Türkiye-Macaristan ticaret hacmi 6 milyar dolara ulaşabilir

26.06.2020 11:28

Son güncelleme : 27.06.2020 10:13

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat, Türkiye-Macaristan arasındaki ticaretin her yıl artarak güçlendiğini belirterek, "Pandemi sürecinden önce iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve 6 milyar dolara ulaşması için hedef belirlenmişti. Hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve tüm dünyada yaşanan bu sürecin etkilerine rağmen bu hedefe ulaşılabileceğini düşünüyorum." dedi.AA

Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Avrupa BirliÄŸi  (AB) içinde Kovid-19 salgını sürecini en iyi yöneten ve bundan en az zararla  çıkan ülkelerin başında geldiÄŸini belirterek, Macaristan'ın salgından en düÅŸük  ölçekte etkilenen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

IMF verilerine göre, 2020 yılında yüzde 3,1 küçülme ile Macaristan'ın  AB içinde salgın sürecinde en az küçülme beklenen ülke olduÄŸunu ifade eden Polat,  söz konusu ülkede, 2021 yılında da yüzde 4,2’lik bir büyüme öngörüldüÄŸünü dile  getirdi.

Polat, bu baÅŸarıda Orban hükümetinin ivedilikle olaÄŸanüstü hal ilan  etmesi ve hızlı kararlar alıp hemen uygulamaya geçmesinin etkili olduÄŸunu  aktararak, ÅŸunları kaydetti:

"Macaristan, virüs yayılım gösterirken sınırlarını çok çabuk kapattı  ve böylece vaka sayılarını kontrol altına almayı baÅŸardı. BudapeÅŸte  havalimanının, Ä°stanbul veya Milano’nun aksine uluslararası uçuÅŸlar için transfer  merkezi (hub havalimanı) statüsünde olmaması da bir avantaj oldu ve AB dışından  ülkeye giriÅŸ çıkışlar sınırlı kaldı. Macaristan’da hayat büyük oranda normale  döndü. Temmuz başı itibari ile Türkiye ile karşılıklı uçuÅŸların baÅŸlaması  öngörülüyor ama tabii ki bu planların gerçekleÅŸip gerçekleÅŸmeyeceÄŸini salgının  önümüzdeki dönemdeki seyri belirleyecek."

"TİCARET HACMİNİN 6 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI HEDEFİNE ULAŞILABİLİR"

Polat, Türkiye-Macaristan arasındaki ticaretin her yıl artarak  güçlendiÄŸini belirterek, "Makine ve elektrik, otomotiv, tekstil, kimyasal,  plastik ve hayvansal ürünler iki ülke arasındaki ticaretin temelini oluÅŸturuyor.  Pandemi sürecinden önce iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve 6  milyar dolara ulaÅŸması için hedef belirlenmiÅŸti. Hiç beklenmedik bir anda ortaya  çıkan ve tüm dünyada yaÅŸanan bu sürecin etkilerine raÄŸmen bu hedefe  ulaşılabileceÄŸini düÅŸünüyorum." diye konuÅŸtu.

Kovid-19 salgını sonrasında sınırların açılmasıyla yine aynı ÅŸekilde  ticaretin büyüyerek devam edeceÄŸini tahmin ettiklerini ifade eden Polat,  sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Salgın döneminde Macaristan’ın ihtiyacına ilk cevap veren ülkelerden  biri Türkiye oldu, medikal maske kumaşı ve dezenfektan üretimi için kimyasal ham  maddeler Türkiye’den tedarik edildi. DEÄ°K/Türkiye-Macaristan Ä°ÅŸ Konseyi,  Macaristan’a tıbbi malzeme yardımında bulundu. Bu süreçte Macaristan ve diÄŸer AB  ülkeleri en yakınlarındaki üretim gücü yüksek mal tedarik edebilecek ülkenin  Türkiye olduÄŸunun farkına vardılar. Sınırlar kapanırken ve Çin’den çoÄŸu  malzemenin tedariki zorlaşırken, Türkiye’nin imdada yetiÅŸmesi, ülkemizin Avrupa  için önemini bir kez daha ortaya koydu."

Polat, Macaristan'ın, Avrupa içerisinde yatırım için Hollanda ve  Ä°sviçre’den daha avantajlı fırsatlar sunan bir ülke olduÄŸuna iÅŸaret ederek,  "Alman ve Avusturyalı iÅŸ insanları Macaristan’ı önemli bir yatırım, üretim ve  dağıtım merkezi olarak kullanıp yarı mamul ürünlerini Macaristan’a göndererek,  orada son tüketiciye hazır hale getirdikten sonra AB baÅŸta olmak üzere bütün  dünyaya satıyor. Bizim iÅŸ insanlarımız da Macaristan’a aynı perspektiften  bakmalı." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Macaristan'ın, 510 milyon nüfuslu AB pazarına ve AB’nin ikili ticari  anlaÅŸmalarının bulunduÄŸu üçüncü pazarlara Türkiye’den ürün ve hizmetlerin  satılabilmesi için açılan bir kapı olduÄŸuna iÅŸaret eden Polat, akıllı ÅŸehir  teknolojileri, tarım teknolojileri, saÄŸlık ekipmanları, içme suyu ve atık su  teknolojileri alanında Macar firmalarının çok ileri olduÄŸunu, bu potansiyel  görülüp hayata geçirilebilirse ikili ticaret hacminde 6 milyar dolar hedefine  rahatlıkla ulaşılabileceÄŸini söyledi.

Polat, bu anlamda görevin iki ülkenin iÅŸ adamlarına düÅŸtüÄŸüne dikkati  çekerek, "Benzer ÅŸekilde Türkiye de Macar firmaları için büyük olanaklar sunuyor.  Türkiye’den firmaların Macaristan üzerinden AB’ye ulaÅŸabilmeleri gibi Macar  firmaları da Türkiye üzerinden Afrika’ya ulaÅŸabilirler, hâlihazırda iki ülkenin  Afrika’da ortak yatırımları bulunuyor." dedi.

Türkiye’de Macaristan’ın ekonomik anlamda görünürlüÄŸünün çok yüksek  olduÄŸunu belirten Polat, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Ankara’daki elçilikte iki ticaret ataÅŸesi, Ä°stanbul’daki  konsoloslukta üç ticaret ataÅŸesi bulunuyor.  Ayrıca Macaristan Ä°hracatı TeÅŸvik  Ajansı HEPA’nın ve Macar Eximbank’ın da Ä°stanbul’daki konsolosluÄŸun bulunduÄŸu  binada Türkiye merkez ofisi var. Bunun yanında HEPA Türkiye’nin Ankara, Ä°zmir ve  Bursa’da ofisleri var. Bütün bu ticari yapılanmanın amacı, Türkiye ile Macaristan  arasındaki ticari hedef olan 6 milyar dolar rakamına ulaşılmasında Türk ve Macar  iÅŸ camiası ile birlikte çalışmak ve her iki tarafa da destek vermek için ücretsiz  hizmet sunuyor."

"MACARÄ°STAN SALGIN DÖNEMÄ°NDE BÄ°LE YATIRIM ÇEKMEYÄ° BAŞARDI"

Adnan Polat, Macaristan'ın tüm dünyadan yatırım çeken bir ülke  olduÄŸunu, yüzde 9 ile AB içindeki en düÅŸük kurumlar vergisi oranına sahip olması,  stratejik lokasyonu ve çok yönlü yatırım teÅŸvikleri vermesinin Macaristan’ı  yabancı yatırımlar için cazip kıldığını anlatarak, "Aynı zamanda eÄŸitimli ve  nitelikli iÅŸ gücü oranı yüksek ve beÅŸ gün gibi kısa bir süre içerisinde kolayca  iÅŸ kurulabilen bir ülke. Uluslararası ÅŸirketler Macaristan’ı üretim ve lojistik  üssü olarak deÄŸerlendiriyorlar. Hâlihazırda mevcut doÄŸrudan yabancı yatırım stoku  90 milyar doların üzerinde. Son yıllarda Avrupa ve Amerikalı yatırımcıların yanı  sıra Uzak DoÄŸulu yatırımcıların da Macaristan’a yatırım konusunda ilgisi yüksek."  diye konuÅŸtu.

Türkiye’den Macaristan’da farklı sektörlerde yatırım yapan birçok  önemli firma olduÄŸunu belirterek Polat, "Polat Holding olarak bizim de  Macaristan’da enerji, emlak sektörleri baÅŸta olmak üzere farklı alanlarda  yatırımlarımız var. Türk iÅŸ insanlarının Macaristan’daki doÄŸrudan ve dolaylı  yatırımlarının toplamı yaklaşık 500 milyon avro seviyesinde ve devam eden  yatırımlarla bu rakamın birkaç yıl içerinde 1,5-2 milyar avroya ulaÅŸacağı tahmin  ediliyor. Korona salgını döneminde bile yatırım çekmeyi baÅŸarmış bir ülke  Macaristan. Son olarak Türkiye’den traktör kabini ve tarım ekipmanları üreticisi  Balıkesir menÅŸeli bir firma Macaristan’a yatırım yaptı." ifadelerini kullandı.

"MACARÄ°STAN ÜZERÄ°NDEN İŞ YAPMAK ÇOK BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR"

Polat, Macaristan'ın AB pazarı ve AB’nin ikili ticari anlaÅŸmalarının  olduÄŸu üçüncü pazarlara açılım saÄŸlanması bakımından büyük bir fırsat sunduÄŸunu  aktararak, Macaristan’ın Avro Bölgesi'nde olmaması ve avro karşısında serbest kur  uygulanan kendi para birimi forinte sahip olmasının da Türk iÅŸ insanları  açısından cazip bir faktör olduÄŸunu dile getirdi.

Macaristan'ın, AB içerisinde Türkiye’nin sıfır sorun yaÅŸadığı bir ülke  olduÄŸunu belirten Polat, Macaristan hükümeti ile Türk hükümeti arasında en üst  düzeyde iÅŸ birliÄŸi söz konusu olduÄŸunu, ikili ticari ve ekonomik iliÅŸkilerde  küresel ekonomik dalgalanmalar dışında hiçbir tehdit bulunmadığını vurguladı.

Türkiye'den Macaristan'a tekstil ürünlerinin ihracatının arttığını  ifade eden Polat, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Bunun yanı sıra otomotiv hem Türkiye hem Macaristan için büyük öneme  sahip bir sektör, her iki ülkenin de güçlü olduÄŸu bu alanda da ihracatın  artacağını öngörüyorum. Macaristan’da sadece binek tipi otomobil üretimi mevcut,  oysa Türkiye hafif ve ağır ticari araç klasmanında iyi bir tedarikçi konumunda.  Macar firmaları AB’deki büyük firmaların üretici tedarik zincirlerine entegre  olmuÅŸ durumda. AB üyesi ülkelerle ticareti geliÅŸtirebilmek için bu tedarik  zincirine dahil olabilmek çok önemli. Türk ÅŸirketleri de bu tedarik zincirine  dahil olmayı baÅŸarırsa büyük fırsat yakalar. Bunun için Macaristan üzerinden iÅŸ  yapmanın çok büyük fırsatlar sunduÄŸu kanaatindeyim."
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16