Corona virüs Alman ekonomisini tehdit ediyor

12.05.2020 11:54

Son güncelleme : 13.05.2020 10:00

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını, Almanya’da sanayi siparişlerinde, perakende satışlar ve imalatta ciddi kayıplara neden olurken salgının aynı zamanda istihdam piyasalarını da olumsuz etkilemesi bekleniyor.AA

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın 14-23 Nisan'da yaptırdığı bir araÅŸtırmaya göre ülkede 4 ÅŸirketten 3'ü Kovid-19 krizinin olumsuz etkilerini bekliyor.

Şirketleri en çok talep düÅŸüÅŸü ve likidite eksikliÄŸinden etkiledi. Olumsuz etkilenen ÅŸirketlerin yaklaşık yarısı, iÅŸlerinin bir bölümü veya tamamını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

Bakanlık , Alman ekonomisinin en erken üçüncü çeyreÄŸe kadar istikrar  kazanmasını öngörmezken, Almanya'nın ekonomik büyümesinin, tedarik  zincirlerindeki olası aksaklıklardan ve çalışmaların askıya alınması nedeniyle  üretim kaybından, düÅŸük ihracat talebinden ve iç ekonomide önemli tüketici  harcamalarının düÅŸmesinden etkilenmesini bekliyor.

PERAKENDE SATIŞLARDA MARTTA SON 13 YILIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Almanya Federal Ä°statistik Ofisi (Destatis), verilerine göre, Ülkede  reel perakende satışlar, mart ayında Kovid-19 salgınının etkisiyle bir önceki aya  göre yüzde 5,6 daralarak, son 13 yılın en büyük düÅŸüÅŸünü kaydetti.

Ä°nternet ve posta yolu ile sipariÅŸlerde martta yüzde 13,4 artış  görülürken, gıda dışı perakende satışlarında yüzde 10,1 düÅŸüÅŸ kaydedildi. Gıda  dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında 1994’ten  beri en yüksek düÅŸüÅŸ görüldü. Korona krizi, perakende sektörün de derin bir  bölünmeye neden olurken ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılmasının sert bir  ÅŸekilde vurduÄŸu tekstil perakende ticareti, daha önce hiç olmadığı kadar gelir  kaybetti. Bunun yanında eczaneler ve süpermarketler kriz döneminde güçlü bir  büyüme gösterdi. Martta süpermarketlerin reel satışları ise yüzde 10,3 artması  dikkati çekti.

Almanya Perakendeciler BirliÄŸi (HDE), son anketine göre korona krizi,  mayıs ayında tüketiciler arasında satın almada bozulma devam ediyor. HDE, konuya  iliÅŸkin yaptığı açıklamada “Haftadan haftaya, ekonomide korona krizinin negatif  sonuçları daha belirgin hale geliyor. Ciddi bir resesyon kaçınılmaz gibi duruyor.  Aynı zamanda, tüketici hissindeki bozulma da hızlanıyor. Mayıs ayında, HDE  tüketim barometresi üst üste iki aydır düÅŸtü. Daha önce mayıs ayında bir önceki  aya göre böyle büyük bir düÅŸüÅŸ görülmedi.

SANAYÄ° ÜRETÄ°MÄ°NDE YAKLAŞIK SON 30 YILIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Almanya'da sanayi üretimi, Kovid-19 salgınının etkisiyle özellikle  sermaye malları ve otomotiv üretiminin düÅŸmesiyle martta ÅŸubat ayına göre yüzde  9,2 geriledi. Böylece, Kovid-19 salgını etkisiyle ülkede sanayi üretimi  kayıtların tutulduÄŸu 1991'den bu yana puan bazlı en büyük düÅŸüÅŸü gösterdi ve  sanayi üretiminin seviyesi yaklaşık son 30 yılın en düÅŸük seviyesi olarak  kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi  yüzde 16,5 ve ara malı üretimi yüzde 7,4 düÅŸtü.

Martta tüketim malları üretimi yüzde 7,5 düÅŸerken sanayi dışında  inÅŸaatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış görüldü. Enerji üretimi seviyesinde  ise yüzde 6,4 düÅŸüÅŸ kaydedildi. Ülkenin otomobil sektörünün üretiminde ise yüzde  31,1 azalma görüldü.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, mart ayı sanayi üretimine iliÅŸkin  “2020 yılına iyi bir baÅŸlangıç yapıldığı göz önüne alındığında, küresel salgının  tetiklediÄŸi üretim düÅŸüÅŸü ilk çeyrekte ılımlı kaldı. Ekonomideki kapanış mart  ayının ikinci yarısını etkiledi. Nisan ayında üretimde daha da keskin bir düÅŸüÅŸ  beklenebilir.” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ülkede fabrika sipariÅŸlerinin de mart ayında yüzde 15,6 azaldığı  açıklandı. Bu düÅŸüÅŸte fabrika sipariÅŸlerinin Ocak 1991'de serinin baÅŸlangıcından  bu yana yaÅŸadığı en büyük düÅŸüÅŸ olarak kayıtlara geçti.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düÅŸünce kuruluÅŸlarından Ekonomi  AraÅŸtırma Enstitüsü’nün (Ifo), ÅŸubatta 2 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti  Endeksi martta eksi 20,8 puana geriledi.  Ifo, ülkede sanayi üretiminin gelecek  üç ay içinde düÅŸeceÄŸini belirtti. Küresel resesyon göz önüne alındığında, Alman  ÅŸirketleri fabrikalarını yeniden açıp üretimi artırabilmesine raÄŸmen, küresel  olarak Alman mallarına olan talebin uzun süre zayıf kalacağı belirtiliyor.

2013’DEN BU YANA Ä°LK KEZ, ÜLKENÄ°N Ä°HRACATININ DÜŞMESÄ° BEKLENÄ°YOR

Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış  ihracatı, söz konusu salgınının etkisiyle ÅŸubat ayına kıyasla martta yüzde 11,8  gerileyerek 99,2 milyar avro oldu.

Böylece ihracattaki bu düÅŸüÅŸ, AÄŸustos 1990'da serinin baÅŸlangıcından  bu yana yaÅŸanan en büyük düÅŸüÅŸ olarak kayıtlara geçti.

Almanya'nın bu yılın ilk 3 ayındaki ihracatı 2019'un aynı dönemine  göre yüzde 3,3 azalarak 324,9 milyar avroya düÅŸerken ve ithalatı yaklaşık yüzde  2,9 azalarak yaklaşık 273,1 milyar avroya geriledi.

2013’ten bu yana ilk kez, ülkenin ihracatının bu yıl düÅŸmesi  bekleniyor. Alman hükümeti ihracatta yüzde 11,6'lık bir düÅŸüÅŸ bekliyor. Ekonomi  Bakanlığı, "Korona salgınının etkisi, küresel ekonomiyi, büyüklüÄŸü 2008/09  finansal krizini aÅŸacak olan ciddi bir resesyona sürüklemektedir."  deÄŸerlendirmesinde bulunuyor.

BU YIL 2009'DAN BERÄ° Ä°LK KEZ EKONOMÄ°DE RESESYON GÖRÜLECEK

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB  ekonomisinin yüzde 7,4 ve  Avrupa'nın baÅŸat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5,  daralacağını öngörüyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji bakanlığı, Alman ekonomisini Ä°kinci Dünya  Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceÄŸini belirtiyor.

Bakanlık, GSYH'sinin bu yıl 2008-2009 finansal krizi döneminden daha  fazla daralabileceÄŸini hesaplıyor. Kovid-19 öncesi ocak ayında Alman ekonomisinin  bu yıl yüzde 1,1 büyümesini bekleyen Alman hükümeti, ihracatın düÅŸmesi ve  salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iç tüketim üzerindeki  etkisiyle  GSYH'nin yüzde 6,3 azalmasını öngörüyor. Alman ekonomisi 2008 finansal  kriz döneminde yüzde 5,7 küçülmüÅŸtü. Böylece 10 yıllık "iyi" bir ekonomik  büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez ekonomide resesyon görülecek.  Gelecek yıl ekonominin toparlanarak yüzde 5,2 büyüyeceÄŸine iÅŸaret ediliyor.

Ifo, Alman ekonomisinin bu yıl Kovid-19 kriziyle mücadele ederken  yüzde 6’ya kadar küçülebileceÄŸini öngörüyor.

Ifo Ä°ÅŸ Döngüsü AraÅŸtırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo  Wollmershaeuser Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekonomik faaliyetlerin  kısıtlandığı mart ayından bu yana Alman ekonomisinin yüzde 16 daraldığını  belirtti. Wollmershaeuser, "Bu (yüzde 16 daralma), Almanya'nın GSYH'sinin ilk  çeyrekte yüzde 1,9 küçüleceÄŸi anlamına geliyor. Ä°kinci çeyrekte yüzde 12,2  oranında bir daralma beklenebilir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk çeyreÄŸine iliÅŸkin büyüme verileri 15 Mayıs’ta açıklanacak.

“AVRUPA‘DA BÄ°RÇOK SANAYÄ° SEKTÖRÜNDE ÜRETÄ°M DURMUŞ, TEDARÄ°K VE DEĞER ZÄ°NCÄ°RLERÄ° Ä°SE TAHRÄ°P OLMUŞ DURUMDA”

Alman ekonomisinin durumuna iliÅŸkin AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde  bulunan Türk Sanayicileri ve Ä°ÅŸ Ä°nsanları DerneÄŸi (TÜSÄ°AD) Berlin Temsilcisi  Alper Üçok, Avrupa’nın Kovid-19 pandemisinden en fazla etkilenen kıta olması  nedeniyle pandeminin olumsuz ekonomik etkilerinin en yoÄŸun yaÅŸandığı ülkeler de  Avrupa ülkeleri olduÄŸunu söyledi.

AB’nin son ekonomik görünüm raporuna göre 2020‘de Ä°talya’da yüzde 9,5,  Ä°spanya’da yüzde 9,4, Ä°ngiltere’de yüzde 8,3, Fransa’da yüzde 8,2 ve Almanya’da  yüzde 6,5 ekonomik daralma öngördüÄŸünü hatırlatan Üçok, “Avrupa‘da birçok sanayi  sektöründe üretim durmuÅŸ, tedarik ve deÄŸer zincirleri ise tahrip olmuÅŸ durumda.”  diye konuÅŸtu.

Üçok, Türkiye’nin de Gümrük BirliÄŸi ile dahil olduÄŸu AB tek pazarı ise  Schengen AnlaÅŸması’nın dondurulması ve sınır kontrolleri nedeniyle tam olarak  iÅŸlememekte olduÄŸunu belirterek, ÅŸöyle devam etti:

“Türkiye ekonomisinde pandeminin dinamikleri ile yarattığı olumsuz  etkiye ilave olarak kısa dönemde Avrupa’nın olumsuz ekonomik görünümünden  kaynaklanan bir zorluk yaÅŸanacaktır. Türkiye ihracatının yarısını Avrupa‘ya  gerçekleÅŸtiriyor. Almanya‘ya yapılan ihracat ise tek başına toplam ihracatın  yaklaşık yüzde 10’una tekabül ediyor. Avrupa’da talebin düÅŸtüÄŸü bu koÅŸullarda  Avrupa‘ya ihracatımızın da olumsuz etkilenmekte olduÄŸu açıktır. Ekonomik görünüm  büyük bir belirsizlik içindeyken Avrupa’dan yeni yatırımlar da kısa dönemde  gerçekçi deÄŸildir. Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan turizm gelirlerinde  de özellikle Avrupalı turist sayısında büyük düÅŸüÅŸler nedeniyle azalma olması  muhtemel. Tüm bu nedenlerle pandemi, Avrupa ile ekonomik entegrasyonu çok yoÄŸun  olan Türk ekonomisine Avrupa’dan kaynaklanan bir ilave ek yük getirecektir.”

AVRUPA Ä°LE EKONOMÄ°K Ä°LİŞKÄ°LERÄ°N DAHA DA YOĞUNLAŞMASI Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ° FIRSATLAR VAR

Mevcut durumdaki riskler yanında özellikle Avrupa ile ekonomik  iliÅŸkilerin daha da yoÄŸunlaÅŸması için önemli fırsatların da olduÄŸunu söyleyen  Üçok, “Avrupa sanayilerinin tedarik zincirlerinin uzak bölgelerden Avrupa‘ya veya  Avrupa‘ya yakın bölgelere kayma süreci pandemiden önce tekstil, otomotiv yan  sanayi gibi belli sanayi sektörlerinde zaten baÅŸlamıştı, pandemi ile bunun  kapsamı geniÅŸleyecek ve ÅŸiddeti büyüyecektir.

Türkiye’nin de zaten önemli bir sanayi ülkesi olması, geliÅŸmiÅŸ  altyapı, eÄŸitimli iÅŸ gücü, donanımlı mühendis ve teknisyen kaynağı ile bu  süreçten birçok sanayi iÅŸ kolunda olumlu etkilenmesi olasıdır. Özellikle  otomotiv, ilaç, kimya, makine, elektronik, metalürji, tekstil gibi sektörlerde  Avrupa ile daha sıkı bir deÄŸer zinciri kurulabilir. Bunun gerçekleÅŸebilmesi için  ÅŸuan pandemiden olumsuz etkilenen sanayi sektörlerine gereken desteklerin  verilerek endüstriyel faaliyetlerini sürdürmeleri saÄŸlanmalıdır. Bu yeni süreçte  baÅŸarıyı kolaylaÅŸtıracak önemli bir unsursa AB ile Gümrük BirliÄŸinin artık  21.yüzyılın ÅŸartlarına uygun olarak güncellenmesi olacaktır.” deÄŸerlendirmesinde  bulundu.
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16