Şirketlere 500 milyar TL kaynak!

25.01.2017 11:10

Son güncelleme : 26.01.2017 08:23

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, "Bu yıl sermaye piyasalarımız yoluyla şirketlerimize 500 milyar TL civarında bir kaynak sağlamayı hedefliyoruz" dedi.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı  Vahdettin Ertaş, bu yıl sermaye piyasaları yoluyla şirketlere 500 milyar TL  civarında kaynak sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sermaye piyasaları  açısından önemli gelişmelere tanıklık edeceklerini ve 2016'da yasal altyapı  çalışmaları tamamlanan iki büyük reformun hayata geçirileceğini, bunlardan biri  olan otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) devreye girdiğini  hatırlattı.

Sistemin tasarruf oranlarını önemli oranda yükselteceğini, aynı  zamanda vatandaşların emeklilik dönemindeki refahının artmasına imkan  sağlayacağını kaydeden Ertaş, uygulamanın yürürlüğe girmesi ile orta ve uzun  vadede sistemde yer alan katılımcı sayısı ve katkı paylarının yatırıma  yönlendirildiği emeklilik yatırım fonlarının toplam varlık değerinin önemli  düzeyde artacağını söyledi.

Tasarrufların artırılması suretiyle ülke ekonomisi ve sermaye  piyasalarının güçlenmesine, derinleşmesine önemli katkılar sağlanacağını  vurgulayan Ertaş, sermaye piyasaları açısından bakıldığında, otomatik katılım  uygulamasının portföy yönetim sektöründe rekabet ve verimliliği artırmasını,  bunun emeklilik yatırım fonlarının getiri oranlarına artış olarak yansımasını  beklediklerini kaydetti.

Bu yıl sonuçlarını almaya başlayacakları bir başka önemli reformun  Türkiye Varlık Fonu olacağını belirten Ertaş, Türkiye Varlık Fonu'nun, sermaye  piyasasını derinleştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda ülkenin 2023 hedeflerine  ulaşmasında da çok önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı.

Ertaş, "Bireysel emeklilik, yatırım fonlarımız ve özel portföy  yönetimi ile her geçen gün artan birikimimiz, Türkiye Varlık Fonu ile de  zenginleşince yeni yılda daha güçlü, daha fazla alternatifi olan, şirketlerimize  farklı finansman imkanları sunan bir sermaye piyasasının oluşumunu  kolaylaştıracak." dedi.

Ertaş, şirketlerin sermaye piyasaları ile tanışmalarının sadece  finansman kaynağı sağlamaya katkı sağlamadığını, aynı zamanda bağımsız denetim  yaptırma, açıklık, şeffaflık, kayıt içine girme, kurumsallaşma ve kurumsal  yönetim ilkelerini uygulama gibi çok sayıda dolaylı faydayı da beraberinde  getirdiğini anlattı.

Bu yıl sermaye piyasaları yoluyla şirketlere 500 milyar lira civarında  bir kaynak sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Ertaş, sermaye piyasasından  yararlanmayı kolaylaştıran, bürokratik süreçleri azaltan, şirket varlıklarının  menkul kıymetleştirilerek likidite edilmesine yönelik kolaylaştırıcı  düzenlemelere bu yıl da devam edeceklerini söyledi.

'SPK İZNİ İLE ŞİRKETLER, AB ÜLKELERİNDE HİSSE SENETLERİNİ HALKA ARZ  EDEBİLECEK'

Vahdettin Ertaş, Avrupa Birliği Ülkeleri Sermaye Piyasaları  Birliği'nin (ESMA), SPK'nın onayladığı izahnameleri kabul edeceğini ilan  ettiğini, SPK izni ile şirketlerin, AB ülkelerinde hisse senetlerini halka arz  edebileceklerini belirterek, AB ülkeleri dışında bu yetkiyi alan ikinci ülke  olduklarını bildirdi.

Ertaş, artık tüm şirketlerin, AB ülkelerinde gerçekleştirecekleri pay  satışı için ilgili ülke otoritesine yapacakları başvuruda SPK tarafından onaylı  izahnameyi sunabileceklerini söyledi.

Halka arzların arz yönünün geliştirilmesi ve şirketlerin bu yönde  teşvik edilmesi amacıyla vergi mevzuatında yapılan değişikliklerin de piyasaya  olumlu anlamda önemli katkılar sağlayacak gelişmeler olduğunu ifade eden Ertaş,  "Borsaya girişte nitelikleri yükselttik, çıkışı kolaylaştırdık. Borsada  bulunmaktan memnun olmayan, halka açıklık oranı yüzde 2'nin altında olan  şirketlere borsadan çıkmayı mümkün kıldık. Bu düzenleme ile tüm iş dünyasına  'korkmayın, gelin, memnun olmazsanız çıkabilirsiniz' mesajını ilettik." diye  konuştu.

Bu çerçevede halka arzlara ilişkin hukuki altyapıda gerekli  iyileştirmeleri yaptıklarını ve halka arzların önünde mevzuat yönünden herhangi  bir engel olmadığını belirten Ertaş, mevcut durumda şirketlerin, halka arz  seçeneğinden yeterince yararlanmadığını, küresel konjonktürün de halka açılma  yerine şirketleri kredi, tahvil ve bono gibi borçlanma araçlarına yönlendirdiğini  söyledi.

Bunun sürdürülebilir olmadığını, şirketlerin önemli bir kısmının  sermaye piyasasına açılma konusunda çok da istekli davranmadığını gördüklerini  ifade eden Ertaş, şirketleri halka açılmaya teşvik etmek için tüm dünyaya örnek  teşkil edecek bir teşvik sisteminin yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

'ŞİRKETLERE DAHA DÜŞÜK VERGİ ÖDEME İMKANI SAĞLIYORUZ'

SPK Başkanı Ertaş, söz konusu düzenlemeyle şirketlere, "yüksek faizle  borç kullanma, onun yerine şirketine nakit sermaye koy, paran yoksa da sermaye  artırımı yoluyla halka açıl, koyduğun ek sermaye için kredi faizi kadar finansman  gideri yaz" dediklerini, böylece daha düşük vergi ödeme imkanı sağladıklarını  kaydetti.

Ertaş, firmaların bu düzenlemeyi daha fazla dikkate alması, faize  dayalı finansman yerine öz kaynağa dayalı bir finansman modelini inşa etmek için  şirketlerin de artık bu işe daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

BES'te yakalanan ivmenin piyasaya getirdiği hareketliliği herkesin  gördüğünü ifade eden Ertaş, otomatik katılımlı BES ile bu ivmenin artarak devam  edeceğini, bu durumun sermaye piyasalarındaki talep yetersizliğinin giderilmesine  önemli katkılar sağlayacağını, bunun da halka arzları teşvik edeceğini vurguladı.

MENKUL KIYMETLEŞTİRME İLE CARİ AÇIĞA DESTEK

Vahdettin Ertaş, Türkiye Varlık Fonu'nun hızla büyüyerek Türkiye'de  sermaye piyasalarının hem arz hem de talep yönünün güçlenmesine, piyasaların  istikrarlı çalışmasına ve derinliğinin artmasına çok önemli destek olacağını  söyledi.

Varlık fonlarının, borsalarda hisse senedi yatırımı yaptıkları gibi,  altyapı yatırımları yapan şirketlerin tahvil ve sukuk gibi borçlanma araçlarına  da yatırım yapabildiğini ya da bu tür şirket ve yatırımlara doğrudan kendisinin  fon sağlayabildiğini anlatan Ertaş, fon büyüklüğü arttıkça ülkenin yatırım  kapasitesinin de aynı hızda yükseldiğini ve ekonomideki büyümeyi ciddi şekilde  desteklediğini kaydetti.

Ertaş, ülkenin maddi varlıklarının; menkul kıymetleştirme yoluyla  sermaye piyasalarına aktarılacağını, elde edilecek kaynaklarla yeni projelerin  finansmanına önemli katkı sağlayacağını ve orta vadede cari açığın azaltılmasına  destek olacağını söyledi.

Aynı amaca hizmet doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi projesinin  üstlendiği rolün de çok büyük olduğunu vurgulayan Ertaş, "Proje kapsamında  İstanbul’un uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezine  dönüşebilmesi için sadece Türkiye'ye değil, bölgeye ve tüm dünyaya hizmet eden,  güncel tüm finansal araçların ve kurumların bulunduğu, güçlü bir fiziksel, beşeri  ve teknolojik altyapıya sahip, etkin bir biçimde denetlenen şeffaf bir piyasa  yapısının tesis edilmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Ertaş, İstanbul Finans Merkezi'nin ulusal tasarrufların artmasına ek  olarak, yabancı tasarrufları, finansal faaliyetleri ve kurumları da çekerek  toplam tasarruf hacminin artmasına katkıda bulunacağını kaydetti.

'BUGÜNE KADAR TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPIP DA PİŞMAN OLAN BİR  YATIRIMCIYLA KARŞILAŞMADIM'

SPK Başkanı Ertaş, geçen yıl dünyanın kırılgan bir dönemden geçtiğini  ve bu süreçte Türkiye'nin de çok zor günler yaşadığını ifade ederek, yaşanan tüm  bu gelişmelere karşın Türkiye ekonomisinin büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini,  7 yıldır devam eden bir büyüme trendi yakaladıklarını ve büyüme oranının bundan  sonra da hızlanarak devam etmesini umduklarını söyledi.

Ertaş, "Bugüne kadar Türkiye'ye yatırım yapıp da pişman olan hiç bir  yatırımcıyla karşılaşmadım. Türkiye gelişmiş demokrasisi, güçlü kurumsal  altyapısı, genç ve dinamik nüfusu ve 15 yıldır yakaladığı ekonomik ve siyasi  istikrarı ile önümüzdeki yıllarda da yerli ve küresel yatırımcılara ev sahipliği  yapacak büyüme ve istikrarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Özellikle faiz hassasiyeti nedeniyle mali sistemden uzak durma  eğiliminde olan yatırımcıların mali sistem dahiline çekilebilmesinin büyük önem  taşıdığını kaydeden Ertaş, şöyle devam etti:

"Farklı yatırım anlayışının sistemde varlık göstermesinin, hem yatırım  yapılan yeni alanlar ve reel ekonomiye doğrudan kaynak sağlamak açısından olumlu  gelişmeler sağlayacağına hem de farklı araçların kullanımının artmasının mali  piyasalarda araç çeşitliliği ve riskin dağıtılmasına katkıda bulunacağına  inanıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda, biz de SPK olarak dünyada uygulaması  bulunan tüm sukuk türlerini düzenledik ve katılım bankalarımız tarafından  ihraçlar başlandı. Bu finansman yöntemini tüm reel sektörümüze yaymak istiyoruz.  Faize duyarlı vatandaşlarımız için faizsiz araçlardan oluşan katılım emeklilik  fonlarını ve yatırım fonlarını düzenledik. Yarım milyondan fazla vatandaşımız  halihazırda bu fonlara yatırım yaptı. İnşallah 2017 yılında bu sektörde de büyük  gelişmeler yaşayacağız."

'KÜRESEL YATIRIMCILAR TÜRKİYE'YE YATIRIMLARINI ARTIRARAK DEVAM  ETTİRİYOR'

Vahdetin Ertaş, ülke ekonomisi açısından 2017'nin geçen yıldan daha  olumlu geçeceğini ifade ederek, "Özellikle Rusya ile yeniden başlayan ticaret,  Suriye ve Irak başta olmak üzere jeopolitik risklerde azalma eğilimi, Ekonomi  Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararı takiben TBMM'de yasal altyapısı hazırlanan,  reel sektöre 250 milyar liraya varacak kredi desteği, bu yılın büyüme, istihdam  ve ihracat rakamlarına pozitif olarak yansıyacaktır." ifadesini kullandı.

2017'nin sermaye piyasaları açısından da çok önemli gelişmelere sahne  olacağına işaret eden Ertaş, özellikle geçen yıl aralık ayından bu yana hisse  senedi piyasasında güçlü bir şekilde yeniden alıma geçen küresel yatırımcıların  Türkiye'ye yatırımlarını artırarak devam ettirdiğini bildirdi.

Ertaş, bu yıl da Türkiye'nin hem doğrudan hem de portföy yatırımı  olarak küresel yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam edeceğini belirterek, "Son  zamanlarda büyük fon yöneten şirket ve kurumların yöneticilerinin ülkemize  yaptığı ziyaretler ve açıklamaları bunu açıkça ortaya koyuyor." dedi.

18:052.444
Değişim :  1,60% |  38,41
Açılış :  2.409  
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISSEN 28,16 60.751.758 % 10,00  
KOZAL 187,00 1.359.912.475 % 10,00  
GESAN 46,22 282.120.104 % 10,00  
ECZYT 62,85 116.523.093 % 9,97  
ULUUN 22,74 66.036.559 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,7335 16,7883 % 0,20  
Euro 17,4281 17,5282 % 0,28  
Sterlin 20,2131 20,3145 % 0,03  
Frank 17,3699 17,4746 % -0,12  
Riyal 4,4505 4,4728 % -0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 975 975 -0,91  
Cumhuriyet 6.518 6.616 45,00  
Tam 6.519 6.609 19,00  
Yarım 3.191 3.232 10,00  
Çeyrek 1.598 1.615 4,00