Şimşek net konuştu: İzin vermeyeceğiz

16.11.2017 14:34

Son güncelleme : 17.11.2017 09:27

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonun son dönemde yeniden çift haneye çıkmasına ilişkin, "Buradan piyasaya çok net bir mesaj vermek istiyorum; biz bu sorunu önemsiyoruz, kayıtsız değiliz. Mutlaka ve mutlaka gerekeni yaptık, yapacağız. Merkez Banka`mız bu duruma kayıtsız kalmadı, kalmayacaktır. Mutlaka gerekeni yapacağız. Çünkü biz enflasyonun tekrar 1990`lı yıllardaki gibi çift haneye çıkıp burada kalıcı hale gelmesine izin veremeyiz." dedi.AA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Anadolu Ajansı'nın global  iletişim ortaklığında "İnsani Finans" temasıyla düzenlenen Küresel Katılım Finans  Zirvesi'nin (Global Participation Finance Summit-GPAS İSTANBUL) açılışında  yaptığı konuşmada, küresel ekonominin toparlandığını, öncü göstergelerin  toparlanmanın devam edeceğini gösterdiğini, bunun Avro Bölgesi'nde güçlü  olacağını söyledi.

Küresel ticarette yaşanan büyümenin olumlu olduğunu, gelişmekte olan  ülkelere yönelik son 2 yıldır olumsuz olan fon akışının olumluya döneceğini ifade  eden Şimşek, küresel merkez bankalarının 10 trilyon dolardan daha fazla açıktan  para bastığını, bu likidite sayesinde küresel varlıkların değerinin hızlı bir  şekilde arttığını kaydetti.

Bu durumun yol açabileceği risklere değinen Şimşek, "Küresel parasal  genişleme eninde sonunda duracak. Parasal sıkılaşma veya normalleşmeye  gidildiğinde bunun dünya ekonomisi için sonuçları başlı başına bir risk." dedi.

DEAŞ terör örgütünün çökertiliyor olmasının bölge için çok önemli  olduğunu vurgulayan Şimşek, terörle mücadelede şu anda çok güçlü bir çaba  içerisinde olduklarını aktardı. Şimşek, "Şu anda kısmi de olsa Irak'ta, belki  zamanla Suriye'de normalleşmeye doğru gidilmesi Türkiye'nin risk primini  azaltacak." ifadesini kullandı.

"DÜNYANIN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİR TANESİ AŞIRI BORÇLULUK"

Mehmet Şimşek, küresel korumacılığın olumsuz yönlerine işaret ederek,  G20'de dahi küresel korumacılık alanında tedbirler alındığını, Türkiye'nin asla  içe kapanmadığını, kapanmayacağını, dışa açık bir modelle birlikte müreffeh olma  çabasını sürdüreceğini kaydetti.

Gelişmiş ülkelerde yatırımların düşüklüğüne dikkati çeken Şimşek,  gelişmekte olan ülkelerde yatırımların güçlü bir şekilde seyrettiğini ancak son  dönemde bir yavaşlamanın söz konusu olduğunu vurguladı.

Dünyanın karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan bir tanesinin "aşırı  borçluluk" olduğuna işaret eden Şimşek, gelişmiş ülkelerin borcunun milli  gelirlerinin yüzde 387'sine ulaştığını, bu rakamın 1996'da yüzde 280 olduğunu,  gelişmekte olan ülkelerde ciddi artış olduğunu ve bu rakamın yüzde 220'ye  yaklaştığını bildirdi.

Şimşek, nüfusun yaşlandığını, yaşlı nüfusun getireceği sağlık  harcamaları ve sosyal güvenlik açıklarının da bir sorun olarak karşılarına  çıkacağını söyledi.

Katılım finansın adil paylaşım için önemine dikkati çeken Şimşek,  gelir dağılımının bozulmasının artık gelişmekte olan ülkeler için de bir sıkıntı  olduğunu vurguladı. Şimşek, "Dünyada kısa vadede durumlar iyi gözüküyor ancak  orta ve uzun vadede sorunlarımız var. Bu sorunları çözmek için iş birliğine  ihtiyacımız var." dedi.

"TÜRKİYE HIZLI VE GÜÇLÜ TOPARLANIYOR"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin, küresel nüfus, küresel  ihracat, küresel doğrudan yatırımlar ve küresel milli gelirden yüzde 1 ila yüzde  1,7 arasında pay aldığını belirterek, Türkiye'nin satın alma gücü paritesiyle bu  yıl IMF'ye göre 2,1 trilyon dolarlık bir ekonomi olacağını, böylece dünyanın en  büyük 13. ekonomisi olunacağını söyledi.

Satın alma gücü paritesiyle kişi başına düşen milli gelirin bu yıl  muhtemelen 26 bin doları aşacağını kaydeden Şimşek, cari dolar kuru ile  bakıldığında, 850 milyar dolarlık ve dünyanın 17. büyük ekonomisinden  bahsedildiğini ifade etti.

Şimşek, Türkiye'de çok güçlü bir ivme olduğunu, FETÖ'nün darbe  girişiminden sonra ortaya koydukları doğru politikalarla hızlı bir toparlanma  yaşandığını vurguladı.

Türkiye'nin son dönemde Batı ile sorun yaşama ihtimali üzerine  çıkartılan dedikoduların doğru olmadığını belirten Şimşek, Türkiye'de uzun  süredir yatırımların düşük seviyede olduğunu, makine ve teçhizat alanındaki  yatırımların daha yüksek olması gerektiğini kaydetti.

Bu kapsamda ihracat ve imalat sanayisine yönelik verecekleri  desteklere değinen Şimşek, "son birkaç yılda başına gelmeyen felaket kalmayan"  Türkiye'nin hayata geçirdiği reformlara değindi.

"MUTLAKA GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin enflasyonla 2000'li yılların başında çok  güçlü şekilde mücadele ederek enflasyonu tek hanelere düşürdüğünü ifade ederek,  konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaşadığımız şokların etkisiyle, özellikle kur şoku nedeniyle, son  birkaç aydır petrol fiyatlarının artması, gıda fiyatları üzerinden enflasyon çift  haneye çıkmış durumda. Buradan piyasaya çok net bir mesaj vermek istiyorum; biz  bu sorunu önemsiyoruz, kayıtsız değiliz. Mutlaka ve mutlaka gerekeni yaptık,  yapacağız. Gıda Komitesi'nde çok ciddi çalışmalar var. İnşallah sonuçlarını  alacağız. Merkez Banka'mız bu duruma kayıtsız kalmadı, kalmayacaktır. Mutlaka  gerekeni yapacağız. Çünkü biz enflasyonun tekrar 1990'lı yıllardaki gibi çift  haneye çıkıp burada kalıcı hale gelmesine izin veremeyiz. Yüksek ve  sürdürülebilir büyümenin ön koşulu fiyat istikrarıdır, makro finansal  istikrardır."

"AB ile ilişkilerin dondurulacağı, ilişkilerin kesileceği" yönünde  iddialar olduğunu ancak AB'nin Türkiye'den, Türkiye'nin AB'den vazgeçmediğini,  vazgeçmeyeceğini ifade eden Şimşek, Türk bankalarına yönelik yaptırım  iddialarının ortaya çıktığını, bunun doğru olmadığını söyledi.

Şimşek, Almanya ile ilişkileri rayına koyduklarında 3 ay önceki  hikayelerin pişirilerek ortaya sürüldüğünü, bu negatif hikayelerin hızlı bir  şekilde satın alındığını, bunların doğru olup olmadığının sorgulanmadığını  kaydetti. Türkiye'nin Batı'dan kopmadığını belirten Şimşek, Orta Doğu'da da  işlerin daha kötüye gitmediğini, Türkiye ile ilgili risklerin azaldığını  vurguladı.

Şimşek, Türkiye'nin kamu maliyesinin sağlam ve bütçe açığının düşük  olduğunu ifade ederek, bu açığı da düşüreceklerini belirtti.

"EĞİTİM SAYESİNDE TÜRKİYE SINIF ATLAYACAK"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, yapısal reformlar sayesinde sınıf  atladıklarını ve tekrar sınıf atlamanın eşiğinde olduklarını ifade ederek, eğitim  reformuna değindi. Bu reform sayesinde sınıf atlayacaklarını belirten Şimşek,  bugüne kadar yaptıklarını yeterli bulmadıklarını, okul öncesi ve mesleki eğitime  daha çok önem vereceklerini kaydetti.

Yabancı dil eğitiminden okul öncesi eğitime kadar çok ciddi çalışmalar  yaptıklarını dile getiren Şimşek, fırsat eşitliğini dikkate aldıklarını, fakir  öğrencilere destek verdiklerini, üniversite öğrencilerine de her türlü desteği  sağladıklarını anlattı. Şimşek, "Eğitim sayesinde Türkiye sınıf atlayacak.  Eğitimde güçlü bir çaba içerisindeyiz ve sonuç alacağız." dedi.

Yatırım ikliminin iyileştirilmesi konusundaki çalışmalara değinen  Şimşek, doğru işler yaptıklarını, bu kapsamda son 15 yılda doğrudan yatırımın 190  milyar dolara dayandığını, şirket sayısının 5 binden 56 bine çıktığını bildirdi.

Patent ve Ar-Ge konusunda yaptıkları reformlara işaret eden Şimşek, iş  gücü piyasasında yaptıkları çalışmaların sektöre olumlu yansıyacağını kaydetti.

İş davalarının sonuçlanma süresinin hızlandırılması için istinaf  mahkemeleri kurduklarını, bilirkişi modelini ortaya koyduklarını belirten Şimşek,  dolaylı vergilere bağımlılığı azaltacaklarını söyledi.

4. Sanayi Devrimi'ni pas geçmeyeceklerini, özel sektörle çalışmalarını  sürdürdüklerini ifade eden Şimşek, "Türkiye olarak bu konuyu yakından takip  ediyoruz. Eğitim sisteminden sanayi politikalarımıza kadar tüm konularda özel  sektörle çalışacağız." dedi.

"TÜRKİYE, 2050 YILINDA 5 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE BİR EKONOMİ  OLACAK"

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun büyük bir değer  olduğunu belirterek, istihdam oranının düşük olduğunu ancak arttığını söyledi.

Şimşek, küresel girişimcilik ekosisteminde Türkiye'nin 137 ülke  arasında 36. sırada olduğunu, finansa erişim problemini çözerek ilk 25'lere  gireceklerini bildirdi.

Avrupa pazarı ile bağlarını daha da güçlendireceklerini, Avrupa'nın  kendilerinin çekirdek pazarı olduğunu, bu nedenle AB'ye "gelin Gümrük Birliği'ni  güncelleyelim" dediklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"AB ile Türkiye arasında yıllık 300 milyar dolarlık potansiyel ticaret  hacmi olabilir. Bu herkes için kazanımdır. Türkiye, muhtemelen 2050 yılında 5  trilyon doların üzerinde bir ekonomi olacak. En büyük ekonomilerden birisi olmaya  devam edecek. Biz de 'bu hikayeyi daha da ileriye taşımak için katılım finans  büyük bir rol oynayabilir' diyoruz. Aslında bu rolü oynarsa Türkiye, bu hedeflere  daha hızlı ulaşabilir. Biz sizin önünüzü açmak için buradayız. Ancak sektörden de  biraz çaba bekliyoruz. Hangi alanlarda çaba beklediğimizi net bir şekilde ortaya  koyduk. Hep birlikte başaracağız."

18:051.393
Değişim :  0,09% |  1,27
Açılış :  1.383  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
CEMAS 1,32 88.288.744 % 10,00  
DOBUR 14,08 3.163.760 % 10,00  
KTSKR 22,02 46.845.159 % 9,99  
SELVA 8,17 15.604.013 % 9,96  
ADESE 1,24 11.132.546 % 9,73  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4432 8,4445 % -0,13  
Euro 10,0201 10,0553 % -0,13  
Sterlin 11,6725 11,7310 % -0,87  
Frank 9,2634 9,3192 % -0,36  
Riyal 2,2382 2,2495 % -0,46  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 -14,24  
Altın Gr. 491 491 -5,84  
Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,03  
Gümüş Gr. 6,89 6,91 -0,04  
B. Petrol 75,11 75,11 0,01