***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 22:06***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 8.213.697 6.182.204 5.449.576 3.756.507
Satışların Maliyeti
-5.014.613 -3.828.120 -3.253.765 -2.272.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.199.084 2.354.084 2.195.811 1.484.506
BRÜT KAR (ZARAR)
3.199.084 2.354.084 2.195.811 1.484.506
Genel Yönetim Giderleri
-693.252 -478.018 -415.198 -244.296
Pazarlama Giderleri
-1.851.574 -1.390.826 -1.174.919 -795.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 167.107 148.853 118.026 96.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -138.440 -139.482 -105.837 -106.325
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
682.925 494.611 617.883 434.879
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 13.992 7.866 11.230 6.988
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -21.524 -8.986 -13.591 -4.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -27.626 -10.432 -18.589 -8.738
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
647.767 483.059 596.933 428.881
Finansman Gelirleri
20 958.802 498.589 652.802 128.529
Finansman Giderleri
20 -1.451.287 -682.807 -946.981 -150.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
155.282 298.841 302.754 407.351
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -68.656 -108.306 -68.486 -69.612
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-149.053 -91.599 -88.850 -45.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
80.397 -16.707 20.364 -23.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.626 190.535 234.268 337.739
DÖNEM KARI (ZARARI)
4 86.626 190.535 234.268 337.739
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
101.871 100.373 143.323 162.665
Ana Ortaklık Payları
-15.245 90.162 90.945 175.074
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) -0,02570000 0,15230000 0,15230000 0,29570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 19.923 -20.249 1.783.517 58.325 303.414 3.394.994 -70.795 9.262.501 5.554.521 14.817.022
Transferler
-8.686 14.507 -76.616 70.795
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.168 103.090 -18.899 90.162 171.185 82.686 253.871
Dönem Karı (Zararı)
90.162 90.162 100.373 190.535
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.168 103.090 -18.899 81.023 -17.687 63.336
Kar Payları
23 -86.864 -58.202 -145.066 -24.929 -169.995
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.275 -1.275 1.275 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 18.648 -23.417 1.886.607 39.426 317.921 3.260.176 90.162 9.287.345 5.613.553 14.900.898
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.523.057 28.769 317.921 3.260.176 149.420 9.972.973 5.853.895 15.826.868
Transferler
-25.010 25.010 149.420 -149.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.414.085 -289.626 -15.245 1.109.214 978.584 2.087.798
Dönem Karı (Zararı)
-15.245 -15.245 101.871 86.626
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.414.085 -289.626 1.124.459 876.713 2.001.172
Sermaye Arttırımı
3 987 987
Kar Payları
23 -251.910 -251.910 -111.400 -363.310
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3 4.143.067 4.143.067
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 824.763 824.763 -824.763 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.790 1.790 -1.790 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 22.110 -24.467 3.937.142 -260.857 342.931 4.234.359 -15.245 11.656.830 10.038.580 21.695.410


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
823.754 627.385
Dönem Karı (Zararı)
86.626 190.535
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.232.011 789.674
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 559.529 463.120
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27 21.966 16.017
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 40.717 32.794
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 116.315 72.057
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
404.424 90.612
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 27.626 10.432
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
68.656 108.306
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
20 330 330
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -7.745 -4.833
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
193 839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-464.751 -317.747
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.438.129 -877.828
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-206.192 -79.774
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-644.981 -304.425
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.301.600 642.825
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
522.951 301.455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
853.886 662.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.102 -20.414
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.030 -14.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-533.738 -434.533
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -33.606 -17.845
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.414 33.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-718.148 -450.512
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 194.602 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-364.319 -173.769
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.381.591 1.340.537
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.402.120 -1.249.181
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
16.178 -43.095
Ödenen Temettüler
23 -363.310 -169.995
Ödenen Faiz
7 -209.023 -115.684
Alınan Faiz
126.391 52.613
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
85.974 11.036
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.303 19.083
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
698.827 -34.555
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
624.524 -15.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.399.185 2.740.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.023.709 2.724.531


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
86.626 190.535 234.268 337.739
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -3.168 430 -2.904
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -3.960 550 -3.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 792 -120 726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 792 -120 726
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.001.172 66.504 1.454.400 -648.472
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.264.408 99.955 1.678.541 -614.366
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
275.134 -41.814 237.546 -42.633
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-610.676 -522.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
72.306 8.363 60.489 8.527
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
72.306 8.363 60.489 8.527
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.001.172 63.336 1.454.830 -651.376
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.087.798 253.871 1.689.098 -313.637
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
978.584 82.686 858.399 -17.436
Ana Ortaklık Payları
1.109.214 171.185 830.699 -296.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.030.229 5.409.622
Finansal Yatırımlar
6 2.614 88.588
Ticari Alacaklar
3.217.261 1.530.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 240.573 158.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.976.688 1.372.560
Diğer Alacaklar
9 58.201 103.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
58.201 103.368
Türev Araçlar
8 2.329 152
Stoklar
2.102.779 1.179.231
Peşin Ödenmiş Giderler
16 551.532 399.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
113.089 115.653
Diğer Dönen Varlıklar
17 358.922 271.572
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
333.922 271.572
ARA TOPLAM
12.436.956 9.097.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.436.956 9.097.981
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
790 767
Ticari Alacaklar
1.337 1.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.337 1.212
Diğer Alacaklar
48.263 22.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.263 22.338
Türev Araçlar
8 114.586 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 52.465 46.309
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
110.832 101.894
Maddi Duran Varlıklar
11 9.501.383 7.485.235
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.472.478 12.244.141
Şerefiye
13 6.008.080 1.840.808
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 11.464.398 10.403.333
Peşin Ödenmiş Giderler
16 395.258 335.835
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 918.107 307.406
Diğer Duran Varlıklar
17 50.113 47.787
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.665.612 20.592.924
TOPLAM VARLIKLAR
41.102.568 29.690.905
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 985.100 89.359
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 314.311 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
670.789 89.359
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.014.190 2.956.119
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 188.836 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.825.354 2.956.119
Ticari Borçlar
3.957.615 1.676.381
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 340.318 52.423
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.617.297 1.623.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
81.675 66.362
Diğer Borçlar
9 1.471.976 851.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.471.976 851.122
Ertelenmiş Gelirler
16 44.484 33.169
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
58.202 6.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
171.314 115.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
160.430 114.532
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.884 897
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 33.094 24.215
ARA TOPLAM
9.817.650 5.818.654
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.817.650 5.818.654
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 6.769.616 5.464.012
Ticari Borçlar
37.069 35.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.069 35.180
Diğer Borçlar
9 369.614 347.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
369.614 347.171
Ertelenmiş Gelirler
741 1.331
Uzun Vadeli Karşılıklar
136.082 124.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
136.082 124.086
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 2.085.065 1.908.091
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 191.321 165.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.589.508 8.045.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.407.158 13.864.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.656.830 9.972.973
Ödenmiş Sermaye
14 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
14 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 2.765.214 3.042.134
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
14 22.065 20.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -24.467 -24.467
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.467 -24.467
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 3.676.285 2.551.826
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.937.142 2.523.057
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-260.857 28.769
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 342.931 317.921
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 4.234.359 3.260.176
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -15.245 149.420
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.038.580 5.853.895
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.695.410 15.826.868
TOPLAM KAYNAKLAR
41.102.568 29.690.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702260


BIST18:051.410
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,77 2.692.358 % 10,00  
KSTUR 241,00 655.933 % 10,00  
CEOEM 10,79 153.926.393 % 9,99  
MERIT 29,14 68.820.385 % 9,96  
RALYH 5,20 3.025.673 % 9,01  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2541 9,2722 % 0,12  
Euro 10,7245 10,7563 % 0,09  
Sterlin 12,6892 12,7529 % 1,37  
Frank 9,9951 10,0553 % 0,95  
Riyal 2,4623 2,4746 % 0,88  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 0,40  
Altın Gr. 526 526 -3,79  
Cumhuriyet 3.475 3.528 -31,00  
Tam 3.459 3.546 -29,89  
Yarım 1.672 1.715 -14,46  
Çeyrek 839 858 -7,23  
Gümüş.Ons 23,31 23,35 0,01  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,00  
B. Petrol 85,32 85,32 0,48