BDDK’nın yetkileri Merkez Bankası’na devrediliyor

13.11.2019 07:50

Son güncelleme : 14.11.2019 10:06

TBMM Genel Kurulu`nda kabul edilen kanunla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun (BDDK) 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri, Merkez Bankasına devredilecek, Merkez Bankası ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve bazı AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para KuruluÅŸları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, ödeme kuruluÅŸları ve elektronik para kuruluÅŸları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından katkı payı alınabilecek kuruluÅŸlar arasında yer almayacak.
 
Banka kartları ve kredi kartları ile ilgili yürütülecek "takas ve mahsup" faaliyetlerine iliÅŸkin ifadeler de 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndan çıkarılacak.
 
Düzenlemeyle 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 2. maddesinde yer alan "uzmanlarını" ibaresi "uzmanları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetçileri ve uzmanlarını" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.
 
Ödeme ve elektronik para kuruluÅŸlarının kendi aralarındaki müÅŸterek ihtiyaçlarının karşılanmasını, mesleki faaliyetlerinin kolaylaÅŸtırılmasını, mesleÄŸin genel faaliyetlere uygun olarak geliÅŸmesinin saÄŸlanmasını, meslek mensuplarının birbirleriyle ve ödeme hizmeti kullanıcılarıyla olan iliÅŸkilerinde dürüstlüÄŸün ve güvenin hakim kılınmasını, mesleki disiplin ile ahlakın korunmasını teminen oluÅŸturulan ve üyeliÄŸin zorunlu kılındığı Türkiye Ödeme ve Elektronik Para KuruluÅŸları BirliÄŸi kurulacak.
 
Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine iliÅŸkin yürütülen gözetim faaliyetleri kapsamında, gözetim faaliyetlerinin sistem iÅŸleticisi ile birlikte sistem katılımcıları, mutabakat kuruluÅŸu, baÄŸlantılı diÄŸer sistemler ile dış hizmet saÄŸlayıcıları gibi faaliyetleri sistemin çalışmasıyla yakından ilgili tüm tarafları kapsaması ihtiyacını karşılamak için Merkez Bankasının gözetim faaliyetlerinin etkinliÄŸi artılıyor.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluÅŸların gerçekleÅŸtirdiÄŸi bütün iÅŸlemlere iliÅŸkin kayıt, bilgi ve belgeyi, gerekli gördüÄŸü durumlarda anlık ve iÅŸlem bazında olmak üzere talep edebilecek.
 
TCMB, sistemlerin kesintisiz iÅŸletimini saÄŸlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuÅŸ ve kurulacak sistem iÅŸleticilerine hissedar olabilecek.
 
Ödeme sistemleri alanındaki teminat uygulamalarına iliÅŸkin hüküm daha açık ve anlaşılabilir ÅŸekle getiriliyor; teminat uygulamaları bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'na koÅŸut hükümlere yer veriliyor.
 
Merkez Bankasına yetkiler
 
BDDK'nın 6493 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para KuruluÅŸları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkilerinin Merkez Bankasına devredilmesini teminen, ikincil düzenleme yapma yetkisi Merkez Bankasına devrediliyor.
 
Merkez Bankasına ödeme hizmeti kapsamındaki belirli bir iÅŸlem türüne iliÅŸkin olarak herhangi bir isim altında iÅŸlemin taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, komisyon ve diÄŸer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etme, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakma yetkisi veriliyor.
 
TCMB, sadece ödeme aracını çıkaranın iÅŸ yerinde, sınırlı bir hizmet saÄŸlayıcı ağında ya da sınırlı bir mal veya hizmet çeÅŸidi için ödeme aracını ihraç eden ile yapılan ticari bir anlaÅŸma çerçevesinde gerçekleÅŸtirilen mal veya hizmet alımında kullanılabilen araçlara iliÅŸkin iÅŸlemler ile ödeme iÅŸleminin gönderen ya da alıcı namına mal veya hizmet pazarlığına ya da alım satımına yetkili olan ticari temsilci aracılığıyla yapılması yönündeki iÅŸlemlerin ve buna benzer diÄŸer iÅŸlemlerin toplam büyüklük ve etki alanı açısından, Merkez Bankası tarafından belirlenecek seviyeye ulaÅŸması durumunda, ödeme hizmeti olarak deÄŸerlendirilmesine karar verebilecek.
 
Kanunla ödeme hizmeti saÄŸlayıcılarının faaliyetleri nedeniyle taraf oldukları hukuki iliÅŸkileri, bu alanda oluÅŸabilecek sorunların tespiti ve geliÅŸim alanlarının belirlenmesi amacıyla Merkez Bankası tarafından izlenecek.
 
Merkez Bankasına, faaliyetler kapsamında ödemeler alanının geliÅŸimini olumsuz etkileyebilecek nitelikte durum ve uygulamaların bulunduÄŸunun tespit edilmesi durumunda, konu ile ilgili çalışma komiteleri kurma, bu komitelerin çalışma usul ve esaslarını ilgili tarafların görüÅŸlerini alarak belirleme ve bu komitelerde alınan kararların uygulamaya geçirilmesi için gerekli iÅŸ ve iÅŸlemleri yapma yetkisi veriliyor.
 
Merkez Bankasına, bir ödeme hizmeti saÄŸlayıcısındaki verilerin ödeme hizmeti baÅŸlatma ve hesap bilgisi saÄŸlama faaliyetleri kapsamında baÅŸka bir ödeme hizmeti saÄŸlayıcısı ile paylaşılmasına iliÅŸkin her türlü usul ve esası belirleme yetkisi de veriliyor.
 
TCMB, elektronik parayı ihraç eden kuruluÅŸun sadece kendi maÄŸaza ağında, sadece belirli bir mal veya hizmet grubunun satın alınmasında veya yapılan bir anlaÅŸma sonucunda sadece belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlar ile yapılan iÅŸlemlerin toplam büyüklük ve etki alanı açısından Merkez Bankası tarafından belirlenecek belirli seviyeye ulaÅŸması durumunda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para KuruluÅŸları Hakkında Kanun kapsamında deÄŸerlendirilmesine karar verebilecek.
 
PTT de kapsamda
 
Sektör talepleri de göz önünde bulundurularak elektronik para kuruluÅŸlarının bankalara yatırdıkları fonların bankalarca, Merkez Bankası nezdinde bloke edilmesi uygulamasına iliÅŸkin usul ve esaslar, ikincil mevzuatta düzenlenmek üzere kanundan çıkarılıyor.
 
Merkez Bankasına elektronik para kuruluşlarının hangi faaliyetlerinin kredi verme faaliyeti olarak değerlendirilmeyeceğine ilişkin yetki veriliyor.
 
BDDK'nın 6493 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para KuruluÅŸları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkilerinin Merkez Bankasına devredilecek ve Merkez Bankası ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.
 
Kanunla, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı konusundaki düzenlemelere uyması gereken bankaların konu ile ilgili denetimlerinin de yapılabilmesini saÄŸlamak amacıyla TCMB'ye yetki verecek hükümler ekleniyor.
 
PTT'nin ödemeler alanındaki faaliyetlerinin Merkez Bankası tarafından denetlenmesi sürecini etkinleÅŸtirmek adına ödeme ve e-para kuruluÅŸlarına iliÅŸkin denetim yapılması sürecinde uygulanan bazı hususlar PTT için de geçerli olacak.
 
Kanun kapsamında verilebilecek idari para cezasına iliÅŸkin tutarlar yeniden deÄŸerleme oranı göz önünde bulundurularak güncelleniyor. Söz konusu idari para cezalarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılmasına imkan tanınıyor.
 
Kanunla, BDDK'nin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para KuruluÅŸları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkilerinin Merkez Bankasına devredilmesi dolayısıyla söz konusu deÄŸiÅŸikliÄŸe iliÅŸkin geçiÅŸ hükümleri de düzenleniyor.

17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16