Bölgesel Kalkınma Fonu ile Teknoloji ve İnovasyon Fonu kuruldu

24.12.2019 13:32

Son güncelleme : 25.12.2019 11:58

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, girişim sermayesi yatırımlarını artırmanın, özel sektörün bu alana eğilmesini sağlamanın ve bu yatırımları ülken geneline yaymanın gerektiğini belirterek, "İşte bugün Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu bu amaçlara hizmet edecek. Böylelikle 750 milyon liralık kaynağı mobilize edecek, her iki fonun yapacağı yatırımları Kalkınma Yatırım Bankasıyla birlikte yöneteceğiz" dedi.AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yatırımcısı ve Türkiye Kalkınma  ve Yatırım Bankası'nın kurucusu olduğu Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında  kurulan "Bölgesel Kalkınma Fonu" ile "Teknoloji ve İnovasyon Fonu"nun tanıtımı  Yıldız Teknopark'ta gerçekleştirildi.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, bugün büyüme ve kalkınmayı  daha kuvvetli bir şekilde desteklemek adına, finansal piyasalarda yeni bir  reformu hayata geçirdiklerini ve Türkiye'nin üretken yarınları için tarihi bir  adım attıklarını dile getirdi.

Büyümenin gücü ve kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından parlak  fikirlere, yeni teknolojilere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Varank, "Bunu başarmak  içinse piyasaları iyi okuyabilen, inovatif ve dinamik, girişimciler gerekiyor.  İşte bu yenilikçi fikirlerin hayat bulması ve ülkeye katma değer olarak dönmesi  için girişimcilerin finansa erişiminin kolaylaştırılması son derece önemli. Artık  kaynaklarını üretken yatırımlara mobilize edebilen ve etkin işleyen bir finansal  piyasalar, katma değerli üretimin adeta olmazsa olmazı konumuna gelmiş durumda."  ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ki durumu değerlendiren Varank, şöyle devam etti:

"Finans piyasalarımızda en büyük ağırlığı bankacılık sistemi  oluşturuyor. Bankacılık sistemiyse genellikle kısa vadeli kaynaklardan  besleniyor. Hal böyle olunca da bu kaynaklar uzun vadeli yatırımları finanse  etmekte görece yetersiz kalıyor. Bu yüzden, kitle fonlaması, girişim ve risk  sermayesi, hisseye dönüşebilir tahvil ihracı gibi uygulamalar alternatif  finansman modelleri ihtiyacına yönelik olarak ortaya çıkıyor. Burada girişim  sermayesine özel bir parantez açmak istiyorum.

İyi bir iş kurma fikriniz ve girişimcilik kabiliyetiniz var ancak  finansa erişimde sıkıntı yaşıyorsanız, girişim sermayesi bu noktada yardımınıza  yetişiyor. Bu yöntemde girişimlere kaynak sağlamanın yanı sıra, girişimlerin  ihtiyaç duydukları yönetişim desteği de kendilerine sağlanıyor. Böylece yenilikçi  şirketlerin daha da büyümesi, ürün çeşitliliğine gitmesi ve dış piyasalara  açılması gibi alanlarda profesyonel tavsiyeler veriliyor."

"GİRİŞİMCİLERİN YANINDAYIZ, YANINDA OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Varank, Türkiye'deki girişim sermayesi uygulamalarına  baktıklarında üç hususun dikkatlerini çektiğini ifade etti.

Bu hususlara değinen Varank, şunları kaydetti:

"Birincisi, gelişmiş ülkelerle kendimizi karşılaştırdığımızda, yatırım  adedi ve miktarı açısından geride olduğumuzu gördük. İkincisi hali hazırda  ülkemizde girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor. iz her  durumda girişimcilerin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Ancak daha  büyük işlere imza atabilmek için özel sektörün de yeni filizlenen girişimleri  desteklemesi, bu işlere heyecanla yaklaşması gerekiyor. Son tespitimiz ise mevcut  mekanizmaların ülke geneline dengeli bir biçimde yayılmadığı oldu. Başka bir  ifadeyle girişim sermayedarları, yatırımlarını ülkemizin özellikle gelişmiş  bölgelerinde yoğunlaştırmış durumda."

Dolayısıyla girişim sermayesi yatırımlarını artırmanın, özel sektörün  bu alana eğilmesini sağlamanın ve bu yatırımları ülkenin geneline yaymanın  gerektiğini dile getiren Varank, "İşte bugün Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında  kurulacak olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu bu amaçlara  hizmet edecek. Böylelikle 750 milyon liralık kaynağı mobilize edecek, her iki  fonun yapacağı yatırımları Kalkınma Yatırım Bankasıyla birlikte yöneteceğiz."  dedi.

Bu noktada bankanın özel sektör tecrübelerinden ve uzmanlık  birikiminden yararlanacaklarını aktaran Varank, ayrıca nihai karar verici mercii  olan Yatırım Komitesi'nin de bakanlık ve banka yetkililerinden müteşekkil  profesyonel bir ekipten oluşacağını bildirdi.

Bakan Varank, böyle bir mekanizmanın Türkiye'de ilk defa  uygulanacağının altını çizerek, "Bu fon teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve  inovasyona yani üretken Türkiye’nin geleceğine yatırım yapacak. Bu yatırımlar da  yerli ve milli potansiyelden en iyi şekilde faydalanmamızı sağlayacak, sanayi ve  teknolojide hedeflediğimiz köklü dönüşümü hızlandıracak. Biz burada sadece  paradan ya da finansal kaynaktan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda, şirketlerin daha  akılcı yatırım kararları almasını sağlayacak stratejik yönlendirmeyi de  bankamızla yapacağız. Bu sayede nesiller boyu yaşayacak, kurumsallaşmış ve  rekabetçi şirketlerin ekonomide hakim olmasını hedefliyoruz. Kurduğumuz bu iki  fonla, firmalarımıza uzun vadeli sermaye desteği sunacak ve şirketlerin faiz yükü  altında ezilmesine de engel olacağız." diye konuştu.

"KALKINMADA ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERİ VE İSTİHDAMI ARTIRAN YATIRIMLARI DESTEKLEYECEĞİZ"

Fonlardan kimlerin faydalanabileceğine de değinen Varank, şunları  söyledi:

"Teknoloji ve İnovasyon Fonuyla, Türkiye'de büyük potansiyeli olan  teknoloji tabanlı girişimlere destek sağlayacağız. 350 milyon liralık bu fonla,  teknopark firmaları başta olmak üzere, yeni nesil girişimcilerin projelerine  sermaye desteği sağlayacağız. Böylece ulusal ve uluslararası arenada başarı  hikayeleri yazacak girişimcilerin önünü açacağız. İşte biz Teknoloji ve İnovasyon  Fonu ile bu gibi girişimlerin doğmasını, hayatta kalmasını ve büyümesini  sağlayacağız.

Belki de ülkemizden çıkacak unicornlar, ki bizim adlandırmamızla  turcornlar, bu fon sayesinde kendilerini keşfedecekler. Türkiye Kalkınma Fonu  çatısı altındaki diğer fonumuz ise Bölgesel Kalkınma Fonu. 400 milyon liralık bu  fonla da ülkemizin her bölgesine ulaşıp, bölgesel ve küresel oyuncu olma  potansiyeline sahip KOBİ’lere kaynak aktaracağız. Bu kapsamda kalkınmada  öncelikli sektörleri ve istihdamı artıran yatırımları destekleyeceğiz."

Kalkınma Ajansları'nın bu süreçte önemli görevler üstleneceğini dile  getiren Varank, ajansların kuruldukları günden bugüne, yani son 10 senede, bölgelerinde politika geliştiren, istihdamı ve büyümeyi tetikleyen kurumlar  olduğunu anlattı.

Kalkınma Ajansları'nın ikinci 10 yılında mevcut uygulamaları daha  ileriye götüreceklerini bildiren Varank, 2020 yılının Ajanslar için bir dönüşüm  yılı olacağını ve Bölgesel Kalkınma Fonu'nun da bu dönüşümün temel araçlarından  biri olacağını söyledi.

Anadolu’da faaliyet gösteren, büyüme potansiyeli olan fakat gerekli  finansmanı bulamayan girişimcilere ve yatırımcılara bu fonla umut olacaklarını  kaydeden Varank, "İhracat ve cari açığı azaltma potansiyeli yüksek sektörlerde  faaliyet gösteren KOBİ’leri destekleyecek, rekabet güçlerini artıracağız. Güçlü  KOBİ’lerin büyümesiyle de hem istihdam artacak hem de bölgesel farklar hızla  kapanacak." diye konuştu.

"GELİN BU FONLARA, TÜRKİYE’NİN YARINLARINA YATIRIM YAPIN"

Bakan Varank, bakanlığın her iki fonla ortaya koyduğu 750 milyon liralık kaynağın, minimum seviye olarak görülmesi gerektiğini belirterek, şunları  söyledi:

"Biz sadece yeni bir başlangıcın fitilini ateşlemiş oluyoruz. Bu  başlangıç sermayesinin ardından oluşacak alt fonlarla kısa vadede milyarlarca  liralık kaynağın yatırıma ve üretime dönmesi dünyadaki uygulamalarda da elde  edilen doğal bir netice inşallah bizim fonlarımızda da olacak. Uygulayacağımız bu  sistemle birlikte yatırımlardaki geri dönüşler, yeniden başka şirketlere kaynak  olabilecek.

Ar-Ge, Ür-Ge ve teknolojik dönüşüm artık tamamen kamu kaynaklarından,  merkezi bütçeden değil aynı zamanda bu yatırımlarından gelen geri dönüşlerle de  beslenecek. Bizim amacımız toplumsal refahı güçlü ve sürdürülebilir büyümeyle,  nesilden nesile aktarılabilen rekabetçi ve kurumsal bir işletme altyapısını  kurmak. İşte başlattığımız fonlar, hedeflerimize varmada önemli bir kaldıraç  görevi üstlenecek."

Söz konusu fonların, bankalar, nitelikli yatırımcılar, uluslararası  sermaye, organize sanayi bölgeleri hatta ticaret/sanayi odaları ve teknoparklar  gibi tüm paydaşların yatırımına açık olduğunu bildiren Varank, "Gelin bu fonlara,  Türkiye’nin yarınlarına yatırım yapın. Yine buradan girişim sermayesi fonlarına  da çağrı yapmak istiyorum Siz de Türkiye Kalkınma Bankasına başvurun,  keşfettiğiniz işletmelere birlikte destek olalım, Türkiye kazansın, sizler de  kazanın." dedi.

Girişimcilere de seslenen Varank, şunları kaydetti:

"Üreten, değer katan, ticarileştiren ve istihdam oluşturan tüm  girişimcilerin yanındayız. Sizler hayallerinize ulaşın diye, yeni mekanizmalar  kurguluyor, işinizi büyütecek imkanları sizlere sunuyoruz. Bakanlığımızın  açıkladığı her bir programı yakından takip edin. Özellikle gençlerin  girişimciliğe yönelmesi son derece önemli ve değerli. Gençlere diyorum ki iş  arayan değil, iş veren olmanın peşinden koşun.

Biz Bakanlık olarak; fikrim var ama sermayem yok diyen yenilikçi gençlerimizin yanında daha güçlü bir şekilde olmaya devam edeceğiz. Sözlerimi  noktalarken, başta Hazine ve Maliye Bakanımız olmak üzere Kalkınma Yatırım Bankasına gösterdikleri stratejik işbirliğinden ötürü teşekkür ediyor, bu iki  Fonun ülkemiz ekonomisine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."
18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99