İş dünyası teşvikleri `cesaretlendirici` ve `cezbedici` buldu

09.04.2018 16:55

Son güncelleme : 10.04.2018 10:08

Bugün kamuoyuna açıklanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi`nin ve verilen teşvik belgelerinin Türkiye`nin yüksek büyümeyi sürdürmesine olumlu katkı sunacağını belirten iş dünyası temsilcileri, bu teşviklerin "cesaretlendirici" ve "cezbedici" olduğunu ve nitelikli sanayi atılımını sağlayacağını belirtiyor.AA

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Ankara'da tanıtıldı.
 
Ekonomi Bakanlığınca, Türkiye'nin mevcut veya gelecekte ortaya  çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını  azaltma ve teknolojik dönüşümünü sağlama hedeflerini gerçekleştirebilmek için  geliştirilen teşvik sistemi kapsamında, petrokimya, savunma sanayisi, ulaşım  sistemleri, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay gibi sektörlerde yatırım  tutarı yaklaşık 135 milyar lira olan 23 projeyle ilgili firmalara teşvik  belgeleri verildi.
 
İş dünyasının temsilcileri, proje bazlı teşvik sistemine ilişkin AA  muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı  Abdurrahman Kaan, 2017'de başta Kredi Garanti Fonu olmak üzere birçok yatırım  odaklı teşvik paketinin devreye sokulmasıyla yüzde 7,3 oranında bir yatırım  artışının sağlandığını ve Türkiye ekonomisinin bu dönemde yüzde 7,4 büyümesinde  önemli rol oynandığını söyledi.
 
Sağlanan bu gelişimle birlikte 2017'de istihdam edilenlerin sayısının  önceki yıla göre 984 bin kişi arttığını dile getiren Kaan, yatırıma yönelik  teşviklerin ekonomi adına ne kadar önemli olduğunun bu veriler kapsamında daha  iyi anlaşıldığını vurguladı.
 
Kaan, "Bu bağlamda Proje Bazlı Teşvik Sisteminin, Türkiye ekonomisinin  2017 yılında yakaladığı yüksek büyümeyi 2018'de de sürdürmesi adına çok önemli  bir fırsat olarak görüyoruz. Bilhassa ülkemizin yüksek oranda açık verdiği ham  maddeler, sanayi üretimi için kritik rol oynayan ürünler ve yüksek teknolojili  ürünlerinin bu teşvikler kapsamında desteklenecek olması, ekonomimizin  sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme sürecine girmesinde oldukça önemli bir eşik  olacaktır." dedi.
 
"KÜRESEL MARKALAR ÇIKARMAK İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK"
 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Proje Bazlı Teşvik  Sistemi'nin Türkiye'den dev küresel markalar çıkarmaları için dönüm noktası  olacağını söyledi.
 
Süper teşvik görecek 23 projenin 2023 hedeflerinin teminatı olacağını  dile getiren Oran, alınan stratejik tedbirlerin, cari açığı ve enflasyonu  azaltarak 2018'de kırmaya devam edecekleri büyüme ve istihdam rekorları için de  önemli bir çıpa oluşturacağını aktardı.
 
Oran, "İnanıyorum ki dünyada benzerine az rastlanır bu muazzam destek,  dünyaya yelken açacak Türk markalarına güçlü bir rüzgar olacak." diye konuştu.
 
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali  Cesur, sistemi cesaretlendirici ve cezbedici bulduklarını belirterek, ülke  ekonomisi açısından artık büyük düşünme devrinin başladığını söyledi.
 
Sisteme bakıldığında mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek  ihtiyaçların karşılandığı, arz güvenliğinin sağlandığı, dışa bağımlılığın  azaltıldığı ve teknolojik dönüşümün sağlanmasının hedeflendiğinin görüldüğünü  dile getiren Cesur, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Bütün bunlar Türkiye'nin ekonomideki kanayan yaralarıdır. Cari açığın  önüne geçme, yerli ve milli markaların oluşturulması, teknolojik gelişmelerin  sağlanabilmesi açısından bu teşvikler açıkça cesaretlendirici ve cezbedici  teşviklerdir. Ülke ekonomisi açısından artık büyük düşünme devri başlamıştır.  Elbetteki bu devrin, iyi bir ekonomik iklime ve bu iklimi sağlayabilecek cesaret  dolu bürokratlara ve işadamlarına sahip olması gerekmektedir. Türkiye’nin mevcut  potansiyelinin hem bürokratik anlamda hem de işdünyası adına bu sıfatlara haiz  olduğu inancındayız. Gün uluslararası arenada boy gösterme günüdür. Milletimiz ve  memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun.
 
"ADETA DEVRİM NİTELİĞİNDE"
 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bu  büyük yatırım teşvik hamlesini sanayiyi ve üretim ekonomisini destekleyen önemli  bir adım olarak gördüğünü söyledi.
 
Açıklanan bu teşvik paketinin İSO olarak yıllardır her platformda dile  getirdikleri klasik teşvik paketlerinden farklı olduğunu ve firmaların özel  ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğunu dile getiren Bahçıvan, "Terzi işi  teşvik' olarak adlandırdığımız ve önerdiğimiz modelin tam kendisidir. Türkiye  ancak bu model ile yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli sanayi ürünlerinin,  üretim ve ihracat içindeki payını artırabilir." dedi.
 
Bahçıvan, nitelikli bir sanayi atılımının bu şekilde  gerçekleştirilebileceğini kaydederek, "Dahası bugün hepimizin şikayet ettiği ve  takılıp kaldığımız orta gelir tuzağından kurtulmanın yolu bu teşviklerle  açılabilir." ifadesini kullandı.
 
Bu paketin, bugüne kadar açıklanan teşvik paketleri ile  karşılaştırıldığında vergisel, istihdam, finansal, yatırım yerleri ve kamu alım  garantisinden izin ve ruhsatlara, tahsislerden lisans ve tescillerde getirilen  kolaylıklara kadar adeta devrim niteliğinde olduğunu aktaran Bahçıvan, şu  değerlendirmelerde bulundu:
 
"Bu teşvikleri biz sanayiciler için değerli kılan başka faktörler de  var. Türkiye ilk kez tamamı sanayiye odaklı bir teşvik paketini açıklıyor. Ayrıca  bu teşviklerle Türkiye uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu ve ithal ettiği sanayi  girdilerini üretir hale gelerek, birçok alanda dışa bağımlılığımızı azaltacaktır.  Bu, ekonomimizin en önemli sorunlarından biri olan cari açığın da kalıcı  çözümlerden biri olacaktır. Yatırım aşamasında bu projeler bir piramit gibi  aşağıya doğru çok önemli istihdam, iş olanakları yaratacak, işletme döneminde de  kendi yan sanayisini oluşturacak ve gelişmelerini sağlayacak. Bütün bu  faktörlerin yanında bu projelerin makine yatırımlarında yerli tedarikin öne  çıkarılmasıyla yerli makine ve teçhizat sanayimizin gelişimine de katkı  sunacaktır."
 
Bahçıvan, öte yandan, bu dev projeler işletmeye alınana kadar önemli  bir ithalat ve borçlanma da yaratacağını belirterek, "Bu vesileyle bu güçlü  teşvik paketiyle ortaya çıkacak olan finansman ihtiyacına bağlı olarak her zaman  gündemde tuttuğumuz bütün sanayi yatırımlarını kapsayıcı güçlü bir Kalkınma  Bankacılığı modelinin de vakit geçirilmeden gündeme alınması gereğini bir kez  daha hatırlatıyorum." şeklinde konuştu.
 
Bu paketin sanayicileri motive edeceğini dile getiren Bahçıvan,  sanayicilerin yatırım yapmak, üretmek, istihdam yaratmak noktasındaki bu  motivasyonunun uygun finansman koşullarıyla desteklendiğinde ekonominin çok daha  güçlü bir büyüme ivmesi içine gireceğini sözlerine ekledi.
 
"KOBİ'LERİN DARBOĞAZDAN ÇIKMALARINI HIZLANDIRACAK"
 
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan  Kadooğlu, mevcut teşvik sistemine ek olarak uygulamaya alınan, 1 milyar dolar ve  üzerindeki projeleri kapsayan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ni Türkiye'nin ekonomik  büyümesini yatırımlar tarafından artırması açısından son derece olumlu  karşıladıklarını bildirdi.
 
Geçen yılın yüksek büyüme ile kapatılmasında KGF başta olmak üzere  istihdam artırıcı teşvik ve desteklerin olumlu etkisini yaşandığını aktaran  Kadooğlu, büyümenin sürdürülebilir kılınması için sektör ve KOBİ odaklı  politikaların ve desteklerin, daha etkin bir reform gündemi ile ele alınmasının  yararlı olacağını söyledi.
 
Kadooğlu, 2018'in de güçlü bir büyüme ile kapatılması için, KOBİ'lerin  yetkinlikleri artırılması, dijital dönüşüm sürecine entegre edilmesi, üretime ve  yatırıma dönüşecek teşvik, kredi ve desteklerden yararlandırılması, finansmana  erişim başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı ile ihracat güçlerinin  artırılmasının sağlanması gerektiğini anlattı.
 
Bu kapsamda yüksek katma değer yaratacak sanayi odaklı büyümeye  odaklanmak, dış ticaret ve cari açığı düşürmek noktalarında teşviğin çok önemli  bir kaldıraç görevi üstlendiğini dile getiren Kadooğlu, şu ifadeleri kullandı:
 
"Büyük yatırımcıları çekecek süper teşvikler, tedarik zincirindeki  etkisiyle KOBİ'ler için istihdam ve üretim artışı sağlayacağı gibi, yeni yatırım  alanları da yaratacaktır. Bu yatırımlar ayrıca KOBİ’lerin ölçek bazlı  sorunlarının aşılmasında önemli imkanlar sunarak, mevcut darboğazdan çıkmalarını  da hızlandıracaktır. KOBİ'lerde teşvik ve destek sistemi ile bilgi işlem  teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılmasını, insan kaynakları ve eğitim  sistemine yatırım yapılmasını; bilgi güvenliği ile e-ticaret ile mobil ticaret  yatırımlarının artırılması gerekliliğini her platformda tekrarlıyoruz. Büyük  yatırımların; KOBİ'lerin dijitalleşmeleri ve teknolojik kapasitelerini  artırmaları noktasında da önemli imkan ve avantajlar sağlayacağına  inanıyoruz. "
 
Kadooğlu, ölçülmeyen hiçbir teşviğin amacına ulaşmış bir teşvik  olmadığını belirterek, devlet teşviklerinde en önemli eksikliğin denetim  noktasında yaşandığını söyledi.
 
Bu teşviklerin hedef yatırımlara dönüşmesi sürecinde kontrol ve  denetimler noktasında bir mekanizma kurulmasının önemine değinen Kadooğlu, "Bu  mekanizma Türkiye'nin sanayide kalkınma ve dönüşümüne büyük destek  sağlayacaktır." dedi.

18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31