E-ticarette ‘Güven Damgası’ dönemi başlıyor

19.06.2020 10:39

Son güncelleme : 19.06.2020 14:57

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bugün burada e-ticaret altyapısının ve güven duygusunun güçlendirilmesi için e-ticarette güven damgası sisteminin tanıtımı için bir araya geldik. Bu vesileyle bir kez daha ilgili tüm firmalarımızı ve sektör temsilcilerini, guvendamgasi.org.tr adresi üzerinden başvurarak, güven damgası sahibi olmaya davet ediyorum” dedi.Ticaret Bakanlığı önderliÄŸinde Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) üyesi ÅŸirketlerin e-ticaret alanında tüketicilerin internet alışveriÅŸlerini güvenle kullanmasını amaçlayan ‘Güven Damgası’ uygulaması tanıtıldı. TOBB BaÅŸkanı M. Rifat HisarcıklıoÄŸlu’nun moderatörlüÄŸünü üstlendiÄŸi video konferans yayınına katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticaretin öneminden bahsetti. Bakan Pekcan, saÄŸladıkları güven dolayısıyla tüketicilere güven duygusunu aşılayan firmaların temsilcilerine teÅŸekkür ederek konuÅŸmasına baÅŸladı. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde e-ticaret üzerinden yapılan alışveriÅŸlerin önemine dikkat çeken Pekcan, “E-ticaret, özellikle bazı faaliyet kollarındaki KOBÄ°’lerimiz esnaflarımız ve üretici birliklerinin desteklenmesi, rekabet güçlerinin artırılması ve kurumsallaÅŸmaları için önemli bir fırsat sunmaktadır. E-ticaretin bu kadar geniÅŸlemesi; faydalarının yanında potansiyel bir risk de barındırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Taraflar arasındaki sözleÅŸme ÅŸartları iyi iÅŸlenmeli”

E-ticareti kullanan tüketicilerin memnuniyetine de dikkat çeken Pekcan, “Tıpkı konvansiyonel ticaretteki gibi e-ticarette de, taraflar arasındaki sözleÅŸme ÅŸartları iyi çok iÅŸlenmeli. Malın ayıpsız teslimi, teslim ÅŸekilleri ve ödeme koÅŸullarına kadar tüm hususlar her iki tarafı da memnun eden biçimde önceden tamamlanmalıdır ki sonunda bir anlaÅŸmazlık doÄŸmasın” diye konuÅŸtu.

“Ülkemiz e-ticaret alanında iddialı”

Bakan Pekcan, tüketici haklarının da korunması gerektiÄŸini vurgulayarak, tüketicinin yanlış bilgilendirilmemesi ve hatta dolandırılmaması için de gerekli altyapının saÄŸlanması gerektiÄŸini söyledi. Tüketicinin internet ortamına aktardığı kiÅŸisel verilerinin korunmasının önemli bir güvenlik konusu olduÄŸunu belirten Pekcan, “Ülkemiz pek çok alanda olduÄŸu gibi e-ticaret alanında da oldukça iddialı ve geliÅŸime açık bir konumdadır. Genç, dinamik ve iletiÅŸim teknolojilerine yatkın bir nüfusumuz var. Ayrıca ülkemizin jeo-stratejik konumundan ötürü ticaretin lojistiÄŸinde avantajlarımız söz konusu” dedi.

“Türkiye’nin ilk e-ticaret bilgi istatistiklerini önümüzdeki hafta paylaÅŸacağız”

TÜÄ°K Hanehalkı BiliÅŸim Teknolojileri Kullanım AraÅŸtırması sonuçlarını hatırlatan Pekcan, Türkiye nüfusunun yüzde 75,3’üne karşılık gelen yaklaşık 63 milyon kiÅŸinin internet eriÅŸiminin olduÄŸunu söyledi. 58 milyon vatandaşın da cep telefonları üzerinden internete ulaÅŸtığını vurgulayan Pekcan, “Bu çerçeveden bakıldığında küresel e-ticaret pazarında önemli ve belirleyici bir aktör olma özelliÄŸimiz her geçen gün artmaktadır. E-ticaret bilgi sistemimizi oluÅŸturduk ve Türkiye’nin ilk e-ticaret bilgi istatistiklerini önümüzdeki hafta paylaşıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

“E-ticaret sitelerinin güvenirliÄŸinin tesis edilmesi amacıyla ‘E-ticarette Güven Damgası Sistemi’ni oluÅŸturduk”

E-ticaretin güçlü, güvenli bir altyapıyla sürdürülmesinin öneminden bahseden Pekcan, “Bu çerçevede, güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularındaki beklentilerin karşılanması; endiÅŸelerin giderilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenirliÄŸinin tesis edilmesi amacıyla e-ticarette Güven Damgası Sistemini oluÅŸturmuÅŸ bulunmaktayız” diye konuÅŸtu.

“Talep ve ÅŸikayetlerin etkin bir ÅŸekilde deÄŸerlendirilmesi de saÄŸlanacak”

TOBB’un Güven Damgası SaÄŸlayıcı (GDS) olarak yetkilendirildiÄŸini ifade eden Pekcan, “Sisteme gönüllülük esasına göre dâhil olmak isteyen e-ticaret siteleri, ‘www.guvendamgasi.org.tr’ sitesi üzerinden baÅŸvuruda bulunabiliyorlar. Güven damgası ile ilgili baÅŸvurular Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında TebliÄŸ esas alınarak deÄŸerlendirilecektir. Kriterlere uyduÄŸu tespit edilen e-ticaret sitelerine güven damgası tahsis edilecektir. Güven damgası sahibi e-ticaret siteleri, Tüketicinin korunması, kiÅŸisel veriler, ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuata uygun davranacak, güvenilir bir otorite tarafından denetlenmiÅŸ olacaklar. Bu siteler, bilgilerin yalnızca internet sitesi ve ilgili kullanıcı tarafından görülmesini saÄŸlayan sertifikalar kullanacaklar; belli aralıklarla yapılan testlerle güvenlik açıkları tespit edilebilecek. Alıcıların sipariÅŸi hakkında bilgi alabilmesini, talep ve ÅŸikayetlerin etkin bir ÅŸekilde deÄŸerlendirilmesi de saÄŸlanacak. Malın stok bilgisi, içeriÄŸi, ölçüleri gibi özelliklerine iliÅŸkin pek çok ayrıntıya sitede yer vermek durumunda olacaklar. Ayrıca, alıcıya sipariÅŸinin durumu hakkında bilgi ve kargo takip imkanları sunacaklar” dedi.

“Ülkemizde e-ticaret alanında tüm hizmet saÄŸlayıcılarını bu damgayı almaya davet ediyorum”

Güven Damgası sisteminin e-ticaret yapan küçük iÅŸletmelerin güven algısı oluÅŸturabilmeleri için imkan saÄŸlayacağını söyleyen Pekcan, “Ülkemiz özel sektörünün en önemli çatı kuruluÅŸu olan TOBB’un; güven damgası saÄŸlayıcısı olarak rolünü etkinlikle yürüteceÄŸine olan inancımız tam. Ülkemizde e-ticaret alanında tüm hizmet saÄŸlayıcılarını bu damgayı almaya davet ediyorum. Tüm iÅŸletmelerimizin bu damgayı alabilmesi ve vatandaÅŸlarımızın bu damgaya iliÅŸkin farkındalıklarının artması için TOBB ile birlikte tanıtım faaliyetlerini sürdüreceÄŸiz. Bu çerçevede, güven damgası mekanizmasının e-ticaret sektörümüze ve ülkemize hayırlı uÄŸurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığının Türkiye’nin dijital ekonomiye geçiÅŸ sürecinde öncü ve örnek bir kurum olma vizyonunu hatırlatan Pekcan, bu alanda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Pekcan, daha önce ‘Dijital Gümrük Projesi’, ‘Tek Pencere Sistemi’ ve ‘E-ticaret Gümrük Beyan Sistemi’ ile gümrük iÅŸlemlerinin dijital platformlara taşındığını söyledi.

"Tüm e-ticaret sitelerimizi, güven damgalarını alarak faaliyetlerini sürdürmeye davet ediyorum"

Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye’nin dijital ekonomi alanında atacağı adımları hızlandırmaya, bu konuda projeler üretmeye devam edileceÄŸini belirten Pekcan, “Bu çalışmaların en önemli boyutlarından birisi de e-ticaret. Tüm paydaÅŸlarımızla, sektör aktörleri ile ve ticaret erbabımızla birlikte, e-ticaretin getirdiÄŸi fırsatları en iyi ÅŸekilde kullanıp, üretim ve ihracatımızı geliÅŸtireceÄŸiz. Bugün burada e-ticaret altyapısının ve güven duygusunun güçlendirilmesi için e-ticarette güven damgası sisteminin tanıtımı için bir araya geldik. Bu vesileyle, bir kez daha ilgili tüm firmalarımızı ve sektör temsilcilerini, ‘guvendamgasi.org.tr’ adresi üzerinden baÅŸvurarak, güven damgası sahibi olmaya davet ediyorum. Tüm e-ticaret sitelerimizi, ülkemizin e-ticaretteki kalite öncelikleri ile uyumlu biçimde, güven damgalarını alarak faaliyetlerini sürdürmeye davet ediyorum” dedi.

“Ä°çinde bulunduÄŸumuz salgın süreci dijital dönüÅŸümü daha da hızlandırdı”

TOBB BaÅŸkanı M. Rifat HisarcıklıoÄŸlu ise, Ruhsar Pekcan liderliÄŸinde Ticaret Bakanlığının Covid-19 salgını sürecinde ticaretin devamına yönelik çok sayıda yeniliÄŸe imza attığını vurguladı. HisarcıklıoÄŸlu, “E-ticareti kayıt altına almak üzere ‘Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ kuruldu ve 20 bine yakın firma kayıt altına alındı. Yine geçtiÄŸimiz ay ‘E-ticaret Olarak Kobilerin Yanındayız’ kampanyası baÅŸlatıldı. 28 firmamız KOBÄ°’lere yönelik avantajlı paketlerle bu kampanyaya katıldı” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TOBB olarak ÅŸirketlerin dijital dönüÅŸümleri için yoÄŸun bir çaba içerisinde olduklarına deÄŸinen HisarcıklıoÄŸlu, “2016 yılında kurduÄŸumuz E-ticaret Meclisimiz bünyesinde, Türkiye’nin en büyük e-ticaret kuruluÅŸlarını ve bu alanı düzenleyen kamu kurumlarımızı bir araya getirdik. Ä°çinde bulunduÄŸumuz salgın süreci, dijital dönüÅŸümü daha da hızlandırdı. Tabi dijital dünyadaki bu deÄŸiÅŸim geleneksel ticareti de dönüÅŸtürmektedir. Özellikle korona virüs süreci bize elektronik ticaret yoluyla, ihtiyaçlarımızı hem daha hızlı ve hem de daha kolay karşılayabildiÄŸimizi gösterdi. Ancak e-ticaretin getirdiÄŸi kazanımlardan henüz tam anlamıyla faydalanamıyoruz. Ülkemizde internet kullanıcılarının online alışveriÅŸ yapma oranı her geçen gün artsa da dünya ortalamasının oldukça gerisinde” ifadelerini kullandı.

“E-ticarette ‘Güven Damgası’ hayatımıza girdi”

Türkiye’de çevrimiçi alışveriÅŸin önündeki en büyük engelin güven eksikliÄŸi olduÄŸunu dile getiren HisarcıklıoÄŸlu, “Tüketiciler, kredi kartı bilgilerini ve kiÅŸisel verilerini kesinlikle paylaÅŸmak istemiyor. Yasal çerçeveye uygun hazırlanmayan mecralar da maalesef bu sorunları körüklüyor. Kötü bir tecrübe, günün sonunda bütün sektöre zarar vermektedir. Ä°ÅŸte bu güven sorununun önüne geçebilmek için Ticaret Bakanının da yoÄŸun gayretiyle e-ticarette ‘Güven Damgası’ hayatımıza girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi olarak Ticaret Bakanlığı himayelerinde, e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye baÅŸladık. Güven damgası almış olan ÅŸirketlerimiz, bir yandan güvenli altyapıyla hizmet sunarken, bir yandan da fiyatların kontrolsüz artmaması için gerekli denetimlerini kendi içlerinde yapıyorlar” diye konuÅŸtu.

“E-ticaret sitelerine ‘TR-GO’ logosu”

Ä°nternet sitelerinin teknik altyapısını Ticaret Bakanlığının yayımlamış olduÄŸu mevzuata uygun tasarladıklarına deÄŸinen HisarcıklıoÄŸlu, “Düzenli olarak yaptırdıkları sızma testleriyle müÅŸteri verilerini, olası internet korsancılığına karşı koruyorlar. 100’den fazla kriteri kontrol ederek, ilgili ÅŸartları saÄŸladığını kanıtlayan e-ticaret sitelerine, sürecin sonunda ‘güven damgası’ veriyor ve internet sitelerinde ‘TR-GO’ logosunu yerleÅŸtirmelerine izin veriyoruz. Ayrıca BirliÄŸimiz bünyesinde kurduÄŸumuz ÅŸikayet hattımızla, tüketicilerimiz ve güven damgası almış e-ticaret sitelerimiz arasında köprü vazifesi görüyoruz” dedi.

“’Gönül rahatlığıyla’ sloganımızla kampanyamızı baÅŸlatıyoruz”

Bu yıl Ocak ayında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ev sahipliÄŸinde güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine güven damgalarını törenle takdim ettiklerini hatırlatan HisarcıklıoÄŸlu ÅŸunları kaydetti:

“Her geçen gün güven damgasına iliÅŸkin farkındalık artıyor, bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Güven damgası alan ilave 6 ÅŸirketimizle birlikte, bugün sayımız 18’e çıkıyor. Güven damgası sahibi e-ticaret firmalarımızın katılımıyla, tüketicilerimiz için elektronik ticarette ‘Güvenilir Damga’ bu kampanyayla bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. ‘Gönül rahatlığıyla’ sloganımızla kampanyamızı baÅŸlatıyor ve tüketicilerimize gönül rahatlığıyla bu sitelerden alışveriÅŸ yapabilirsiniz diyoruz. Güven Damgasını anlatan videomuzu, ‘Gönül Rahatlığıyla’ hastagi ile tüm sosyal mecralarda yayımlayacağız. Önümüzdeki aylarda tüketicilerimiz ve güven damgası almamış olan e-ticaret sitelerimiz için, farklı konseptteki videolarımızı yayımlamaya baÅŸlayacağız. Tüm vatandaÅŸlarımıza, ‘Güven Damgası’ almış sitelerimizi tercih etmeleri çaÄŸrısı yapıyorum.”

Video konferans yöntemi ile gerçekleÅŸen tanıtım toplantısına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB BaÅŸkanı Rifat HisarcıklıoÄŸlu’nun yanı sıra; Gitti Gidiyor CEO’su M. Öget Kantarcı, Hepsiburada CEO’su Murat EmirdaÄŸ, Modonisa Genel Müdürü Sami Güzel, PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler CEO’su Hakan ÇevikoÄŸlu, Sahibinden.com CEO’su Burak ErtaÅŸ, Pegasus Hava Taşımacılığı CEO’su Mehmet T. Nane, Trendyol Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Acar, Sefamerve Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Metin Okur, Sarar Büyük MaÄŸazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Ece Sarar, Arçelik Pazarlama Direktörü Erhan AkdoÄŸan, Farmasi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ceylan, Migros Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, Sigortam.net Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Mustafa E. Say, Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, N11 Yönetim Kurulu Üyesi Ä°zi Adato, Ebebek Genel Müdürü Halil ErdoÄŸmuÅŸ, BEKO ve Avansaspro firmalarının temsilcileri katıldı.

17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16