Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı`nın uygulama esasları belli oldu

18.09.2019 11:34

Son güncelleme : 18.09.2019 14:54

Türkiye`nin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım projeleri, uçtan uca yönetişim ve destek modeliyle Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında hayata geçirilecek.AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda,  Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin  orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik  hazırlanan program kapsamında, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek  potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi  hedefleniyor.

Bakanlık tarafından ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet  yoğunlaşması, yurt içi üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi,  gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen  Öncelikli Ürün Listesi'ne yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım  teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek  pencere mekanizmasıyla sunulması öngörülüyor.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım  projelerinin, uçtan uca yönetişim ve destek modeli ile program kapsamında hayata  geçirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlarının sağladığı destekler, bu  desteklerin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik olarak verimli ve  etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık uhdesindeki program  portalı üzerinden tek pencere mekanizmasıyla yürütülecek.

Program kapsamında tanımlanan destekler, Öncelikli Ürün Listesi'ndeki  ürünlerin üretilmesine ilişkin yatırım projelerine münhasıran kullandırılacak.

KOMİTE OLUŞTURULACAK

Destek başvurusu yapılan yatırım projelerini değerlendirmek, desteklenmesine dair karar almak ve projelerin destek sürecini izlemek ve izleme  sürecinde karar almak üzere komite oluşturulacak.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 3, KOSGEB'ten 1, TÜBİTAK'tan 1 olmak üzere 5  üyeden oluşacak. Komite, destek başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin  kararları puanlama yöntemiyle alacak.

Bakanlık, Öncelikli Ürün Listesi'ndeki ürünlere yönelik olarak duyuru  yapmak suretiyle çağrıda bulunacak. Programa sadece Türkiye'de yerleşik sermaye  şirketleri başvurabilecek.

Desteklenecek yatırımlarda, çağrı duyurusundaki ürünlere yönelik olma  ve belirlenen proje kapsamında yapılması öngörülen toplam harcamaların tutarından  oluşan asgari proje tutarını karşılama koşulu aranacak. Kesin başvurusu öngörülen  takvim içinde eksiksiz tamamlanan projeler değerlendirmeye tabi tutulacak.

Desteklenmesine karar verilen yatırımlar için projelerin ihtiyaçlarına  göre, Ar-Ge destekleri ve yatırım destekleri birbirini tamamlayıcı şekilde tek  pencere uygulaması çerçevesinde tanımlanacak.

Desteklenmesine karar verilen projeler ilgili TÜBİTAK destek programı  kapsamında TÜBİTAK tarafından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında  KOSGEB tarafından ilgili hükümler çerçevesinde Bakanlıkça sağlanan desteklerden  yararlandırılabilecek.

Projelerin hangi destek unsurlarından yararlandırılacağı ise ilgili  mevzuatta yer alan sınır ve koşullar çerçevesinde kalmak kaydıyla Komite  tarafından belirlenecek. Komitenin destek kararları KOSGEB, TÜBİTAK ve Bakanlık  yatırım teşvikleri açısından bağlayıcı nitelikte olacak.

Program kapsamında Komite tarafından desteklenmesine karar verilen  yatırımlardan, ilgili karardaki gerekli koşulları sağlayan ve nitelikleri ve  destek ihtiyaçlarına istinaden uygun bulunanlar, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet  Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Cumhurbaşkanı  onayına sunulacak ve Cumhurbaşkanınca desteklenmesi uygun bulunan yatırım  projeleri için Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla desteklenmesine karar verilen yatırımlar için  ayrı bir başvuru ve değerlendirmeye gerek olmaksızın Genel Müdürlük tarafından  teşvik belgesi düzenlenecek.

TÜBİTAK DESTEKLERİ

Program kapsamında Ar-Ge destekleri TÜBİTAK tarafından ilgili TÜBİTAK  destek programı çerçevesinde sağlanacak. TÜBİTAK tarafından Ar-Ge desteği  sağlanabilecek projeler, program yönetim ofisine bildirilecek. Komite, TÜBİTAK'ın  olumlu görüş verdiği projelerden bir kısmı veya tamamı için Ar-Ge desteği kararı  alabilecek.

TÜBİTAK'ın Ar-Ge desteği sağlamayı uygun bulmadığı projeler için  TÜBİTAK destekleri Komite tarafından tanımlanamayacak ancak Komite, ihtiyaç  duyulan Ar-Ge faaliyetlerinin yatırımcı firmanın kendi kaynaklarıyla  yürütüleceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla program kapsamındaki diğer destek  unsurlarının kullandırılmasına karar verebilecek.

KOSGEB DESTEKLERİ

Yatırımcı firmanın KOBİ olduğu durumlarda başvurular, KOSGEB  tarafından Stratejik Ürün Destek Programı hükümleri çerçevesinde yatırım süreci  desteklerinden yararlandırılabilecek.

Komitenin aldığı destek kararı, KOSGEB tarafından kendi ilgili  mevzuatı çerçevesinde ayrı bir değerlendirme yapılmaksızın uygulanacak.

KOSGEB desteklerinin Komite tarafından tanımlanması için başvuruda  bulunacak KOBİ'lerin, KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden  Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel  Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar ile tespit edilen sektörlerde faaliyet  göstermesi, program başvurusundan en az bir yıl önce kurulmuş olması ve proje  paydaşıyla iş birliği yapması şartı aranacak.

Destek kapsamına alınan her bir projenin izlemesi Ar-Ge ve yatırım  faaliyetleri süresince ve yatırım faaliyetleri sonrasında olmak üzere iki aşamalı  yapılacak. Her bir projenin izlemesi ve değerlendirmesi kapsamında yer aldıkları  destek unsurlarına göre proje komisyonu, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından  yapılacak.

Yatırım sürecinde yatırım teşvik belgeli firmaların yerinde incelemesi  her 6 ayda bir Genel Müdürlük personelince yapılacak.

PROJE SONLANDIRMA KARARI

Komite, izleme sürecinde sunulan bilgilere istinaden proje paydaşının  projeden çekilmesi, yeni bir paydaş bulunamaması, projenin pazar potansiyelinden  yoksun hale gelmesi, yatırımcı firmanın öngörülen hedefleri gerçekleştirememesi  gibi nedenlerle projenin istenilen hedeflere ulaşma imkanının kalmadığının  değerlendirildiği durumlarda resen proje bazında sonlandırma kararı almaya  yetkili olacak. Bakanlık desteklerinden yararlandırılan projeler için sonlandırma  kararı Cumhurbaşkanının onayına sunulacak.

Ar-Ge projelerinde, Ar-Ge aşaması devam ederken TÜBİTAK, ilgili destek  programının uygulama esasları hükümleri çerçevesinde sonlandırma kararı almaya  yetkili olacak.

KOSGEB destekleri açısından sonlandırma kararı verilmesi durumunda  diğer destek unsurları açısından projenin desteklenip desteklenmeyeceğine Komite  karar verecek.

Teşvik belgesi kapsamında desteklenmekteyken, Komite tarafından veya  Cumhurbaşkanınca sonlandırma kararı verilen projeler, programın amaçları  açısından stratejik yatırım olma niteliğini kaybetmiş kabul edilecek.

Bu projeler için Genel Müdürlükçe değerlendirme yapılarak diğer teşvik  uygulamalarından yatırımın niteliklerine göre en uygun görülen program kapsamında  teşvik belgesi düzenlenebilecek. Bu durumdaki projeler için tabi oldukları yeni  teşvik uygulamasına kıyasla program kapsamında fazladan sağlanan destek unsurları  geri alınacak. Yeni bir teşvik uygulamasına geçirilmeyerek belgesi sonlandırılan  yatırımlar için ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alınması gereken  destekler geri alınacak.

Proje kapsamında öngörülen yatırım süresinin bitiminden sonra firma 30  gün içinde projenin tamamlanma durumu konusunda karar alınması talebiyle program  portalı üzerinden başvuruda bulunacak.

Tebliğde hüküm bulunmayan konulardan TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerine  ilişkin olanlar için ilgili kurumların mevzuat hükümleri, bakanlık destekleri ve  diğer hüküm bulunmayan konularda ise Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında  Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ hükümleri uygulanacak.
18:052.011
Değişim :  -0,15% |  -3,05
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.021
En Düşük
1.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LINK 33,44 28.283.665 % 10,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 9,99  
KGYO 6,86 27.000.860 % 9,94  
ERCB 50,95 94.413.873 % 9,90  
LIDFA 4,89 73.534.804 % 9,89  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4300 13,4667 % 0,67  
Euro 15,2449 15,2928 % 0,98  
Sterlin 18,1614 18,2525 % 0,31  
Frank 14,6753 14,7637 % 1,21  
Riyal 3,5713 3,5892 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.831 -7,50  
Altın Gr. 791 791 1,23  
Cumhuriyet 5.267 5.346 2,00  
Tam 5.241 5.374 0,22  
Yarım 2.533 2.600 0,10  
Çeyrek 1.271 1.300 0,06  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 -0,22  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 -0,03  
B. Petrol 87,71 87,71 -0,67