***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2020 19:30***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 4.513.520 3.913.279
Satışların Maliyeti
-3.165.249 -2.700.605
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.348.271 1.212.674
BRÜT KAR (ZARAR)
1.348.271 1.212.674
Genel Yönetim Giderleri
-453.033 -371.961
Pazarlama Giderleri
-1.098.930 -924.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 198.104 139.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -288.871 -103.674
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-294.459 -47.957
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 298.741 23.795
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -13.288 -35.142
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -55.352 -18.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-64.358 -77.836
Finansman Gelirleri
21 486.305 225.070
Finansman Giderleri
21 -650.970 -431.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-229.023 -283.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -32.406 -53.347
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-134.451 -81.321
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
102.045 27.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4 -261.429 -337.117
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24 -2.441 730
DÖNEM KARI (ZARARI)
-263.870 -336.387
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-180.369 -159.636
Ana Ortaklık Payları
-83.501 -176.751
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Tam TL) 23 -0,13690000 -0,29970000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Tam TL) 23 -0,00410000 0,00120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-563.605 227.252
Dönem Karı (Zararı)
-263.870 -336.387
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-261.429 -337.117
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.441 730
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
647.933 717.137
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 462.361 450.261
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 10.695 33.849
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 30.474 29.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 108.649 83.950
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
167.930 66.725
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
79.801 -16.300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 55.352 18.532
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.406 53.541
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -892
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -13.664 -6.807
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-286.071 4.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-851.925 -87.555
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-184.625 -258.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.517 -185.235
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-253.017 -421.112
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-248.966 868.241
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.800 -90.638
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-467.862 293.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-17.584 -14.088
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-78.159 -51.855
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-448.568 -304.601
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -126.392 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.966 30.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -348.142 -335.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.714 193.089
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7a 2.858.937 745.073
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7a -2.337.292 -454.799
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7b -46.844 -15.358
Ödenen Faiz
7a -151.374 -122.221
Alınan Faiz
62.511 68.070
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28 -287.224 -27.676
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-913.459 115.740
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
186.851 57.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-726.608 173.543
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.796.125 4.756.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.069.517 4.929.902


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.080.676 5.814.721
Finansal Yatırımlar
6 710.431 380.280
Ticari Alacaklar
2.912.793 2.727.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 310.246 290.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.602.547 2.436.417
Diğer Alacaklar
9 181.290 165.655
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 118.629 102.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
62.661 62.977
Türev Araçlar
8 277.732 3.492
Stoklar
2.512.857 2.257.493
Peşin Ödenmiş Giderler
17 680.956 639.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
253.446 229.259
Diğer Dönen Varlıklar
18 493.725 465.909
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
100.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
393.725 465.909
ARA TOPLAM
13.103.906 12.683.956
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 5.995 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.109.901 12.683.956
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
794 798
Ticari Alacaklar
1.494 1.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.494 1.619
Diğer Alacaklar
9 81.114 76.654
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 22.717 21.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
58.397 55.260
Türev Araçlar
8 38 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 134.664 62.013
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
126.063 145.224
Maddi Duran Varlıklar
12 11.633.679 12.006.521
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 356.662 396.115
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.101.433 19.524.195
Şerefiye
14 2.780.357 3.221.352
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 15.321.076 16.302.843
Peşin Ödenmiş Giderler
17 402.726 358.813
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 791.725 694.454
Diğer Duran Varlıklar
18 4.564 6.113
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.634.956 33.272.519
TOPLAM VARLIKLAR
44.744.857 45.956.475
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.888.779 757.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.888.779 757.458
Banka Kredileri
7a 1.888.779 757.458
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.067.393 1.539.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.067.393 1.539.089
Banka Kredileri
7a 372.244 882.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 120.424 130.523
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 574.725 525.641
Ticari Borçlar
5.220.684 5.293.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 719.899 486.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.500.785 4.807.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
86.501 81.955
Diğer Borçlar
9 1.351.690 1.423.121
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.351.690 1.423.121
Türev Araçlar
8 27.705 13.360
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 40.734 44.010
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41.107 29.714
Kısa Vadeli Karşılıklar
180.468 174.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
130.005 115.224
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
50.463 58.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 147.846 213.122
ARA TOPLAM
10.052.907 9.569.615
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
24 508 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.053.415 9.569.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 8.650.983 8.253.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.650.983 8.253.494
Banka Kredileri
7a 2.061.717 1.622.498
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 285.980 315.528
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 6.303.286 6.315.468
Ticari Borçlar
61.747 71.923
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
61.747 71.923
Diğer Borçlar
9 401.621 412.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
401.621 412.438
Türev Araçlar
8 178 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 6.644 2.128
Uzun Vadeli Karşılıklar
190.238 188.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
190.238 188.435
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.986.011 3.073.271
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 232.249 211.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.529.671 12.213.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.583.086 21.783.063
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.680.445 12.970.407
Ödenmiş Sermaye
15 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
15 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.434.374 2.434.374
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
6.773 6.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.978 -27.978
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.978 -27.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.315.998 4.522.459
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.703.336 5.712.414
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.387.338 -1.189.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 372.939 372.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.006.152 3.984.648
Net Dönem Karı veya Zararı
-83.501 1.021.504
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.481.326 11.203.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.161.771 24.173.412
TOPLAM KAYNAKLAR
44.744.857 45.956.475


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.213 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.137 9.952.952 21.128.089
Transferler
-11.684 11.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.225.598 -202.817 -176.751 846.030 479.271 1.325.301
Dönem Karı (Zararı)
-176.751 -176.751 -159.636 -336.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.225.598 -202.817 1.022.781 638.907 1.661.688
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.565 -1.565 1.228 -337
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 5.208 -23.464 5.343.811 -877.683 342.931 3.984.648 -176.751 12.019.602 10.433.451 22.453.053
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 3.984.648 1.021.504 12.970.407 11.203.005 24.173.412
Transferler
1.021.504 -1.021.504
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.009.078 -197.383 -83.501 -1.289.962 -721.679 -2.011.641
Dönem Karı (Zararı)
-83.501 -83.501 -180.369 -263.870
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.009.078 -197.383 -1.206.461 -541.310 -1.747.771
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 4.703.336 -1.387.338 372.939 5.006.152 -83.501 11.680.445 10.481.326 22.161.771


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-263.870 -336.387
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.747.771 1.661.688
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.565.997 1.900.144
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
279.861 9.543
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -500.122 -316.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.487 68.201
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38.487 68.201
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.747.771 1.661.688
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.011.641 1.325.301
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-721.679 479.271
Ana Ortaklık Payları
-1.289.962 846.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843158


BIST18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5897 9,6155 % 1,21  
Euro 11,1645 11,2278 % 1,34  
Sterlin 13,1580 13,2240 % 0,60  
Frank 10,4288 10,4916 % 1,10  
Riyal 2,5500 2,5628 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 9,54  
Altın Gr. 553 553 8,00  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,16  
Gümüş Gr. 7,49 7,51 0,11  
B. Petrol 85,88 85,88 1,27