`Resmi ilan gelirleri ile teröre kaynak aktarılamayacak`

14.10.2016 11:49

Son güncelleme : 14.10.2016 12:03

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, "Yapılan düzenleme ile teröre kaynak aktarılmasının önü kesilmiş ve kontrol altına alınmış oluyor" dedi.Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, bölücü ve yıkıcı yayınların  resmi ilanlarının kesilmesi düzenlemesine ilişkin, "Bu düzenleme ile teröre  kaynak aktarılmasının önü kesilmiş ve kontrol altına alınmış oluyor." dedi.

BİK Genel Kurulunun, çalışmaları 1 yıl devam eden ve 5 Ekim'de Resmi  Gazete'de yayımlanan "Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli  Yayınlar Yönetmeliği"nde birçok yeni düzenlemeye gidildi.

Yönetmelikte, devleti ve milleti tehdit eden yayınların resmi ilan  haklarının en fazla 60 gün süreyle durdurulması, gazete türleri ayrımının  kaldırılması gibi birçok konu yer alıyor.

'BİRÇOK KONU ÖZÜMSENEREK KARARA BAĞLANDI'

Yönetmelikteki değişikliklerle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan  BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Arslan, bazı hükümlerin  hemen, bazı hükümlerin de uyum süreci sonrasında yürürlüğe gireceğini söyledi.

BİK Genel Kurulunun 36 kişiden oluşan 3'lü sac ayağına oturan bir yapı  olduğunu belirten Arslan, sendikacılar, basın temsilcileri, hukukçular ve hükümet  temsilcilerinden oluşan üyelerle birçok konunun özümsenerek, tartışılarak karara  bağlandığını ifade etti.

Yönetmeliğin 110. maddesinde; terör suçu ve anayasal düzene karşı suç  işleyen gazete sahipleri hakkında dava açılması halinde, gazeteye yaptırım  uygulanması hükmünün getirildiğini bildiren Arslan, şunları kaydetti:

"Yönetmeliğe göre gazete sahipleri, çoğunluk hissesine sahip olanlar  ya da tüzel kişi temsilcileri hakkında Terörle Mücadele Kanunu'na aykırı  davranmak ya da anayasal düzene karşı suçlardan dava açılmışsa, BİK'in 195 sayılı  kanununun 49. maddesinde ön görülen azami süre olan 60 güne kadar resmi ilanları  durdurulabilecek. Bir gazetenin sahibi, ortaklarının çoğunluğu ya da çalışanına  terör suçundan dava açılmışsa, bu süre içerisinde resmi ilan verilmesi halinde  bir anlamda terörün finansı gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Bunu kabul etmek,  hem kamu düzeni hem de hakkaniyet açısından mümkün değil. Çünkü resmi ilanlar, 78  milyonun gelirinden alınan vergilerle gazetelere verilmiş oluyor. Bu düzenleme  ile teröre kaynak aktarılmasının önü kesilmiş ve kontrol altına alınmış oluyor."

Arslan, maddenin ruhunun kişiye "Sen terör ve anayasaya karşı suçlarla  kendini birleştirme", yönetime ve kuruma da "sınırsız şekilde yaptırım uygulama"  dediğini aktararak, "Kamuoyunda bu madde hakkında, 'acaba basın özgürlüğüne  kısıtlama getirir mi?' endişesi vardı. Gaz ve fren mekanizmasını kullanmak  suretiyle bir taraftan basın özgürlüğünü kısıtlamayan diğer taraftan da devletin  ve milletin bütünlüğünü korumaya dönük son derece dengeli bir düzenleme oldu."  ifadelerini kullandı.

'TERÖR SUÇLARINA İLİŞKİN DAVALAR UZUN SÜRÜYOR'

Terör suçlarına ilişkin davaların uzun sürdüğüne dikkati çeken Arslan,  bu çalışmayla sınırlı süre ceza uygulanması sayesinde, mağduriyetlerin önüne  geçecek tedbirin alındığını dile getirdi.

Bu tür suç iddiasıyla haklarında dava açılan asgari fikir işçisi  kadrosundakilere ilişkin de tedbir alındığını anlatan Arslan, "Bu kişilerin, 5  gün içerisinde kadrodan çıkarılması gerekecek. Bu 'Sen bunu iş yerinden at' demek  değil. 'Benim sana resmi ilan verdiğim alanla ilgili kullanacağın asgari kadronun  dışına bırak, ondan sonraki sorumluluk sana ait'  anlamına geliyor. Karar, gazete  kapatma ya da işten çıkarma kararı değil. Birlik ve bütünlüğe karşı işlenen  suçlarla ilgili açılan davalar konusunda tedbir uygulamasından ibaret." diye  konuştu.

'YÖNETMELİK GELECEĞE DÖNÜK VİZYON ORTAYA KOYUYOR'

Arslan, aynı zamanda akşam, ticari ve meslek gazeteleri gibi tanımlar  yerine artık "siyasi gazeteler" anlamında bir toparlama yapıldığının altını  çizdi.

Yönetmeliğin, günün ihtiyaçlarına cevap verip, geleceğe dönük vizyon  ortaya koyduğunu vurgulayan Arslan, "Dili sadeleşmiş, anlaşılabilir hale gelmiş,  kurum şubesi olan yerler ve valilik uygulamaları tekleştirilmiş, sektörün  geleceğe dönük ihtiyaçlarını öngörmüş bir mevzuat yapıldı." dedi.

'GAZETELERİN HAYATİYETİNİN SONA ERECEĞİ TARTIŞMALARI VAR'

Arslan, BİK mevzuatında çeşitli tarihlerde günün ihtiyacına göre köklü  düzenlemeler yapıldığına değinerek, şöyle devam etti:

"Kurum şubesi olan yerler ile valiliklerin yetki alanındakiler  arasında uyumsuzluklar söz konusuydu. Bu kapsamda mevzuat derlenmiş, toplanmış,  uygulamalar birbirine eş güdümlü hale gelmiş oldu. Gazetelerin, internet haber  sitesi kurmasını zorunlu hale getiren ve tıklanma sayısı ile girdikleri haberlere  göre ek göstergeler ortaya koyan bir düzenleme yapıldı. Ben katılmasam da  öngörülebilir bir süre içerisinde kağıt gazetelerin hayatiyetinin sona ereceği  tartışmaları var. BİK Genel Kurulu, bu düzenleme ile gazetelerle internet haber  mecralarını aynı bünyede toplayıp hem internet yasasına hazırlık yapmış oluyor  hem de gazetelerin sitelerle markalaşmasını sağlıyor."

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, bölücü ve yıkıcı yayınların  resmi ilanlarının kesilmesi düzenlemesine ilişkin, "Bu düzenleme ile teröre  kaynak aktarılmasının önü kesilmiş ve kontrol altına alınmış oluyor." dedi.

BİK Genel Kurulunun, çalışmaları 1 yıl devam eden ve 5 Ekim'de Resmi  Gazete'de yayımlanan "Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli  Yayınlar Yönetmeliği"nde birçok yeni düzenlemeye gidildi.

Yönetmelikte, devleti ve milleti tehdit eden yayınların resmi ilan  haklarının en fazla 60 gün süreyle durdurulması, gazete türleri ayrımının  kaldırılması gibi birçok konu yer alıyor.

'BİRÇOK KONU ÖZÜMSENEREK KARARA BAĞLANDI'

Yönetmelikteki değişikliklerle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan  BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Arslan, bazı hükümlerin  hemen, bazı hükümlerin de uyum süreci sonrasında yürürlüğe gireceğini söyledi.

BİK Genel Kurulunun 36 kişiden oluşan 3'lü sac ayağına oturan bir yapı  olduğunu belirten Arslan, sendikacılar, basın temsilcileri, hukukçular ve hükümet  temsilcilerinden oluşan üyelerle birçok konunun özümsenerek, tartışılarak karara  bağlandığını ifade etti.

Yönetmeliğin 110. maddesinde; terör suçu ve anayasal düzene karşı suç  işleyen gazete sahipleri hakkında dava açılması halinde, gazeteye yaptırım  uygulanması hükmünün getirildiğini bildiren Arslan, şunları kaydetti:

"Yönetmeliğe göre gazete sahipleri, çoğunluk hissesine sahip olanlar  ya da tüzel kişi temsilcileri hakkında Terörle Mücadele Kanunu'na aykırı  davranmak ya da anayasal düzene karşı suçlardan dava açılmışsa, BİK'in 195 sayılı  kanununun 49. maddesinde ön görülen azami süre olan 60 güne kadar resmi ilanları  durdurulabilecek. Bir gazetenin sahibi, ortaklarının çoğunluğu ya da çalışanına  terör suçundan dava açılmışsa, bu süre içerisinde resmi ilan verilmesi halinde  bir anlamda terörün finansı gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Bunu kabul etmek,  hem kamu düzeni hem de hakkaniyet açısından mümkün değil. Çünkü resmi ilanlar, 78  milyonun gelirinden alınan vergilerle gazetelere verilmiş oluyor. Bu düzenleme  ile teröre kaynak aktarılmasının önü kesilmiş ve kontrol altına alınmış oluyor."

Arslan, maddenin ruhunun kişiye "Sen terör ve anayasaya karşı suçlarla  kendini birleştirme", yönetime ve kuruma da "sınırsız şekilde yaptırım uygulama"  dediğini aktararak, "Kamuoyunda bu madde hakkında, 'acaba basın özgürlüğüne  kısıtlama getirir mi?' endişesi vardı. Gaz ve fren mekanizmasını kullanmak  suretiyle bir taraftan basın özgürlüğünü kısıtlamayan diğer taraftan da devletin  ve milletin bütünlüğünü korumaya dönük son derece dengeli bir düzenleme oldu."  ifadelerini kullandı.

'TERÖR SUÇLARINA İLİŞKİN DAVALAR UZUN SÜRÜYOR'

Terör suçlarına ilişkin davaların uzun sürdüğüne dikkati çeken Arslan,  bu çalışmayla sınırlı süre ceza uygulanması sayesinde, mağduriyetlerin önüne  geçecek tedbirin alındığını dile getirdi.

Bu tür suç iddiasıyla haklarında dava açılan asgari fikir işçisi  kadrosundakilere ilişkin de tedbir alındığını anlatan Arslan, "Bu kişilerin, 5  gün içerisinde kadrodan çıkarılması gerekecek. Bu 'Sen bunu iş yerinden at' demek  değil. 'Benim sana resmi ilan verdiğim alanla ilgili kullanacağın asgari kadronun  dışına bırak, ondan sonraki sorumluluk sana ait'  anlamına geliyor. Karar, gazete  kapatma ya da işten çıkarma kararı değil. Birlik ve bütünlüğe karşı işlenen  suçlarla ilgili açılan davalar konusunda tedbir uygulamasından ibaret." diye  konuştu.

'YÖNETMELİK GELECEĞE DÖNÜK VİZYON ORTAYA KOYUYOR'

Arslan, aynı zamanda akşam, ticari ve meslek gazeteleri gibi tanımlar  yerine artık "siyasi gazeteler" anlamında bir toparlama yapıldığının altını  çizdi.

Yönetmeliğin, günün ihtiyaçlarına cevap verip, geleceğe dönük vizyon  ortaya koyduğunu vurgulayan Arslan, "Dili sadeleşmiş, anlaşılabilir hale gelmiş,  kurum şubesi olan yerler ve valilik uygulamaları tekleştirilmiş, sektörün  geleceğe dönük ihtiyaçlarını öngörmüş bir mevzuat yapıldı." dedi.

'GAZETELERİN HAYATİYETİNİN SONA ERECEĞİ TARTIŞMALARI VAR'

Arslan, BİK mevzuatında çeşitli tarihlerde günün ihtiyacına göre köklü  düzenlemeler yapıldığına değinerek, şöyle devam etti:

"Kurum şubesi olan yerler ile valiliklerin yetki alanındakiler  arasında uyumsuzluklar söz konusuydu. Bu kapsamda mevzuat derlenmiş, toplanmış,  uygulamalar birbirine eş güdümlü hale gelmiş oldu. Gazetelerin, internet haber  sitesi kurmasını zorunlu hale getiren ve tıklanma sayısı ile girdikleri haberlere  göre ek göstergeler ortaya koyan bir düzenleme yapıldı. Ben katılmasam da  öngörülebilir bir süre içerisinde kağıt gazetelerin hayatiyetinin sona ereceği  tartışmaları var. BİK Genel Kurulu, bu düzenleme ile gazetelerle internet haber  mecralarını aynı bünyede toplayıp hem internet yasasına hazırlık yapmış oluyor  hem de gazetelerin sitelerle markalaşmasını sağlıyor."

18:052.419
Değişim :  1,18% |  28,25
Açılış :  2.416  
Önceki Kapanış :  2.391  
En Yüksek
2.427
En Düşük
2.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
GZNMI 40,48 108.621.154 % 10,00  
KNFRT 6,60 24.716.091 % 10,00  
DURDO 22,66 41.817.146 % 10,00  
KRONT 41,80 41.056.533 % 10,00  
ULUUN 12,55 300.323.565 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,4540 15,4556 % 0,47  
Euro 16,1075 16,1359 % 0,81  
Sterlin 18,8952 18,9900 % 1,17  
Frank 15,3714 15,4640 % 0,80  
Riyal 4,1122 4,1328 % 0,75  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 -10,18  
Altın Gr. 901 901 1,35  
Cumhuriyet 6.094 6.186 -16,00  
Tam 6.075 6.231 -8,35  
Yarım 2.936 3.014 -4,04  
Çeyrek 1.473 1.507 -2,02  
Gümüş.Ons 21,09 21,14 0,43  
Gümüş Gr. 10,48 10,49 0,27  
B. Petrol 112 112 4,07