Yeni sisteme yeni ekonomi yönetimi

10.07.2018 13:37

Son güncelleme : 11.07.2018 09:37

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomi yönetiminde, birleştirilen bakanlıklar, oluşturulan ofis ve kurullarla yeni döneme girildi. Seri karar almayı sağlayacak şekilde sadeleştirilen ekonomi yönetimi, üretim, finans ve ticaret alanları üzerine inşa edilecek.AA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomi  yönetiminde, birleştirilen bakanlıklar, oluşturulan ofis ve kurullarla yeni  döneme girildi 
 
Söz konusu yapılanmada ekonomide netlik ve büyüme esas alındı. Ekonomi  yönetimi, seri karar almayı sağlayacak şekilde sadeleştirilirken, yeni modelde  ekonomi; üretim, finans ve ticaret alanları üzerine kuruldu.
 
Yeni modele göre, etkin bir koordinasyon için ekonomi yönetimiyle  ilgili bakanlıkların yapısı ve faaliyet alanlarında değişikliğe gidildi, ofis ve  kurullar oluşturuldu. Düzenlemelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri; Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e indirildi. Bu  kapsamda, 16 yılda 3 kattan fazla artan milli geliri vizyon projeler, ekonomik  canlılık, istihdam, bilgi ve toplumsal fayda üreterek yeniden katlama hedefiyle  oluşturulan sistemde ekonomi yönetimi sadeleştirildi.
 
Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada  Maliye Bakanlığı ile bir arada olacak. Maliye Bakanlığının adı da "Hazine ve  Maliye Bakanlığı" olarak değiştirildi.
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı "Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı" adıyla birleştirildi. Bakanlığın amacı, Türkiye'yi yüksek  teknoloji ile küresel ve prestijli markalar üreterek yapay zekada öncü, akıllı  teknolojilerde lider, bilgiyi üretmede merkez bir ülke yapmak olacak.
 
İhracatın 500 milyar dolara yükseltilmesi ve İstanbul'un dünyanın  finans merkezi olması hedefiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı  da "Ticaret Bakanlığı" adı altında birleştirildi.
 
EKONOMİ ALANINDAKİ OFİSLER
 
Ekonomi alanında Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel  kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm, Finans ve  Yatırım ofisleri görev yapacak.
 
Dijital Dönüşüm Ofisi, kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü)  koordine edecek, milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık  oluşturmak amacıyla gerekli projeler geliştirecek, büyük veri analizi yapacak,  öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek, siber  güvenlik ve bilgi güvenliğini artırıcı projeler geliştirecek.
 
Finans Ofisi, ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü  izleyecek ve analizler yaparak raporlayacak. Türkiye'nin finans piyasaları  içindeki konumunu da raporlayacak olan Ofis, finansal kaynakların  çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye'ye gelmesini sağlayıcıyı  çalışmalar yapacak, İstanbul Finans Merkezi projesini yürütecek ve gelişmeleri  takip edecek.
 
Yatırım Ofisi ise ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan  yatırımların artırılması için Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik  çalışmalar yürütecek. Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca  yürütülen uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında  kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayacak. Türkiye'de yatırımların  artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili  kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası  kuruluşlarla bu konuda iş birliği yapmakla görevli olacak.
  
OFİS BAŞKANLARI CUMHURBAŞKANINA KARŞI SORUMLU
 
Başkan, ofisin en üst amiri olup ofisin genel yönetim ve temsilinden  Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Başkan, Ofisi, Cumhurbaşkanı tarafından  belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak yönetecek.
 
Ofislerin teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı  hizmet birimlerinden oluşacak. Ofis, görev alanına giren hususlarda tüm kurum ve  kuruluşlarını koordine etmek ve iş birliğini sağlamak, bunun için gerekli  toplantı veya diğer organizasyonları yapmakla görevli ve yetkili olacak.
 
Ofis başkanlıkları, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu  konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve  toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması  gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık  suretiyle yaptırabilecek ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilecek.
 
BİLİM VE TEKNOLOJİ İLE EKONOMİ POLİTİKALARINA VİZYON ÇİZİLECEK
  
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ekonomiye yönelik olarak Bilim, Teknoloji  ve Yenilik Politikaları Kurulu ile Ekonomi Politikaları Kurulu oluşturulacak.
 
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, bölgesel ve küresel  rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alanları tespit edip bu alanlara  yönelik tavsiyelerde bulunacak, Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda bilim ve  teknoloji alanında politika önerileri geliştirecek, Ar-Ge çalışmalarının  özendirilmesi, teşvik edilmesi ve sonuçlarının ürünleştirilmesi için politika  önerilerinde bulunacak, stratejik önemi haiz teknoloji alanlarını belirleyecek,  orta ve uzun vadeli milli teknoloji politika önerileri oluşturacak, sanayinin  ithalat bağımlılığını azaltacak çalışmalar yürütecek.
  
Ekonomi Politikaları Kurulu, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri  izleyip değerlendirecek, kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımların  sürelerini hızlandırmak amacıyla öneriler geliştirecek, ihracata dönük üretim  stratejilerine yönelik politika önerileri getirecek. Kurul, ticaretin  kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda  bulunmak, faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile  ülkenin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlanması amacıyla politika  önerileri geliştirmek için faaliyet gösterecek.
 
KURUL, KOMİSYON VE KONSEYLER
 
Ayrıca çeşitli kanunlarla görev verilen kurul ve konseylerde ekonomi  alanında faaliyet gösterecek.
 
Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu, Hazine ve Maliye  Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının başkanlığında toplanacak.  Komisyonda, Cumhurbaşkanlığından görevlendirilecek bir üye, Milli İstihbarat  Teşkilatından görevlendirilecek bir üye, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı,  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve  Güvenlik İşleri Genel Müdürü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel  Müdürü görev yapacak.
 
Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanının  başkanlığında toplanacak. Kurul, Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlardan  oluşacak.
 
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, İthalat Genel  Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında  toplanacak. Kurulda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ve Türkiye Ziraat  Odaları Birliğinin birer temsilcisi, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek  ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile İthalat Genel Müdürlüğünün  ilgili daire başkanı olacak. Kurul, gerekirse üniversitelerden ve diğer kurum ve  kuruluşlardan bilgi alabilecek.
 
Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan  Yardımcısının başkanlığında bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı tarafından  belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek en az genel müdür  düzeyinde birer temsilciden oluşacak kurul, en az üç ayda bir Hazine ve Maliye  Bakanlığınca önerilen tarih ve gündemle toplanacak.

Toptancı Hal Konseyi, Ticaret Bakanlığı bakan yardımcısının  başkanlığında toplanacak. Toptancı Hal Konseyi, Ticaret, İçişleri, Hazine ve  Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıklarının en az genel müdür seviyesindeki  temsilcileri ile Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye  Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye  Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, komisyoncu ve/veya tüccar  derneklerinin mensup olduğu en fazla üyeye sahip federasyon ve tüketici  derneklerinin mensup olduğu en fazla üyeye sahip federasyon ile en fazla üyeye  sahip üretici örgütünün yetkili temsilcilerinden oluşacak.
 
Kurullar, ilgili kanunlarla kendilerine verilen görevlerin yanı sıra,  Cumhurbaşkanınca verilen görevleri de yerine getirecek.

18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99