Bankalar kaynak temin etmede sorun yaşamıyor

27.11.2019 13:35

Son güncelleme : 28.11.2019 11:10

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörünün yurt dışı piyasalardan kaynak temin etmede ve bu fonları yenilemede herhangi bir sorun yaşamadığını bildirdi.AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) BaÅŸkanı Mehmet Ali Akben, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ve baÄŸlı kuruluÅŸlarının 2020 yılı bütçesinin görüÅŸüldüÄŸü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuÅŸmada, bankacılık sektörü ve kurum bütçe yönetimine iliÅŸkin bilgiler verdi.

Türk bankacılık sektörünün son 17 yılda 20 katlık bir büyüme kaydettiÄŸini belirten Akben, sektörün aktif toplamının eylül sonu itibarıyla 4,3 trilyon liraya ulaÅŸtığını, ÅŸube sayısının 11 bin 441’e, personel sayısının 205 bin 415'e yükseldiÄŸini dile getirdi.

Akben, yakın zamanda ortaya çıkan küresel belirsizliklere ve olumsuz piyasa koÅŸullarına raÄŸmen güçlü mali yapısını korumayı baÅŸaran sektörün büyüme potansiyelini sürdürdüÄŸünün altını çizdi.

Kamu borçlanma gereÄŸinin azalmasıyla birlikte, menkul deÄŸerler portföyünün sektörün toplam aktifleri içindeki payının eylül sonunda yüzde 14'e gerilediÄŸini ifade eden Akben, "Böylece, aracılık fonksiyonunu daha etkin olarak yerine getiren sektörün kredileri, ekim itibarıyla 2,6 trilyon liraya ulaÅŸtı ve kredilerin aktif toplamı içindeki payı yüzde 60 seviyesine yükseldi. Toplam kredilerin yüzde 79’u reel sektöre, bu tutarın yüzde 24’ü ise ekonomimiz için önemli bir yer teÅŸkil eden KOBÄ°'lerimize verilen kredilerden oluÅŸmaktadır. Bireysel krediler ise yüzde 21 oranında paya sahiptir." diye konuÅŸtu.

Akben geleneksel olarak mevduat ağırlıklı kaynak yapısına sahip olan sektörün, ekim sonu itibarıyla mevduat toplamının 2,4 trilyon lira olduÄŸunu söyledi.

DüÅŸük yurt içi tasarruf eÄŸiliminin de etkisiyle maliyet avantajı saÄŸlayan yurt dışı kaynakların etkin bir ÅŸekilde kullanıldığının altını çizen Akben, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Bankacılık sektörü yurt dışı piyasalardan kaynak temin etmede ve bu fonları yenilemede herhangi bir sorun yaÅŸamamaktadır. Sektörümüzün likidite göstergeleri, yabancı para pozisyonu ve kaldıraç oranı makul düzeylerde seyretmektedir. Sermaye yeterliliÄŸi rasyosu uluslararası standartların öngördüÄŸü asgari düzeyin oldukça üzerinde bulunmaktadır. Eylül sonu itibarıyla 466 milyar liraya ulaÅŸan ve kaliteli unsurlardan oluÅŸan öz kaynaklar gücünü korumuÅŸtur. Eylül itibarıyla sermaye yeterliliÄŸi oranı yüzde 18,4, çekirdek sermaye yeterliliÄŸi oranı yüzde 14,2 olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir. Ekim sonu itibarıyla yüzde 5,2 olan takibe dönüÅŸüm oranı, geliÅŸmekte olan birçok ülkeden (Rusya, Hindistan) ve hatta geliÅŸmiÅŸ bazı ülkelerden (Ä°spanya, Ä°talya, Polonya, Ä°rlanda) daha iyi durumdadır."

BORSADAKÄ° ŞİRKETLERÄ°N PÄ°YASA DEĞERÄ°NÄ°N GSYH'YE ORANI YÜZDE 30,2'YE ULAŞACAK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) BaÅŸkanı Ali Fuat TaÅŸkesenlioÄŸlu da ülkenin istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ile rekabet gücünün ve refah seviyesinin artırılması hedefine ulaÅŸmasında sermaye piyasalarının en önemli bileÅŸenlerden birisi olduÄŸunu belirtti.

Son dönemde hayata geçen kitle fonlamasının bu anlamda önemli bir adım olduÄŸunu vurgulayan TaÅŸkesenlioÄŸlu, kitle fonlaması ile halktan toplanan fonlarla baÅŸlangıç aÅŸamasındaki giriÅŸimlerin, teknoloji ÅŸirketlerinin ve katma deÄŸerli üretime yönelik yüksek nitelikli bilgi ve teknolojiye dayalı yatırımların finansmanının saÄŸlanmış olacağını söyledi.

TaÅŸkesenlioÄŸlu, 2017'de küresel ölçekte birincil halka arz yoluyla saÄŸlanan fon tutarı 209 milyar dolar olurken, aynı dönemde kitle fonlaması yöntemi ile 110 milyar dolar fon saÄŸlandığını ifade etti.

Birincil ve ikincil düzenlemelerini tamamladıklarında paya dayalı kitle fonlaması yönteminin yakın zamanda sermaye piyasalarının önemli bir gündem maddesi olmasını beklediklerini bildiren TaÅŸkesenlioÄŸlu, ÅŸunları kaydetti:

"Farklı nitelikteki finansal araçları yatırımcılara sunma ve faizsiz finans sistemini geliÅŸtirme hedefi paralelinde faizsiz finansal ürün ve hizmet çeÅŸitliliÄŸi ile beÅŸeri kaynakların geliÅŸtirilmesi için yeni araç ve mekanizmaların oluÅŸturulması elzemdir. Bu çerçevede, faizsiz sistem ve ilgili araçlarla ilgili kurumlar arası ortak bir terminoloji oluÅŸturulması, kurumsal faizsiz borç uygulamaları, sukuk ihraçları, tarım arazi gelirlerine yönelik altyapı GYO’ları, ihracatın finansmanına yönelik yeni ürünler ve faizsiz finans prensiplerine uygun kredi derecelendirmesi üzerinde durulacak konular olacaktır. Önümüzdeki yıl sonunda borsamızda iÅŸlem gören ÅŸirketlerin piyasa deÄŸerlerinin gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 30,2 düzeyine, özel sektör borçlanma araçları nominal stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 2,6 düzeyine ulaÅŸacağı beklentisindeyiz."

TaÅŸkesenlioÄŸlu, yurt dışı piyasalar ve yabancı yatırımcılara hizmet sunumunu geliÅŸtirecek adımların da gündemlerini oluÅŸturduÄŸunu sözlerine ekledi.

Ä°HALELER ELEKTRONÄ°K SÄ°STEMLER ÜZERÄ°NDEN YÜRÜTÜLECEK

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) BaÅŸkanı Rıza Çelen ise yerinde inceleme kapsamında 71 incelemenin devam ettiÄŸini, bunlar sonucunda 30 ikaz, 34 uyarı, 19 faaliyet izninin askıya alınması yaptırımı uygulandığını belirtti.

Gelecek yıla iliÅŸkin öncelik ve hedeflerini anlatan Çelen, Küçük ve Mikro Ä°ÅŸletmeler Ä°çin Finansal Raporlama Standardının yayımlanmasının planlandığını ifade etti.

Büyük ve Orta Büyüklükteki Ä°ÅŸletmeler Ä°çin Finansal Raporlama Standardının güncellenmesinin hedeflendiÄŸini söyleyen Çelen, sürekli eÄŸitim kapsamında eÄŸitim faaliyetlerinin yürütüleceÄŸi ve iki adet bağımsız denetçilik sınavı yapılacağını dile getirdi.

Kamu Ä°hale Kurumu (KÄ°K) BaÅŸkanı Hamdi Güleç de geçen yıldan bu yana kamu ihalelerinde büyük ölçüde dijital dönüÅŸüm saÄŸlandığını ve ihalelerin elektronik ortama taşınmasına yönelik geliÅŸmeler yaÅŸandığını anlattı.

2019 yılı başında 4794 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelerin yüzde 90'ının e-ihale olarak yapılabilmesinin mümkün hale getirildiÄŸini belirten Güleç, gelecek dönemde ihale iÅŸlerinin bütünüyle elektronik ve akıllı sistemler üzerinden yürütülmesi, ihale eÄŸitimlerinin yeni modellerle yaygınlaÅŸtırılması, ortak ve toplu alımın yaygınlaÅŸtırılması hedeflerine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesinin öngörüldüÄŸünü aktardı.
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16