸi olmayan bir kararlılık ile finansal istikrar ve fiyat  istikrarı hedefleri doÄŸrultusunda kullanmaya devam ediyor.  1,5 yıldır 'Faiz  inerse kur sıçrar,' 'Faiz inerse kredi büyümesi olur, enflasyon tutulamaz'  ezberinden baÅŸka bir ÅŸey duymadık. Türkiye bu ezbercilikten çok çekti ama biz  öyle düÅŸünmüyoruz. Bizden ekonomiyi durdurmak isteyenlere prim vermemizi kimse  beklemesin."

Ä°VME PAKETÄ° MÜJDESÄ° VERDÄ°

Albayrak, 2020 yılının ilk verilerine göre birçok alanda iyi  gidildiÄŸini aktararak, ÅŸöyle devam etti:

"Bakın sadece Ä°VME paketimiz ile sanayicimize 30 milyar lira finansman  saÄŸladık. 50 milyar lira kadar da tahsis edildi. Ä°stihdam odaklı finansman  paketimiz Ä°STOD ile de 35 milyar lira kredi tahsis edildi. 23 milyar lirası  yatırıma dönüÅŸtü. Ä°VME ile ilgili burada bir müjdeyi paylaÅŸmak istiyorum. Yerli  üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla devreye aldığımız Ä°VME finansman  paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz.  Sabit faizli seçenek 7 yıl vadeli ve yüzde 8,5 faizli olarak belirlendi. TLREF  endeksli seçenekte ise 7 yıla kadar TLREF   yüzde 1,5, 7 yıldan fazla vadede  TLREF  yüzde 2 olarak uygulanacak.  Daha önce 0-5 yıl ve 5-10 yıl olarak  belirlenen vadeleri de 0-7 yıl ve 7-12 yıl olarak deÄŸiÅŸtiriyoruz. 2 yıllık  anapara ödemesiz dönemi de 10 yıl ve üzeri vadelerde 3 yıla kadar  uygulayacağız. Benzer ÅŸekilde Ä°STOD finansman paketinde de yine iÅŸ insanlarımızı  sevindirecek bazı müjdelerimiz var. Orada da faiz oranlarını sektörlere göre  1-1,5 puan düÅŸürüyoruz, 5 yıla kadar olan Ä°STOD kredisinde yüzde 10’dan yüzde 9’a  indi. Bu adımların iÅŸ dünyamıza hayırlı, uÄŸurlu olmasını diliyorum."

KALKINMA BANKASINDA YENÄ° DÖNEM

Ä°VME paketinin yanında farklı ve çok daha güçlü finansman modelleriyle  de üretimi ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini dile getiren Albayrak,  ÅŸunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye’nin ihracata, katma deÄŸerli üretime dayalı büyümesi  için çok tarihi bir adımı daha atıyoruz.  BildiÄŸiniz gibi, Kalkınma Bankamız uzun  vadeli kredileri ancak döviz kredileri ile saÄŸlayabiliyor. Bunu da belli  alanlarla sınırlı tutuyordu.  Ä°ÅŸte, Türkiye’nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı  artıracağı, yüksek katma deÄŸerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk  lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceÄŸiz.  Kalkınma Bankası  aracılığıyla devreye alacağımız bu finansman modeliyle, stratejik  sektörlerimizdeki yatırımları tamamen yerlileÅŸtirme amacıyla destekleyeceÄŸiz."

Albayrak, hayata geçirilen yeniliÄŸi bir örnekle açıklayarak,  "Stratejik bir sektörde, ithal ettiÄŸimiz bir ürünün üretimini saÄŸlayacak bir  tesis düÅŸünün. Bu tesise, kullandığı üretim cihazlarının yerli olma öncelikli  ÅŸartıyla Kalkınma Bankamız çok düÅŸük maliyetle, çok uzun süreli Türk lirası  finansmanı saÄŸlayacak." dedi.

Albayrak, ÅŸunları söyledi:

"Göreceksiniz, bu model ile eczacılık, medikal ürünler, makine imalat  sanayi, bilgisayar ve biliÅŸim teknolojileri, motorlu taşıt parçaları, elektrikli  teçhizatlar gibi yıllık 50 milyar dolarlık ithalat yaptığımız stratejik alanlarda  dünya ile rekabet edecek bir seviyeye geleceÄŸiz. Bölgesel ve stratejik projelerle  istihdama da büyük destek saÄŸlayacağız. Sadece Kalkınma Bankası mı? Hayır. DiÄŸer  tarafta bu üretim ve kalkınma hamlesine, Varlık Fonumuz da büyük bir destek  verecek.  Madencilik, enerji ve petrokimya alanları öncelikli olarak, Varlık  Fonumuz da Türkiye’nin cari açığının en önemli alanları olan bu stratejik  alanlarda yatırımlarını kısa sürede hayata geçirecek. DoÄŸrudan yatırımın yanında,  ortaklıklarla da bu stratejik alanlarda Türkiye’yi küresel bir üretici, küresel  bir oyuncu haline getireceÄŸiz."

"MAKRO-EKONOMÄ°K GÖSTERGELERDEKÄ° Ä°YÄ°LEŞME TOPLUMUN TÜM KESÄ°MLERÄ°NE YANSIYACAK"

Uygulanan her politikanın makro-ekonomik göstergelerdeki kazanımları  koruma ve daha da ileri taşıma hassasiyeti taşıdığını bildiren Albayrak, ÅŸu  ifadeleri kullandı:

"Göreceksiniz, bu yatırımların, bu adımların meyvelerini de çok kısa  zamanda toplayacağız. Hamdolsun, her geçen gün daha iyiye gidiyoruz.   Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileÅŸmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın  zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin  ÅŸüphesi olmasın.  Biz bu istikamette, milletimiz için gece gündüz demeden  çalışmaya devam edeceÄŸiz.  Nasıl ki 2019 yılında ortaya koyduÄŸumuz performansla  uluslararası finans kuruluÅŸları baÅŸta olmak üzere tüm kesimlerin Türkiye  ekonomisi ile ilgili beklentilerini pozitif olarak revize etmelerini saÄŸladık,  aynı ÅŸekilde 2020 yılında da beklentileri çok daha ileri taşıyacak. Bu konuda da  gece gündüz çalışmaya devam edeceÄŸiz."
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16