Bakan Pekcan`dan Çin açıklaması

12.06.2020 15:33

Son güncelleme : 15.06.2020 07:23

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin`e daha yüksek katma değerli ihracatı mümkün kılarak, ikili ticareti daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmak istediklerini belirterek, "Çin firmalarını ülkemizde yatırıma davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



AA

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan, tele  konferans yöntemiyle Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan ile görüÅŸtü.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüÅŸmede, ikili ticaret iliÅŸkileri, ticaretin  dengeli bir yapıya kavuÅŸturulması, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) gündemleri,  yerel paralarla ticaret, KuÅŸak ve Yol GiriÅŸimi, e-ticaret, Türkiye'nin tarım  ürünleri ihracatı gibi konular ele alındı.

Toplantıda ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformu, gümrükler, sivil  havacılık alanında iÅŸ birliÄŸi, ihtisas serbest bölgeleri, ticari vizelerin  kolaylaÅŸtırılması konuları da görüÅŸüldü.

Bakan Pekcan,  konuÅŸmasının başında, Çin'de yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgını sebebiyle yakınlarını kaybeden ailelere baÅŸsaÄŸlığı dileklerini  iletirken, Vuhan'da ve ülkenin diÄŸer bölgelerinde hayatın normalleÅŸme sürecine  geçmesinin Çin'in bu konudaki baÅŸarısının önemli bir göstergesi olduÄŸunu  söyledi.

Türkiye'nin hem saÄŸlık hem de ticari ve ekonomik açıdan aldığı  önlemlerle salgınla en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduÄŸuna iÅŸaret eden  Pekcan, "Ülkelerimizin karşılıklı dayanışma ve iÅŸ birliÄŸi içinde bu zorlu süreci  en kısa sürede atlatacağına inanıyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Çin arasında 2001 yılında 1,1 milyar dolar olan ikili  ticaret hacminin, 2019 yılında 21 milyar 854 milyon dolara ulaÅŸtığı bilgisini  veren Pekcan,  ancak Çin'in geçen yıl Türkiye'nin dış ticaret açığı verdiÄŸi  ülkeler arasında  yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Pekcan, ÅŸöyle devam etti:

"Çin'e daha yüksek katma deÄŸerli ihracatı mümkün kılarak, ikili  ticaretimizi daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuÅŸturmak istiyoruz.  Bu  kapsamda ayakkabı, hazır giyim ürünleri, seramik materyalleri, zeytinyağı, bazı  tarım ürünleri gibi birçok ürün grubunda Çin'e önemli ihracat potansiyelimiz  olduÄŸunu tespit ettik.  Ayrıca, Çin'in hangi ürünleri Türkiye'den tedarik  edebileceÄŸine yönelik olarak Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma yaptık. Bu  çerçevede Çin'in özellikle motorlu taşıt aksam ve parçaları, medikal ekipmanlar,  elektrikli-elektriksiz makineler, bazı tarım ürünleri baÅŸta olmak üzere belirli  ürün tedariklerini Türkiye'den kaliteli ve uygun koÅŸullarda yapabileceÄŸini  düÅŸünüyoruz. Bu konuda Çin ile iÅŸ birliÄŸi yapmaya hazırız. Bu potansiyel ürünler  üzerinden yola çıkarak iÅŸ çevrelerimizi bir araya getirmek ve tespit ettiÄŸimiz  ürün grupları çerçevesinde iÅŸ birliÄŸi olanakları yaratmak istiyoruz."

ÇÄ°NLÄ° FÄ°RMALARI YATIRIMA DAVET

Çin'in bugüne kadar Türkiye'de gerçekleÅŸtirdiÄŸi doÄŸrudan yatırımların  sınırlı kaldığına dikkati çeken Pekcan, kaliteli beÅŸeri sermaye havuzu, Avrupa  BirliÄŸi ile Gümrük BirliÄŸi iliÅŸkisi ve  yatırımcılara sunduÄŸu esnek teÅŸvik  sistemi ile Türkiye'nin Çinli global ÅŸirketler için ideal bir bölgesel merkez  olma potansiyeline sahip bulunduÄŸunu dile getirdi.

Ar-Ge ve teknoloji içeriÄŸi yüksek, yüksek katma deÄŸerli mal ve hizmet  üretim faaliyetlerinin, ihracat hedefli olarak kümelenmelerine imkan tanıyacak   ihtisas serbest bölgelerini oluÅŸturduklarını hatırlatan Pekcan, bu çatı altında  yapacakları uluslararası iÅŸ birliklerini daha da hızlandırmak ve Türkiye'yi bu  alanda global bir merkez haline getirmek arzusunda olduklarını aktardı.

Pekcan, bu çerçevede Çin firmalarını Türkiye'de ve ihtisas serbest  bölgelerde yatırıma davet etti.

"YEREL PARALARLA TÄ°CARET ARTIRILMALI"

Ä°ki ülke arasında yerel paralarla ticaretin artırılması gerektiÄŸini  vurgulayan Pekcan, Çin'in Türkiye ile ticaret yapan veya yatırım iliÅŸkisi içinde  bulunan firmalarının yerel paralar üzerinden iÅŸlemlerini gerçekleÅŸtirmelerinin  teÅŸvik edilmesi yönünde bir politikaya da  yoÄŸunluk verdiklerini kaydetti.

Bakan Pekcan, Türkiye'nin ticaret açığı verdiÄŸi ülkelerle yerel  paralarla ticaret ve ithalat düzenlemeleri konusunda kararlı adımlar atmaya  baÅŸladığını ve bu adımlara devam edeceÄŸini bildirdi.

Çinli makamlarla daha önce çeÅŸitli düzeylerde gerçekleÅŸtirilen  temaslarda yerel paralar üzerinden ticaretin desteklenmesi hususunu  görüÅŸtüklerini belirten Pekcan, "Çin hükümetinden, Türkiye ile ticaret yapan  Çinli firmalara yerel para kullanmaları yönünde net bir yönlendirme ve teÅŸvik  bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadelede küresel iÅŸ birliÄŸinin de çok önemli olduÄŸuna  iÅŸaret eden Pekcan, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

“Kovid-19, tüm ülkeler olarak birbirimize ne kadar bağımlı olduÄŸumuzu  bir kez daha göstermiÅŸtir. YaÅŸanılan bu istisnai dönemde bir yandan saÄŸlık  hizmetlerinin hayati fonksiyonunun diÄŸer taraftan da günlük ihtiyaçların  karşılanmasında e-ticaretin, taşımacılık ve lojistik hizmetlerinin,  telekomünikasyon ve online ödeme hizmetleri gibi temel hizmetlerin ekonomilerimiz  için öneminin daha da ön plana çıktığını görüyoruz. Türkiye olarak biz, mayıs  ayında kabul ettiÄŸimiz 'COVID-19'la Mücadelede Dünya Ticaret ve Yatırımını  Desteklemeye Yönelik G20 Eylemleri'ni sonuna kadar destekliyoruz.  Aynı ÅŸekilde,  DTÖ Ticaretin KolaylaÅŸtırılması AnlaÅŸması'nın uygulanmasının hızlandırılması  önemlidir.  Serbest, açık, temassız ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret  sisteminin, pandemiyi kontrol altına almak için konulan önlemlerin negatif  etkilerini azaltmada büyük rol oynayacağına inanıyoruz."

KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ

KuÅŸak ve Yol GiriÅŸimi ile Kervansaray Projesi'ne de deÄŸinen Pekcan,  "Türkiye olarak Bir KuÅŸak Bir Yol çatısı altında, Hazar GeçiÅŸ Koridoru'nun (Orta  Koridor) önemli olduÄŸuna inanıyoruz.   Bu doÄŸrultuda gerekli iÅŸ birliÄŸine  hazırız. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattında ocakta aylık 4 bin 200 ton  olan yük çıkışını salgın süresince aylık 28 bin 243 tona kadar çıkardık. BTK  hattının da Orta Koridor ile KuÅŸak ve Yol GiriÅŸimi çatısı altında ülkelerimiz  arasında iki yönlü ticarete hizmet edecek ÅŸekilde desteklenmesi oldukça önemli.  Kovid-19, bu hattın önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.  Ülkemizde yapılacak  altyapı projelerinde Çin ile çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Pekcan,  Türk firmalarının Asya Yatırım ve Altyapı Bankası (AIIB)  finansmanıyla gerçekleÅŸtirilecek projelerde etkin bir ÅŸekilde yer almasını  istediklerini kaydetti.

"TARIM ÜRÜNLERÄ° Ä°HRACATININ ÖNÜNDEKÄ° ENGELLER KALDIRILMALI"

Öte yandan Çin'e süt ürünleri ihracatının açılmasından duyduÄŸu  memnuniyeti dile getiren Pekcan,  Türkiye'den bu ülkeye kanatlı et, limon ve  turunçgil, nar, taze üzüm, elma, taze incir gibi ürünlerin ihracatına yönelik de  bekleyen süreçlerin bir an önce  baÅŸlatılmasını ve tarım ürünlerinin ihracatının  önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini ifade etti.

Bakan Pekcan, iki ülke arasında daha güçlü ekonomik ve ticari iliÅŸki  tesisi için kolaylaÅŸtırılmış bir ticari vize sürecine ihtiyaç bulunduÄŸunu da  aktardı.

Kendilerinin eÅŸ baÅŸkanlıklarında ÅŸubat ayında gerçekleÅŸtirilmesi  öngörülen KEK toplantısının salgın nedeniyle  gerçekleÅŸtirilemediÄŸini hatırlatan  Pekcan, 17'nci Dönem KEK Toplantısı'nı ilgili Türk ve Çinli kurum ve kuruluÅŸların  temsilcilerinin katılımıyla online olarak yapmayı teklif etti.

KEK toplantısıyla iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iliÅŸkilerin  gelecek dönemine iliÅŸkin yol haritasını birlikte belirlemek istediklerini  vurgulayan Pekcan,  iki ülke arasında ortak ticaret ve yatırım çalışma grubu  oluÅŸturulması, e-ticaret, tarım ürünleri ticareti  alanlarında iÅŸ birliÄŸi, ortak  ihtisas serbest bölgesi ve gümrük komitesi kurulması, mali bilgi deÄŸiÅŸimi gibi  konularda iÅŸ birliÄŸi mutabakat zaptlarının da KEK vesilesiyle imzalanmasını  beklediklerini ifade etti.

Çinli Bakan Zhong Shan da son derece olumlu ve verimli bir görüÅŸme  gerçekleÅŸtirdiklerini belirterek, ikili ekonomik ve ticaret iliÅŸkileri  ivmelendirerek daha da geliÅŸtirmek, ticareti  dengeli hale getirmek ve karşılıklı  yatırımları çoÄŸaltmak için ortaklaÅŸa çalışmaya hazır olduklarını bildirdi. Bakan  Zhong Shan, KEK toplantısının online olarak yapılması önerisini de çok olumlu  bulduklarını vurgulayarak, çalışmaların bir an önce baÅŸlaması için talimat  vereceÄŸini sözlerine ekledi.

Çinli Bakan Zhong Shan, mevkidaşı Pekcan'ı ve Türk firmalarını, 5-10  Kasım'da Şanghay'da gerçekleÅŸtirilecek ve Türkiye'nin Çin'e ihracatı için önemli  gördükleri "Çin Uluslararası Ä°thalat Fuarı"na davet etti.




18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64