***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 23:42***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 11.133.367 8.042.943 7.164.718 5.333.611
Satışların Maliyeti
-7.128.365 -5.125.940 -4.377.833 -3.365.092
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.005.002 2.917.003 2.786.885 1.968.519
BRÜT KAR (ZARAR)
4.005.002 2.917.003 2.786.885 1.968.519
Genel Yönetim Giderleri
-804.668 -691.975 -432.707 -413.921
Pazarlama Giderleri
-2.262.086 -1.684.604 -1.333.014 -1.062.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 233.319 167.107 93.762 118.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -335.115 -138.440 -231.441 -105.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
836.452 569.091 883.485 504.049
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 319.797 13.992 296.002 11.230
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -111.504 -27.102 -76.362 -19.169
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -39.075 -27.626 -20.543 -18.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.005.670 528.355 1.082.582 477.521
Finansman Gelirleri
21 521.295 958.802 296.225 652.802
Finansman Giderleri
21 -960.380 -1.451.287 -529.376 -946.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
566.585 35.870 849.431 183.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -285.947 -45.011 -232.406 -44.841
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-231.304 -149.053 -149.789 -88.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-54.643 104.042 -82.617 44.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4 280.638 -9.141 617.025 138.501
DÖNEM KARI (ZARARI)
4 280.638 -9.141 617.025 138.501
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.728 53.882 187.364 95.334
Ana Ortaklık Payları
252.910 -63.023 429.661 43.167
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 23 0,42710000 -0,10640000 0,72560000 0,07290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.733.809 823.908
Dönem Karı (Zararı)
280.638 -9.141
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.451.956 1.272.252
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 872.396 617.835
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 94.425 21.966
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 52.652 40.717
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 180.769 116.315
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
198.983 404.424
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.300 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 39.075 27.626
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
285.947 45.011
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-905 330
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -12.816 -2.165
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-242.270 193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
124.597 -409.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.006.679 -1.438.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.050 -206.192
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-764.342 -589.301
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.336.116 1.301.600
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
654.552 522.951
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.857.191 854.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.637 -18.102
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-100.745 -12.030
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-887.908 -533.738
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-33.606
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.593 23.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -939.501 -718.148
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 194.602
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-991.679 -364.319
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 783.279 1.381.591
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.009.755 -1.402.120
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -58.761 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 16.178
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-41.888 0
Ödenen Temettüler
23 -450.144 -363.310
Ödenen Faiz
7 -278.643 -209.023
Alınan Faiz
126.203 126.391
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-61.970 85.974
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.778 -74.149
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
94.789 698.673
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.989 624.524
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.756.359 5.399.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.705.370 6.023.709


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.713.172 4.770.052
Finansal Yatırımlar
6 83.133 21.163
Ticari Alacaklar
4.366.370 2.413.804
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 398.201 230.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.968.169 2.183.786
Diğer Alacaklar
9 92.811 102.028
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 18.739 28.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
74.072 73.651
Türev Araçlar
8 13.643 0
Stoklar
2.639.046 1.943.100
Peşin Ödenmiş Giderler
17 664.071 496.865
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
136.926 168.428
Diğer Dönen Varlıklar
18 319.065 374.161
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
45.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
274.065 374.161
ARA TOPLAM
13.028.237 10.289.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.028.237 10.289.601
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
792 792
Ticari Alacaklar
1.536 1.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.536 1.437
Diğer Alacaklar
9 90.417 52.866
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 36.842 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
53.575 52.866
Türev Araçlar
8 0 47.010
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 32.266 71.195
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
134.001 113.362
Maddi Duran Varlıklar
12 11.599.548 10.753.432
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 341.341 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.813.657 16.970.220
Şerefiye
14 2.994.025 2.558.279
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 15.819.632 14.411.941
Peşin Ödenmiş Giderler
17 460.802 407.495
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 773.930 675.431
Diğer Duran Varlıklar
18 84.418 66.091
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.332.708 29.159.331
TOPLAM VARLIKLAR
45.360.945 39.448.932
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 622.370 830.699
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 0 328.327
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 328.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
622.370 502.372
Banka Kredileri
622.370 502.372
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.611.652 1.524.416
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 467.575 196.784
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.075 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
452.500 196.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.144.077 1.327.632
Banka Kredileri
1.551.451 1.294.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
84.797 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
507.829 32.894
Ticari Borçlar
5.942.414 3.600.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 502.903 282.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.439.511 3.318.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
104.301 77.035
Diğer Borçlar
9 1.991.915 1.472.436
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.991.915 1.472.436
Türev Araçlar
8 14.457 29.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 38.133 58.592
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
128.006 17.051
Kısa Vadeli Karşılıklar
207.653 194.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
173.019 113.218
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
34.634 81.524
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 94.994 36.525
ARA TOPLAM
11.755.895 7.841.938
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.755.895 7.841.938
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 6.959.334 6.873.565
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 7.266 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.266 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.952.068 6.873.565
Banka Kredileri
524.561 797.835
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
293.613 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6.133.894 6.075.730
Ticari Borçlar
69.249 44.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
69.249 44.207
Diğer Borçlar
9 415.298 391.376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
415.298 391.376
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 6.801 975
Uzun Vadeli Karşılıklar
157.839 143.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
157.839 143.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.993.229 2.755.299
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 299.733 270.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.901.483 10.478.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.657.378 18.320.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.156.105 11.175.137
Ödenmiş Sermaye
15 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
15 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.434.374 2.765.214
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
6.201 6.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.464 -23.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.464 -23.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.472.809 3.443.347
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.480.677 4.118.213
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.007.868 -674.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 372.939 342.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.984.648 3.996.332
Net Dönem Karı veya Zararı
252.910 -11.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.547.462 9.952.952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.703.567 21.128.089
TOPLAM KAYNAKLAR
45.360.945 39.448.932


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.523.057 28.769 317.921 3.260.176 149.420 9.972.973 5.853.895 15.826.868
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
2 111.271 111.271 111.271
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.634.328 28.769 317.921 3.260.176 149.420 10.084.244 5.853.895 15.938.139
Transferler
-25.010 25.010 149.420 -149.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.492.557 -289.626 -63.023 1.139.908 1.009.252 2.149.160
Dönem Karı (Zararı)
-63.023 -63.023 53.882 -9.141
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.492.557 -289.626 1.202.931 955.370 2.158.301
Sermaye Arttırımı
987 987
Kar Payları
24 -251.910 -251.910 -111.400 -363.310
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3 4.143.067 4.143.067
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 586.736 586.736 -823.202 -236.466
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.790 1.790 -1.790 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 22.065 -24.467 4.126.885 -260.857 342.931 3.996.332 -63.023 11.560.768 10.070.809 21.631.577
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.213 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.137 9.952.952 21.128.089
Transferler
-30.008 30.008 -11.684 11.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.362.464 -333.002 252.910 1.282.372 743.368 2.025.740
Dönem Karı (Zararı)
252.910 252.910 27.728 280.638
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.362.464 -333.002 1.029.462 715.640 1.745.102
Kar Payları
24 -300.832 -300.832 -149.312 -450.144
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-572 -572 454 -118
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.201 -23.464 5.480.677 -1.007.868 372.939 3.984.648 252.910 12.156.105 10.547.462 22.703.567


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
280.638 -9.141 617.025 138.501
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 430
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 -120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-120
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.745.102 2.158.301 83.414 1.611.529
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.157.763 2.421.537 257.619 1.835.670
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.293 275.134 -101.836 237.546
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -438.378 -610.676 -122.178 -522.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
118.010 72.306 49.809 60.489
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
118.010 72.306 49.809 60.489
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.745.102 2.158.301 83.414 1.611.959
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.025.740 2.149.160 700.439 1.750.460
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
743.368 1.009.252 264.097 889.067
Ana Ortaklık Payları
1.282.372 1.139.908 436.342 861.393http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780765


BIST18:051.410
Değişim :  -0,16% |  -2,19
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,77 2.692.358 % 10,00  
KSTUR 241,00 655.933 % 10,00  
CEOEM 10,79 153.926.393 % 9,99  
MERIT 29,14 68.820.385 % 9,96  
RALYH 5,20 3.025.673 % 9,01  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2419 9,2458 % 0,75  
Euro 10,7302 10,7417 % 0,64  
Sterlin 12,6586 12,7221 % 1,12  
Frank 9,9722 10,0323 % 0,72  
Riyal 2,4552 2,4675 % 0,60  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -28,02  
Altın Gr. 525 525 -4,95  
Cumhuriyet 3.475 3.528 -31,00  
Tam 3.459 3.546 -29,89  
Yarım 1.672 1.715 -14,46  
Çeyrek 839 858 -7,23  
Gümüş.Ons 23,29 23,35 -0,19  
Gümüş Gr. 6,92 6,94 -0,01  
B. Petrol 84,70 84,70 0,70