***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 19:55***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 14.643.726 10.188.584 6.430.029 4.006.380
Satışların Maliyeti
-8.918.375 -6.237.421 -3.903.762 -2.409.301
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.725.351 3.951.163 2.526.267 1.597.079
BRÜT KAR (ZARAR)
5.725.351 3.951.163 2.526.267 1.597.079
Genel Yönetim Giderleri
-1.143.683 -700.401 -450.431 -222.383
Pazarlama Giderleri
-3.122.359 -2.195.432 -1.270.785 -804.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 309.389 211.401 142.282 62.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -330.526 -184.700 -192.086 -45.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.438.172 1.082.031 755.247 587.420
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 24.643 33.932 10.651 26.066
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -27.425 -16.141 -5.901 -7.155
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -70.544 -16.969 -42.918 -6.537
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.364.846 1.082.853 717.079 599.794
Finansman Gelirleri
20 2.266.261 689.297 1.307.459 190.708
Finansman Giderleri
20 -3.295.327 -998.947 -1.844.040 -316.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
335.780 773.203 180.498 474.362
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -242.911 -176.677 -174.255 -68.371
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-276.746 -162.950 -127.693 -71.351
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33.835 -13.727 -46.562 2.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4 92.869 596.526 6.243 405.991
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.869 596.526 6.243 405.991
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
143.928 252.656 42.057 152.283
Ana Ortaklık Payları
-51.059 343.870 -35.814 253.708
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Tam TL) 22 -0,08620000 0,58080000 -0,06050000 0,42850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 19.923 -20.249 1.783.517 58.325 303.414 3.394.994 -70.795 9.262.501 5.554.521 14.817.022
Transferler
-8.686 14.507 -76.616 70.795
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.495 202.287 -36.120 343.870 503.542 246.266 749.808
Dönem Karı (Zararı)
343.870 343.870 252.656 596.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.495 202.287 -36.120 159.672 -6.390 153.282
Kar Payları
23 -86.864 -58.202 -145.066 -40.312 -185.378
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-394 -394 394 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 19.529 -26.744 1.985.804 22.205 317.921 3.260.176 343.870 9.620.583 5.760.869 15.381.452
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.523.057 28.769 317.921 3.260.176 149.420 9.972.973 5.853.895 15.826.868
Transferler
-25.010 25.010 149.420 -149.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.255 4.314.704 -975.049 -51.059 3.286.341 3.069.951 6.356.292
Dönem Karı (Zararı)
-51.059 -51.059 143.928 92.869
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.255 4.314.704 -975.049 3.337.400 2.926.023 6.263.423
Sermaye Arttırımı
42.890 42.890
Kar Payları
23 -251.910 -251.910 -126.749 -378.659
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3 4.143.067 4.143.067
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 824.763 824.763 -824.763 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.355 4.355 -4.355 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 24.630 -26.722 6.837.761 -946.280 342.931 4.234.359 -51.059 13.836.522 12.153.936 25.990.458


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.580.762 1.593.939
Dönem Karı (Zararı)
92.869 596.526
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.370.051 1.234.402
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 931.260 692.521
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27 34.595 23.095
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 52.220 38.812
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 221.890 100.127
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
820.893 215.214
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 70.544 16.969
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
242.911 176.677
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
20 496 496
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -14.006 -10.593
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -19.145
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.248 229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
215.851 -156.665
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.240.059 -734.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-267.729 -106.066
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-734.541 -91.557
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.845.026 454.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
613.154 321.175
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.678.771 1.674.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.978 -29.935
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-69.031 -50.389
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-830.878 -602.608
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -33.606 -17.845
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.950 43.325
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.072.727 -628.088
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 236.505 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-525.813 1.315.963
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.817.429 3.231.390
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.789.205 -1.582.712
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-120.872 -77.235
Ödenen Temettüler
23 -378.659 -185.378
Ödenen Faiz
7 -341.206 -128.116
Alınan Faiz
201.547 77.053
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
85.153 -19.039
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.224.071 2.307.294
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.283.158 1.884
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.507.229 2.309.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.399.185 2.740.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.906.414 5.049.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
92.869 596.526 6.243 405.991
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.255 -6.495 -2.255 -3.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.892 -8.118 -2.892 -4.158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
637 1.623 637 831
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
637 1.623 637 831
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.265.678 159.777 4.264.506 93.273
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.271.291 221.393 5.006.883 121.438
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
602.400 -77.020 327.266 -35.206
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -1.891.645 0 -1.280.969 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
283.632 15.404 211.326 7.041
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
283.632 15.404 211.326 7.041
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.263.423 153.282 4.262.251 89.946
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.356.292 749.808 4.268.494 495.937
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.069.951 246.266 2.091.367 163.580
Ana Ortaklık Payları
3.286.341 503.542 2.177.127 332.357


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.922.543 5.409.622
Finansal Yatırımlar
6 3.435 88.588
Ticari Alacaklar
2.995.867 1.530.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 330.071 158.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.665.796 1.372.560
Diğer Alacaklar
9 61.180 103.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.180 103.368
Türev Araçlar
8 516 152
Stoklar
2.184.415 1.179.231
Peşin Ödenmiş Giderler
16 576.428 399.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
207.147 115.653
Diğer Dönen Varlıklar
17 328.687 271.572
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.600 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
310.087 271.572
ARA TOPLAM
15.280.218 9.097.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.280.218 9.097.981
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
797 767
Ticari Alacaklar
1.762 1.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.762 1.212
Diğer Alacaklar
63.336 22.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
63.336 22.338
Türev Araçlar
8 199.083 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 9.677 46.309
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
138.001 101.894
Maddi Duran Varlıklar
11 11.456.991 7.485.235
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.649.900 12.244.141
Şerefiye
13 7.523.984 1.840.808
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 13.125.916 10.403.333
Peşin Ödenmiş Giderler
16 381.050 335.835
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.212.509 307.406
Diğer Duran Varlıklar
17 88.406 47.787
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.201.512 20.592.924
TOPLAM VARLIKLAR
49.481.730 29.690.905
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.223.779 89.359
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 404.685 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
819.094 89.359
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.147.400 2.956.119
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 248.024 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.899.376 2.956.119
Ticari Borçlar
4.485.327 1.676.381
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 338.859 52.423
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.146.468 1.623.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
90.083 66.362
Diğer Borçlar
9 1.420.313 851.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.420.313 851.122
Türev Araçlar
8 58 0
Ertelenmiş Gelirler
16 51.704 33.169
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
128.335 6.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
223.225 115.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
208.476 114.532
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.749 897
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 44.271 24.215
ARA TOPLAM
11.814.495 5.818.654
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.814.495 5.818.654
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 8.486.666 5.464.012
Ticari Borçlar
38.343 35.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
38.343 35.180
Diğer Borçlar
9 392.916 347.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
392.916 347.171
Ertelenmiş Gelirler
3.661 1.331
Uzun Vadeli Karşılıklar
145.939 124.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
145.939 124.086
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 2.334.790 1.908.091
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 274.462 165.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.676.777 8.045.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.491.272 13.864.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.836.522 9.972.973
Ödenmiş Sermaye
14 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
14 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 2.765.214 3.042.134
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
14 24.630 20.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -26.722 -24.467
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.722 -24.467
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 5.891.481 2.551.826
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.837.761 2.523.057
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-946.280 28.769
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 342.931 317.921
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 4.234.359 3.260.176
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -51.059 149.420
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.153.936 5.853.895
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.990.458 15.826.868
TOPLAM KAYNAKLAR
49.481.730 29.690.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718047


BIST18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5897 9,6155 % 1,21  
Euro 11,1645 11,2278 % 1,34  
Sterlin 13,1580 13,2240 % 0,60  
Frank 10,4288 10,4916 % 1,10  
Riyal 2,5500 2,5628 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 9,54  
Altın Gr. 553 553 8,00  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,16  
Gümüş Gr. 7,49 7,51 0,11  
B. Petrol 85,88 85,88 1,27