Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayınlandı

31.07.2019 15:46

Son güncelleme : 01.08.2019 11:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, enflasyon ve döviz kuru beklentilerinin çıpalanmasının, içinde bulunulan dönemde para politikasının etkinliği açısından kritik önem taşıdığı belirtilerek, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığının değerlendirildiği kaydedildi.AA

Kurulun 25 Temmuz'da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin  yayımlanan özette, tüketici fiyatlarının haziranda yataya yakın seyrederek yüzde  0,03 arttığı, yıllık enflasyonun 2,99 puan düşerek yüzde 15,72'ye gerilediği  anımsatıldı.

Yıllık enflasyonun, gıda grubunda daha belirgin olmakla birlikte alt  kalemler genelinde düştüğüne işaret edilen özette, enerji fiyatlarının da  gerileyerek tüketici enflasyonuna olumlu katkı verdiği, temmuzda ise elektrik  fiyatlarındaki ayarlamaya bağlı olarak enerji grubu yıllık enflasyonunda yükseliş  beklendiği kaydedildi.

Özette, geçen yıldan gelen yüksek baz etkisinin yanı sıra yakın  dönemdeki döviz kuru gelişmeleri ve iç talepteki zayıf seyrin temel mal  enflasyonundaki düşüşü desteklediği belirtildi.

Temmuz ayında mobilya, beyaz eşya ve otomobil sektörlerindeki geçici  vergi indirimlerinin sona ermesine bağlı olarak temel mal grubu yıllık  enflasyonunda geçici bir yükseliş gözlenmesinin beklendiği aktarılan özette, "İç  talepteki zayıf seyrin hizmet enflasyonu üzerindeki düşürücü etkisinin canlı  seyreden turizm, bazı kalemlerdeki birikimli maliyet artışları, reel birim iş  gücü maliyetleri ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimine bağlı olarak  sınırlandığı değerlendirilmektedir." denildi.

Özette, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin ılımlı bir  toparlanma eğilimi sergilediğini gösterdiğine işaret edilerek, şu  değerlendirmelere yer verildi:

"İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ve Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI)-üretim gibi anket göstergeleri ikinci çeyrekte artış sergilemiştir.  Diğer yandan, hizmetler sektörü faaliyetinde de toparlanma gözlenirken, inşaat  sektöründeki zayıf seyir devam etmektedir. Küresel büyüme görünümündeki  zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet  ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan  ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir. Son  dönemde başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere küresel büyüme görünümüne  ilişkin kısmi yavaşlama sinyallerine rağmen dış talep nispeten gücünü  korumaktadır. Bu dönemde yabancı ziyaretçi sayısı ile seyahat ve taşımacılık  gelirlerindeki güçlü artış eğilimi de korunmuş ve hizmet ihracatının büyümeye  desteği devam etmiştir. Turizmdeki güçlü seyrin, başta giyim olmak üzere  dayanıksız tüketim malları üretimi ve taşımacılık hizmetleri gibi sektörler  kanalıyla ekonomiye yayılımı, iş gücü ve kredi piyasaları görünümüne bağlı olarak  yurt içi yerleşik talebindeki zayıf seyri kısmen telafi etmektedir."

"CARİ İŞLEMLER DENGESİNDEKİ İYİLEŞME EĞİLİMİNİN SÜRMESİ BEKLENİYOR"

Özette, büyüme kompozisyonunun dış dengeyi olumlu etkilediği  belirtilerek, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin  beklendiği kaydedildi.

İş gücü piyasası verilerinin nispeten zayıf seyrettiği aktarılan  özette, "Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği,  enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte  ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Bu görünüm  altında toplam talep koşullarının ise enflasyona düşüş yönlü katkısını sürdürmesi  beklenmektedir." denildi.

Özette, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra küresel iktisadi faaliyet  görünümüne yönelik devam eden belirsizliklerin sermaye akımları ve dış ticaret  kanalıyla büyüme üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı.

Ham petrol fiyatlarının seyrine ilişkin de aşağı yönlü risklerin belirginleştiği aktarılan özette, şunlar kaydedildi:

"Küresel büyüme görünümüne paralel olarak küresel enflasyona ilişkin  aşağı yönlü risklerin öne çıktığı değerlendirilmektedir. Yakın dönemde küresel  iktisadi faaliyetin zayıflaması ve enflasyona dair aşağı yönlü risklerin  belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici para politikası  adımları atma olasılığı güçlenmiştir. Bu durum, gelişmekte olan ülke finansal  varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemek suretiyle söz konusu  ülke grubuna yönelen portföy akımları üzerinde yukarı yönlü bir risk unsuru  oluşturmaktadır. Öte yandan, korumacılık önlemleri ve küresel ekonomi  politikalarına dair diğer belirsizlikler gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy  akımları üzerinde aşağı yönlü risk unsurları olarak öne çıkmaktadır. Söz konusu  unsurların gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla yurt içi iktisadi  faaliyet ve finansal piyasalar üzerinde oluşturabileceği etkiler yakından takip  edilmektedir."

"GIDA FİYATLARININ, ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNDE OLUŞTURABİLECEĞİ RİSKLER DENGELİ"

PPK özetinde, ikinci çeyrekte Türkiye ülke risk priminin, yurt içi  belirsizliklerin ve jeopolitik faktörlerin etkisiyle diğer gelişmekte olan  ülkelerden olumsuz yönde ayrıştığı ancak belirsizliklerin azalması, küresel  finansal koşullara ilişkin görünümün iyileşmesi, sıkı parasal duruş ve  makroekonomik göstergelerdeki iyileşmeye bağlı olarak haziran ayı ortalarından  itibaren hızla gerilediği belirtilerek, finansal piyasalardaki oynaklığın da  azaldığı vurgulandı.

İkinci çeyrekte, bankaların yurt içi fonlama koşullarının  sıkılaştığına ve bankaların Türk lirası fonlama maliyetlerindeki artışı kredi  faizlerine yansıttığına işaret edilen özette, şu ifadelere yer verildi:

"Bu gelişmelere ve genel ekonomik görünüme ilişkin beklentilere bağlı  olarak bu dönemde kredi büyüme hızları gerilemiştir. Önümüzdeki dönemde para  politikası sıkılık derecesinin azaltılması ve destekleyici kredi paketlerinin  uygulamaya konulması, kredi koşullarında ve kredi talebinde normalleşmeye destek  olacak unsurlar olarak görülmektedir. Kredi koşullarındaki normalleşmenin hızı,  kapsamı ve sürdürülebilirliği iktisadi faaliyet görünümü açısından önemli  olacaktır. İç talep koşullarının enflasyon üzerindeki sınırlayıcı etkisine karşın  enflasyon beklentilerinin bulunduğu seviyeler önümüzdeki dönemde enflasyon  görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Enflasyon ve  döviz kuru beklentilerinin çıpalanması, içinde bulunduğumuz dönemde para  politikasının etkinliği açısından kritik önem taşımaktadır.

Gıda fiyatlarının seyri de enflasyonun kısa vadeli görünümü üzerinde  etkili olabilecek risk unsurlarından biridir. Birikmiş maliyet baskıları işlenmiş  gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutmakta, dönemsel  etkilerle yemek hizmetleri fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturabileceği  değerlendirilmektedir. Öte yandan, işlenmemiş gıda grubunda, hava koşullarına  bağlı olarak artan sebze arzıyla birlikte gözlenen düzeltmenin önümüzdeki dönem  seyrine bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonuna ilişkin öngörüler aşağı yönlü  güncellenebilecektir. Bu gelişmeler ışığında, gıda fiyatlarının seyrinin  enflasyonun kısa vadeli görünümü üzerinde oluşturabileceği risklerin dengeli  olduğu değerlendirilmektedir."

"PARASAL SIKILIĞIN DÜZEYİ ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENECEK"

Özette, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği, iç talep  gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediği belirtildi.

Kurul'un, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının; ülke risk  priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki  toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirdiği  aktarılan özette, "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde  gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi  gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair  göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak  şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar  amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."  ifadeleri kullanıldı.

Özette, son dönemde ülke risk priminde görülen kademeli iyileşmenin  gelecekte de devam edeceği öngörüsüne yer verilerek, şu değerlendirmelerde  bulunuldu:

"Merkez Bankası, başta enflasyon ve iktisadi faaliyet olmak üzere tüm  makroekonomik göstergeleri dikkate alarak elindeki bütün araçları fiyat istikrarı  ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edecektir. Para  politikası etkinliğinin desteklenmesi ve olası enflasyon-büyüme ödünleşiminin  asgariye indirilmesi açısından makro finansal politikaların finansal oynaklık ve  risk primini düşürmeye odaklı bir şekilde belirlenmesi ve maliye politikasının  öngörülebilirliğinin güçlendirilmeye devam edilmesi kritik önem arz etmektedir.  Para politikası duruşu oluşturulurken, maliye politikasına dair esas alınan  görünüm fiyat istikrarı ve makroekonomik dengelenmeye odaklı, para politikasıyla  eş güdüm arz eden bir politika duruşu içermektedir. Bu doğrultuda,  yönetilen/yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının geçmiş enflasyona  endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirleneceği  varsayılmıştır."

Maliye politikasının çerçeveden belirgin sapması ve bu durumun orta  vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun  da güncellenebileceğine işaret edilen özette, para politikası ve maliye  politikası arasında kuvvetlendirilen eş güdümün sürekli ve sistematik bir yapıya  dönüştürülmesi yönünde yürütülen ortak çabaların fiyat istikrarını sağlamaya  katkıda bulunmasının beklendiği kaydedildi.

Özette ayrıca, enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal  adımlara devam edilmesinin fiyat istikrarı ve toplumsal refaha olumlu katkıda  bulunacağı belirtildi.
18:052.444
Değişim :  1,60% |  38,41
Açılış :  2.409  
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISSEN 28,16 60.751.758 % 10,00  
KOZAL 187,00 1.359.912.475 % 10,00  
GESAN 46,22 282.120.104 % 10,00  
ECZYT 62,85 116.523.093 % 9,97  
ULUUN 22,74 66.036.559 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,7317 16,7493 % 0,30  
Euro 17,4208 17,4918 % -0,20  
Sterlin 20,1958 20,2971 % -0,36  
Frank 17,3763 17,4810 % -0,19  
Riyal 4,4493 4,4716 % 0,32  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 2,19  
Altın Gr. 973 973 3,25  
Cumhuriyet 6.473 6.571 -20,00  
Tam 6.480 6.601 11,00  
Yarım 3.172 3.228 6,00  
Çeyrek 1.589 1.613 2,00  
Gümüş.Ons 19,83 19,88 -0,42  
Gümüş Gr. 10,69 10,70 -0,20  
B. Petrol 112 112 2,50