***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2017 21:37***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,23 10.420.257 10.205.146
Satışların Maliyeti
23 -6.329.642 -6.018.448
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.090.615 4.186.698
BRÜT KAR (ZARAR)
4.090.615 4.186.698
Genel Yönetim Giderleri
24 -841.227 -849.031
Pazarlama Giderleri
24 -2.393.763 -2.344.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 288.258 160.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -203.943 -225.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
939.940 928.877
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 29.510 6.241
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -90.804 -9.564
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 -23.530 -15.690
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
855.116 909.864
Finansman Gelirleri
29 832.526 784.095
Finansman Giderleri
30 -1.634.678 -1.792.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.964 -98.954
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-93.019 -38.200
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -84.927 -111.579
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -8.092 73.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.055 -137.154
DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.055 -137.154
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 30.740 60.605
Ana Ortaklık Payları
-70.795 -197.759
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) (Tam TL) 32 -0,11960000 -0,33400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 8.817 -10.480 -498.289 2.234 249.541 -235.742 4.812.035 -512.233 7.609.255 4.214.684 11.823.939
Transferler
33.295 -545.528 512.233
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.648 546.445 30.153 -197.759 374.191 600.151 974.342
Dönem Karı (Zararı)
-197.759 -197.759 60.605 -137.154
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.648 546.445 30.153 571.950 539.546 1.111.496
Sermaye Arttırımı
0 105.838 105.838
Kar Payları
-272.368 -272.368 -50.030 -322.398
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.022 -3.022 -5.194 -8.216
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 5.795 -15.128 48.156 32.387 282.836 -235.742 3.994.139 -197.759 7.708.056 4.865.449 12.573.505
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 5.795 -15.128 48.156 32.387 282.836 -235.742 3.994.139 -197.759 7.708.056 4.865.449 12.573.505
Transferler
14.507 -212.266 197.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.121 1.735.361 25.938 -70.795 1.685.383 690.013 2.375.396
Dönem Karı (Zararı)
-70.795 -70.795 30.740 -40.055
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.121 1.735.361 25.938 1.756.178 659.273 2.415.451
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
6.071 -6.071
Kar Payları
-145.066 -145.066 -15.628 -160.694
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.128 14.128 14.687 28.815
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 19.923 -20.249 1.783.517 58.325 303.414 -235.742 3.630.736 -70.795 9.262.501 5.554.521 14.817.022


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.865.264 1.826.566
Dönem Karı (Zararı)
-40.055 -137.154
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.866.235 1.969.045
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,15,16,17,25 790.670 737.194
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
88.741 32.241
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.926 9.750
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.192 14.459
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,27,28 28.308 8.032
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17,18,27,28 54.315 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.895 39.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
49.895 39.676
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
130.468 138.498
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -81.142 -81.600
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 211.610 220.098
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
706.046 974.727
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.247 1.643
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.247 1.643
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 23.530 15.690
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 93.019 38.200
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
661 661
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.329 -4.709
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27,28 -21.472 -4.709
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27,28 143 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
287 -4.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
172.531 152.168
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.840 -87.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.639 52.558
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
65.716 -33.762
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
263.695 135.861
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.592 -15.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
260.103 150.971
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
121.599 84.710
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.998.711 1.984.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-41.047 -45.225
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-92.400 -112.268
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-721.977 -961.313
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-71 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-14.075 -8.942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.316 33.855
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.316 33.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-761.147 -1.092.064
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-721.715 -1.071.453
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.432 -20.611
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 105.838
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-473.808 -578.702
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.696.147 1.622.190
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.942.585 -1.795.595
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
71.241 44.877
Ödenen Temettüler
4,22 -160.694 -322.398
Ödenen Faiz
-206.066 -212.370
Alınan Faiz
79.034 81.774
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.885 2.820
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
669.479 286.551
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
182.490 51.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
851.969 337.651
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.888.034 1.550.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.740.003 1.888.034


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.055 -137.154
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.988 -6.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.859 -7.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.871 1.554
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.871 1.554
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.423.439 1.117.712
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.356.757 1.092.798
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
83.359 31.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.677 -6.228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-16.677 -6.228
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.415.451 1.111.496
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.375.396 974.342
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
690.013 600.151
Ana Ortaklık Payları
1.685.383 374.191


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.745.264 1.891.459
Finansal Yatırımlar
7 11.036 151
Ticari Alacaklar
10 1.319.634 1.139.463
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
131.499 106.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.188.135 1.033.374
Diğer Alacaklar
11 99.093 57.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99.093 57.557
Türev Araçlar
9 1.472 260
Stoklar
12 1.030.992 1.102.915
Peşin Ödenmiş Giderler
13 425.477 406.064
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 124.324 80.301
Diğer Dönen Varlıklar
21 251.383 264.372
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
251.383 264.372
ARA TOPLAM
6.008.675 4.942.542
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.008.675 4.942.542
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
767 767
Ticari Alacaklar
10 1.278 1.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.278 1.038
Diğer Alacaklar
11 14.505 21.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.505 21.007
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 58.406 66.685
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 93.897 72.298
Maddi Duran Varlıklar
16 7.302.670 6.315.908
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.639.357 10.175.787
Şerefiye
18 1.675.218 1.334.738
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.964.139 8.841.049
Peşin Ödenmiş Giderler
13 177.667 192.915
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 274.330 228.863
Diğer Duran Varlıklar
21 57.007 26.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.619.884 17.101.548
TOPLAM VARLIKLAR
25.628.559 22.044.090
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 117.754 265.812
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 383.116 478.781
Ticari Borçlar
10 1.284.222 1.022.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25.888 22.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.258.334 1.000.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 54.076 47.697
Diğer Borçlar
11 661.646 646.778
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
661.646 646.778
Türev Araçlar
9 65 11.279
Ertelenmiş Gelirler
13 33.453 31.865
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.441 8.174
Kısa Vadeli Karşılıklar
129.641 91.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 129.081 91.770
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
560 207
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 21.043 20.461
ARA TOPLAM
2.686.457 2.625.163
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.686.457 2.625.163
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.682.403 4.638.623
Ticari Borçlar
10 26.425 21.305
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.425 21.305
Diğer Borçlar
11 301.549 264.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
301.549 264.564
Türev Araçlar
0 98
Ertelenmiş Gelirler
13 544 1.581
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 116.267 99.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
116.267 99.102
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.831.472 1.678.997
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 166.420 141.152
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.125.080 6.845.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.811.537 9.470.585
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.262.501 7.708.056
Ödenmiş Sermaye
22 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 3.137.684 3.137.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
22 19.923 5.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.249 -15.128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -20.249 -15.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.841.842 80.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 1.783.517 48.156
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 58.325 32.387
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 303.414 282.836
Diğer Yedekler
22 -235.742 -235.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 3.630.736 3.994.139
Net Dönem Karı veya Zararı
-70.795 -197.759
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 5.554.521 4.865.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.817.022 12.573.505
TOPLAM KAYNAKLAR
25.628.559 22.044.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590598


BIST18:051.430
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.435
En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler18:05
FADE 8,69 70.870.116 % 10,00  
PRKAB 18,92 51.605.399 % 10,00  
DOBUR 32,64 5.251.753 % 9,97  
GARFA 14,57 2.505.070 % 9,96  
DMSAS 7,35 50.738.080 % 9,87  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3207 9,3241 % 0,32  
Euro 10,8552 10,8642 % 0,35  
Sterlin 12,8147 12,8790 % 0,31  
Frank 10,0385 10,0989 % 0,13  
Riyal 2,4753 2,4877 % 0,24  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 8,41  
Altın Gr. 531 531 2,74  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,91 23,93 0,26  
Gümüş Gr. 7,14 7,15 0,07  
B. Petrol 84,78 84,78 -0,30