TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti açıklandı

23.01.2020 14:56

Son güncelleme : 24.01.2020 11:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti`nde, orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğiliminin genele yayılarak sürdüğü belirtilerek, "Beklenti dağılımının anket katılımcıları arasında artan bir uzlaşı içermesi orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin önemli ölçüde azaldığına işaret etmiştir" ifadeleri kullanıldı.AA

Para Politikası Kurulu'nun 16 Ocak'taki toplantısına ilişkin özet  yayımlandı. Özette, Aralık 2019'da yıllık enflasyonun 1,28 puan yükselerek yılı  yüzde 11,84 ile Ekim Enflasyon Raporu'nda sunulan tahminin bir miktar altında  tamamladığı hatırlatıldı.

Söz konusu dönemde yıllık enflasyonun, alt gruplar genelinde  yükselirken, hizmet grubundaki artışın daha sınırlı olduğu belirtilen özette,  çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunun bir miktar yükselse de, B  ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyrin korunduğu bildirildi.

Özette, gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonunun 2 puanlık  artışla seneyi yüzde 10,89 olarak tamamladığı ifade edildi. Bu yükselişte,  işlenmiş gıda grubunun daha belirleyici olduğu belirtilen özette, şunlar  kaydedildi:

"Çiğ süt alım fiyatlarındaki artışları takiben süt ürünlerindeki fiyat  gelişmeleri öne çıkarken, ekmek-tahıl fiyatlarında son aylardaki artış eğiliminin  devam ettiği gözlenmiştir. İşlenmemiş gıda enflasyonundaki yükseliş temelde diğer  işlenmemiş gıda grubu kaynaklı olurken, taze sebze ve meyve grubu enflasyonu  sınırlı bir artışla yılı düşük bir seviyede tamamlamıştır. Öncü göstergeler sebze  fiyatlarında görülen belirgin artışlara rağmen, işlenmemiş gıda enflasyonunun  ocak ayında baz etkisiyle yavaşlayabileceği yönünde sinyal vermektedir."

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ İYİLEŞME SÜRMEKTEDİR"

Özette, enerji grubunun yıllık enflasyonunun baz etkisiyle 3,64 puan  yükselerek yüzde 10,98'e ulaşmasında, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yakın  dönem döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarında  gerçekleşen artışların belirleyici olduğu belirtildi.

Akaryakıt ürünlerinde eşel mobil uygulaması ve şebeke suyu  fiyatlarında gözlenen gerilemenin grup enflasyonunda daha olumsuz bir görünümü  sınırladığı bildirilen özette, "Enerji grubu yıllık enflasyonunun baz etkilerine  bağlı olarak ocak ayında da belirgin bir şekilde artacağı not edilmelidir."  ifadelerine yer verildi.

Özette, hizmet fiyatlarının geçen ay yüzde 0,37 arttığı, grup yıllık  enflasyonunun 0,14 puan yükselerek yüzde 12,30 olduğu hatırlatıldı. Bu dönemde  yıllık enflasyonun haberleşme ve diğer hizmetler gruplarında bir miktar  yükselirken, ulaştırma hizmetlerinde gerilediği, lokanta-otel ve kira gruplarında  ise yataya yakın seyrettiği kaydedildi.

Hizmet fiyatları ana eğiliminin ise sınırlı bir oranda gerilediği  vurgulanan özette, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Önümüzdeki dönemde hizmet fiyatlarının seyrinde asgari ücret  gelişmelerine istinaden reel birim iş gücü maliyetlerinin, turizm talebinin ve  geçmiş enflasyona endeksleme davranışının etkili olacağı öngörülmektedir.  Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürmektedir. Orta vadeli enflasyon  beklentilerindeki düşüş eğilimi genele yayılarak sürerken, beklenti dağılımının  anket katılımcıları arasında artan bir uzlaşı içermesi orta vadeli enflasyon  görünümüne ilişkin belirsizliklerin önemli ölçüde azaldığına işaret etmiştir."

"SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ EĞİLİMİ SÜRECEK"

PPK özetinde, son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki  toparlanma eğiliminin devam ettiği belirtildi. Tarihsel oynaklığı yüksek olan  sektörlerdeki arızi hareketlerden arındırıldığında sanayi üretimi ana eğiliminin  daha kuvvetli olduğu vurgulanan özette, "Anket göstergeleri ve dış ticaret  verileri sanayi üretimindeki artış eğiliminin aralık ayında da süreceğine işaret  etmektedir." ifade edildi.

2019'un son çeyreğinde, risk primi ve döviz kuru oynaklığındaki düşüş  ile finansal koşullardaki iyileşmenin yurt içi talebi belirgin ölçüde  desteklediği belirtilen özette, şunlar kaydedildi:

"İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmektedir.  TCMB İktisadi Yönelim Anketi, PMI ve sektörel güven endeksleri gibi anket  göstergeleri ışığında imalat sanayi ve hizmet faaliyetlerindeki artışın sürdüğü  görülmektedir. Yatırımlar zayıf seyrini sürdürmekle birlikte, yatırım ve istihdam  eğiliminde küçük ve orta ölçekli firmaları da kapsayan toparlanma devam  etmektedir. Kurul, yatırım ve istihdam görünümündeki iyileşmenin devamı açısından  büyüme ve talep istikrarının önemine vurgu yapmıştır.

Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme  görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Bu dönemde Avrupa  Birliği ülkelerinin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde de yavaşlama  sinyalleri bir miktar artmıştır. Buna karşın, pazar çeşitlendirme esnekliği ve  turizmdeki güçlü seyir mal ve hizmet ihracatındaki artışı desteklemekte; ancak  yurt içi talepteki toparlanmaya bağlı olarak ithalatta artış gözlenmektedir. Bu  çerçevede, yılın son çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısının gerilemesi; son  dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan  tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi  beklenmektedir."

Özette, öncü göstergelerin, işsizlik oranlarındaki kısmi iyileşmenin  sürdüğü sinyalini vermekle birlikte iş gücü piyasasındaki zayıf seyrin devam  ettiği belirtilerek, "Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısı  gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte  ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir." ifadelerine yer  verildi.

Yayımlanan özette, küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyrin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eşanlı olarak devam ettiği belirtildi.

ABD ve Çin arasındaki Faz-1 anlaşması sonrasında, küresel ticaret  gerilimlerinin azalacağına dair beklentilerin kısmen iyileştiği ifade edilen özette, buna karşın, uygulanan gümrük tarifelerinin hâlâ yüksek olmasının,  anlaşma ile çözülememiş birçok konu bulunmasının ve karşılıklı taahhütlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair belirsizliklerin ticaret  anlaşmazlıklarının küresel iktisadi faaliyet üzerinde oluşturduğu aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu kaydedildi.

Özette, söz konusu unsurların yurt içi büyüme üzerinde  oluşturabileceği etkilerin yakından takip edildiği bildirildi.

Son dönemdeki jeopolitik gelişmelere bağlı olarak ham petrol  fiyatlarının oynak bir seyir izlediği ve geçen PPK toplantısını takip eden döneme  göre kayda değer bir artış gösterdiği vurgulanan özette, "Buna karşın küresel  iktisadi faaliyetin zayıf seyri emtia fiyatlarındaki artış eğilimini  sınırlamaktadır. Bu bağlamda, küresel manşet enflasyon oranlarının, son çeyrekte  bir miktar yükselmesine karşın, 2020 yılında yatay bir görünüm sergilemeye devam  etmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

"KÜRESEL TİCARETTEKİ İYİLEŞME GELİŞEN ÜLKE FİNANSAL VARLIKLARINA İŞTAHI DESTEKLEDİ"

Özette, küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyrin ve küresel  enflasyonun düşük düzeyinin, gelişmiş ülke merkez bankalarının para  politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirdiği  belirtildi.

Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde para politikasının son  dönemde sergilediği destekleyici duruşun mevcut koşullar altında orta vadede  korunacağı beklentisinin ve bunun küresel finansal koşullara yansımasının  gelişmekte olan ülkelerde de genişleyici yönde para politikası uygulamalarına  olanak sağladığı ifade edilen özette, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Mevcut küresel finansal koşullar ve son dönemde küresel ticarete  ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşme gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik  talebi ve risk iştahını desteklemektedir. Buna bağlı olarak, bir önceki toplantı  dönemine kıyasla gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarının daha olumlu  bir görünüm sergilediği gözlenmektedir. Bununla birlikte, korumacılık  önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve  jeopolitik gelişmelerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları  kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir. Türkiye ülke risk  primi, para politikasındaki temkinli duruş ve makroekonomik göstergelerdeki  iyileşmenin yanı sıra, gelişmiş ülkelerde destekleyici para politikası  uygulamalarının da katkısıyla gerilemeye devam etmiştir. Buna karşın, küresel ve  jeopolitik belirsizliklerin ülke risk primi ve kur oynaklığı kanalıyla orta  vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği yukarı yönlü riskler yakından  izlenmeye devam edilecektir."

"ZORUNLU KARŞILIKLAR KREDİ BÜYÜMESİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"

Para Politikası Kurulu özetinde, geçen yılın temmuz ayından itibaren  yapılan güçlü faiz indirimlerinin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki düşüş ve  bankacılık sektörü likiditesindeki iyileşme neticesinde kredi ve mevduat  faizlerinin gerilemeye devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede, finansman koşullarındaki iyileşme ve iç talepteki  toparlanmaya bağlı olarak, TL kredi büyümesindeki artışın tüketici kredilerinde  daha belirgin olmak üzere devam ettiği bildirilen özette, söz konusu gelişmede  genel ekonomik görünüme ilişkin beklentilerin yol açtığı arz yönlü etkilere ilave  olarak, ertelenmiş talep ve borç yapılandırma amacıyla yapılan kullandırımların  da etkili olduğu değerlendirildi.

Özette, şu ifadelere yer verildi:

"Bu dönemde zorunlu karşılıkların döngü karşıtı makro ihtiyati bir  araç olarak daha esnek ve etkin kullanılması kredi büyümesini ve finansal  istikrarı desteklemektedir. 9 Aralık 2019'da yürürlüğe konulan zorunlu karşılık  uygulamasıyla kredi arzının tüketimden ziyade üretim odaklı sektörlere  yönlendirilmesi, bu çerçevede üretim ve yatırımla ilişkisi kuvvetli olan uzun  vadeli ticari krediler ile ithalatla ilişkisi zayıf olan uzun vadeli konut  kredilerinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Önümüzdeki dönemde, bankacılık  sektörü likidite ve sermaye yeterlilik oranlarındaki iyileşme ile birlikte  faizlerdeki düşüşün ve zorunlu karşılıklara ilişkin düzenlemelerin kredi  büyümesini desteklemeye devam edeceği öngörülmektedir. Buna ilaveten, tahsili  gecikmiş alacakların ve yakın izlemedeki kredi tutarlarının, kısa vadede  bankacılık sektörü kredi arzı üzerindeki olası etkileri yakından takip  edilmektedir. Son dönemde faizlerdeki düşüşe bağlı olarak kredi talebinde  gözlenen canlanmanın sürmesi açısından istihdam ve gelir tarafındaki gelişmeler  belirleyici olacaktır. Kredi koşullarındaki normalleşmenin hızı, kapsamı ve  sürdürülebilirliği iktisadi faaliyet görünümü açısından önemli olacaktır."

"ENFLASYONDAKİ SEYİR YIL SONU TAHMİNİYLE BÜYÜK ÖLÇÜDE UYUMLU"

Özette, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği, enflasyon  beklentilerindeki genele yayılan düzelmenin sürdüğü ifade edildi. Enflasyon başta  olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin ülke risk primindeki düşüşü  desteklediği ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda  bulunduğu vurgulanan özette, döviz kuru, iç talep koşulları ve üretici  fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergeleri  eğilimlerinin ılımlı seyrettiği belirtildi.

Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu  değerlendirilen özette, bu çerçevede Kurul'un, enflasyon görünümünü etkileyen tüm  unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar  verdiği hatırlatıldı.

Özette, gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen  dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu ifade edildi.

Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin  gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç  kazanması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan özette, şunlar kaydedildi:

"Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde  gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi  gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate  alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.  Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda  elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Kurul, ülke risk primindeki  iyileşme sürecinin devam etmesinin fiyat istikrarı ve finansal istikrar açısından  önemini vurgulamıştır. Bu kapsamda, para politikası etkinliğinin desteklenmesi ve  olası enflasyon-büyüme ödünleşiminin asgariye indirilmesi açısından makro  finansal politikaların finansal oynaklık ve risk primini düşürmeye odaklı bir  şekilde belirlenmesi ve maliye politikasının öngörülebilirliğinin güçlendirilmeye  devam edilmesi kritik önem arz etmektedir. Para politikası duruşu oluşturulurken,  maliye politikasına dair esas alınan görünüm fiyat istikrarı ve makroekonomik  dengelenmeye odaklı, para politikasıyla eşgüdüm arz eden bir politika duruşu  içermektedir. Bu doğrultuda, yönetilen/yönlendirilen fiyat ve vergi  ayarlamalarının geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı  olacak şekilde belirleneceği varsayılmıştır. Maliye politikasının söz konusu  çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü  olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu  olabilecektir. Para politikası ve maliye politikası arasında kuvvetlendirilen  eşgüdümün sürekli ve sistematik bir yapıya dönüştürülmesi yönünde yürütülmekte  olan ortak çabaların fiyat istikrarını sağlamaya katkıda bulunması  beklenmektedir. Bunun yanı sıra, enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak  yapısal adımlara devam edilmesi fiyat istikrarına ve dolayısıyla toplumsal refaha  olumlu katkıda bulunacaktır."

Özette, açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulandı.18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99