15.04.2024 08:44:50 Telekom şirketlerinin geliri 2.çeyrekte 8,3 milyar TL oldu! - Türkiye'nin bir numaralı finans ve ekonomi portalı uzmanpara.com.

Telekom şirketlerinin geliri 2.çeyrekte 8,3 milyar TL oldu!

08.09.2016 12:21

Son güncelleme : 08.09.2016 13:01

Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri 2.çeyrekte 8,7 milyar TL oldu.2016 yılı ikinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 8,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

BTK'nın raporuna göre, diğer işletmecilerin net satış gelirleri 2016 yılı ikinci çeyrekte yaklaşık 2,44 milyar TL oldu. BTK raporunda şu bilgiler verildi: "2016 yılı ikinci çeyrekte Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 1,37 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer işletmeciler tarafından 2016 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 302 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir.

2016 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 60,5 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 2,5 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı %6,61, sabit trafik miktarı ise %2,15 oranında artmıştır. Trafiğin büyük bir kısmını (%91,8) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır. 2016 yılı ikinci çeyreğinde tüketicilerden Kuruma toplam 31.110 şikâyetin geldiği ve bu şikâyetlerin yaklaşık %44’ünün mobil hizmetlerle ilgili olduğu görülmektedir. Milyon abone başına tüketici şikâyeti sayısı incelendiğinde ise ilk üç sırada internet servis sağlayıcılığı hizmeti, uydu platform hizmeti ve sabit telefon hizmetine yönelik şikâyetlerin olduğu görülmektedir.

SABİT PAZAR

2016 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 11.248.495 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yaklaşık %14,3 seviyesine düşmüştür. Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,6 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür. 2016 yılının ikinci çeyreği itibarıyla taşıyıcı seçimi/önseçimi bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının 200.404 ve arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise 47.626 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılının ikinci çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin %28,9’unu teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin %55’ini oluşturmuştur.
 
2016 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla Türk Telekom’un sabit telefon gelirleri yaklaşık 755 milyon ? olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre %2,7 oranında azalırken, bir önceki üç aylık döneme göre ise %0,5 oranında artmıştır. Yaklaşık 2,7 milyon abone sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet almakta olup bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 326 milyon ? civarında gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde bir önceki yılın aynı döneminde %67,5 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2016 yılı ikinci üç aylık döneminde %62,2 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin %25,9’unu oluşturan mobile doğru trafik oranı artarak 2016 yılının ikinci çeyreğinde %30,8’ine ulaşmıştır. 2015 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 2 milyar dakika olan Türk Telekom’un ses trafiği, %18,4 oranında azalışla 2016 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,68 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.

Şehiriçi trafikte STH işletmecilerinin payı %16, Türk Telekom’un payı ise %84 olarak gerçekleşmiştir. Şehirlerarası arama trafik miktarında STH işletmecilerinin pazar payı %43, Türk Telekom’un pazar payı ise %57 olarak gerçekleşmiştir. Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %44 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı %56 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışına doğru çağrı trafiğinde Türk Telekom’un payı %58,4 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %41,6 olarak gerçekleşmiştir. Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom’un payı %31,5 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %68,5 olarak gerçekleşmiştir.
 
Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %78,9 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı %21,1 olarak gerçekleşmiştir. Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı %32,1 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı %67,9 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat) olmuştur. 2016 yılı ikinci çeyrekte de sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya’dır. 2016 yılı ikinci üç aylık döneminde 136 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,3 azalırken, bir önceki döneme göre ise %1,8 oranında artmıştır. 2016 yılı ikinci çeyreğinde Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 24,4 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ikinci üç aylık dönemde 277 milyon ? olarak gerçekleşen sabit yatırım miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %42,1, bir önceki üç aylık döneme göre ise %360,3 oranında artmıştır.

İNTERNET VE GENİŞBANT

2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2016 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 55,3 milyonu aşmıştır. 2016 yılı ikinci çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %6,8 artış gerçekleşmiş olup mobil ve fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %24,6 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ikinci çeyrekte xDSL abone sayısı 7,4 milyonu geçmiş, fiber abone sayısı ise 1,8 milyona yaklaşmıştır. Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre %1,7 oranında artarak 664.095’e çıkmıştır. 2016 yılı ikinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 1,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı ikinci çeyrekte sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 64,4 GB seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 1,9 GB seviyesinde gerçekleşirken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise Ağustos ayında 3,4 GByte olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin %70,2’sinin 10-30 Mbit/sn hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir. Mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına bakıldığında aylık 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranının %81,7 olduğu anlaşılmaktadır.

En az kullanımı gösteren 0-50 MB aralığında ise abonelerin yaklaşık %14,9’u bulunmaktadır. Mobil cepten internet abonelerinden aylık 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranı ise %76,9’dur. 2016 yılı ikinci çeyrek döneminde hizmet kalitesi bildirimleri kapsamında 8 ilimizde yapılan ölçümlere göre - Bu illerdeki mobil veri indirme hızında ilk üç ilimiz olan İzmir, Erzurum ve Artvin’de mobil veri indirme hızı sırasıyla 8,1 Mbps, 7,2 Mbps ve 7,2 Mbps mobil veri gönderme hızı ise 1,7 Mbps, 1,8 Mbps ve 1,6 Mbps - Diğer illerde mobil veri indirme hızı olarak 5,4 ilâ 6,7 Mbps, mobil veri gönderme hızı olarak ise 1,3 Mbps ilâ 1,8 Mbps arasında değişen değerler ölçülmüştür. Alternatif işletmecilerin xDSL teknolojisi ile sundukları hizmetin sabit genişbant pazarındaki payı 2016 yılı ikinci çeyrek itibarıyla %16,9 olarak gerçekleşirken bu dönemde TTNet’in sabit genişbant pazarındaki xDSL payı gerilemeye devam ederek %58 seviyesine inmiştir.

Ayrıca toplam sabit genişbant pazarında kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %6,7 olurken fiberin pazar payı %17,9 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında 7,3 milyonu geçen xDSL abonelerinde alternatif işletmecilerin payı %22,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %12,7 iken OECD geneli penetrasyon oranı %29’dur. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye’de %57,6 iken OECD geneli için bu oran %90,3’tür. 2016 yılı ikinci çeyrek itibarıyla “Nic.tr” kayıtlarında 379.667 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %78,7’si “com.tr”, %5,9’u “gen.tr”, %3,5’i “gov.tr”, %2,7’si ise “web.tr” uzantısına sahiptir. 2016 yılı ikinci çeyrek itibarıyla toplam 6 (altı) adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunmakta olup bu işletmeciler tarafından Haziran 2016 sonu itibarıyla 1.960.264 elektronik imza ve 409.721 mobil imza olmak üzere toplam 2.369.985 elektronik sertifika oluşturulmuştur.
 
MOBİL PAZAR
 
Haziran 2016 sonu itibarı ile Türkiye’de yaklaşık %93,5 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 73.650.996 mobil abone bulunmaktadır. Makineler arası iletişim (M2M) ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı %106 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ikinci çeyrekte 3G abone sayısı 28.599.109’a düşerken, 4.5G abone sayısı 38.597.384’e olmuştur. 3G ve 4.5G hizmetleriyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 45.322.149’a yükselmiştir. 2016 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 255.376 TByte olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ikinci çeyrek itibarıyla M2M abone sayısı 3,7 milyona ulaşmıştır.
 
2016 yılı ikinci çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı 20.365.650, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 24.956.499 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ikinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin %49,6’sını ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %46,6’dan %50,4’e çıktığı görülmektedir. 2016 yılı ikinci üç aylık dönemde mobil numara taşıma sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %9,45 oranında azalmış ve 2.908.718 olarak gerçekleşmiştir. 3 Ağustos 2016 tarihi itibariyle toplam 96.169.809 mobil numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %44,2, Vodafone’un %31,3, Avea’nın ise %24,5’lik paya sahip olduğu görülmektedir. 2016 yılı ikinci çeyreği itibariyle Avea abonelerinin %47,8’inin, Turkcell abonelerinin %51,6’sının, Vodafone abonelerinin ise %51,4’ünün faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir.

Toplam mobil abonelerin yaklaşık %89,3’ü bireysel, %10,7’si ise kurumsal abonelerden oluşmaktadır. 2016 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 60,5 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ikinci üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %6,6 oranında geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %7,3 oranında arttığı görülmektedir. İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell’in trafiğinin %5,6 oranında ve Vodafone’un trafiğinin %7 oranında, Avea’nın trafiğinin ise %7,3 oranında arttığı görülmektedir. 2016 yılı ikinci çeyrekte de mobil şebekelerden toplamda en fazla trafik gönderilen ve en fazla trafik alınan ülke Almanya’dır. Vodafone, Avea hatlarından en çok aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu), Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat)’dir. 2016 yılı ikinci üç aylık dönemde gönderilen SMS sayısı 23.713 milyon, MMS sayısı ise yaklaşık 21 milyon civarında gerçekleşmiştir. Avea’nın SMS sayısı %5 ve MMS sayısı %20,1 Turkcell’in SMS sayısı %3,2 ve MMS sayısı %8,9 Vodafone’un ise SMS sayısı %2,6 ve MMS sayısı %40,9 artmıştır. 2016 yılı ikinci çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell’in pazar payının %39,3, Vodafone’un pazar payının %38,7 ve Avea’nın pazar payının ise %22 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2016 yılı ikinci çeyrekte gelire göre pazar payları bir önceki dönem ile kıyaslandığında Vodafone’un pazar payının yaklaşık 0,2 puan, Avea’nın pazar payının yaklaşık 0,6 puan arttığı, Turkcell’in pazar payının ise 0,8 puan düştüğü görülmektedir.

2016 yılı ikinci çeyrek dönem itibarıyla abonelerden elde edilen gelire göre Turkcell’in pazar payının %44,2, Vodafone ve Avea’nın pazar paylarının ise sırasıyla %31,9 ve %23,9 seviyelerinde olduğu görülmektedir. Konuşma gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %60,3’ünü, Vodafone’un gelirlerinin %37,8’ini ve Avea’nın gelirlerinin %43’ünü oluşturmaktadır. SMS ve MMS gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %5,5’ini, Vodafone’un gelirlerinin %10,1’ini ve Avea’nın gelirlerinin %8,3’ünü oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Turkcell’de %27,9, Vodafone’da %49,5 ve Avea’da %43,4’lük paya sahiptir. 2016 yılı ikinci çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 25,4 TL, Vodafone için 26 TL, Avea için ise 24,8 TL’dir. Haziran 2016 itibarıyla Turkcell’in MoU değeri 339 dakika, Vodafone’un 460 dakika ve Avea’nın ise 507 dakika olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ikinci çeyreğinde 426 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, Raporda yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke olmuştur.

DİĞER HİZMETLER
 
2016 yılı ikinci çeyreği itibarıyla alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 58.956 km’dir. Türk Telekom’un ise 218.802 km fiber altyapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 124.560 km’si omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır. Alternatif altyapı işletmecilerinin 2016 yılı ikinci çeyreğinde elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 375,5 milyon TL seviyesindedir. Türksat’ın 2016 yılı ikinci çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.151.323 olup Teledünya markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 854.719 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, kablo telefon hizmetinden yararlanan 40.567 Türksat abonesi bulunmaktadır. Uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2016 yılı ikinci çeyreği itibarı ile 10.681 aboneye uydu yer istasyonları üzerinden hizmet sağlamaktadır.

Bu hizmete ilişkin 2016 yılı ikinci çeyreğinde toplam gelirler ise yaklaşık 108 milyon ? seviyesinde gerçekleşmiştir. Uydu Platform hizmet grubundan “İmzalanan Abonelik Sözleşmesi ile Hizmet Alan Kullanıcı Sayısı” 2016 yılı ikinci çeyreği itibarı ile toplam 3.892.395’dir. Bu hizmete ilişkin 2016 yılı ikinci çeyreğinde toplam gelirler ise yaklaşık 40 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. GMPCS Mobil Telefon hizmet grubunda toplam abone sayısı 2016 yılı ikinci çeyreği itibarı ile 7.785, GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir ise 2,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Rehberlik hizmeti kapsamında 2016 yılı ikinci çeyreğinde toplam çağrı sayısı 5.296.889 olup toplam çağrı süresi 8.898.131 dakikadır.
 
Bu dönemde 10.658.914 adet isim ile sorgulama, 1.863.984 adet de numara ile sorgulama gerçekleştirilmiştir Yapılan sorgulamaların 7.893.478 adedinde bireysel numara ve 4.548.618 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 18 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 2.868 ve kullanıcı sayısı 115.983 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ikinci çeyrekte bu hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 6,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
'
12:359.814
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.814  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,4009 32,4099 % 0,17  
Euro 34,5168 34,5421 % 0,33  
Sterlin 40,3892 40,5916 % 0,09  
Frank 35,4578 35,6355 % 0,01  
Riyal 8,6409 8,6842 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,25 28,29 % 0,66  
Platin 972,63 973,53 % 0,66  
Paladyum 1.046,55 1.049,24 % 0,66  
Brent Pet. 90,14 90,14 % 0,66  
Altın Ons 2.355,93 2.356,23 % 0,66