Merkez Bankası PPK toplantı özetini açıkladı

23.01.2019 14:35

Son güncelleme : 24.01.2019 10:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte, Türk lirasındaki değer kazancı ve iç talepteki zayıflamanın etkili olduğunun değerlendirildiği belirtildi.AA

Kurulun 16 Ocak'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, aralık  ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,40 azaldığı, yıllık enflasyonun 1,32 puan  gerileyerek yüzde 20,30 olduğu anımsatıldı.

Özette, enflasyondaki düşüşe en yüksek katkının enerji ve temel mal  gruplarından geldiği belirtildi. Enerji grubunda petrol fiyatları ve döviz kuru  gelişmelerinin olumlu yansımalarının izlendiği bildirilen özette, temel mal  fiyatlarında döviz kurunun yanında iç talepteki zayıflamanın da etkili olduğu  kaydedildi.

Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde düşüş izlendiği aktarılan  özette, bu gelişmeler doğrultusunda, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve  ana eğiliminde gerileme kaydedildiği vurgulandı.

Özette, aralık ayında tüketici fiyatlarında, TL'deki değer kazancının  yanında iktisadi faaliyetteki zayıflamaya bağlı olarak talep yönlü etkilerin de  gözlendiğinin altı çizildi.

"ENERJİ GRUBU YILLIK ENFLASYONUNDA BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLMEKTE"

Özette, gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonunun aralık  ayında yüzde 25,11 ile yüksek seviyesini koruduğu belirtildi.

Aralık ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranının işlenmemiş gıda  grubunda yüzde 27,09, işlenmiş gıda grubunda ise yüzde 23,22 düzeyinde  gerçekleştiği anımsatılan özette, şunlar kaydedildi:

"Enerji grubu fiyatları aralık ayında yüzde 3,12 azalmış, yıllık  enflasyon 4,53 puan düşerek yüzde 20,82 olmuştur. Bu gelişmede, uluslararası  petrol fiyatlarındaki düşüş ve TL'deki görünüme bağlı olarak gerileyen akaryakıt  fiyatları belirleyici olmuştur. Ocak ayında başta elektrik ve doğal gaz  fiyatlarındaki ayarlamaların yanı sıra çeşitli illerde şebeke suyu fiyatlarında  yapılan indirimlerin de etkisiyle enerji grubu yıllık enflasyonunda belirgin bir  düşüş öngörülmektedir. Temel mal grubu yıllık enflasyonu aralık ayında 2,22 puan  azalarak yüzde 24,67 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde başta otomobil olmak  üzere dayanıklı mal grubu genelinde fiyat düşüşleri izlenmiştir. Giyim ve  ayakkabı grubunda ise talep koşullarına bağlı olarak yıllık enflasyondaki  yavaşlamanın aralık ayında da sürdüğü gözlenmiştir. Diğer temel mallarda ise  aylık fiyat artış eğilimi önemli ölçüde yavaşlamakla birlikte yıllık enflasyon  yüksek seyrini korumuştur. Özetle, temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte,  TL'deki değer kazancı ve iç talepteki zayıflamanın etkili olduğu  değerlendirilmektedir."

Hizmet grubu enflasyonunun 0,21 puan düşüşle yüzde 14,46'ye gerilediği  aktarılan özette, yıllık enflasyonun haberleşme grubunda yatay seyrettiği, diğer  alt gruplarda düştüğü, gıda ve akaryakıt fiyatları gibi maliyet unsurlarındaki  gelişmelerin yemek ve ulaştırma hizmetleri enflasyonunu olumlu etkilemeye devam  ettiği bildirildi.

Özette, kira grubunda aylık enflasyon eğilimindeki yavaşlamanın devam  ettiği ve iç talep koşullarındaki zayıflamanın hizmet grubu genelinde  enflasyondaki yavaşlamayı desteklediği kaydedildi.

"ÖNCÜ GÖSTERGELER YURT İÇİ TALEPTE HENÜZ BELİRGİN BİR TOPARLANMA  SİNYALİ İÇERMEMEKTE"

Özette, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme  eğiliminin belirginleştiğini gösterdiği vurgulandı.

Geçen yılın ekim-kasım döneminde sanayi üretiminin üçüncü çeyreğe  kıyasla gerilediği, mevcut göstergelerin sektördeki zayıf seyrin aralık ayında da  sürdüğü yönünde sinyal verdiği belirtilen özette, "Hizmetler ve inşaat  sektörlerine ilişkin göstergelerle de birlikte iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın  sektörler geneline yayıldığı görülmektedir. Mal ihracatı ve turizm talebindeki  güçlü seyrin yanında yurt içi talebe bağlı olarak ithalatta gözlenen sert düşüş  neticesinde net ihracatın son çeyrekte dönemlik ve yıllık büyümeye yüksek  katkısının devam ettiği ve iktisadi faaliyetteki zayıflamayı kısmen de olsa  sınırladığı tahmin edilmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Özette, finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle iktisadi  faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiği bildirildi.

Son dönemde finansal göstergelerde kısmi bir iyileşme görülse de kredi  arz ve talebindeki zayıf seyrin sürdüğü vurgulanan özette, öncü göstergelerin  yurt içi talepte henüz belirgin bir toparlanma sinyali içermediği kaydedildi.

Dayanıklı mallardaki vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının ilk  çeyrekte tüketim talebine destek verebileceği belirtilen özette, şu  değerlendirmelere yer verildi:

"Ancak iş gücü piyasasındaki zayıf görünümün toplam talebi sınırlamaya  devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde küresel büyüme görünümüne ilişkin  kısmi yavaşlama sinyallerine rağmen dış talep gücünü korumaktadır. Yurt içi  talepteki yavaşlamaya bağlı olarak firmaların dış piyasalara yönelme eğilimi ve  pazar çeşitlendirme esnekliği mal ihracatını desteklemekte, canlı seyreden turizm  talebiyle birlikte dış dengedeki iyileşme hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu  çerçevede, önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi  beklenmektedir.

İş gücü piyasası verileri, ekonominin yurt içi talep kaynaklı olarak  yavaşlamaya devam ettiği yönündeki değerlendirmeleri teyit etmektedir.  Eylül-kasım dönemi verilerine göre, inşaat istihdamındaki gerileme sürerken,  sanayi istihdamı yatay seyretmiş, hizmet istihdamında ise sınırlı bir artış  kaydedilmiştir. Dış ticaret bağlantısı nispeten güçlü faaliyet kolları ile kamu  sektörü, istihdama olumlu katkı yapmaya devam etmiştir."

"KÜRESEL ENFLASYON BASKILARI NİSPETEN ILIMLI SEYREDECEK"

Özette, dış ticarette artan korumacılık eğilimlerinin küresel ekonomi  politikalarına yönelik belirsizliği artırarak küresel büyüme görünümüne ilişkin  aşağı yönlü riskleri canlı tutmaya devam ettiği vurgulandı.

Bir önceki PPK toplantısını takip eden dönemde küresel iktisadi  faaliyete ilişkin yavaşlama eğiliminin daha belirgin hale geldiği ve gerek  gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler için 2019 yılı görünümünün aşağı yönlü  güncellendiği belirtilen özette, küresel enflasyona ilişkin, özellikle gelişmiş  ülke iş gücü piyasalarındaki olumlu görünüm çerçevesinde ücret kaynaklı yukarı  yönlü risklerin devam ettiği kaydedildi.

Özette, buna karşılık, küresel büyüme görünümündeki göreli zayıflama  ve enerji fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak gelecek dönemde küresel  enflasyon baskılarının nispeten ılımlı seyredeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Bununla birlikte küresel enflasyon üzerinde enerji fiyatlarındaki  yüksek oynaklık ve ücret enflasyonu kaynaklı risklerin yakından takip edilmeye  devam edeceği bildirilen özette, "Gelişmiş ülkeler para politikası duruşundaki  normalleşme beklentileri, bir önceki PPK dönemine kıyasla daha ılımlı  seyretmektedir. Ancak önümüzdeki döneme ilişkin küresel ekonomi politikalarına  ilişkin belirsizliğin ve küresel finansal risklerin oldukça yüksek olması,  gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları üzerindeki aşağı yönlü riskleri  canlı tutmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

"MERKEZ BANKASI ELİNDEKİ BÜTÜN ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEK"

Toplantı özetinde, ithal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine  bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat  istikrarına yönelik risklerin devam ettiği vurgulandı.

Enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler  ile maliyet unsurlarının seyri ve fiyatlama davranışlarına ilişkin  belirsizliklerin gelecek dönem enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam  ettiği bildirilen özette, bu çerçevede Kurulun, enflasyon görünümünde belirgin  bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verdiği ve  politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde  sabit tuttuğu anımsatıldı.

Özette, Merkez Bankasının, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda  elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası  kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine  vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmelerin yakından  izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği  kaydedilen özette, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Para politikası duruşu oluşturulurken, maliye politikasına dair esas  alınan görünüm fiyat istikrarı ve makroekonomik dengelenmeye odaklı, para  politikasıyla eş güdüm arz eden bir politika duruşu içermektedir. Bu doğrultuda,  yönetilen/yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının geçmiş enflasyona  endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirleneceği  varsayılmıştır. Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak  sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde  para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir.

Para politikası ve maliye politikası arasında kuvvetlendirilen eş  güdümün sürekli ve sistematik bir yapıya dönüştürülmesi yönünde yürütülmekte olan  ortak çabaların fiyat istikrarını sağlamaya katkıda bulunması beklenmektedir.  Bunun yanı sıra enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal adımlara  devam edilmesi fiyat istikrarına ve dolayısıyla toplumsal refaha olumlu katkıda  bulunacaktır."

18:052.073
Değişim :  0,11% |  2,28
Açılış :  2.071  
Önceki Kapanış :  2.071  
En Yüksek
2.081
En Düşük
2.049
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
QNBFL 97,35 1.465.060 % 10,00  
PEGYO 1,32 29.212.179 % 10,00  
DOAS 50,00 197.446.001 % 9,99  
PKENT 350,60 28.638.161 % 9,99  
QNBFB 43,62 1.125.352 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4962 13,5308 % -0,38  
Euro 15,3779 15,4861 % -0,61  
Sterlin 18,4875 18,5802 % -0,34  
Frank 14,7777 14,8668 % -0,42  
Riyal 3,6016 3,6196 % -0,17  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.817 -4,94  
Altın Gr. 792 792 -3,01  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.248 5.381 -12,92  
Yarım 2.537 2.603 -6,24  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,12  
Gümüş.Ons 22,94 22,96 -0,13  
Gümüş Gr. 9,99 10,01 -0,07  
B. Petrol 86,41 86,41 1,94