Ziraat Bankası 2020`de de tarımdan enerjiye her alanda aktif olacak

17.01.2020 10:19

Son güncelleme : 17.01.2020 16:41

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2020`de stratejilerinin tarımdan enerjiye Türkiye için daha fazlasını sunmak olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde gerek kredilerimizle gerekse hayata geçireceğimiz yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğundan çok daha güçlü şekilde `bir bankadan daha fazlası` olarak desteklemeye devam edeceğiz" dedi.AA

Hüseyin Aydın, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve Ziraat Bankası'nın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziraat Bankası'nın 2020 stratejisinin; "Tarımdan enerjiye Türkiye için  daha fazlası" olduğunu söyleyen Aydın, bankanın, ürün ve hizmetlerini üniversite  öğrencilerinden en büyük firmalara kadar ülkenin her kesimini kapsayan geniş bir  yelpazeye gerek dijital kanallar gerekse şube, ATM gibi konvansiyonel dağıtım  kanallarıyla sunarak bankacılık faaliyetlerini yaygın olarak sürdürdüğünü ifade  etti.

Aydın, Ziraat Finans Grubu'nun, ana banka dışında yurt içi ve yurt  dışı şube, iştirak ve ortaklıklarıyla 20'ye yakın ülkede hizmet verdiğini  belirtti.

Sektörde en yüksek özkaynağa sahip olan bankanın, sürdürülebilir  verimliliği esas alarak hizmet verdiğinin altını çizen Aydın, kıt kaynakları  seçici olarak daha fazla katma değer sağlayacak alanlara kanalize ederken, bunu  uygun vade, faiz oranları ve diğer kredi koşullarıyla yaptıklarını vurguladı.

Aydın, geleceğe olumlu baktıklarını, karşılaşılan sorunların hızla  atlatılacağına inançlarıyla öncü olduklarını anlattı.

Bu stratejiyle, hem ülke bilançosunu hem de müşteri ihtiyaç ve  memnuniyetini ön planda tuttuklarını söyleyen Aydın, şöyle devam etti:

"Sektördeki her 3 TL'lik kredi artışının yaklaşık 1 TL'si Ziraat  Bankası tarafından sağlandı. Bu katkı ile sektörün TL kredi stoğundan aldığımız  pay yaklaşık yüzde 20 seviyesindedir. Bu da kullandırılmış olan her 5 TL kredinin  yaklaşık 1 TL'sini Ziraat Bankası'nın sağlamış olduğunu göstermektedir. Bununla  birlikte, bankamız, sektörün kredi takip rasyosunun yaklaşık yarısı oranında olan  takip rasyosu ile kredi kalite yönetimindeki etkinliğini de sürdürmektedir.  Kullandırılmış olan her 3 TL konut kredisinin yaklaşık 1 TL'sini sağlayarak konut  kredilerinde yüzde 31 pazar payına ulaştık. Bireysel ihtiyaçların finansmanında  Birleştiren İhtiyaç Kredisi gibi ürünlerimizle bireylerin finansal sıkışıklığının  aşılmasına önemli katkılarda bulunduk. Yaklaşık 250 bin kişiye 3 milyar TL'ye  yakın finansman desteği sunduk."

"KOBİ'LERE 11 MİLYAR TL FİNANSMAN SAĞLADIK"

Hüseyin Aydın, ekonomi için önemli unsur olan küçük ve orta ölçekli  işletmelerin (KOBİ) uygun faiz ve vadelerle finansmana ulaşması için de  çalıştıklarını belirtti.

Bu işletmelere Girişimci Destek Kredileri, Girişimci Değer Kredileri,  Ekonomi Değer Kredisi gibi ürünler sunduklarını ifade eden Aydın, "Bu işletmelere  son 1 yıllık dönemde yaklaşık 11 milyar TL finansman desteği sağlayarak  işletmelerin finansman maliyetlerinin azaltılmasına ve finansman imkanlarına  kolaylıkla ulaşılmasına katkıda bulunduk." diye konuştu.

"SEÇİCİ KREDİ ANLAYIŞI İLE HAREKET EDİYORUZ"

Aydın, son dönemde, seçici kredi politikası ile uyumlu olarak  istihdama ve cari dengeye katkıda bulunmak amacıyla İstihdam Odaklı İşletme  Kredisi ve Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi kredi ürünlerini de  tasarlayarak müşterilere sunduklarını anlattı.

Ayrıca, 2019'un mayıs sonunda başladıkları İVME Finansman Paketi ile  de şu ana kadar 52 bine yakın müşteriye uygun vade ve faiz oranı ile yaklaşık 14  milyar TL kredi kullandırımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın, makine  imalatı, yerli makine alımı, hammadde, ara malı, seracılık ve stratejik bitkisel  üretim gibi alanlarda destek sağlayan bu kredi paketiyle üretime, cari dengeye,  sanayiye ve tarıma destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Aydın, şunları kaydetti:

"2019 yılında İVME Finansman Paketi ile jeotermal ısıtmalı seralar  başta olmak üzere modern seracılığın geliştirilmesi amacıyla 3 milyar TL, önemli  miktarda ithalat yapılan soya, mısır ve ayçiçeği üretilmesi amacıyla 1,2 milyar  TL ve hayvancılık sektöründe kendi yemini üreten hayvancılık işletmelerini teşvik  etmek amacıyla 1,4 milyar TL olmak üzere yaklaşık 5,6 milyar TL kredi  kullandırdık. 2020'de de bu uygulamalarımızı daha da geliştirerek devam  ettireceğiz."

"TL'YE DÖNÜŞÜ DESTEKLİYORUZ"

Hüseyin Aydın, Türkiye'de yatırım ve proje finansman kredilerinin  tamamına yakınının döviz cinsinden olduğunu söyledi.

Daralmış ve fazla veren cari dengeye bakarak, artık bankacılık  sektörünün TL cinsinden uzun vadeli krediler konusunda daha cesur davranması  gereken bir döneme gelindiğini vurgulayan Aydın, uzun vadeli TL ile finansman  sağlamak amacıyla enflasyona, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) faizine ve  TLREF endeksine dayalı değişken faizli kredi gibi yeni kredi ürünlerle  müşterilere destek vermeye başladıklarını belirtti.

Aydın, "Yurt içinde 8 farklı alandaki iştiraklerimiz, 18 ülkede banka  ve şube olarak yapılanmamız ile hem yurt içinde hem de özellikle yurt dışındaki  faaliyetleri ile ülkemize döviz kazandıran müşterilerimize destek olmaya devam  edeceğiz. TL'ye dönüşü destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Operasyonda süreçlerin dijitalleştirilmesine devam edilerek  verimliliğin artırılmasının yanı sıra, başta mobil bankacılık olmak üzere dijital  bankacılık ve ödeme sistemleri gibi önemli alanlarda başlatmış oldukları  projeleri ilerleteceklerini dile getiren Aydın, ödeme sistemlerinde etkinlik  artırılırken operasyonel verimlilik ve müşteri çözümleri konularında kayda değer  mesafe almayı hedeflediklerini söyledi.

"YURT DIŞINDAN 12 MİLYAR DOLAR KAYNAK TEMİN ETTİK"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, kredilerdeki öncü ve lider banka  konumlarının yanı sıra, tasarrufun artırılması ve Türk lirasıyla tasarruf  yapılmasını da teşvik edip katkı sağlamayı sürdüreceklerini söyledi.

Bu çerçevede daha önceki mevduat ürünlerinin yanına enflasyona  endeksli mevduat ürününü de eklediklerini belirten Aydın, kısa sürede 28 milyar  TL gibi yüksek bir tutara ulaştıklarını ifade etti. Aydın, mevduat dışında  özellikle yurt dışından kaynak teminine de önem verdiklerini dile getirdi.

Repo, sendikasyon, eurobond, uluslararası finansal kuruluşlardan  borçlanma, ikili anlaşmalar gibi yollarla önemli düzeyde bir kaynağı yurt  dışından sağladıklarını söyleyen Aydın, "Yurt dışından toplam olarak temin etmiş  olduğumuz yabancı kaynak yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde. Ekonomide değişim  döneminin başlamasıyla, sektörün kredi risk iştahının arttığını görüyor ve biz de  farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ürün ve hizmet çeşitliliğimizi  artırıyoruz."

"TARIM SEKTÖRÜ ÖNCELİĞİMİZ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Hüseyin Aydın, ülke tarımı ile çiftçilerin geliştirilmesi ve finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanmasına yönelik faaliyetleri 2019'da da  artırarak devam ettirdiklerini söyledi.

"Geçen yıl sonu itibarıyla tarımsal üretime yönelik kredilerimiz 64  milyar TL'yi aşarak, kredili müşteri sayımız yaklaşık 700 bin kişiye ulaştı."  diyen Aydın, 2020 yılı tarım finansman stratejileri hakkında şu bilgileri verdi:

"2020'de de tarım sektörü önceliğimiz olmaya devam edecek. 2020  yılıyla birlikte alışılagelmiş tarım kredisi uygulamalarından farklı olarak  piyasada aktif rol oynayan, kaliteli ve verimli üretimi teşvik eden, bir yandan  küçük aile işletmeciliğini koruyup geliştirirken, diğer yandan uluslararası  rekabete ayak uydurabilecek, modern tarım teknolojilerini kullanarak üretim yapan  orta ve büyük ölçekli işletmelerin kurulmasını teşvik edecek ve üreticilerimiz  ile yatırımcılarımızın önlerini daha rahat görebilmelerine imkan sağlayacak bir  finansman programını uygulamaya koymaya hazırlanıyoruz.

Uygulamaya alacağımız bu finansman programı ile ülkemizin mevcut  tarımsal üretim potansiyelini harekete geçirip, kaynakların daha etkin  kullanılmasını, ithalatın azaltılarak yerli üretimin daha üst seviyelere  çıkarılması için; tarım-sanayi entegrasyonunu geliştirerek, tarımsal ürünler için  uygun pazarlar oluşturulması, kırsalda tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve  tarladan sofraya kadar olan üretim sürecinin tamamında planlı bir yapının  kurulmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

"TARIM POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİNE UYGUN ÜRETİM YAPAN ÜRETİCİLER DAHA FAZLA DESTEKLENECEK"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, bu bağlamda, faiz indirimli  (sübvansiyonlu) tarım kredisi uygulamalarındaki değişikliklerin Cumhurbaşkanı  kararı ile 3 Ocak'tan itibaren uygulamaya konulduğunu hatırlattı.

Bu kararla, tarımsal üretimin artırılması, bu alandaki ithalatın  mümkün olduğu ölçüde azaltılması, üretimde yerli girdilerin kullanılması,  işletmelerin ekonomik ölçeğe ulaştırılması gibi politika ve stratejilere uygun  olarak üretim konuları ve bu stratejilere uygun üretim yapan üreticiler için ayrı  ayrı faiz indirim oranları uygulanacağını belirten Aydın, böylece bir yandan  tarımsal üretim yapan tüm üreticilerin faiz indirimlerinden yararlandırılarak  finansman maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılacağını, diğer yandan genel tarım  politikaları ve stratejilerine uygun üretim yapan üreticilerin daha fazla  destekleneceğini söyledi.

Aydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önemli bir bütçe ile kredi  kullanan üreticilerin faiz yükünün büyük kısmını karşıladığı faiz indirimli  (sübvansiyonlu) tarım kredileriyle ilgili olarak yayımlanan kararın ülkenin  tarımına ve üreticilerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

"KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER KORUNARAK, BÜYÜME VE GELİŞMELERİ TEŞVİK EDİLECEK"

Hüseyin Aydın, bu çerçevede özellikle küçük ve çok küçük ölçekli  işletme sahibi üreticilerin finansman maliyetlerinin sıfırlanması ve bu  üreticilerin daha sade bir süreç içerisinde kredi kullanabilmelerini sağlamak  amacıyla, hayvancılık alanında 100 bin TL'ye; bitkisel üretim alanında ise 50 bin  TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulandığını söyledi.

Küçük aile işletmesi olarak tabir edilen üreticilerin bu sınırlar  içerisinde kullanacakları krediler için herhangi bir faiz yükü olmadığını  belirten Aydın, buna mukabil, faiz indirimine konu edilebilecek kredi  sınırlarının da günün ekonomik koşullarına ve yatırım maliyetlerine uygun hale  getirilerek, küçük ölçekli işletmelerin büyütülmesine ve orta ve büyük ölçekli  yeni işletmeler kurulmasına imkan verileceğini dile getirdi. Aydın, böylece küçük  ölçekli işletmelerin korunarak, büyüme ve gelişmelerinin teşvik edileceğini dile  getirdi.

"KADIN ÇİFTÇİLER İLE 40 YAŞINDAN KÜÇÜK GENÇ ÇİFTÇİLER İLAVE İNDİRİMLERLE DESTEKLENECEK"

Hüseyin Aydın, kaynakların etkin kullanımı ve üretim maliyetlerinin  düşürülmesi amacıyla, bitkisel üretimde modern basınçlı sulama sistemlerini  kullanan, jeotermal ya da yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanan,  hayvancılıkta kendi ihtiyaç duyduğu yemi üreten veya mera kullanan üreticilere  daha fazla faiz indirim avantajı sağlanacağını, kadın çiftçiler ile 40 yaşından  küçük genç çiftçilerin ilave indirimlerle destekleneceğini söyledi.

Tarım sektörünün pek çok alanında aktif oyuncu olarak yer  alacaklarının altını çizen Aydın, yapacakları hakkında şu bilgileri verdi:

"Tarım sektörünün piyasalardaki dalgalanmalardan en az düzeyde  etkilenmesini sağlamak. Üreticilerin gelir seviyesini daha üst seviyelere  çıkarmak. Tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payını artırmak. Sektörde  fiyat istikrarına katkı sağlayabilmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar,  üretici örgütleri ve üreticilerle iş birlikleri ve ortaklıklar kurmak. Damızlık  hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek. Damızlık dişi hayvan varlığını koruyarak  daha da artırmak. Jeotermal seracılık bölgelerini oluşturmak gibi pek çok alanda  etkin rol alacağız."

"TARIMDA DA BİR BANKADAN DAHA FAZLASI OLACAĞIZ"

Hüseyin Aydın, kuruluşundan itibaren ülke tarımının en büyük finans  kaynağı olan Ziraat Bankası'nın gelecek dönemde gerek kredilerle gerekse hayata  geçirecekleri yeni uygulamalarla ülke tarımını, üreticileri ve tarladan sofraya  kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğundan çok daha güçlü şekilde "bir  bankadan daha fazlası" olarak desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Tarımsal üretim faaliyetlerine devam eden ancak muhtelif doğal afetler  nedeniyle hasara uğrayan, yeterli geliri elde edemeyen veya sair nedenlerle nakit  akışı bozulup kredi borcunu ödeme güçlüğüne düşen üreticilerin yanında olmaya  devam ettiklerini belirten Aydın, "Bankamıza canlı kredi hesaplarında borcu  bulunan, üretim faaliyetine devam eden ancak kredi borcunu ödeme güçlüğü çeken  üreticilerimize yıllık yüzde 9 faiz oranı ile borçlarını 5 yıla kadar  taksitlendirme imkanı sunuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99