`Ülkemize yakışır bir ihracat rakamı açıklayacağız`

24.06.2020 11:23

Son güncelleme : 24.06.2020 16:30

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Bugün itibarıyla haziran ayının 23`üncü gününe kadar olan ihracatımız, 9,1 milyar dolara ulaşarak yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı. Haziran ayı sonunda ülkemize yakışır bir ihracat rakamı açıklayacağız." dedi.AA

Gülle, TÄ°M ve Türkiye Ä°ÅŸ Bankası arasında ihracatçılara destek olmak  amacıyla gerçekleÅŸtirilen iÅŸ birliÄŸine iliÅŸkin düzenlenen toplantıda yaptığı  konuÅŸmada, koronavirüs sürecinde ihracatçıya verilen destekler hakkında bilgi  verdi.

Ä°ÅŸ Bankası'nın da TÄ°M ve ihracatçılar gibi tarihi bir misyon  üstlendiÄŸini ifade eden Gülle, son aylarda yaÅŸanan pandemi nedeniyle hükümet  tarafından açıklanan destek paketlerinin ihracatçılar için çok önemli olduÄŸunu ve  ihtiyaçları karşıladığını aktardı.

Geçen hafta açıklanan Eximbank'ın Dünya Bankası'ndan aldığı 250 milyon  avroluk kısmi kredi garantisinin de özellikle ihracatçı KOBÄ°'lerin ihracatta  yeni rekorlara giden yolda gerekli dinamizme kavuÅŸmalarını saÄŸlayacağına iÅŸaret  eden Gülle, ÅŸunları kaydetti:

"Ä°hracatçılara yönelik kredi hacminin artırılması ve ihracatçıların  finansmana eriÅŸiminin kolaylaÅŸmasıyla firmalar, salgın sürecini en az hasarla  atlatacaktır. Bilhassa son 2 yılda bankacılık sektörünün ihracatçılara yönelik  kredilerinde hem hacimsel hem de oransal artışlar görüyoruz. Sektörün ihracata  ilgi ve alakası bizleri memnun ediyor.

2018 yılı nisan ayında bankaların ihracat kredileri 116 milyar TL  seviyesindeyken, geride bıraktığımız nisan ayında bu kredilerin deÄŸeri yüzde  69'luk artışla 196 milyar TL seviyesine ulaÅŸtı. Bu artışta, bankaların  kullandırdığı toplam kredi hacmindeki artış etkili olduÄŸu kadar, ihracat  kredilerinin toplam kredi hacmine oranının yüzde 5,2'den yüzde 6,3'e çıkması da  etkili oldu."

"Ä°HRACATÇILAR, YAŞANAN HER ŞOKTAN GÜÇLENEREK ÇIKMAYI BAŞARDI"

Ä°smail Gülle, ÅŸoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip  ihracatçıların, böylesi kriz dönemlerinde attıkları yerinde adımlarla yaÅŸanan her  ÅŸoktan güçlenerek çıkmayı baÅŸardığını, bankacılık sektörünün de tıpkı ihracatçı  firmalar gibi seri reflekslere ve her krizden güçlenerek çıkan bir yapıya sahip  olduÄŸunu vurguladı.

Son 2 yılda yaÅŸanan kur saldırıları, ticaret savaÅŸları ve koronavirüs  pandemisi ile bu gerçeÄŸin daha da gün yüzüne çıktığını belirten Gülle, ÅŸöyle  devam etti:

"Ä°hracatta kırılan yeni rekorlar, bankacılık sektöründe ise artan  kredi hacimleri ve saÄŸlıklı bilançolar, tüm bu zorlu koÅŸullara raÄŸmen her iki  alanda Türkiye'nin gücünü kanıtlıyor. Bugün itibarıyla haziran ayının 23'üncü  gününe kadar olan ihracatımız, 9,1 milyar dolara ulaÅŸarak yüzde 34,3 gibi ciddi  bir artış yakaladı. Haziran ayı sonunda ülkemize yakışır bir ihracat rakamı  açıklayacağız. Yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle 'dış ticaret  fazlası veren Türkiye' hedefine her zamankinden daha büyük bir inançla odaklanmış  durumdayız."

Gülle, corona virüs sürecinde yaptıkları çalışmaları hatırlatarak,  sanal fuarlara katılım ve bu fuarların sayısınıngelecek dönemde daha da  artacağını bildirdi.

"KADIN GÄ°RİŞİMCÄ° Ä°HRACATÇILARA KREDÄ°LERDE DAHA AVANTAJLI KOŞULLAR OLUŞTURULDU"

TÄ°M BaÅŸkanı Gülle, Ä°ÅŸ Bankası ile gerçekleÅŸtirdikleri iÅŸ birliÄŸinin  detaylarına deÄŸinirken, ÅŸunları kaydetti:

"Ä°ÅŸ Bankası ile iÅŸ birliÄŸimiz kapsamında, ihracatçıya TL ve yabancı  para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulacak. Ä°ÅŸ  birliÄŸi kapsamında özellikle kredi faizlerinin düÅŸük olması, kadın ihracatçılara  yönelik pozitif ayrımcılık uygulanması, paket kapsamının 500 milyon dolar olarak  gerçekleÅŸmesi bizler için oldukça önemli bir adım.

Bugün imzalayacağımız protokol kapsamında, ihracatçıların kullanacağı  1 milyon TL'ye veya 150 bin dolara veya avroya kadar kredilerde, TL cinsinden  kredilerde yüzde 8,4'ten, yabancı para cinsinden kredilerde ise yüzde 1,05'ten  baÅŸlayan faizler ve 24 aya varan vade imkanları sunulacak. Paket kapsamında,  pozitif ayrımcılığın saÄŸlanması adına kadın giriÅŸimci ihracatçıların  kullanacakları kredilerde daha avantajlı koÅŸullar oluÅŸturuldu."

Ä°HRACATÇILARA "MAXÄ°MÄ°LES TÄ°M Ä°HRACATÇI KART"

Ä°smail Gülle, ihracatçıların yararlanacağı bir diÄŸer avantajın ise  fuar katılım kredilerinde olacağını, paket ile verilecek fuar kredilerinin  kapsamına hem fiziki fuarları hem de sanal fuarları aldıklarını söyledi.

Gülle, devamla ÅŸunları kaydetti:

"Paket ile sanal ve fiziki fuarlarda 100 bin dolara veya avroya kadar  1 yıl vadeli ihracat taahhütlü spot döviz kredisinde faiz oranları dolar  cinsinden krediler için yüzde 2,25, avro cinsinden krediler için yüzde 1 olacak.  e-teminat mektubunda,yıllık yüzde 4 faiz uygulanacak ve yüzde 0,9 gibi  oldukça düÅŸük bir komisyon tahsil edilecek. Protokol kapsamında,emtia taşıma  sigortasında yüzde 10 indirim, muhabir garantili ihracat faktoringinde avantajlı  faiz oranları ve Worldef prime üyeliÄŸinde yüzde 50 indirim gibi birçok diÄŸer  avantaj da yer alıyor.

Maximiles TÄ°M Ä°hracatçı Kart ile de ihracatçılar iÅŸlemlerinde ekstra  puan kazanacak, otel ve uçak rezervasyonları, havalimanları ve bazı iÅŸletmelerden  yapılacak harcamalarda çeÅŸitli avantajlardan yararlanacak. Dış Ticaret  Kompleksi'nde yapılan kütüphaneye yönelik kitap bağışı da Türkiye Ä°ÅŸ Bankası'nın  önemli bir jesti olarak paket kapsamında yer alıyor."

"Ä°HRACATÇILARIMIZ Ä°ÇÄ°N FAÄ°Z ORANLARIMIZI MÜMKÜN OLAN EN DÜŞÜK SEVÄ°YEDE TUTTUK"

Türkiye Ä°ÅŸ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali de uluslararası pazarlarda  güçlü bir Türkiye yaratmak hedefiyle TÄ°M ile iÅŸ birliÄŸi yaparak ihracatçılara  güçlü bir destek verdiklerini ifade etti.

Bali, "Türkiye'nin bankası olmanın getirdiÄŸi sorumlulukla, milli  tavrını ve duruÅŸunu her zaman tereddütsüzce sergileyen bir kurum olarak, bütün  imkanlarımızı, iyi niyetli ve samimi bir yaklaşımla memleketimizin ve  milletimizin hizmetine kararlılıkla sunmaya devam ediyoruz." dedi.

Ülke ekonomisinin büyümesinde kritik bir rolü bulunan ihracatın,  özellikle pandemi sürecinde içinden geçilen zor dönemden çıkışta da büyük önem  taşıdığını vurgulayan Bali, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Banka olarak bu alana özel bir konsantrasyon ile eÄŸiliyoruz. Salgının  istihdama, üretime, ticarete, ödeme sistemlerine etkilerini azaltmak ve ekonomik  aktivitenin devamlılığını saÄŸlamak amacıyla çok sayıda aksiyonu hayata  geçiriyoruz. Devam eden ekonomiye destek paketlerimizin yanı sıra TÄ°M ile bugün  imzaladığımız protokolle ihracatın finansmanı için her ihtiyaca uygun vade ve  ödeme seçenekleri sunuyoruz. Protokol kapsamında, ihracatçılarımızı desteklemek  için faiz oranlarımızı mümkün olan en düÅŸük seviyede tuttuk. Ä°hracat döviz  kredilerinde uyguladığımız düÅŸük faiz oranlarının, sadece ihracatçılarımız için  deÄŸil, ekonomideki tüm kesimler için de kritik olduÄŸunu düÅŸünüyoruz."

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N Ä°HRACATTAKÄ° KONUMUNU GÜÇLENDÄ°RECEK DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Adnan Bali, salgının gidiÅŸatına dair belirsizliklerin dış talebin  kırılgan bir görünüm sunmaya bir süre daha devam edebileceÄŸi riskini de  beraberinde getirdiÄŸini aktararak, "Ancak biz yılın ikinci yarısıyla birlikte  ihracat performansımızın koÅŸullar paralelinde güçleneceÄŸini öngörüyoruz." dedi.

Kovid-19 salgını sonrasında orta vadeli bir perspektifle bakıldığında,  ülkelerin, normalleÅŸme sürecinde yakın coÄŸrafyalarla çalışma ve daha butik  imalata odaklanabileceÄŸini belirten Bali, Türkiye'nin, bu konjonktürden  faydalanabileceÄŸini, coÄŸrafi konumu itibarıyla küresel ticaret hacminin önemli  bir bölümünü teÅŸkil eden bir pazara kısa uçuÅŸ mesafesiyle ulaÅŸabildiÄŸini, genç,  dinamik ve hızlı yapısı ile potansiyelinin yüksek olduÄŸunu vurguladı.

Ülkelerin belli ölçüde içlerine kapandığı bu dönemde Türkiye'nin,  güvenilir bir tedarikçi olmasının yanında mevcut endüstriyel altyapısı ve iÅŸ gücü  kapasitesinin yeterli olduÄŸunu, yeni pazarlar bulma ve üretim süreçlerini yönetme  konusunda halihazırda esnek bir yapısı bulunduÄŸunu ifade eden Bali, "Ülke olarak  önümüzdeki dönemde birçok mal ve hizmetin tedariki için önemli bir aday olarak  sahneye çıkabileceÄŸimizi düÅŸünüyoruz. Ä°ÅŸ Bankası olarak biz de Türkiye'nin  ihracattaki konumunu güçlendirecek desteÄŸi vermeye devam edeceÄŸiz." ÅŸeklinde  konuÅŸtu.

Ä°HRACATÇILARA ÖZEL KARTLAR

Verilen bilgiye göre, protokol kapsamında Maximiles TÄ°M Ä°hracatçı Kart  ve Maximiles TÄ°M Ä°hracatçı Kart Premium kartları ihracatçıların kullanımına  sunuluyor.

TL/avro/dolar hesap özeti seçeneÄŸini içeren kartlar ile ihracatçılar,  yaptıkları alışveriÅŸlerden hem MaxiMil hem de MaxiPuan kazanacak. Ayrıca, Ä°ÅŸ  Bankası aracılığıyla gerçekleÅŸtirecekleri aylık ihracat hacmi üzerinden de ilave  MaxiPuan kazanacak ve ihracatçılar, bu puanları MaxiMil olarak da kullanabilecek.

Maximiles TÄ°M Ä°hracatçı Kart, otel rezervasyonundan vize iÅŸlemlerine  kadar ihracatçıların hayatlarını kolaylaÅŸtıracak birçok önemli ve fark yaratacak  ayrıcalığı da içeriyor.
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16