CIBAFI Global Forum 2018 başladı

02.05.2018 11:39

Son güncelleme : 02.05.2018 16:03

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, İslami finans sektörünün geliştirilmesi adına son dönemde kaydettikleri en önemli gelişmenin Merkezi Danışma Kurulu`nun kurulması olduğunu belirterek, "İslami finans kuruluşlarının İslami ilke ve esaslara uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde kurulan Merkezi Danışma Kurulu, önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek." dedi.AA

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu İslami Bankalar  ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Global Forum 2018, İstanbul'da  başladı.
 
Forumun açılışında konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  Başkanı Mehmet Ali Akben, bilgi teknolojilerinde kaydedilen  gelişmelere bağlı olarak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yoğunlaşmaya  başlayan küreselleşme sürecinin, toplumları, ülkeleri ve ekonomileri birbirine  yakınlaştırdığını, bu yakınlaşmanın bir taraftan yeni fırsatlar sunarken diğer  taraftan da birtakım riskleri beraberinde getirdiğini söyledi.
 
Akben, günümüz dünyasının artık herhangi bir bölgede yaşanan sorunun  çok farklı lokasyonlarda etkili bir şekilde hissedilmesine yol açan bir  kırılganlığa sahip olduğunu vurguladı. Bu durumun yerel problemlerin çözümünde  uluslararası iş birliklerine ne denli ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini kaydeden  Akben, üçüncüsü düzenlenen forum kapsamında, CIBAFI'nin, ülkeler arasındaki ortak  çalışma ve iş birliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi olduğunu ifade etti.
 
"FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜNÜN BANKA DIŞI ALANDA DA GELİŞMESİ SAĞLANDI"
 
Mehmet Ali Akben, 2008 krizinin etkilerinin ortadan kalkmaya başladığı  dönemlerle birlikte gündeme gelen parasal sıkılaştırma tedbirlerinin bugün hala  etkisini göstermeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
 
"Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bu türden dönemler esas itibarıyla  liberal kapitalist ekonomilerin kendisini sürekli tekrar eden geçici bir  özelliğini oluşturuyor. Bu bakımdan kur, faiz oranları ve varlık fiyatlarındaki  volatil değişimlerin doğru şekilde anlaşılması ve bunların olumsuz etkilerini  minimize edecek uygun tedbirlerin alınması bekleniyor. Ülkemizde de son yıllarda  uygulamaya konulan makro ve mikro ihtiyati politikalar ile para ve maliye  politikaları uygulamaları, piyasa dalgalanmalarına karşı alınan hızlı ve kararlı  adımlara örnek teşkil ediyor."
 
Ekonomik dalgalanmalara karşı alınan bir kısım tedbirlerin,  dalgalanmaların olumsuz etkilerini yeterince bertaraf etmediğini, bunun için  proaktif nitelikte yapısal dönüşümler yaşanması gerektiğini vurgulayan Akben,  "Finansal sektör açısından söz konusu dönüşüm; farklı alt sektörlerin ve finansal  ürünlerin geliştirilmesi anlamına geliyor. Alternatif bir finans sektörü ve  ürün-hizmet çeşidi olarak İslami finans, bugün birçok ülke için ekonomik  dalgalanmalara karşı desteklenmeye başlanan stratejik bir sektör haline geldi."  diye konuştu.
 
Akben, hükümetin 10. Kalkınma Planı kapsamında yürüttüğü İstanbul  Uluslararası Finans Merkezi Programı'nın yapısal çözümlere güzel bir örnek teşkil  ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Sahip olduğu büyüme potansiyeli itibarıyla İslami finans sisteminin  İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması sürecinde ne denli kritik bir rol  oynayacağı da hepimizin malumu... Bu düşünceyle yaklaşık 3 yıldan bu yana  yürüttüğümüz ulusal Faizsiz Finans Stratejisi sayesinde kamu katılım bankaları  kuruldu, faizsiz finans sektörünün banka dışı alanda da gelişmesi sağlandı, yeni  oyuncular bu sektöre dahil edildi.
 
Sektörün daha geniş kitleler nezdinde tanınması ve farkındalığı  sağlandı. Vergi uygulamalarından sigortacılık işlemlerine kadar çok çeşitli yasal  düzenlemeler hayata geçirildi. Kamu ve özel sektör sukuk ihraçları arttırıldı.  Birçok üniversitede akademik bölümler ve araştırma merkezleri açıldı ve İslami  para ve sermaye piyasalarının önümüzdeki dönemlerde faaliyete geçmesi için  hazırlık çalışmaları yürütüldü."
  
"YENİ ÜRÜNLERE YÖNELİK MEVZUAT ALTYAPISI OLUŞTURULUYOR"
 
BDDK Başkanı Akben, gösterilen çabaların meyvelerini hiç gecikmeden  almış olmanın kendilerini oldukça memnun ettiğini dile getirerek, şunları  kaydetti:
 
"2005 yılında 292 şube ve 5 bin 747 personelle faaliyet gösteren  katılım bankaları, 2018 yılı şubat ayı itibarıyla bin 37 şube ve 15 bin 68  personeli olan bağımsız bir alt sektöre dönüştü.  Katılım bankalarının aktif  toplamı 2005 yılında 2,5 milyar dolarken, Şubat 2018'de 42,5 milyar doların  üzerine çıktı. Aynı dönemde katılım bankaları ortalama yüzde 27 büyüme göstererek  Türk bankacılık sektörünün ötesinde bir performans sergiledi. Bu sayede sektör  içindeki payı yüzde 2,4'ten yüzde 4,9'a çıktı."
 
İslami finans faaliyetlerine yönelik olarak kurum nezdinde müstakil  bir daire kurulmasının da Faizsiz Finans Stratejisi kapsamındaki çalışmalara  büyük oranda etkinlik kazandırdığını belirten Akben, "Aynı zamanda katılım  bankacılığına ilişkin daha sağlıklı bir kurumsal hafıza, tecrübe ve bilgi  birikimi elde edilmiş, İslami finans alanındaki insan kaynağı kapasitemiz  arttırılmıştır. Bu minvalde ekonominin muhtelif alanlarında faaliyet gösteren  kamu otoritelerinin benzer aksiyonları almalarının sektörün gelişmesine ivme  kazandıracağı düşünülmektedir." şeklinde konuştu.
 
Akben, İslami finans sektörünün geliştirilmesi adına son dönemde  kaydettikleri en önemli gelişmenin ülkede Merkezi Danışma Kurulu'nun kurulması  olduğunu vurgulayarak, "İslami finans kuruluşlarının İslami ilke ve esaslara  uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla Türkiye Katılım Bankaları  Birliği (TKBB) bünyesinde kurulan  Merkezi Danışma Kurulu, önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek. Sektöre yönelik  algının iyileştirilmesine ve dolayısıyla büyümesine önemli katkılar sağlayacak.  Danışma Kurulu'nun tesis edilmesi kapsamında hazırlanan tebliğde, kurulun görev  ve yetkileri net bir şekilde belirlendi, bağımsızlığına yönelik tedbirler alındı  ve kararlarının katılım bankaları nezdinde bağlayıcı olması öngörüldü."  ifadelerini kullandı.
 
Global İslami finans sisteminde karşılarına çıkan önemli problemlerden  bir tanesinin ürün kısıtlılığı olduğuna dikkati çeken Akben, şu  değerlendirmelerde bulundu:
 
"Katılım bankalarımız nezdindeki ürün çeşitliliğinin artırılması  amacıyla son dönemde bir dizi tedbir aldık. Yürütülen çalışmalar sayesinde hem  aktif tarafta hem de kaynak tarafında yeni ürünlere yönelik mevzuat altyapısı  oluşturuluyor. Ele aldığımız ürünler arasında muşaraka temelli projelere yasal  esneklik getirilmesi ve vekalete dayalı fon kullandırma ve fon toplama gibi  örnekler yer alıyor. Bununla birlikte sistemin gelişmesi adına İslami finansal  hizmetlerinin yalnızca katılım bankaları tarafından değil, farklı finansal  kuruluşlar tarafından da icra edilmesi önemli bir aşamayı oluşturuyor. Kalkınma  ve yatırım bankacılığı alanında İslami finansal ürünlerin hayata geçirilmesi  adına son dönemde ortaya çıkan somut gelişmeler bu kapsamda bizleri oldukça  memnun etti ve BDDK olarak sürece destek veriyoruz."
 
Akben, İslami finans sektörünün geliştirilmesi adına son dönemde  kaydettikleri en önemli gelişmenin ülkede Merkezi Danışma Kurulu'nun kurulması  olduğunu vurgulayarak, "İslami finans kuruluşlarının İslami ilke ve esaslara  uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla TKBB bünyesinde kurulan  Merkezi Danışma Kurulu, önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek. Sektöre yönelik  algının iyileştirilmesine ve dolayısıyla büyümesine önemli katkılar sağlayacak.  Danışma Kurulu'nun tesis edilmesi kapsamında hazırlanan tebliğde, kurulun görev  ve yetkileri net bir şekilde belirlendi, bağımsızlığına yönelik tedbirler alındı  ve kararlarının katılım bankaları nezdinde bağlayıcı olması öngörüldü."  ifadelerini kullandı.
 
Global İslami finans sisteminde karşılarına çıkan önemli problemlerden  bir tanesinin ürün kısıtlılığı olduğuna dikkati çeken Akben, şu  değerlendirmelerde bulundu:
 
"Katılım bankalarımız nezdindeki ürün çeşitliliğinin artırılması  amacıyla son dönemde bir dizi tedbir aldık. Yürütülen çalışmalar sayesinde hem  aktif tarafta hem de kaynak tarafında yeni ürünlere yönelik mevzuat altyapısı  oluşturuluyor. Ele aldığımız ürünler arasında muşaraka temelli projelere yasal  esneklik getirilmesi ve vekalete dayalı fon kullandırma ve fon toplama gibi  örnekler yer alıyor. Bununla birlikte sistemin gelişmesi adına İslami finansal  hizmetlerinin yalnızca katılım bankaları tarafından değil, farklı finansal  kuruluşlar tarafından da icra edilmesi önemli bir aşamayı oluşturuyor. Kalkınma  ve yatırım bankacılığı alanında İslami finansal ürünlerin hayata geçirilmesi  adına son dönemde ortaya çıkan somut gelişmeler bu kapsamda bizleri oldukça  memnun etti ve BDDK olarak sürece destek veriyoruz."
 
Akben, İslami finansın, dayandığı farklı temeller itibarıyla  konvansiyonel finans sisteminden belirli noktalarda ayrıştığını belirterek, "Söz  konusu ayrışma her ne kadar kendini daha çok ürün ve hizmetler bağlamında  gösterse de yasal altyapı itibarıyla da bu ayrışmanın dikkate alınması ve  sistemin temellerine sadık kalınması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu çerçevede  katılım bankalarını düzenleyen kurumumuz mevzuatının, terminoloji ve içerik  olarak İslami finans prensipleriyle uyumlaştırılması amacıyla kapsamlı bir  çalışmaya başladığımızı belirtmek isterim." dedi.
 
Uluslararası standartlara uyum sağlama amacıyla eğitim programları  düzenlendiğini, çeşitli sayısal etki analizleri gerçekleştirildiğini ve muhtelif  standartların Türkçeye çevrildiğini anımsatan Akben, İslami finans sektörünün tüm  ülkelerde gelişmesi adına her türlü iş birliği ve desteğe hazır olduklarını  vurguladı.
 
Akben, kurum olarak son dönemde TKBB ile birçok ortak proje  gerçekleştirdiklerini, birçok proje üzerinde de halihazırda çalıştıklarını  belirterek, TKBB'nin özverili çalışmalarını ve son dönemde gerçekleştirdiği  dönüşümü çok önemsediklerini söyledi.

18:051.461
Değişim :  0,29% |  4,18
Açılış :  1.461  
Önceki Kapanış :  1.457  
En Yüksek
1.464
En Düşük
1.455
BIST En Aktif Hisseler18:05
AYES 20,76 1.039.844 % 9,96  
OYYAT 22,54 154.030.334 % 9,95  
BERA 27,02 108.733.280 % 9,93  
BOBET 5,35 449.133.468 % 9,86  
EUKYO 5,86 3.063.626 % 8,32  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3838 8,4047 % -0,28  
Euro 10,1457 10,1808 % -0,94  
Sterlin 11,8034 11,8626 % -0,92  
Frank 9,3019 9,3579 % -0,86  
Riyal 2,2301 2,2413 % -0,47  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.877 -21,71  
Altın Gr. 506 506 -8,45  
Cumhuriyet 3.367 3.419 -34,00  
Tam 3.346 3.430 -44,14  
Yarım 1.617 1.659 -21,35  
Çeyrek 811 830 -10,67  
Gümüş.Ons 27,90 27,94 -0,07  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 -0,06  
B. Petrol 72,60 72,60 0,08