Bakan Varank`tan sanayide üretime devam mesajı

07.05.2020 16:47

Son güncelleme : 08.05.2020 10:21

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız" dedi.AA

Varank, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının otomotiv sektörüne  etkilerini deÄŸerlendirmek amacıyla Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri DerneÄŸi  (TAYSAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakanlık olarak, salgın boyunca vites yükselttiklerini ifade eden  Varank, tüm paydaÅŸlarla yakın istiÅŸare içinde olduklarını söyledi.

Dijital toplantılarla üreticilerin, sanayicilerin nabzını yakından  tuttuklarını ve yol haritalarını birlikte ÅŸekillendirdiklerini vurgulayan Varank,  "Henüz kimsenin bağışıklık kazanamadığı bir pandemiyle mücadele ediyoruz. Bir  yandan vatandaÅŸlarımızın canını korumaya çalışırken, diÄŸer yandan bu musibetin  ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileriyle savaşıyoruz. Belki toparlanma çok kısa  sürecek ve eski düzenimize hemen geri döneceÄŸiz, belki de dünya daha uzun vadeli,  yıllarca sürecek bir küresel krizle boÄŸuÅŸmaya devam edecek. Dolayısıyla her iki  senaryoya da hazırlıklı olmak, riskleri minimize ederken, muhtemel fırsatları da  en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmek gerekiyor." diye konuÅŸtu.

"TÜRKÄ°YE, KÜRESEL KRÄ°ZDE BAŞARILI BÄ°R SINAV VERÄ°YOR"

Bakan Varank, Türkiye'nin Kovid-19'un ekonomik etkilerini nisan  ayından itibaren yoÄŸun ÅŸekilde hissetmeye baÅŸladığını hatırlatarak, Avrupa  BirliÄŸi baÅŸta olmak üzere neredeyse tüm büyük pazarlarda üretim kayıplarının  derinleÅŸtiÄŸini dile getirdi.

Sadece otomotiv sektöründe Almanya, Ä°ngiltere, Fransa, Ä°talya ve  Ä°spanya'da yüzde 40-85'e varan üretim düÅŸüÅŸleri olduÄŸuna dikkati çeken Varank, ÅŸu  deÄŸerlendirmede bulundu:

"Sektör Çin'de yüzde 46, ABD'de yüzde 39 daraldı. DoÄŸal olarak gidiÅŸat  bizi de etkiledi. Ä°ç talebi ele aldığımızda, orası da tabii ki halkımızın  saÄŸlığını korumak için aldığımız tedbirler sebebiyle etkilendi, ama bu resme bir  bütün olarak bakınca ÅŸunu çok net bir biçimde görmek gerekiyor. Türkiye, bu  küresel krizde baÅŸarılı bir sınav veriyor, inÅŸallah vermeye de devam edecek. Ä°lk  günden itibaren CumhurbaÅŸkanımızın liderliÄŸinde dinamik bir süreç yönetimi  mekanizması kurduk. PaniÄŸe kapılmadan her adımı planladık ama asla geç kalmadık."

SaÄŸlık tedbirlerinin yanı sıra ekonomik sürdürülebilirliÄŸi de dikkate  aldıklarına iÅŸaret eden Varank, istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında  kritik adımların hayata geçirildiÄŸini bildirdi.

Varank, emekçi ve iÅŸvereni maÄŸdur etmemek adına, kısa çalışma  ödeneÄŸinden faydalanma ÅŸartlarını kolaylaÅŸtırdıklarını anımsatarak, kısa çalışma  ÅŸartlarını taşımayanlar için, aylık 1170 liralık baÅŸka bir paketi devreye  soktuklarını, telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkardıklarını kaydetti.

"ÜRETÄ°CÄ°LERÄ°N ÇALIŞABÄ°LMESÄ°NÄ° SAĞLADIK"

Bakan Varank, finansa eriÅŸim alanında kamu bankalarının kart  limitlerini artırdığını, mevcut kredileri yeniden yapılandırdığını, kurumsal ve  ticari iÅŸletmelerin kredi borçlarını ötelediÄŸini, sektör ayrımı olmaksızın "Ä°ÅŸ'e  Devam" kredileri açtığını ve iÅŸletme finansman destekleriyle esnafın yanında  durduÄŸunu anlattı.

"Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız dedik." ifadesini kullanan  Varank, yaklaşık 4 buçuk milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira nakdi yardım  yaptıklarını, bugüne kadar ulaşılamayan ihtiyaç sahibi haneler için ise yardımın  yeni fazını baÅŸlattıklarını ve baÅŸvuruları aldıklarını dile getirdi.

Varank, bu dönemde hem salgının seyri ve gelen talepler doÄŸrultusunda  üretimin tamamen durdurulması gibi bir yaklaşımlarının olmadığını belirterek,  "Hatta sokaÄŸa çıkma kısıtlamasının olduÄŸu günlerde bile ihracat taahhüdü olan ya  da faaliyetini durdurduÄŸunda büyük zararla karşılaÅŸabilecek üreticilerin  çalışabilmesini saÄŸladık. Geçen haftaki kısıtlama günlerinde, Ä°çiÅŸleri Bakanlığı  genelgesindeki sektörlere ilave olarak, 16 bin 900 firmamız daha talepleri  doÄŸrultusunda üretimini sürdürdü. Bu hafta da çalışması gereken firmalar il  müdürlüklerimizle irtibata geçerlerse aynı ÅŸekilde yardımcı olacağız."  ifadelerini kullandı.

"TÜRK SANAYÄ°SÄ°NÄ°N ZAYIFLAMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin saÄŸlam bir üretim altyapısına sahip olduÄŸuna dikkati çeken  Varank, tüm dünyanın ihtiyaç duyduÄŸu yoÄŸun bakım solunum cihazı gibi kritik bir  ürünün rekor sürede üretildiÄŸini hatırlattı. Varank, bu baÅŸarının tesadüf  olmadığına iÅŸaret ederek, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"18 senede sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi inÅŸa ettik, sanayi  altyapımızı güçlendirdik ve yetiÅŸmiÅŸ iÅŸ gücüne yatırım yaptık. Türk sanayisinin  zayıflamasına müsaade etmeyeceÄŸiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü  daha da artıracak politikaları tereddütsüz uygulayacağız. Şunu net görmemiz  gerekiyor. Evet, ekonomide kırılganlıklar var ancak yaÅŸadığımız bu süreçte en  geliÅŸmiÅŸ ülkelerin, küresel güçlerin bile geldiÄŸi yer ortada. Finansal  dalgalanmalara baÄŸlı kazanç ya da kayba dayanan bir iÅŸ modeline bel  baÄŸlamamalıyız. Rekabet gücümüzün temelinde üretim, dünya piyasalarına sunduÄŸunuz  kaliteli mal ve hizmetler olmalı."

Varank, salgının fırsatları da beraberinde getirdiÄŸini belirterek,  gelecek dönemde ekonomide, özellikle üretimde tek kutuplu dünya düzeninden, çok  kutuplu dünya düzenine doÄŸru geçiÅŸ olacağını söyledi. Ekonomik faaliyetlerin  ağırlık merkezinin, dünya geneline daha dengeli yayılacağını ifade eden Varank,  yeni merkezler ortaya çıkacağını, güç dengelerinin deÄŸiÅŸeceÄŸini ve küresel  pastanın yeniden daha adil bir ÅŸekilde bölüÅŸüleceÄŸini umduÄŸunu dile getirdi.

Varank, Türkiye'nin de pastadan payını en iyi ÅŸekilde alması  gerektiÄŸini ifade ederek, "Hükümet olarak sanayicinin yanındayız. Faaliyetini  büyütmek isteyen, yatırımlara odaklanan ve istihdam oluÅŸturan herkesin yanında  olmaya da devam edeceÄŸiz. Uyguladığımız politikalar, yaÅŸadığımız yeni dönemin  ruhuna uygun olacak. Geleneksel sektörlerimize sahip çıkacağız. Bununla birlikte,  yarını ÅŸekillendirecek yenilikçi sektörleri daha güçlü destekleyeceÄŸiz." dedi.

"11 MAYIS'TA OTOMOBİL FABRİKALARI FAALİYETE BAŞLAYACAK"

Türkiye'nin geleceÄŸinin, katma deÄŸerli üretimde ve yüksek teknolojide  olduÄŸunu vurgulayan Varank, bu noktada otomotiv ana ve tedarik sanayisinin  taşıdığı önemin farkında olduklarını bildirdi.

Varank, Kovid-19 salgınıyla artan sıkıntıları gidermek adına hemen  harekete geçtiklerini anımsatarak, otomotiv sektöründeki son geliÅŸmeleri yakından  takip ettiÄŸini ve yurt dışı piyasaların yeniden açılmaya baÅŸladığını söyledi.

Avrupa Otomobil Ä°malatçıları DerneÄŸinin, Avrupa'da 298 otomobil  fabrikasının yeniden üretime baÅŸladığını duyurduÄŸunu aktaran Varank, 11 Mayıs'ta  Almanya, Ä°spanya ve Ä°talya'daki otomotiv ana sanayi fabrikalarının tamamının  açılacağını kaydetti.

Türkiye'de de otomobil fabrikalarının büyük bölümünün tekrar üretime  geçtiÄŸini ve 11 Mayıs itibarıyla ülkedeki otomobil ana sanayi fabrikalarının  tamamının faaliyetlerine baÅŸlayacağını belirten Varank, ÅŸöyle devam etti:

"Salgının hızına baÄŸlı olmakla birlikte, haziran ortasından itibaren  otomotiv sektöründe bir canlanma bekleyebiliriz. Tedarik sanayisinin, salgın  sonrası döneme en iyi ÅŸekilde hazırlıklı olması gerekiyor. Aslında, yeni normali  de sizler ÅŸekillendireceksiniz. Ä°ÅŸte tam bu noktada 5 temel tavsiyemiz var.  Birincisi ve en önemlisi, çalışanlarınızın saÄŸlığını güvence altına almanız.  Ä°kinci beklentimiz dinamik olmanız. Üçüncü olarak tedarikçinize sahip çıkın.  Dördüncü olarak yerlileÅŸme oranlarınızı artırın. Son önerim ise dijital  teknolojilere yatırım yapmanız. Üretim öncesi ve sonrasındaki iÅŸ süreçlerinizi en  ince detayına kadar planlayın. Servisler, yemekhaneler, çalışma saatleri gibi  konularda önce iÅŸ güvenliÄŸini saÄŸlamalısınız. Türk Standardları Enstitüsü  aracılığıyla sanayi iÅŸletmelerinde alınması gereken önlemlere iliÅŸkin bir rehber  doküman hazırlamaya baÅŸladık. Kılavuzda hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol  mekanizmalarıyla ilgili atılması gereken adımlara yer vereceÄŸiz. Hazırlık  aÅŸamasında Dünya SaÄŸlık Örgütü, SaÄŸlık Bakanlığı, Hıfzıssıhha doktorları ve  sektör temsilcilerinin görüÅŸlerinden faydalandık. Çalışmayı en kısa sürede  tamamlayıp, sizlerin hizmetine sunacağız."

TÜRKÄ°YE'NÄ°N OTOMOBÄ°LÄ° Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° GELİŞMELER

Varank, Kocaeli'de pilot bir proje baÅŸlattıklarını ve SaÄŸlık Bakanlığı  ile Gebze Teknik Üniversitesinde, sadece sanayiye hizmet veren 5 bin test  kapasiteli bir Kovid-19 laboratuvarı kurduklarını bildirdi. Ankara'ya hizmet  edecek laboratuvarın da hazır olduÄŸu bilgisini veren Varank, Ä°stanbul, Bursa,  TekirdaÄŸ ve Manisa'da da tarama testlerini yakında baÅŸlatmayı planladıklarını  dile getirdi. Varank, bu ay sonunda tüm organize sanayi bölgelerinde bu sistemi  devreye almayı hedeflediklerini belirterek, böylece emekçilerin saÄŸlığını çok  daha yakından takip edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin Otomobili ile ilgili geliÅŸmelere de deÄŸinen Varank,  ÅŸunları kaydetti:

"TOGG'un 100'ün üzerinde TAYSAD üyesiyle gizlilik anlaÅŸması  imzaladığını ve tedarikçi görüÅŸmeleri yaptığını biliyorum. Hatta önemli bir  kısmının seçiminin tamamlandığından haberim var. Buradaki iÅŸ birliÄŸi, hem  yerlileÅŸme politikalarımız hem de sektöre kazandıracağı ivme açısından kritik  öneme sahip. Burada milli bir ÅŸuurla göstereceÄŸimiz gayreti çok önemsediÄŸimi  belirtmek istiyorum. Otomotiv sektörünün Türkiye için taşıdığı önemi biliyoruz.  Sizlerle dirsek temasında olmaya devam edeceÄŸiz. TAYSAD BaÅŸkanımız 50 firmamızın  kendi kendine harekete geçerek, saÄŸlık sektörüne yönelik üretim yaptığından  bahsetti. Bu firmaların bir kısmının solunum cihazında da parçaları var. Buradan  bütün ÅŸirketlerimize teÅŸekkür ediyorum."
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64